Czy qxchost.exe jest wirusem?


(Gestor) #1

czy plik o nazwie qxchost.exe jest wirusem??


(deFco247) #2

Tak.

http://www.bleepingcomputer.com/startup ... 16763.html