Czy style można zapisać pod inną nazwą?


(system) #1

Jasne, nie ma problemu, tylko musisz określić nową nazwę w dokumencie html.