Czy NetFramework 3.5 wymaga 1 i 2?


(C3431049) #1

Czy NetFramework 3.5 wymaga uprzednio zainstalowanej 1 i 2 ?


(deFco247) #2

Pełny pakiet .NET FrameWork zawiera w sobie już te wersje.


(C3431049) #3

OK, a ten NetInstaller ? Pobierze od razu 1 i 2 ?


(deFco247) #4

Tak.