Czysty?


(aju) #1

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 21:46:58, on 2005-05-15

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\SYSTEM32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\TGTSoft\StyleXP\StyleXPService.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus Personal Pro 5\kavmm.exe

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\Winamp\winamp.exe

C:\Documents and Settings\Kuba\Program files\Gmail Notifier\gnotify.exe

C:\WINDOWS\system32\dll\csrss.exe

C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus Personal Pro 5\kav.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Documents and Settings\Kuba\Program files\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Hacker\KAVPF.exe

C:\Documents and Settings\Kuba\Program files\HIJACK\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.onet.pl/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =

O2 - BHO: (no name) - {31FF080D-12A3-439A-A2EF-4BA95A3148E8} - (no file)

O4 - HKLM..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM..\Run: [{0228e555-4f9c-4e35-a3ec-b109a192b4c2}] C:\Documents and Settings\Kuba\Program files\Gmail Notifier\gnotify.exe

O4 - HKLM..\Run: [NAV] C:\WINDOWS\system32\dll\csrss.exe

O4 - HKLM..\Run: [KAV50] "C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus Personal Pro 5\kav.exe" -run -n PersonalPro -v 5.0.0.0 -chkss

O4 - HKCU..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Documents and Settings\Kuba\Program files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - Global Startup: Kaspersky Anti-Hacker.lnk = C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Hacker\KAVPF.exe

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_01\bin\npjpi150_01.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_01\bin\npjpi150_01.dll

O16 - DPF: {31B7EB4E-8B4B-11D1-A789-00A0CC6651A8} (Cult3D ActiveX Player) - http://www.cult3d.com/download/cult.cab

O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://v5.windowsupdate.microsoft.com/v ... 5662178140

O16 - DPF: {9A9307A0-7DA4-4DAF-B042-5009F29E09E1} (ActiveScan Installer Class) - http://www.pandasoftware.com/activescan/as5/asinst.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip..{F56D4CB5-B7C8-44BA-9F5F-173A2724E035}: NameServer = 194.204.152.34 217.98.63.164

O23 - Service: Kaspersky Anti-Virus Service (KLBLMain) - Unknown owner - C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus Personal Pro 5\kavmm.exe" -run bl -n PersonalPro -v 5.0.0.0 -ttsr 10000000 (file missing)

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: StyleXPService - Unknown owner - C:\Program Files\TGTSoft\StyleXP\StyleXPService.exe

Tak tylko się pytam teoretycznie czy jest coś do usunięcia(komp był podłączony przez pewien czas do sieci bez vira i firewalla)??


(Gutek) #2

LOG OK :stuck_out_tongue: Właśnie dorzuce już niepotrzebny wpis od Nortona;

usuń, @kuz5 przypomniał mi :stuck_out_tongue:


(Comend@nte) #3

Masz szczescie w nieszczesciu bo juz miałem pisac ze zgubileś syfiora.

Ale i tak pomyłka bo to nie jest od Nortona


(aju) #4

ja wiem od czego to jest :stuck_out_tongue:

a tak pozatym to czysty?


(Musg) #5

czy posiadasz GetRight?


(aju) #6

posiadam