Czy mógłby ktoś sprawdzic loga?

Jak w temacie… Czy mógłby mi ktoś sprawdzić loga, bo ostatnio coś mi komp szwankuje :?

Byłbym naprawde wdzięczny :stuck_out_tongue:

Logfile of HijackThis v1.98.2

Scan saved at 14:16:39, on 2004-08-15

Platform: Windows XP Dodatek SP. 1 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\PROGRA~1\DAP\DAP.EXE

C:\Program Files\D-Tools\daemon.exe

C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_05\bin\jusched.exe

C:\Program Files\eDonkey2000\eDonkey2000.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe

C:\Program Files\SlySoft\CloneCD\CloneCDTray.exe

C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

C:\WINDOWS\System32\RUNDLL32.EXE

C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton Antivirus\navapsvc.exe

C:\PROGRA~1\NORTON~1\NORTON~2\NPROTECT.EXE

C:\WINDOWS\System32\devldr32.exe

C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton Antivirus\SAVScan.exe

C:\PROGRA~1\NORTON~1\NORTON~2\SPEEDD~1\NOPDB.EXE

C:\PROGRA~1\GADU-G~1\gg.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE

C:\WINDOWS\System32\wuauclt.exe

C:\Documents and Settings\Wojtek\Pulpit\HijackThis.exe

C:\WINDOWS\System32\wuauclt.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.wp.pl/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: DAPHelper Class - {0000CC75-ACF3-4cac-A0A9-DD3868E06852} - C:\Program Files\DAP\DAPBHO.dll

O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton Antivirus\NavShExt.dll

O2 - BHO: WhIeHelperObj Class - {c900b400-cdfe-11d3-976a-00e02913a9e0} - C:\Program Files\webHancer\programs\whiehlpr.dll (file missing)

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O3 - Toolbar: DAP Bar - {62999427-33FC-4baf-9C9C-BCE6BD127F08} - C:\Program Files\DAP\DAPIEBar.dll

O3 - Toolbar: NetSprint Toolbar - {12F02779-6D88-4958-8AD3-83C12D86ADC7} - C:\WINDOWS\Downloaded Program Files\toolbar.dll

O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton Antivirus\NavShExt.dll

O4 - HKLM\..\Run: [DownloadAccelerator] C:\PROGRA~1\DAP\DAP.EXE /STARTUP

O4 - HKLM\..\Run: [DAEMON Tools-1033] "C:\Program Files\D-Tools\daemon.exe" -lang 1033

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_05\bin\jusched.exe

O4 - HKLM\..\Run: [eDonkey2000] "C:\Program Files\eDonkey2000\eDonkey2000.exe" -t

O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [CloneCDTray] "C:\Program Files\SlySoft\CloneCD\CloneCDTray.exe" /s

O4 - HKLM\..\Run: [webHancer Agent] "C:\Program Files\webHancer\Programs\whAgent.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\PROGRA~1\GADU-G~1\gg.exe" /tray

O4 - HKCU\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NVMCTRAY.DLL,NvTaskbarInit

O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background

O8 - Extra context menu item: &Download with &DAP - C:\PROGRA~1\DAP\dapextie.htm

O8 - Extra context menu item: &Szukaj w NetSprint.pl - res://C:\WINDOWS\Downloaded Program Files\toolbar.dll/SEARCH.HTML

O8 - Extra context menu item: Download &all with DAP - C:\PROGRA~1\DAP\dapextie2.htm

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - (no file)

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - (no file)

O9 - Extra button: Run DAP - {669695BC-A811-4A9D-8CDF-BA8C795F261C} - C:\PROGRA~1\DAP\DAP.EXE

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: Related - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Show &Related Links - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm

O10 - Hijacked Internet access by WebHancer

O10 - Hijacked Internet access by WebHancer

O10 - Hijacked Internet access by WebHancer

O10 - Hijacked Internet access by WebHancer

O10 - Hijacked Internet access by WebHancer

O16 - DPF: {92F02779-6D88-4958-8AD3-83C12D86ADC7} - http://netsprint.pl/toolbar/toolbar.cab

P.S W jaki sposób moge sprawdzić czy mam service packa 1 :shock:

Platform: Windows XP Dodatek SP. 1 (WinNT 5.01.2600)

:slight_smile:

Pobierasz program LSP-Fix.

http://www.cexx.org/lspfix.htm

Wyłącz przywracanie sys.

Start w trybie awaryjnym

Syfki to ( usuń)

O2 - BHO: WhIeHelperObj Class - {c900b400-cdfe-11d3-976a-00e02913a9e0} - C:\Program Files\webHancer\programs\whiehlpr.dll (file missing) 


O4 - HKLM\..\Run: [webHancer Agent] "C:\Program Files\webHancer\Programs\O10 - Hijacked Internet access by WebHancer " 


O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA500401C608501} - (no file)

Znajdz w kluczach i na dysku WebHancer . to ma pewnie jakiś proces

wieć - ubij. ( może też być w dodaj /usuń, szukaj w plikach ukrytych)

Za pomocą LSP-Fix

kasujesz WebHancer (te wpisy O10 - Hijacked Internet access by WebHancer )

Tylko tym nie HijackThis bo net ci siądzie

Potem restart i dajesz mi nowego loga do sprawdzenia.

Powodzenia :smiley:

Phylby… nie moge ściągnąć tego programu

pisze, że nie można znaleźć serwera :frowning:

Na http://www.google.pl/

wklej - LSP-Fix

jest tego troche

Sprawdz też WinSock XP Fix 1.2

http://www.spychecker.com/program/winsockxpfix.html

Bartorex + dedalus + Phylby + Waterproof +Pawek - posty

OT poleciały w kosmos.

PS.

Dlaczego to Moderator ma zakładać topic

na temat bezpieczeństwa w/w logów :evil:

Logfile of HijackThis v1.98.2

Scan saved at 10:25:55, on 2004-08-16

Platform: Windows XP Dodatek SP. 1 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\PROGRA~1\DAP\DAP.EXE

C:\Program Files\D-Tools\daemon.exe

C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_05\bin\jusched.exe

C:\Program Files\eDonkey2000\eDonkey2000.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe

C:\Program Files\SlySoft\CloneCD\CloneCDTray.exe

C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

C:\WINDOWS\System32\RUNDLL32.EXE

C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton Antivirus\navapsvc.exe

C:\PROGRA~1\NORTON~1\NORTON~2\NPROTECT.EXE

C:\WINDOWS\System32\devldr32.exe

C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton Antivirus\SAVScan.exe

C:\PROGRA~1\NORTON~1\NORTON~2\SPEEDD~1\NOPDB.EXE

C:\PROGRA~1\GADU-G~1\gg.exe

C:\WINDOWS\System32\wuauclt.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE

C:\Documents and Settings\Wojtek\Pulpit\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.wp.pl/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: DAPHelper Class - {0000CC75-ACF3-4cac-A0A9-DD3868E06852} - C:\Program Files\DAP\DAPBHO.dll

O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton Antivirus\NavShExt.dll

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O3 - Toolbar: DAP Bar - {62999427-33FC-4baf-9C9C-BCE6BD127F08} - C:\Program Files\DAP\DAPIEBar.dll

O3 - Toolbar: NetSprint Toolbar - {12F02779-6D88-4958-8AD3-83C12D86ADC7} - C:\WINDOWS\Downloaded Program Files\toolbar.dll

O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton Antivirus\NavShExt.dll

O4 - HKLM\..\Run: [DownloadAccelerator] C:\PROGRA~1\DAP\DAP.EXE /STARTUP

O4 - HKLM\..\Run: [DAEMON Tools-1033] "C:\Program Files\D-Tools\daemon.exe" -lang 1033

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_05\bin\jusched.exe

O4 - HKLM\..\Run: [eDonkey2000] "C:\Program Files\eDonkey2000\eDonkey2000.exe" -t

O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [CloneCDTray] "C:\Program Files\SlySoft\CloneCD\CloneCDTray.exe" /s

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\PROGRA~1\GADU-G~1\gg.exe" /tray

O4 - HKCU\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NVMCTRAY.DLL,NvTaskbarInit

O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background

O8 - Extra context menu item: &Download with &DAP - C:\PROGRA~1\DAP\dapextie.htm

O8 - Extra context menu item: &Szukaj w NetSprint.pl - res://C:\WINDOWS\Downloaded Program Files\toolbar.dll/SEARCH.HTML

O8 - Extra context menu item: Download &all with DAP - C:\PROGRA~1\DAP\dapextie2.htm

O9 - Extra button: Run DAP - {669695BC-A811-4A9D-8CDF-BA8C795F261C} - C:\PROGRA~1\DAP\DAP.EXE

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: Related - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Show &Related Links - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm

O16 - DPF: {92F02779-6D88-4958-8AD3-83C12D86ADC7} - http://netsprint.pl/toolbar/toolbar.cab

To mój log po usunięciu kilku tych wpisików itd. Phylby… :wink

P.S Sprawdzałem dysk nortonem i znalazł mi ten plik “webhancer” czy jakos tak (ale chodzi o to) jako SPYWARE i usunęłem ten plik w trybie awaryjnym i już nic nie wykrywa… chyba już po problemie, ale sie zobaczy po tym logu :stuck_out_tongue:

No teraz log wegląda całkiem inaczej .Jest OK :!:

Jeszcze została resztka czyli :

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Show &Related Links - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm

Po usunięcui i restarcie znajdz ten C:\WINDOWS\web\related.htm jak jeszcze będzie gdzieś na dysku i w kluczach.

Teraz zrobimy Twój kopmputer szybszym na starcie

W uruchom wpisz - msconfig - na zakładce uruchamianie usówasz haczyk

przy winampa , NeroCheck , NvStartup , Java , DAP , eDonkey2000,

CloneCD , gg .

Wzystko to spowalnia start i muli sys. Nic nie zostało usunięte, a możesz włączać te programy ręcznie jak są potrzebne ,a nie jak miałeś - włączone wszystkie na raz

. :slight_smile:

Klikasz prawym myszki na mój komputer i w zakładce “ogólne” masz napisane co i jak. :smiley:

Wielkie dzieki Phylby :!: I jeszcze raz wielkie dzięki i jeszcze raz wielkie dzięki :o :o :o

No i jeszcze dzieki wSz no i ch4o5 :smiley: :stuck_out_tongue: :smiley: