Czy mogę prosić o sprawdzenie loga


(Szatkowskimichal) #1
Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 20:21:49, on 2005-12-12

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe

C:\Program Files\VIAudioi\SBADeck\ADeck.exe

C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe

C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb06.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\ewido\security suite\ewidoctrl.exe

C:\Program Files\Vypress Chat\vyc.exe

C:\PROGRA~1\NORTON~1\NORTON~3\GHOSTS~2.EXE

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton Antivirus\SAVScan.exe

C:\PROGRA~1\NORTON~1\NORTON~2\SPEEDD~1\NOPDB.EXE

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Security Center\SymWSC.exe

C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton Antivirus\navapsvc.exe

C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE

C:\DOCUME~1\Mateusz\USTAWI~1\Temp\ARC3\HijackThis.exe


R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = c:\secure32.html

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.wp.pl/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = c:\secure32.html

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = c:\secure32.html

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = 

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = c:\secure32.html

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = c:\secure32.html

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton Antivirus\NavShExt.dll

O4 - HKLM\..\Run: [Symantec NetDriver Monitor] C:\PROGRA~1\SYMNET~1\SNDMon.exe /Consumer

O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [NeroCheck] C:\WINDOWS\system32\\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Cmaudio] RunDll32 cmicnfg.cpl,CMICtrlWnd

O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [AudioDeck] C:\Program Files\VIAudioi\SBADeck\ADeck.exe 1 

O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [HPDJ Taskbar Utility] C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb06.exe

O4 - HKLM\..\Run: [timessquare] C:\windows\timessquare.exe

O4 - HKLM\..\Run: [PowerS] C:\WINDOWS\PowerS.exe

O4 - HKLM\..\Run: [PayTime] C:\WINDOWS\system32\paytime.exe

O4 - HKLM\..\Run: [bxproxy] C:\WINDOWS\bxproxy.exe

O4 - HKLM\..\Run: [adtech2005] C:\windows\adtech2005.exe

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - Global Startup: Vypress Chat.lnk = C:\Program Files\Vypress Chat\vyc.exe

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - D:\Programy\Java\jre1.5.0_05\bin\npjpi150_05.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - D:\Programy\Java\jre1.5.0_05\bin\npjpi150_05.dll

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O15 - Trusted Zone: http://arcaonline.arcabit.com

O15 - Trusted Zone: http://skaner.mks.com.pl

O16 - DPF: {1A781DED-C22D-4153-3213-A3211E29DF13} (GameDesire Card Games) - http://67.15.101.3/g_bin/pl/cards_2_0_0_64.cab

O16 - DPF: {3D8700FB-86A4-4CB4-B738-6F0FC016AC7D} (MainControl Class) - http://arcaonline.arcabit.com/ArcaOnline.cab

O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/windowsupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1127887092987

O16 - DPF: {9A9307A0-7DA4-4DAF-B042-5009F29E09E1} (ActiveScan Installer Class) - http://acs.pandasoftware.com/activescan/as5free/asinst.cab

O16 - DPF: {E7544C6C-CFD6-43EA-B4E9-360CEE20BDF7} (MainControl Class) - http://skaner.mks.com.pl/SkanerOnline.cab

O16 - DPF: {FDDBE2B8-6602-4AD8-946D-94C5A32FA6C4} (GameDesire Pool Training) - http://67.15.101.3/g_bin/pl/billardt_2_0_0_23.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{384B8364-4026-4AA3-819C-696EB29F0BD1}: NameServer = 194.204.152.34,194.204.159.1

O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip\..\{384B8364-4026-4AA3-819C-696EB29F0BD1}: NameServer = 194.204.152.34,194.204.159.1

O17 - HKLM\System\CS2\Services\Tcpip\..\{384B8364-4026-4AA3-819C-696EB29F0BD1}: NameServer = 194.204.152.34,194.204.159.1

O20 - Winlogon Notify: docent0 - docent0.dll (file missing)

O20 - Winlogon Notify: WindowsUpdate - C:\WINDOWS\system32\e402ledo1h0c.dll

O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe

O23 - Service: Symantec Password Validation (ccPwdSvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccPwdSvc.exe

O23 - Service: Symantec Settings Manager (ccSetMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe

O23 - Service: ewido security suite control - ewido networks - C:\Program Files\ewido\security suite\ewidoctrl.exe

O23 - Service: ewido security suite guard - ewido networks - C:\Program Files\ewido\security suite\ewidoguard.exe

O23 - Service: GhostStartService - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\NORTON~1\NORTON~3\GHOSTS~2.EXE

O23 - Service: Usługa Auto Protect programu Norton AntiVirus (navapsvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton Antivirus\navapsvc.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: SAVScan - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton Antivirus\SAVScan.exe

O23 - Service: ScriptBlocking Service (SBService) - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\COMMON~1\SYMANT~1\SCRIPT~1\SBServ.exe

O23 - Service: Symantec Network Drivers Service (SNDSrvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe

O23 - Service: Speed Disk service - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\NORTON~1\NORTON~2\SPEEDD~1\NOPDB.EXE

O23 - Service: SymWMI Service (SymWSC) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Security Center\SymWSC.exe

====================================

Uwaga: Jak wklejasz loga to obejmuj go znacznikiem (tagiem) CODE lub QUOTE

Proponuje poczytać TEN temat i zobacz jaka jest prośba do userów wklejających loga.

Pozdrawiam kuz5


(Gutek) #2
 1. Wyłączyć Przywracanie systemu w XP TU

 2. Zastartować do trybu awaryjnego bez internetu(opis w linku wyżej).

 3. Zaznaczyć wskazane wpisy w Hijacku i kliknąć Fix checked. Wpisy zostaną usunięte.

 4. Skasować z dysku pliki, które podkreśliłem na czerwono

 5. Dokończyć skanerami online - Scanery do wyboru

 6. Pokazać nowy log :stuck_out_tongue:

Usuwanie VX2.BetterInternet i daj log nr 1 z narzędzia L2Mfix


(Szatkowskimichal) #3

Dziękuję za odpowiedź i przepraszam że nie użyłem znaczników. Wkleiłem nowego loga z hijacka i proszę o sprawdzenie.

Złączono Posta : 13.12.2005 (Wto) 1:24

Tutaj jeszcze l2mfix. Postąpiłem zgodnie z instrukcją Pana Gutka, lecz nadal pojawiają się okienka eksplorera co chwilę, no i te nieszczęsne reklamy. Co Panowie jeszcze radzicie. Ach byłbym zapomniał zjadło mi jeszcze tapetę i nie można jej zmienić. Z góry dziękuję za wszelką pomoc.

These are the registry keys present

**********************************************************************************

Winlogon/notify:

Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\crypt32chain]

“Asynchronous”=dword:00000000

“Impersonate”=dword:00000000

“DllName”=hex(2):63,00,72,00,79,00,70,00,74,00,33,00,32,00,2e,00,64,00,6c,00,\

6c,00,00,00

“Logoff”=“ChainWlxLogoffEvent”

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\cryptnet]

“Asynchronous”=dword:00000000

“Impersonate”=dword:00000000

“DllName”=hex(2):63,00,72,00,79,00,70,00,74,00,6e,00,65,00,74,00,2e,00,64,00,\

6c,00,6c,00,00,00

“Logoff”=“CryptnetWlxLogoffEvent”

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\cscdll]

“DLLName”=“cscdll.dll”

“Logon”=“WinlogonLogonEvent”

“Logoff”=“WinlogonLogoffEvent”

“ScreenSaver”=“WinlogonScreenSaverEvent”

“Startup”=“WinlogonStartupEvent”

“Shutdown”=“WinlogonShutdownEvent”

“StartShell”=“WinlogonStartShellEvent”

“Impersonate”=dword:00000000

“Asynchronous”=dword:00000001

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\ScCertProp]

“DLLName”=“wlnotify.dll”

“Logon”=“SCardStartCertProp”

“Logoff”=“SCardStopCertProp”

“Lock”=“SCardSuspendCertProp”

“Unlock”=“SCardResumeCertProp”

“Enabled”=dword:00000001

“Impersonate”=dword:00000001

“Asynchronous”=dword:00000001

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\Schedule]

“Asynchronous”=dword:00000000

“DllName”=hex(2):77,00,6c,00,6e,00,6f,00,74,00,69,00,66,00,79,00,2e,00,64,00,\

6c,00,6c,00,00,00

“Impersonate”=dword:00000000

“StartShell”=“SchedStartShell”

“Logoff”=“SchedEventLogOff”

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\sclgntfy]

“Logoff”=“WLEventLogoff”

“Impersonate”=dword:00000000

“Asynchronous”=dword:00000001

“DllName”=hex(2):73,00,63,00,6c,00,67,00,6e,00,74,00,66,00,79,00,2e,00,64,00,\

6c,00,6c,00,00,00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\SensLogn]

“DLLName”=“WlNotify.dll”

“Lock”=“SensLockEvent”

“Logon”=“SensLogonEvent”

“Logoff”=“SensLogoffEvent”

“Safe”=dword:00000001

“MaxWait”=dword:00000258

“StartScreenSaver”=“SensStartScreenSaverEvent”

“StopScreenSaver”=“SensStopScreenSaverEvent”

“Startup”=“SensStartupEvent”

“Shutdown”=“SensShutdownEvent”

“StartShell”=“SensStartShellEvent”

“PostShell”=“SensPostShellEvent”

“Disconnect”=“SensDisconnectEvent”

“Reconnect”=“SensReconnectEvent”

“Unlock”=“SensUnlockEvent”

“Impersonate”=dword:00000001

“Asynchronous”=dword:00000001

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\SMDEn]

“Asynchronous”=dword:00000000

“DllName”=“C:\WINDOWS\system32\dnpm0171e.dll”

“Impersonate”=dword:00000000

“Logon”=“WinLogon”

“Logoff”=“WinLogoff”

“Shutdown”=“WinShutdown”

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\termsrv]

“Asynchronous”=dword:00000000

“DllName”=hex(2):77,00,6c,00,6e,00,6f,00,74,00,69,00,66,00,79,00,2e,00,64,00,\

6c,00,6c,00,00,00

“Impersonate”=dword:00000000

“Logoff”=“TSEventLogoff”

“Logon”=“TSEventLogon”

“PostShell”=“TSEventPostShell”

“Shutdown”=“TSEventShutdown”

“StartShell”=“TSEventStartShell”

“Startup”=“TSEventStartup”

“MaxWait”=dword:00000258

“Reconnect”=“TSEventReconnect”

“Disconnect”=“TSEventDisconnect”

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\wlballoon]

“DLLName”=“wlnotify.dll”

“Logon”=“RegisterTicketExpiredNotificationEvent”

“Logoff”=“UnregisterTicketExpiredNotificationEvent”

“Impersonate”=dword:00000001

“Asynchronous”=dword:00000001

**********************************************************************************

useragent:

Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\User Agent\Post Platform]

“{C3DB5303-5F4A-1108-F44F-A9EDC87A38CB}”=""

**********************************************************************************

Shell Extension key:

Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Shell Extensions\Approved]

“{00022613-0000-0000-C000-000000000046}”=“Karta waciwoci pliku multimedialnego”

“{176d6597-26d3-11d1-b350-080036a75b03}”=“ZarzĄdzanie skanerem ICM”

“{1F2E5C40-9550-11CE-99D2-00AA006E086C}”=“Strona zabezpieczeä NTFS”

“{3EA48300-8CF6-101B-84FB-666CCB9BCD32}”=“Strona waciwoci OLE Docfile”

“{40dd6e20-7c17-11ce-a804-00aa003ca9f6}”=“Rozszerzenia powoki dla udost©pniania zasob˘w”

“{41E300E0-78B6-11ce-849B-444553540000}”=“PlusPack CPL Extension”

“{42071712-76d4-11d1-8b24-00a0c9068ff3}”=“Rozszerzenie CPL karty graficznej”

“{42071713-76d4-11d1-8b24-00a0c9068ff3}”=“Rozszerzenie CPL monitora wywietlania”

“{42071714-76d4-11d1-8b24-00a0c9068ff3}”=“Rozszerzenie CPL kadrowania wywietlania”

“{4E40F770-369C-11d0-8922-00A024AB2DBB}”=“Strona zabezpieczeä usugi DS”

“{513D916F-2A8E-4F51-AEAB-0CBC76FB1AF8}”=“Strona zgodnoci”

“{56117100-C0CD-101B-81E2-00AA004AE837}”=“Program obsugi danych wycinkowych powoki”

“{59099400-57FF-11CE-BD94-0020AF85B590}”=“Rozszerzenie Disc Copy”

“{59be4990-f85c-11ce-aff7-00aa003ca9f6}”=“Rozszerzenia powoki dla obiekt˘w Microsoft Windows Network”

“{5DB2625A-54DF-11D0-B6C4-0800091AA605}”=“ZarzĄdzanie monitorem ICM”

“{675F097E-4C4D-11D0-B6C1-0800091AA605}”=“ZarzĄdzanie drukarkĄ ICM”

“{764BF0E1-F219-11ce-972D-00AA00A14F56}”=“Rozszerzenia powoki dla kompresji plik˘w”

“{77597368-7b15-11d0-a0c2-080036af3f03}”=“Rozszerzenie powoki drukarek sieci Web”

“{7988B573-EC89-11cf-9C00-00AA00A14F56}”=“Disk Quota UI”

“{853FE2B1-B769-11d0-9C4E-00C04FB6C6FA}”=“Menu kontekstowe szyfrowania”

“{85BBD920-42A0-1069-A2E4-08002B30309D}”=“Akt˘wka”

“{88895560-9AA2-1069-930E-00AA0030EBC8}”=“Rozszerzenie ikony HyperTerminalu”

“{BD84B380-8CA2-1069-AB1D-08000948F534}”=“Fonts”

“{DBCE2480-C732-101B-BE72-BA78E9AD5B27}”=“Profil ICC”

“{F37C5810-4D3F-11d0-B4BF-00AA00BBB723}”=“Strona zabezpieczeä drukarek”

“{f81e9010-6ea4-11ce-a7ff-00aa003ca9f6}”=“Rozszerzenia powoki dla udost©pniania zasob˘w”

“{f92e8c40-3d33-11d2-b1aa-080036a75b03}”=“Display TroubleShoot CPL Extension”

“{7444C717-39BF-11D1-8CD9-00C04FC29D45}”=“Rozszerzenie Crypto PKO”

“{7444C719-39BF-11D1-8CD9-00C04FC29D45}”=“Rozszerzenie Crypto Sign”

“{7007ACC7-3202-11D1-AAD2-00805FC1270E}”=“PoĄczenia sieciowe”

“{992CFFA0-F557-101A-88EC-00DD010CCC48}”=“PoĄczenia sieciowe”

“{E211B736-43FD-11D1-9EFB-0000F8757FCD}”="&Skanery i aparaty fotograficzne"

“{FB0C9C8A-6C50-11D1-9F1D-0000F8757FCD}”="&Skanery i aparaty fotograficzne"

“{905667aa-acd6-11d2-8080-00805f6596d2}”="&Skanery i aparaty fotograficzne"

“{3F953603-1008-4f6e-A73A-04AAC7A992F1}”="&Skanery i aparaty fotograficzne"

“{83bbcbf3-b28a-4919-a5aa-73027445d672}”="&Skanery i aparaty fotograficzne"

“{F0152790-D56E-4445-850E-4F3117DB740C}”=“Remote Sessions CPL Extension”

“{60254CA5-953B-11CF-8C96-00AA00B8708C}”=“Rozszerzenia powoki dla hosta skrypt˘w systemu Windows”

“{2206CDB2-19C1-11D1-89E0-00C04FD7A829}”=“Microsoft Data Link”

“{DD2110F0-9EEF-11cf-8D8E-00AA0060F5BF}”=“Tasks Folder Icon Handler”

“{797F1E90-9EDD-11cf-8D8E-00AA0060F5BF}”=“Tasks Folder Shell Extension”

“{D6277990-4C6A-11CF-8D87-00AA0060F5BF}”=“Zaplanowane zadania”

“{2559a1f7-21d7-11d4-bdaf-00c04f60b9f0}”=“Set Program Access and Defaults”

“{5F327514-6C5E-4d60-8F16-D07FA08A78ED}”=“Auto Update Property Sheet Extension”

“{0DF44EAA-FF21-4412-828E-260A8728E7F1}”=“Pasek zadaä i menu Start”

“{2559a1f0-21d7-11d4-bdaf-00c04f60b9f0}”=“Wyszukaj”

“{2559a1f1-21d7-11d4-bdaf-00c04f60b9f0}”=“Pomoc i obsuga techniczna”

“{2559a1f2-21d7-11d4-bdaf-00c04f60b9f0}”=“Pomoc i obsuga techniczna”

“{2559a1f3-21d7-11d4-bdaf-00c04f60b9f0}”=“Uruchom…”

“{2559a1f4-21d7-11d4-bdaf-00c04f60b9f0}”=“Internet”

“{2559a1f5-21d7-11d4-bdaf-00c04f60b9f0}”=“E-mail”

“{D20EA4E1-3957-11d2-A40B-0C5020524152}”=“Czcionki”

“{D20EA4E1-3957-11d2-A40B-0C5020524153}”=“Narz©dzia administracyjne”

“{596AB062-B4D2-4215-9F74-E9109B0A8153}”=“Strona waciwoci Poprzednie wersje”

“{9DB7A13C-F208-4981-8353-73CC61AE2783}”=“Poprzednie wersje”

“{875CB1A1-0F29-45de-A1AE-CFB4950D0B78}”=“Audio Media Properties Handler”

“{40C3D757-D6E4-4b49-BB41-0E5BBEA28817}”=“Video Media Properties Handler”

“{E4B29F9D-D390-480b-92FD-7DDB47101D71}”=“Wav Properties Handler”

“{87D62D94-71B3-4b9a-9489-5FE6850DC73E}”=“Avi Properties Handler”

“{A6FD9E45-6E44-43f9-8644-08598F5A74D9}”=“Midi Properties Handler”

“{c5a40261-cd64-4ccf-84cb-c394da41d590}”=“Video Thumbnail Extractor”

“{5E6AB780-7743-11CF-A12B-00AA004AE837}”=“Pasek narz©dzi programu Microsoft Internet”

“{22BF0C20-6DA7-11D0-B373-00A0C9034938}”=“Stan pobierania”

“{91EA3F8B-C99B-11d0-9815-00C04FD91972}”=“Folder powoki zwi©kszonej”

“{6413BA2C-B461-11d1-A18A-080036B11A03}”=“Folder powoki zwi©kszonej 2”

“{F61FFEC1-754F-11d0-80CA-00AA005B4383}”=“BandProxy”

“{7BA4C742-9E81-11CF-99D3-00AA004AE837}”=“Pasek przeglĄdarki Microsoft”

“{30D02401-6A81-11d0-8274-00C04FD5AE38}”=“Pasek wyszukiwania”

“{169A0691-8DF9-11d1-A1C4-00C04FD75D13}”=“Wyszukiwanie w okienku”

“{07798131-AF23-11d1-9111-00A0C98BA67D}”=“Wyszukiwanie w sieci Web”

“{AF4F6510-F982-11d0-8595-00AA004CD6D8}”=“Narz©dzie opcji drzewa rejestru”

“{01E04581-4EEE-11d0-BFE9-00AA005B4383}”="&Adres"

“{A08C11D2-A228-11d0-825B-00AA005B4383}”=“Pole edycji adresu”

“{00BB2763-6A77-11D0-A535-00C04FD7D062}”=“Autouzupenianie Microsoft”

“{7376D660-C583-11d0-A3A5-00C04FD706EC}”=“Wyodr©bnianie obraz˘w Trident”

“{6756A641-DE71-11d0-831B-00AA005B4383}”=“Lista autouzupeniania MRU”

“{6935DB93-21E8-4ccc-BEB9-9FE3C77A297A}”=“Niestandardowa lista autouzupeniania MRU”

“{7e653215-fa25-46bd-a339-34a2790f3cb7}”=“Dost©pny”

“{acf35015-526e-4230-9596-becbe19f0ac9}”=“Pasek podr©czny ledzenia”

“{00BB2764-6A77-11D0-A535-00C04FD7D062}”=“Lista autouzupeniania historii Microsoft”

“{03C036F1-A186-11D0-824A-00AA005B4383}”=“Lista autouzupeniania folderu powoki Microsoft”

“{00BB2765-6A77-11D0-A535-00C04FD7D062}”=“Kontener wielu list autouzupeniania Microsoft”

“{ECD4FC4E-521C-11D0-B792-00A0C90312E1}”=“Menu witryny paska powoki”

“{3CCF8A41-5C85-11d0-9796-00AA00B90ADF}”=“Shell DeskBarApp”

“{ECD4FC4C-521C-11D0-B792-00A0C90312E1}”=“Pasek pulpitu powoki”

“{ECD4FC4D-521C-11D0-B792-00A0C90312E1}”=“Shell Rebar BandSite”

“{DD313E04-FEFF-11d1-8ECD-0000F87A470C}”=“Pomoc dla uľytkownika”

“{EF8AD2D1-AE36-11D1-B2D2-006097DF8C11}”=“Globalne ustawienia folder˘w”

“{EFA24E61-B078-11d0-89E4-00C04FC9E26E}”=“Favorites Band”

“{0A89A860-D7B1-11CE-8350-444553540000}”=“Shell Automation Inproc Service”

“{E7E4BC40-E76A-11CE-A9BB-00AA004AE837}”=“Shell DocObject Viewer”

“{A5E46E3A-8849-11D1-9D8C-00C04FC99D61}”=“Microsoft Browser Architecture”

“{FBF23B40-E3F0-101B-8488-00AA003E56F8}”=“InternetShortcut”

“{3C374A40-BAE4-11CF-BF7D-00AA006946EE}”=“Microsoft Url History Service”

“{FF393560-C2A7-11CF-BFF4-444553540000}”=“Historia”

“{7BD29E00-76C1-11CF-9DD0-00A0C9034933}”=“Tymczasowe pliki internetowe”

“{7BD29E01-76C1-11CF-9DD0-00A0C9034933}”=“Tymczasowe pliki internetowe”

“{CFBFAE00-17A6-11D0-99CB-00C04FD64497}”=“Microsoft Url Search Hook”

“{A2B0DD40-CC59-11d0-A3A5-00C04FD706EC}”=“Ekran powitalny pakietu IE4”

“{67EA19A0-CCEF-11d0-8024-00C04FD75D13}”=“CDF Extension Copy Hook”

“{131A6951-7F78-11D0-A979-00C04FD705A2}”=“ISFBand OC”

“{9461b922-3c5a-11d2-bf8b-00c04fb93661}”=“Search Assistant OC”

“{3DC7A020-0ACD-11CF-A9BB-00AA004AE837}”=“Internet”

“{871C5380-42A0-1069-A2EA-08002B30309D}”=“Internet Name Space”

“{EFA24E64-B078-11d0-89E4-00C04FC9E26E}”=“Pasek eksploratora”

“{9E56BE60-C50F-11CF-9A2C-00A0C90A90CE}”=“Sendmail service”

“{9E56BE61-C50F-11CF-9A2C-00A0C90A90CE}”=“Sendmail service”

“{88C6C381-2E85-11D0-94DE-444553540000}”=“Folder pami©ci podr©cznej ActiveX”

“{E6FB5E20-DE35-11CF-9C87-00AA005127ED}”=“WebCheck”

“{ABBE31D0-6DAE-11D0-BECA-00C04FD940BE}”=“Subscription Mgr”

“{F5175861-2688-11d0-9C5E-00AA00A45957}”=“Folder subskrypcji”

“{08165EA0-E946-11CF-9C87-00AA005127ED}”=“WebCheckWebCrawler”

“{E3A8BDE6-ABCE-11d0-BC4B-00C04FD929DB}”=“WebCheckChannelAgent”

“{E8BB6DC0-6B4E-11d0-92DB-00A0C90C2BD7}”=“TrayAgent”

“{7D559C10-9FE9-11d0-93F7-00AA0059CE02}”=“Code Download Agent”

“{E6CC6978-6B6E-11D0-BECA-00C04FD940BE}”=“ConnectionAgent”

“{D8BD2030-6FC9-11D0-864F-00AA006809D9}”=“PostAgent”

“{7FC0B86E-5FA7-11d1-BC7C-00C04FD929DB}”=“WebCheck SyncMgr Handler”

“{352EC2B7-8B9A-11D1-B8AE-006008059382}”=“Menedľer aplikacji powoki”

“{0B124F8F-91F0-11D1-B8B5-006008059382}”=“Wyliczanie zainstalowanych aplikacji”

“{CFCCC7A0-A282-11D1-9082-006008059382}”=“Publikator aplikacji Darwin”

“{e84fda7c-1d6a-45f6-b725-cb260c236066}”=“Shell Image Verbs”

“{66e4e4fb-f385-4dd0-8d74-a2efd1bc6178}”=“Shell Image Data Factory”

“{00E7B358-F65B-4dcf-83DF-CD026B94BFD4}”=“Autoplay for SlideShow”

“{3F30C968-480A-4C6C-862D-EFC0897BB84B}”=“GDI+program wyodr©bniajĄcy miniatury plik˘w”

“{9DBD2C50-62AD-11d0-B806-00C04FD706EC}”=“Informacje podsumowujĄce obsugi miniatur (DOCFILES)”

“{EAB841A0-9550-11cf-8C16-00805F1408F3}”=“Wyodr©bnianie miniatur HTML”

“{eb9b1153-3b57-4e68-959a-a3266bc3d7fe}”=“Shell Image Property Handler”

“{CC6EEFFB-43F6-46c5-9619-51D571967F7D}”=“Kreator publikacji w sieci Web”

“{add36aa8-751a-4579-a266-d66f5202ccbb}”=“Zamawianie odbitek w sieci Web”

“{6b33163c-76a5-4b6c-bf21-45de9cd503a1}”=“Obiekt powoki kreatora publikacji”

“{58f1f272-9240-4f51-b6d4-fd63d1618591}”=“Kreator uzyskiwania profilu usugi Passport”

“{7A9D77BD-5403-11d2-8785-2E0420524153}”=“Konta uľytkownik˘w”

“{BD472F60-27FA-11cf-B8B4-444553540000}”=“Compressed (zipped) Folder Right Drag Handler”

“{888DCA60-FC0A-11CF-8F0F-00C04FD7D062}”=“Compressed (zipped) Folder SendTo Target”

“{f39a0dc0-9cc8-11d0-a599-00c04fd64433}”=“Plik kanau”

“{f3aa0dc0-9cc8-11d0-a599-00c04fd64434}”=“Skr˘t kanau”

“{f3ba0dc0-9cc8-11d0-a599-00c04fd64435}”=“Obiekt obsugi kanau”

“{f3da0dc0-9cc8-11d0-a599-00c04fd64437}”=“Channel Menu”

“{f3ea0dc0-9cc8-11d0-a599-00c04fd64438}”=“Channel Properties”

“{692F0339-CBAA-47e6-B5B5-3B84DB604E87}”=“Extensions Manager Folder”

“{63da6ec0-2e98-11cf-8d82-444553540000}”=“FTP Folders Webview”

“{883373C3-BF89-11D1-BE35-080036B11A03}”=“Microsoft DocProp Shell Ext”

“{A9CF0EAE-901A-4739-A481-E35B73E47F6D}”=“Microsoft DocProp Inplace Edit Box Control”

“{8EE97210-FD1F-4B19-91DA-67914005F020}”=“Microsoft DocProp Inplace ML Edit Box Control”

“{0EEA25CC-4362-4A12-850B-86EE61B0D3EB}”=“Microsoft DocProp Inplace Droplist Combo Control”

“{6A205B57-2567-4A2C-B881-F787FAB579A3}”=“Microsoft DocProp Inplace Calendar Control”

“{28F8A4AC-BBB3-4D9B-B177-82BFC914FA33}”=“Microsoft DocProp Inplace Time Control”

“{8A23E65E-31C2-11d0-891C-00A024AB2DBB}”=“Directory Query UI”

“{9E51E0D0-6E0F-11d2-9601-00C04FA31A86}”=“Shell properties for a DS object”

“{163FDC20-2ABC-11d0-88F0-00A024AB2DBB}”=“Directory Object Find”

“{F020E586-5264-11d1-A532-0000F8757D7E}”=“Directory Start/Search Find”

“{0D45D530-764B-11d0-A1CA-00AA00C16E65}”=“Directory Property UI”

“{62AE1F9A-126A-11D0-A14B-0800361B1103}”=“Directory Context Menu Verbs”

“{ECF03A33-103D-11d2-854D-006008059367}”=“MyDocs Copy Hook”

“{ECF03A32-103D-11d2-854D-006008059367}”=“MyDocs Drop Target”

“{4a7ded0a-ad25-11d0-98a8-0800361b1103}”=“MyDocs Properties”

“{750fdf0e-2a26-11d1-a3ea-080036587f03}”=“Offline Files Menu”

“{10CFC467-4392-11d2-8DB4-00C04FA31A66}”=“Offline Files Folder Options”

“{AFDB1F70-2A4C-11d2-9039-00C04F8EEB3E}”=“Folder plik˘w trybu offline”

“{143A62C8-C33B-11D1-84FE-00C04FA34A14}”=“Microsoft Agent Character Property Sheet Handler”

“{ECCDF543-45CC-11CE-B9BF-0080C87CDBA6}”=“DfsShell”

“{60fd46de-f830-4894-a628-6fa81bc0190d}”="%DESC_PublishDropTarget%"

“{7A80E4A8-8005-11D2-BCF8-00C04F72C717}”=“MMC Icon Handler”

“{0CD7A5C0-9F37-11CE-AE65-08002B2E1262}”=".CAB file viewer"

“{32714800-2E5F-11d0-8B85-00AA0044F941}”="&Do os˘b…"

“{8DD448E6-C188-4aed-AF92-44956194EB1F}”=“Windows Media Player Play as Playlist Context Menu Handler”

“{CE3FB1D1-02AE-4a5f-A6E9-D9F1B4073E6C}”=“Windows Media Player Burn Audio CD Context Menu Handler”

“{F1B9284F-E9DC-4e68-9D7E-42362A59F0FD}”=“Windows Media Player Add to Playlist Context Menu Handler”

“{1CDB2949-8F65-4355-8456-263E7C208A5D}”=“Desktop Explorer”

“{1E9B04FB-F9E5-4718-997B-B8DA88302A47}”=“Desktop Explorer Menu”

“{BDEADF00-C265-11D0-BCED-00A0C90AB50F}”=“Foldery w sieci Web”

“{42042206-2D85-11D3-8CFF-005004838597}”=“Microsoft Office HTML Icon Handler”

“{1D2680C9-0E2A-469d-B787-065558BC7D43}”=“Fusion Cache”

“{640167b4-59b0-47a6-b335-a6b3c0695aea}”=“Portable Media Devices”

“{cc86590a-b60a-48e6-996b-41d25ed39a1e}”=“Portable Media Devices Menu”

“{57C51AF9-DEF7-11D3-A801-00C04F163490}”=“Ghost Shell Extension”

“{CA5FEE26-14C1-4B5A-86E9-233FC0EE2682}”=“IZArc DragDrop Menu”

“{8D9D4D0D-FDDD-44CB-AAB2-6161FA0757C5}”=“IZArc Shell Context Menu”

“{A70C977A-BF00-412C-90B7-034C51DA2439}”=“NvCpl DesktopContext Class”

“{FFB699E0-306A-11d3-8BD1-00104B6F7516}”=“Play on my TV helper”

“{1E9B04FB-F9E5-4718-997B-B8DA88302A48}”=“nView Desktop Context Menu”

“{F0CB00CD-5A07-4D91-97F5-A8C92CDA93E4}”=“Shell Extensions for RealOne Player”

“{E89C630E-3F0D-4A12-A2BF-4654318CCFA4}”=""

“{ED65AC21-B24F-11d3-BA80-00C0CA16AA37}”=“Siemens Device”

“{ED65AC22-B24F-11d3-BA80-00C0CA16AA37}”=“Siemens Device ContextMenuHandler”

“{ED65AC23-B24F-11d3-BA80-00C0CA16AA37}”=“Siemens SX1 PropertySheetHandler”

**********************************************************************************

HKEY ROOT CLASSIDS:

Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID{E89C630E-3F0D-4A12-A2BF-4654318CCFA4}]

@=""

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID{E89C630E-3F0D-4A12-A2BF-4654318CCFA4}\Implemented Categories]

@=""

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID{E89C630E-3F0D-4A12-A2BF-4654318CCFA4}\Implemented Categories{00021492-0000-0000-C000-000000000046}]

@=""

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID{E89C630E-3F0D-4A12-A2BF-4654318CCFA4}\InprocServer32]

@=“C:\WINDOWS\system32\sicbase.dll”

“ThreadingModel”=“Apartment”

**********************************************************************************

Files Found are not all bad files:

C:\WINDOWS\SYSTEM32\

arcaon~1.dll Thu 2005-12-01 11:48:52 A… 561 152 548,00 K

dn8201~1.dll Mon 2005-12-12 17:29:54 …S.R 237 165 231,61 K

dnpm01~1.dll Tue 2005-12-13 0:01:00 …S.R 233 528 228,05 K

gdi32.dll Thu 2005-10-06 4:18:44 A… 280 064 273,50 K

ixm32.dll Mon 2005-12-12 13:30:30 …S.R 236 638 231,09 K

lecwmi.dll Mon 2005-12-12 12:24:02 …S.R 236 419 230,88 K

maisip.dll Tue 2005-12-13 0:01:00 …S.R 233 357 227,89 K

mshtml.dll Tue 2005-10-04 17:27:36 A… 3 013 120 2,87 M

mvrsl9~1.dll Mon 2005-12-12 13:17:44 …S.R 234 147 228,66 K

ndtid.dll Mon 2005-12-12 10:18:20 …S.R 236 419 230,88 K

nv4_disp.dll Mon 2005-10-10 21:49:00 A… 3 921 024 3,74 M

nvapi.dll Mon 2005-10-10 21:49:00 A… 45 056 44,00 K

nvcod.dll Mon 2005-10-10 21:49:00 A… 34 304 33,50 K

nvcodins.dll Mon 2005-10-10 21:49:00 A… 34 304 33,50 K

nvcpl.dll Mon 2005-10-10 21:49:00 A… 7 286 784 6,95 M

nvhwvid.dll Mon 2005-10-10 21:49:00 A… 573 440 560,00 K

nview.dll Mon 2005-10-10 21:49:00 A… 1 466 368 1,40 M

nvmccs.dll Mon 2005-10-10 21:49:00 A… 229 376 224,00 K

nvmccsrs.dll Mon 2005-10-10 21:49:00 A… 45 056 44,00 K

nvmctray.dll Mon 2005-10-10 21:49:00 A… 86 016 84,00 K

nvnt4cpl.dll Mon 2005-10-10 21:49:00 A… 286 720 280,00 K

nvoglnt.dll Mon 2005-10-10 21:49:00 A… 5 378 048 5,13 M

nvrsar.dll Mon 2005-10-10 21:49:00 A… 319 488 312,00 K

nvrscs.dll Mon 2005-10-10 21:49:00 A… 241 664 236,00 K

nvrsda.dll Mon 2005-10-10 21:49:00 A… 245 760 240,00 K

nvrsde.dll Mon 2005-10-10 21:49:00 A… 270 336 264,00 K

nvrsel.dll Mon 2005-10-10 21:49:00 A… 274 432 268,00 K

nvrseng.dll Mon 2005-10-10 21:49:00 A… 241 664 236,00 K

nvrses.dll Mon 2005-10-10 21:49:00 A… 274 432 268,00 K

nvrsesm.dll Mon 2005-10-10 21:49:00 A… 266 240 260,00 K

nvrsfi.dll Mon 2005-10-10 21:49:00 A… 241 664 236,00 K

nvrsfr.dll Mon 2005-10-10 21:49:00 A… 278 528 272,00 K

nvrshe.dll Mon 2005-10-10 21:49:00 A… 319 488 312,00 K

nvrshu.dll Mon 2005-10-10 21:49:00 A… 253 952 248,00 K

nvrsit.dll Mon 2005-10-10 21:49:00 A… 274 432 268,00 K

nvrsja.dll Mon 2005-10-10 21:49:00 A… 258 048 252,00 K

nvrsko.dll Mon 2005-10-10 21:49:00 A… 253 952 248,00 K

nvrsnl.dll Mon 2005-10-10 21:49:00 A… 266 240 260,00 K

nvrsno.dll Mon 2005-10-10 21:49:00 A… 249 856 244,00 K

nvrspl.dll Mon 2005-10-10 21:49:00 A… 249 856 244,00 K

nvrspt.dll Mon 2005-10-10 21:49:00 A… 266 240 260,00 K

nvrsptb.dll Mon 2005-10-10 21:49:00 A… 262 144 256,00 K

nvrsru.dll Mon 2005-10-10 21:49:00 A… 262 144 256,00 K

nvrssk.dll Mon 2005-10-10 21:49:00 A… 249 856 244,00 K

nvrssl.dll Mon 2005-10-10 21:49:00 A… 249 856 244,00 K

nvrssv.dll Mon 2005-10-10 21:49:00 A… 245 760 240,00 K

nvrstr.dll Mon 2005-10-10 21:49:00 A… 249 856 244,00 K

nvrszhc.dll Mon 2005-10-10 21:49:00 A… 217 088 212,00 K

nvrszht.dll Mon 2005-10-10 21:49:00 A… 118 784 116,00 K

nvshell.dll Mon 2005-10-10 21:49:00 A… 466 944 456,00 K

nvwddi.dll Mon 2005-10-10 21:49:00 A… 81 920 80,00 K

nvwdmcpl.dll Mon 2005-10-10 21:49:00 A… 1 662 976 1,59 M

nvwimg.dll Mon 2005-10-10 21:49:00 A… 1 019 904 996,00 K

nvwrsar.dll Mon 2005-10-10 21:49:00 A… 282 624 276,00 K

nvwrscs.dll Mon 2005-10-10 21:49:00 A… 286 720 280,00 K

nvwrsda.dll Mon 2005-10-10 21:49:00 A… 294 912 288,00 K

nvwrsde.dll Mon 2005-10-10 21:49:00 A… 311 296 304,00 K

nvwrsel.dll Mon 2005-10-10 21:49:00 A… 335 872 328,00 K

nvwrseng.dll Mon 2005-10-10 21:49:00 A… 286 720 280,00 K

nvwrses.dll Mon 2005-10-10 21:49:00 A… 335 872 328,00 K

nvwrsesm.dll Mon 2005-10-10 21:49:00 A… 327 680 320,00 K

nvwrsfi.dll Mon 2005-10-10 21:49:00 A… 303 104 296,00 K

nvwrsfr.dll Mon 2005-10-10 21:49:00 A… 327 680 320,00 K

nvwrshe.dll Mon 2005-10-10 21:49:00 A… 278 528 272,00 K

nvwrshu.dll Mon 2005-10-10 21:49:00 A… 315 392 308,00 K

nvwrsit.dll Mon 2005-10-10 21:49:00 A… 323 584 316,00 K

nvwrsja.dll Mon 2005-10-10 21:49:00 A… 212 992 208,00 K

nvwrsko.dll Mon 2005-10-10 21:49:00 A… 196 608 192,00 K

nvwrsnl.dll Mon 2005-10-10 21:49:00 A… 319 488 312,00 K

nvwrsno.dll Mon 2005-10-10 21:49:00 A… 299 008 292,00 K

nvwrspl.dll Mon 2005-10-10 21:49:00 A… 294 912 288,00 K

nvwrspt.dll Mon 2005-10-10 21:49:00 A… 323 584 316,00 K

nvwrsptb.dll Mon 2005-10-10 21:49:00 A… 319 488 312,00 K

nvwrsru.dll Mon 2005-10-10 21:49:00 A… 315 392 308,00 K

nvwrssk.dll Mon 2005-10-10 21:49:00 A… 299 008 292,00 K

nvwrssl.dll Mon 2005-10-10 21:49:00 A… 303 104 296,00 K

nvwrssv.dll Mon 2005-10-10 21:49:00 A… 294 912 288,00 K

nvwrstr.dll Mon 2005-10-10 21:49:00 A… 303 104 296,00 K

nvwrszhc.dll Mon 2005-10-10 21:49:00 A… 163 840 160,00 K

nvwrszht.dll Mon 2005-10-10 21:49:00 A… 167 936 164,00 K

pncrt.dll Sat 2005-11-19 19:50:56 A… 278 528 272,00 K

pndx5016.dll Sat 2005-11-19 19:50:58 A… 6 656 6,50 K

pndx5032.dll Sat 2005-11-19 19:50:58 A… 5 632 5,50 K

q6ps0g~1.dll Tue 2005-12-13 0:42:00 …S.R 233 357 227,89 K

rmoc3260.dll Sat 2005-11-19 19:51:22 A… 176 167 172,04 K

shell32.dll Fri 2005-09-23 4:07:40 A… 8 479 232 8,09 M

sicbase.dll Tue 2005-12-13 0:43:32 …S.R 233 528 228,05 K

uaildll.dll Mon 2005-12-12 20:15:36 …S.R 233 357 227,89 K

zlbw.dll Sun 2005-12-11 12:01:22 A… 46 592 45,50 K

89 items found: 89 files (10 H/S), 0 directories.

Total of file sizes: 52 538 418 bytes 50,10 M

Locate .tmp files:

No matches found.

**********************************************************************************

Directory Listing of system files:

Wolumin w stacji C to System

Numer seryjny woluminu: 68DB-19F4

Katalog: C:\WINDOWS\System32

2005-12-13 00:43 233˙528 sicbase.dll

2005-12-13 00:41 233˙357 q6ps0g77e6.dll

2005-12-13 00:00 233˙357 maisip.dll

2005-12-13 00:00 233˙528 dnpm0171e.dll

2005-12-12 20:15 233˙357 uaildll.dll

2005-12-12 17:29 237˙165 dn8201loe.dll

2005-12-12 13:30 236˙638 ixm32.dll

2005-12-12 13:17 234˙147 mvrsl9971.dll

2005-12-12 12:24 236˙419 lecwmi.dll

2005-12-12 10:18 236˙419 ndtid.dll

2005-11-14 15:05

2005-09-27 19:08

1999-09-30 18:21 166˙672 mstext35.dll

1999-09-09 21:06 252˙688 msexcl35.dll

1999-09-09 21:06 168˙720 msltus35.dll

1999-08-25 13:57 415˙504 msrepl35.dll

1999-06-07 17:59 250˙128 mspdox35.dll

1999-04-25 16:00 252˙176 Msrd2x35.dll

1999-04-25 16:00 287˙504 Msxbse35.dll

17 plik(˘w) 4˙141˙307 bajt˘w

2 katalog(˘w) 2˙139˙287˙552 bajt˘w wolnych

L2MFIX find log 120905


(Gutek) #4

Spoko ale chciałem log nr 1 z narzędzia L2Mfix ponieważ masz VX2 -

czyli zobacz Usuwanie VX2.BetterInternet i daj log nr 1 z narzędzia L2Mfix


(Szatkowskimichal) #5

Przedstawiam kolejny log z hijacka i proszę o ponowne sprawdzenie. proszę również aby pisać do mnie językiem niekomputerowym, czyli jak dziecku ponieważ czasami to nawet nie wiem o czym tu Panowie rozmawiacie.

czy to nie jest to co wkleiłem powyżej?

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 11:00:12, on 2005-12-13

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe

C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\ewido\security suite\ewidoctrl.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\PROGRA~1\NORTON~1\NORTON~3\GHOSTS~2.EXE

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton Antivirus\SAVScan.exe

C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE

C:\PROGRA~1\NORTON~1\NORTON~2\SPEEDD~1\NOPDB.EXE

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe

C:\Program Files\VIAudioi\SBADeck\ADeck.exe

C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe

C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb06.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Security Center\SymWSC.exe

C:\Program Files\Vypress Chat\vyc.exe

C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton Antivirus\navapsvc.exe

c:\boot.inx

C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE

C:\Program Files\ewido\security suite\SecuritySuite.exe

C:\Program Files\ewido\security suite\ewidoguard.exe

C:\DOCUME~1\Mateusz\USTAWI~1\Temp\Katalog tymczasowy 9 dla hijackthis.zip\HijackThis.exe

C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.wp.pl/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

F2 - REG:system.ini: Shell=Explorer.exe C:\WINDOWS\system32\kernels64.exe

O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton Antivirus\NavShExt.dll

O4 - HKLM\..\Run: [Symantec NetDriver Monitor] C:\PROGRA~1\SYMNET~1\SNDMon.exe /Consumer

O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [NeroCheck] C:\WINDOWS\system32\\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Cmaudio] RunDll32 cmicnfg.cpl,CMICtrlWnd

O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [AudioDeck] C:\Program Files\VIAudioi\SBADeck\ADeck.exe 1 

O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [HPDJ Taskbar Utility] C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb06.exe

O4 - HKLM\..\Run: [System] C:\WINDOWS\system32\kernels64.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Microsoft Office] C:\WINDOWS\system32\msvcp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WindowsUpdateNT] C:\WINDOWS\System\svwhost.exe /s

O4 - HKLM\..\Run: [WindowsUpdate] C:\WINDOWS\System\svchost.exe /s

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Windows installer] C:\winstall.exe

O4 - HKCU\..\Run: [WindowsUpdateNT] C:\WINDOWS\System\svwhost.exe

O4 - Global Startup: Vypress Chat.lnk = C:\Program Files\Vypress Chat\vyc.exe

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - D:\Programy\Java\jre1.5.0_05\bin\npjpi150_05.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - D:\Programy\Java\jre1.5.0_05\bin\npjpi150_05.dll

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O15 - Trusted Zone: http://arcaonline.arcabit.com

O15 - Trusted Zone: http://skaner.mks.com.pl

O16 - DPF: {1A781DED-C22D-4153-3213-A3211E29DF13} (GameDesire Card Games) - http://67.15.101.3/g_bin/pl/cards_2_0_0_64.cab

O16 - DPF: {3D8700FB-86A4-4CB4-B738-6F0FC016AC7D} (MainControl Class) - http://arcaonline.arcabit.com/ArcaOnline.cab

O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/windowsupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1127887092987

O16 - DPF: {9A9307A0-7DA4-4DAF-B042-5009F29E09E1} (ActiveScan Installer Class) - http://acs.pandasoftware.com/activescan/as5free/asinst.cab

O16 - DPF: {E7544C6C-CFD6-43EA-B4E9-360CEE20BDF7} (MainControl Class) - http://skaner.mks.com.pl/SkanerOnline.cab

O16 - DPF: {FDDBE2B8-6602-4AD8-946D-94C5A32FA6C4} (GameDesire Pool Training) - http://67.15.101.3/g_bin/pl/billardt_2_0_0_23.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{384B8364-4026-4AA3-819C-696EB29F0BD1}: NameServer = 194.204.152.34,194.204.159.1

O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip\..\{384B8364-4026-4AA3-819C-696EB29F0BD1}: NameServer = 194.204.152.34,194.204.159.1

O17 - HKLM\System\CS2\Services\Tcpip\..\{384B8364-4026-4AA3-819C-696EB29F0BD1}: NameServer = 194.204.152.34,194.204.159.1

O20 - Winlogon Notify: RunOnceEx - C:\WINDOWS\system32\hrj0051me.dll

O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe

O23 - Service: Symantec Password Validation (ccPwdSvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccPwdSvc.exe

O23 - Service: Symantec Settings Manager (ccSetMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe

O23 - Service: ewido security suite control - ewido networks - C:\Program Files\ewido\security suite\ewidoctrl.exe

O23 - Service: ewido security suite guard - ewido networks - C:\Program Files\ewido\security suite\ewidoguard.exe

O23 - Service: GhostStartService - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\NORTON~1\NORTON~3\GHOSTS~2.EXE

O23 - Service: Usługa Auto Protect programu Norton AntiVirus (navapsvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton Antivirus\navapsvc.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: SAVScan - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton Antivirus\SAVScan.exe

O23 - Service: ScriptBlocking Service (SBService) - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\COMMON~1\SYMANT~1\SCRIPT~1\SBServ.exe

O23 - Service: Symantec Network Drivers Service (SNDSrvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe

O23 - Service: Speed Disk service - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\NORTON~1\NORTON~2\SPEEDD~1\NOPDB.EXE

O23 - Service: SymWMI Service (SymWSC) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Security Center\SymWSC.exe

Prawdopodobnie złapałem kolejną jakąś infekcję ponieważ przy zegarze pojawiło się czerwone kółko z białym krzyżykiem a jeśli chodzi o L2Mfix to zachowuje się on nieco inaczej niż w instrukcji. Gdy uruchamiam 2 w trybie awaryjnym to opisywane są jakieś błędy i braki połączenia lokałnego. a po restarcie komputer odpala się jak dawniej bez żadnych zmian i jest brak tapety i włącza się samoczynnie explorer z jakimiś stronami i reklamy. Dziękuję że Panowie pomagacie, tylko że wasz język jest czasami niezrozumiały.

Złączono Posta : 13.12.2005 (Wto) 11:37

A teraz to już całkiem nie wiem o co chodzi . Gdy wciskam Alt Ctrl Delete to mi wyskakuje komunikat że Menedżer zadań został wyłączony przez administratora. :o


(Gutek) #6

Prosze czytać uważnie - masz linki-strony i przeczyaj jak to zrobić !!

 1. Wyłączyć Przywracanie systemu w XP TU

 2. Zastartować do trybu awaryjnego bez internetu(opis w linku wyżej).

 3. Zaznaczyć wskazane wpisy w Hijacku i kliknąć Fix checked. Wpisy zostaną usunięte.

 4. Skasować z dysku pliki, które podkreśliłem na czerwono

 5. Dokończyć skanerami online - Scanery do wyboru

 6. Pokazać nowy log :stuck_out_tongue:

Zastosuj instrukcję Usuwanie tapety SpySheriff

kliknij Usuwanie VX2.BetterInterneti daj log nr 1 z narzędzia L2Mfix czyli mjak wejdziesz na strone pobierz narzędzie L2Mfix i zrób nim log: Jak masz

l2mfix.png

wybierasz opcję 1. Run Find Log = odpowiednik tworzenia loga w FindIt. Patrz dalej na LOG NUMER 1. ZAWSZE tego loga macie utworzyć by mi pokazać - czy tak trudno jest przeczytać?