Czy to wirus?


(Jurass44) #1

od dwóch dni nie można nic ściągnać , komputer chodzi wolno, brak dostępu do niektórych folderów, nie można dostać sie do przywracania systemu (jest włączone), coś dzieje sie z grafiką, bradzo dziwne kolory, kolory ikon i w ogóle wszystko do kitu. Temperatura CPU w normie

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 8:17:56 AM, on 10/31/2006

Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\mscorsvw.exe

C:\WINDOWS\System32\dllhost.exe

C:\WINDOWS\system32\netdde.exe

C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe

C:\Program Files\Visual Networks\Visual IP InSight\Sympatico Consumer\IPMon32.exe

C:\Program Files\Visual Networks\Visual IP InSight\Sympatico Consumer\IPClient.exe

C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe

C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe

C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BackWeb-8876480.exe

C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware SE Professional\Ad-Watch.exe

C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe

C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\Program Files\Sony\VAIO Action Setup\VAServ.exe

C:\Program Files\Visual Networks\Visual IP InSight\Sympatico Consumer\IPClient.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Documents and Settings\Kucz Henryk\Desktop\HIJACK\HijackThis.exe


R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://red.clientapps.yahoo.com/customize/ycomp_wave/defaults/sp/*http://www.yahoo.com

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://securityresponse.symantec.com/avcenter/fix_homepage/

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchURL,(Default) = http://red.clientapps.yahoo.com/customize/ycomp_wave/defaults/su/*http://www.yahoo.com

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll

O3 - Toolbar: (no name) - {ACB1E670-3217-45C4-A021-6B829A8A27CB} - (no file)

O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll

O4 - HKLM\..\Run: [Symantec NetDriver Monitor] C:\PROGRA~1\SYMNET~1\SNDMon.exe /Consumer

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE NvQTwk,NvCplDaemon initialize

O4 - HKLM\..\Run: [IPInSightMonitor 01] "C:\Program Files\Visual Networks\Visual IP InSight\Sympatico Consumer\IPMon32.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [IPInSightLAN 01] "C:\Program Files\Visual Networks\Visual IP InSight\Sympatico Consumer\IPClient.exe" -l

O4 - HKLM\..\Run: [ccRegVfy] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccRegVfy.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [BluetoothAuthenticationAgent] rundll32.exe bthprops.cpl,,BluetoothAuthenticationAgent

O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] "D:\Winamp\Winampa.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot

O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [RegistryMechanic] C:\Program Files\Registry Mechanic\RegMech.exe /QS

O4 - HKCU\..\Run: [Komunikator] C:\Program Files\Tlen.pl\tlen.exe

O4 - HKCU\..\Run: [LDM] C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BackWeb-8876480.exe

O4 - HKCU\..\Run: [IncrediMail] C:\PROGRA~1\INCRED~1\bin\IncMail.exe /c

O4 - HKCU\..\Run: [AWMON] "C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware SE Professional\Ad-Watch.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [Skype] "C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - Global Startup: Adobe Gamma Loader.exe.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe

O4 - Global Startup: BTTray.lnk = ?

O4 - Global Startup: Logitech Desktop Messenger.lnk = C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\LDMConf.exe

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE

O4 - Global Startup: VAIO Action Setup (Server).lnk = ?

O8 - Extra context menu item: &Add animation to IncrediMail Style Box - C:\PROGRA~1\INCRED~1\bin\resources\WebMenuImg.htm

O8 - Extra context menu item: &Google Search - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmsearch.html

O8 - Extra context menu item: &Translate English Word - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmwordtrans.html

O8 - Extra context menu item: Backward Links - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmbacklinks.html

O8 - Extra context menu item: Cached Snapshot of Page - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmcache.html

O8 - Extra context menu item: Send To &Bluetooth - C:\Program Files\Belkin\Bluetooth Software\btsendto_ie_ctx.htm

O8 - Extra context menu item: Similar Pages - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmsimilar.html

O8 - Extra context menu item: Translate Page into English - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmtrans.html

O9 - Extra button: EmpirePoker - {77E68763-4284-41d6-B7E7-B6E1F053A9E7} - C:\Program Files\EmpirePoker\EmpirePoker.exe (file missing)

O9 - Extra 'Tools' menuitem: EmpirePoker - {77E68763-4284-41d6-B7E7-B6E1F053A9E7} - C:\Program Files\EmpirePoker\EmpirePoker.exe (file missing)

O9 - Extra button: PartyPoker.com - {B7FE5D70-9AA2-40F1-9C6B-12A255F085E1} - C:\Program Files\PartyPoker\PartyPoker.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: PartyPoker.com - {B7FE5D70-9AA2-40F1-9C6B-12A255F085E1} - C:\Program Files\PartyPoker\PartyPoker.exe

O9 - Extra button: @btrez.dll,-4015 - {CCA281CA-C863-46ef-9331-5C8D4460577F} - C:\Program Files\Belkin\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm (file missing)

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @btrez.dll,-4017 - {CCA281CA-C863-46ef-9331-5C8D4460577F} - C:\Program Files\Belkin\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm (file missing)

O9 - Extra button: Real.com - {CD67F990-D8E9-11d2-98FE-00C0F0318AFE} - C:\WINDOWS\System32\Shdocvw.dll

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O12 - Plugin for .spop: C:\Program Files\Internet Explorer\Plugins\NPDocBox.dll

O15 - Trusted Zone: http://arcaonline.arcabit.com

O16 - DPF: {13EC55CF-D993-475B-9ACA-F4A384957956} (Controller Class) - https://www.windowsonecare.com/install/cli/1.1.1067.8/WinSSWebAgent.CAB

O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=39204

O16 - DPF: {2ED9BC2B-4DF1-472E-9B5E-55477D2C97F5} (Microsoft Data Collection Control) - https://support.microsoft.com/OAS/ActiveX/odc.cab

O16 - DPF: {3D8700FB-86A4-4CB4-B738-6F0FC016AC7D} (MainControl Class) - http://arcaonline.arcabit.com/ArcaOnline.cab

O16 - DPF: {B020B534-4AA2-4B99-BD6D-5F6EE286DF5C} (Symantec Download Bridge) - http://a248.e.akamai.net/f/248/5462/2h/www.symantecstore.com/v2.0-img/operations/symbizpr/xcontrol/SymDlBrg.cab

O16 - DPF: {F127B9BA-89EA-4B04-9C67-2074A9DF61FD} (Photo Upload Plugin Class) - http://costco.pnimedia.com/upload/activex/v2_0_0_9/PCAXSetupv2.0.0.9.cab?

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{BD2A3229-B01A-449C-8AD0-5E854AACE13F}: NameServer = 206.47.244.51 206.47.244.110

O20 - Winlogon Notify: WgaLogon - C:\WINDOWS\SYSTEM32\WgaLogon.dll

O23 - Service: Automatic LiveUpdate Scheduler - Unknown owner - C:\Program Files\Symantec\LiveUpdate\ALUSchedulerSvc.exe (file missing)

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: LiveUpdate - Unknown owner - C:\PROGRA~1\Symantec\LIVEUP~1\LUCOMS~1.EXE (file missing)

O23 - Service: MkS_Vir Monitor (MksVirMonSvc) - Unknown owner - C:\Program Files\MKS\Bin\mksmonsv.exe (file missing)

O23 - Service: NVIDIA Driver Helper Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

O23 - Service: Sony SPTI Service (SPTISRV) - Sony Corporation - C:\Program Files\Common Files\Sony Shared\AVLib\SPTISRV.exe

uprzejmie proszę o sprawdzenie loga


(Bbieniol) #2

Usuń Hijackiem te wpisy:

Przeczyść rejestr (polecam do tego jv16 PowerTools 2006 1.5.2.344), zrób defragmentację, oraz przejrzyj: Optymalizacja XP

Wejdź: Start --> uruchom --> msconfig i w zakładce uruchamianie odznacz (według Ciebie) niepotrzbne przy autostarcie programy :slight_smile:

Wrzuć jeszcze log z Silent Runners