Czy to trojan?


(J79478) #1

Uruchomiłem jv16 i przejrzałem C:\Windows i jest tam coś takiego.To występuje obok poprawek do systemu i czy jest to zapis anty trojan w SP-2 czy trojan?Przesyłam dwa screny jeden z instalacjii SP-2 a drugi ten trojan.Mam też zainstalowany program Macrosoftu złośliwe programy do ich usówania.Czbeztytuu4pb.pngyżby to było to?sp28qi.png


(Damian) #2

Plik TROJAN.EXE, możesz spokojnie usunąć.

browseui.dll zostaw.


(J79478) #3

Podejrzewam,że jest to zapis programu anty trojan macrosoftu.vgjui5nn.png


(J79478) #4

To jest ten program anty trojan .Czas ostatniego uruchomienie jest taki sam jak czas uruchomienie tego programu.Czyli wszystko się wyjaśniło.cbhyk4cg.png


(Damian) #5

Ale to nie jest, żaden plik wymagany do działania tego programu !

Znajduje się on w folderze Prefetch, którego to można regularnie raz na miesiąc czyścić...


(J79478) #6

to wszystko wyczyścimy z prefetch.


(Musg) #7

:slight_smile: tak