Czy wyłączenie dysku twardego, wyłancza system?

Nie. System przejdzie w tryb uśpienia. Nie wyłączy się całkowicie