Czy możecie sprawdzić loga?

Czy wszystko wporząsiu??

Logfile of HijackThis v1.99.0

Scan saved at 14:32:30, on 2005-02-16

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\SYSTEM32\GEARSEC.EXE

C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\Program Files\Raxco\PerfectDisk\PDSched.exe

C:\Program Files\VIAudioi\SBADeck\ADeck.exe

C:\PROGRA~1\A4Tech\Mouse\Amoumain.exe

C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE

C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe

C:\Program Files\D-Tools\daemon.exe

C:\Program Files\BitSpirit\BitSpirit.exe

C:\Documents and Settings\Fisiu\Pulpit\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://127.0.0.1/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O1 - Hosts: 62.75.224.159 www.bns1.net

O1 - Hosts: 62.75.224.159 www.bns2.net

O1 - Hosts: 62.75.224.159 www.bns3.net

O1 - Hosts: 62.75.224.159 www.bns4.net

O1 - Hosts: 62.75.224.159 www.bns5.net

O1 - Hosts: 62.75.224.159 www.bns6.net

O1 - Hosts: 62.75.224.159 www.bns7.net

O1 - Hosts: 62.75.224.159 www.bns8.net

O1 - Hosts: 62.75.224.159 www.cms1.net

O1 - Hosts: 62.75.224.159 www.cms2.net

O1 - Hosts: 62.75.224.159 www.cms3.net

O1 - Hosts: 62.75.224.159 www.cms4.net

O1 - Hosts: 62.75.224.159 www.cms5.net

O1 - Hosts: 62.75.224.159 www.cms6.net

O1 - Hosts: 62.75.224.159 www.cms7.net

O1 - Hosts: 62.75.224.159 www.cms8.net

O1 - Hosts: 62.75.224.159 www.rg1.com

O1 - Hosts: 62.75.224.159 www.rg2.com

O1 - Hosts: 62.75.224.159 www.rg3.com

O1 - Hosts: 62.75.224.159 www.rg4.com

O1 - Hosts: 62.75.224.159 www.rg5.com

O1 - Hosts: 62.75.224.159 www.rg6.com

O1 - Hosts: 62.75.224.159 www.rg7.com

O1 - Hosts: 62.75.224.159 www.rg8.com

O1 - Hosts: 62.75.224.159 jcms.cydoor.com

O1 - Hosts: 62.75.224.159 cydoor.com

O1 - Hosts: 62.75.224.159 jnova.cjt1.net

O1 - Hosts: 62.75.224.159 jcontent.bns1.m7z.net

O1 - Hosts: 62.75.224.159 j.2004CMS.com

O1 - Hosts: 62.75.224.159 2004CMS.com

O1 - Hosts: 62.75.224.159 bns1.m7z.net

O1 - Hosts: 62.75.224.159 m7z.net

O1 - Hosts: 62.75.224.159 jcontent.bns1.net

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: AcroIEToolbarHelper Class - {AE7CD045-E861-484f-8273-0445EE161910} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll

O2 - BHO: FlashFXP Helper for Internet Explorer - {E5A1691B-D188-4419-AD02-90002030B8EE} - C:\PROGRA~1\FlashFXP\IEFlash.dll

O3 - Toolbar: Adobe PDF - {47833539-D0C5-4125-9FA8-0819E2EAAC93} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll

O4 - HKLM\..\Run: [AudioDeck] C:\Program Files\VIAudioi\SBADeck\ADeck.exe 1 

O4 - HKLM\..\Run: [WheelMouse] C:\PROGRA~1\A4Tech\Mouse\Amoumain.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [nod32kui] "C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe" /WAITSERVICE

O4 - HKLM\..\Run: [DAEMON Tools-1033] "C:\Program Files\D-Tools\daemon.exe" -lang 1045

O8 - Extra context menu item: Convert link target to Adobe PDF - res://C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIECapture.html

O8 - Extra context menu item: Convert link target to existing PDF - res://C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIEAppend.html

O8 - Extra context menu item: Convert selected links to Adobe PDF - res://C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIECaptureSelLinks.html

O8 - Extra context menu item: Convert selected links to existing PDF - res://C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIEAppendSelLinks.html

O8 - Extra context menu item: Convert selection to Adobe PDF - res://C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIECapture.html

O8 - Extra context menu item: Convert selection to existing PDF - res://C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIEAppend.html

O8 - Extra context menu item: Convert to Adobe PDF - res://C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIECapture.html

O8 - Extra context menu item: Convert to existing PDF - res://C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIEAppend.html

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~4\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_01\bin\npjpi150_01.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_01\bin\npjpi150_01.dll

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://v5.windowsupdate.microsoft.com/v5consumer/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1107824469413

O16 - DPF: {814EA0DA-E0D9-4AA4-833C-A1A6D38E79E9} (DASWebDownload Class) - http://das.microsoft.com/activate/cab/x86/i486/NTANSI/retail/DASAct.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{821C4423-374E-4204-BD50-D79B50F8D4DD}: NameServer = 192.168.5.1

O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip\..\{821C4423-374E-4204-BD50-D79B50F8D4DD}: NameServer = 192.168.5.1

O17 - HKLM\System\CS2\Services\Tcpip\..\{821C4423-374E-4204-BD50-D79B50F8D4DD}: NameServer = 192.168.5.1

O18 - Protocol: wpmsg - {2E0AC5A0-3597-11D6-B3ED-0001021DC1C3} - C:\Program Files\Wirtualna Polska\wpkontakt\url_wpmsg.dll

O23 - Service: Adobe LM Service - Adobe Systems - C:\Program Files\Common Files\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe

O23 - Service: Macromedia Licensing Service - Unknown - C:\Program Files\Common Files\Macromedia Shared\Service\Macromedia Licensing.exe

O23 - Service: MySQL - Unknown - C:\usr\MySQL\bin\mysqld-nt".exe (file missing)

O23 - Service: NOD32 Kernel Service - Unknown - C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: PDEngine - Raxco Software, Inc. - C:\Program Files\Raxco\PerfectDisk\PDEngine.exe

O23 - Service: PDScheduler - Raxco Software, Inc. - C:\Program Files\Raxco\PerfectDisk\PDSched.exe

Tryb awaryjny + wyłączone przywracanie systemu.

Fałszywe HOSTSy

O1 - Hosts: 62.75.224.159 http://www.bns1.net

O1 - Hosts: 62.75.224.159 http://www.bns2.net

O1 - Hosts: 62.75.224.159 http://www.bns3.net

O1 - Hosts: 62.75.224.159 http://www.bns4.net

O1 - Hosts: 62.75.224.159 http://www.bns5.net

O1 - Hosts: 62.75.224.159 http://www.bns6.net

O1 - Hosts: 62.75.224.159 http://www.bns7.net

O1 - Hosts: 62.75.224.159 http://www.bns8.net

O1 - Hosts: 62.75.224.159 http://www.cms1.net

O1 - Hosts: 62.75.224.159 http://www.cms2.net

O1 - Hosts: 62.75.224.159 http://www.cms3.net

O1 - Hosts: 62.75.224.159 http://www.cms4.net

O1 - Hosts: 62.75.224.159 http://www.cms5.net

O1 - Hosts: 62.75.224.159 http://www.cms6.net

O1 - Hosts: 62.75.224.159 http://www.cms7.net

O1 - Hosts: 62.75.224.159 http://www.cms8.net

O1 - Hosts: 62.75.224.159 http://www.rg1.com

O1 - Hosts: 62.75.224.159 http://www.rg2.com

O1 - Hosts: 62.75.224.159 http://www.rg3.com

O1 - Hosts: 62.75.224.159 http://www.rg4.com

O1 - Hosts: 62.75.224.159 http://www.rg5.com

O1 - Hosts: 62.75.224.159 http://www.rg6.com

O1 - Hosts: 62.75.224.159 http://www.rg7.com

O1 - Hosts: 62.75.224.159 http://www.rg8.com

O1 - Hosts: 62.75.224.159 jcms.cydoor.com

O1 - Hosts: 62.75.224.159 cydoor.com

O1 - Hosts: 62.75.224.159 jnova.cjt1.net

O1 - Hosts: 62.75.224.159 jcontent.bns1.m7z.net

O1 - Hosts: 62.75.224.159 j.2004CMS.com

O1 - Hosts: 62.75.224.159 2004CMS.com

O1 - Hosts: 62.75.224.159 bns1.m7z.net

O1 - Hosts: 62.75.224.159 m7z.net

O1 - Hosts: 62.75.224.159 jcontent.bns1.net

Później robisz skan programem :KillTrusted 0.6

A na koniec obowiązkowo:

http://forum.dobreprogramy.com/viewtopic.php?t=17671

Wystarczyło tylko to by pozbyć się hosts. Cokolwiek to jest. :smiley:

Dzieki i pozdrawiam.