Czy mogę prosić o sprawdzenie mojego loga?

====================================

Uwaga: Jak wklejasz loga to obejmuj go znacznikiem (tagiem) CODE lub QUOTE

Proponuje poczytać TEN temat i zobacz jaka jest prośba do userów wklejających loga.

Pozdrawiam kuz5

masz najnowszą wersje L

http://www.merijn.org/files/hijackthis.zip

i opisz problem

Zainstalował się jakiś szajs Spyware dOCtor niby go usuwa,ale on nadal jest. Jakiś registry key czy inne badziwie. Jak to wywalić?

Safecast

Tool name: Registry Scanner

Problem location: HKLM\SOFTWARE\C07ft5Y

Problem type: registry key

Problem risk level: Medium

Daj loga z najnowszej wersji programu :!:

detektyw podał link skąd możesz ją ściągnąć :roll:

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 13:01:56, on 2006-01-28

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\SYSTEM32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\AVPersonal\AVWUPSRV.EXE

C:\Program Files\CA\eTrust EZ Armor\eTrust EZ Antivirus\ISafe.exe

C:\Program Files\Ahead\InCD\InCDsrv.exe

C:\Program Files\Kerio\Personal Firewall 4\kpf4ss.exe

C:\WINDOWS\system32\P2P Networking\P2P Networking.exe

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe

C:\Program Files\CA\eTrust EZ Armor\eTrust EZ Antivirus\CAVTray.exe

C:\Program Files\CA\eTrust EZ Armor\eTrust EZ Antivirus\CAVRID.exe

C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindService.exe

C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE

C:\Program Files\D-Tools\daemon.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe

C:\Program Files\CA\eTrust EZ Armor\eTrust EZ Antivirus\VetMsg.exe

C:\Program Files\Kerio\Personal Firewall 4\kpf4gui.exe

C:\Program Files\Kerio\Personal Firewall 4\kpf4gui.exe

C:\Program Files\eMule\emule.exe

C:\Program Files\Outlook Express\msimn.exe

C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Documents and Settings\komputerek\Moje dokumenty\Programy\hijackthis\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.wp.pl/

O4 - HKLM…\Run: [P2P Networking] C:\WINDOWS\system32\P2P Networking\P2P Networking.exe /AUTOSTART

O4 - HKLM…\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM…\Run: [TkBellExe] “C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe” -osboot

O4 - HKLM…\Run: [KernelFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -k

O4 - HKLM…\Run: [CaAvTray] “C:\Program Files\CA\eTrust EZ Armor\eTrust EZ Antivirus\CAVTray.exe”

O4 - HKLM…\Run: [CAVRID] “C:\Program Files\CA\eTrust EZ Armor\eTrust EZ Antivirus\CAVRID.exe”

O4 - HKLM…\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM…\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM…\Run: [DAEMON Tools-1033] “C:\Program Files\D-Tools\daemon.exe” -lang 1033

O4 - HKLM…\Run: [PDF Converter Registry Controller] “C:\Program Files\ScanSoft\PDF Converter\RegistryController.exe”

O4 - HKLM…\Run: [PDFConverterReminder] “C:\PROGRA~1\ScanSoft\PDFCON~1\EReg\EReg.exe” -r “C:\PROGRA~1\ScanSoft\PDFCON~1\EReg\ereg.ini”

O4 - HKLM…\Run: [WinampAgent] C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

O4 - HKCU…\Run: [PC Firewall] C:\Program Files\MCS Studios\PC Firewall\pcfw.exe

O4 - HKCU…\Run: [spyware Doctor] “C:\Program Files\Spyware Doctor\spydoctor.exe” /Q

O4 - Startup: PowerReg Scheduler.exe

O8 - Extra context menu item: Open PDF in Word - res://C:\Program Files\ScanSoft\PDF Converter\IEShellExt.dll /100

O9 - Extra button: (no name) - {CD67F990-D8E9-11d2-98FE-00C0F0318AFE} - (no file)

O23 - Service: AntiVir Update (AVWUpSrv) - H+BEDV Datentechnik GmbH, Germany - C:\Program Files\AVPersonal\AVWUPSRV.EXE

O23 - Service: CAISafe - Computer Associates International, Inc. - C:\Program Files\CA\eTrust EZ Armor\eTrust EZ Antivirus\ISafe.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: InCD File System Service (InCDsrv) - AHEAD Software - C:\Program Files\Ahead\InCD\InCDsrv.exe

O23 - Service: Kerio Personal Firewall 4 (KPF4) - Kerio Technologies - C:\Program Files\Kerio\Personal Firewall 4\kpf4ss.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: StarWind iSCSI Service (StarWindService) - Rocket Division Software - C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindService.exe

O23 - Service: VET Message Service (VETMSGNT) - Computer Associates International, Inc. - C:\Program Files\CA\eTrust EZ Armor\eTrust EZ Antivirus\VetMsg.exe

w trybie awaryjnym usun recznie foldery i plik a za szitowego Spyware Doctor proponuje Ewido

http://www.searchengines.pl/phpbb203/lo … 16762.html

Sorry za prostackie pytanie,ale się nie znam. Jak uzyskać tryb awaryjny?

Pobczas startu kompa wciskaj non stop F8 i wybierz tryb awaryjny - opis dokladny TU