Czy wyłączenie dysku twardego, wyłancza system?


(MarS) #1

Nie. System przejdzie w tryb uśpienia. Nie wyłączy się całkowicie