Czy mam sie tym martwić?


(Mario71 1971) #1

O23 - Service: ASP.NET State Service (aspnet_state) - Adaptec - (no file)

co to wogóle jest nie wiem czy sie tym martwić czy nie???? pomoże ktoś???

Złączono Posta : 12.02.2007 (Pon) 8:44

O23 - Service: ASP.NET State Service (aspnet_state) - Adaptec - (no file)


(Nowy10) #2

daj pełnego loga


(Mario71 1971) #3


(Edlib) #4

nie musisz się martwić - asp.net state service zapisuje stan "transakcji"

sieciowych, aby można było je podjąć od momentu przerwania - to

w ogóle usługa wykorzystywana do współdziałania wielu komputerów w domenie, grupie roboczej itd; jeżeli nie przeprowadzasz takich

"transakcji" jest ci w ogóle niepotrzebna, instaluje się z Net.Framework


(Mario71 1971) #5

czyli moge to usunąć??? a jak tak to jak???


(Edlib) #6

usunąć raczej nie, ale chyba możesz to wyłaczyć, sprawdż, czy nie masz tego w usługach i wyłącz; gdyby nie było możesz sprawdzić klucz

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services i jeśli

będzie klik na start w prawym panelu i zmień na 3

masz to na pewno w kluczu services

O23 - Service: ASP.NET State Service (aspnet_state)

nazwa chyba aspnet_state

sorry, nie zauważyłem, ze pliku w ogóle nie ma(file missing);

w takim wypadku po prostu usuń cały klucz


(Mario71 1971) #7

oto log po usunięciu

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 19:08:01, on 2007-02-12

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Running processes:

C:\windows\System32\smss.exe

C:\windows\SYSTEM32\winlogon.exe

C:\windows\system32\services.exe

C:\windows\system32\lsass.exe

C:\windows\system32\svchost.exe

C:\windows\System32\svchost.exe

C:\windows\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\AntiVir PersonalEdition Classic\sched.exe

C:\Program Files\AntiVir PersonalEdition Classic\avguard.exe

C:\Program Files\Sunbelt Software\Personal Firewall\kpf4ss.exe

C:\windows\system32\nvsvc32.exe

C:\Program Files\Sunbelt Software\Personal Firewall\kpf4gui.exe

C:\windows\system32\SLEE81.exe

C:\windows\system32\svchost.exe

C:\windows\Explorer.EXE

C:\windows\system32\UAService7.exe

C:\windows\system32\RunDLL32.exe

C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\1.2.1128.5462\GoogleToolbarNotifier.exe

C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

C:\Program Files\Sunbelt Software\Personal Firewall\kpf4gui.exe

C:\Program Files\AntiVir PersonalEdition Classic\avgnt.exe

C:\Program Files\DAP\DAP.EXE

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\ściągnięte\hijackthis\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.onet.pl/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_10\bin\ssv.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar3.dll

O3 - Toolbar: DAP Bar - {62999427-33FC-4baf-9C9C-BCE6BD127F08} - C:\PROGRA~1\DAP\dapiebar.dll

O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar3.dll

O4 - HKLM..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\windows\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM..\Run: [NvMediaCenter] RunDLL32.exe NvMCTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM..\Run: [avgnt] "C:\Program Files\AntiVir PersonalEdition Classic\avgnt.exe" /min

O4 - HKCU..\Run: [Odkurzacz-MCD] C:\Program Files\Odkurzacz\odk_mcd.exe

O4 - HKCU..\Run: [swg] C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\1.2.1128.5462\GoogleToolbarNotifier.exe

O4 - HKCU..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - Startup: CamTrack.lnk = C:\Program Files\DigitalPeers\CamTrack\camtrack.exe

O4 - Startup: UniSpiker-2.6.lnk = ?

O8 - Extra context menu item: &Clean Traces - C:\Program Files\DAP\Privacy Package\dapcleanerie.htm

O8 - Extra context menu item: &Download with &DAP - C:\Program Files\DAP\dapextie.htm

O8 - Extra context menu item: Download &all with DAP - C:\Program Files\DAP\dapextie2.htm

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_10\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_10\bin\ssv.dll

O18 - Protocol: msnim - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - "C:\PROGRA~1\MSNMES~1\msgrapp.dll" (file missing)

O18 - Protocol: vskype - (no CLSID) - (no file)

O23 - Service: AntiVir PersonalEdition Classic Scheduler (AntiVirScheduler) - Avira GmbH - C:\Program Files\AntiVir PersonalEdition Classic\sched.exe

O23 - Service: AntiVir PersonalEdition Classic Guard (AntiVirService) - AVIRA GmbH - C:\Program Files\AntiVir PersonalEdition Classic\avguard.exe

O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\1050\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: Sunbelt Kerio Personal Firewall 4 (KPF4) - Sunbelt Software - C:\Program Files\Sunbelt Software\Personal Firewall\kpf4ss.exe

O23 - Service: NBService - Nero AG - C:\Program Files\Nero\Nero 7\Nero BackItUp\NBService.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\windows\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: Steganos Live Encryption Engine 8.1 service - Unknown owner - C:\windows\system32\SLEE81.exe

O23 - Service: SecuROM User Access Service (V7) (UserAccess7) - Sony DADC Austria AG. - C:\windows\system32\UAService7.exe

[color=darkblue][size=75]Złączono Posta: 12.02.2007 (Pon) 19:08[/size][/color]

czy reszta wszystko wporządku???


(Michelc26) #8

Moim zdaniem log czysty :wink:

Poczekaj na komentarz expertów :mrgreen:


(Gutek) #9

Jest czysto, log nie w tym dziale.

Uwaga: Jak wklejasz loga to obejmuj go znacznikiem (tagiem) CODE lub QUOTE

Pozdrawiam Gutek2222

Co do ASP.NET State Service - czy odinstalowałeś Framework