Czyszczenie kompa pomocy


(Deryl113) #1

Witam potrzebuje pomocy z wyczyszczeniem kompa aby zmniejszyc ping. prosze o pomoc

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 19:15:34, on 2011-03-02

Platform: Windows Vista SP2 (WinNT 6.00.1906)

MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18975)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\Windows\system32\Dwm.exe

C:\Windows\Explorer.EXE

C:\Windows\System32\rundll32.exe

C:\Windows\RtHDVCpl.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast5\AvastUI.exe

C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe

D:\program files\Java\jre6\bin\jusched.exe

C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe

C:\Windows\AsScrPro.exe

C:\Program Files\ASUS\ATK Media\DMedia.exe

C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

C:\Program Files\ASUS\ATKOSD2\ATKOSD2.exe

C:\Program Files\ASUS\ATK Hotkey\HControlUser.exe

C:\Windows\system32\taskeng.exe

C:\Windows\ehome\ehtray.exe

C:\Program Files\Protector Suite QL\psqltray.exe

C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe

C:\Windows\ehome\ehmsas.exe

C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\BTTray.exe

C:\Windows\system32\wbem\unsecapp.exe

D:\program files\PLAY ONLINE\PLAY ONLINE.exe

C:\Windows\system32\wuauclt.exe

C:\Windows\System32\mobsync.exe

D:\program files\Counter-Strike 1.6\hl.exe

D:\program files\Gadu-Gadu 10\open-fm.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

D:\program files\Gadu-Gadu 10\gg.exe

D:\program files\Trend Micro\HiJackThis\HiJackThis.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://search.bearshare.com/sidebar.html?src=ssb

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.pl/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =

O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: RealPlayer Download and Record Plugin for Internet Explorer - {3049C3E9-B461-4BC5-8870-4C09146192CA} - C:\Program Files\Real\RealPlayer\rpbrowserrecordplugin.dll

O2 - BHO: Groove GFS Browser Helper - {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\GRA8E1~1.DLL

O2 - BHO: (no name) - {74322BF9-DF26-493f-B0DA-6D2FC5E6429E} - (no file)

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\5.6.6209.1142\swg.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - D:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O3 - Toolbar: (no name) - {D3DEE18F-DB64-4BEB-9FF1-E1F0A5033E4A} - (no file)

O3 - Toolbar: Google Toolbar - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll

O4 - HKLM..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM..\Run: [RtHDVCpl] RtHDVCpl.exe

O4 - HKLM..\Run: [avast5] "C:\Program Files\Alwil Software\Avast5\avastUI.exe" /nogui

O4 - HKLM..\Run: [TkBellExe] "C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot

O4 - HKLM..\Run: [sunJavaUpdateSched] "D:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe"

O4 - HKLM..\Run: [skytel] Skytel.exe

O4 - HKLM..\Run: [NeroFilterCheck] C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NeroCheck.exe

O4 - HKLM..\Run: [Google Quick Search Box] "C:\Program Files\Google\Quick Search Box\GoogleQuickSearchBox.exe" /autorun

O4 - HKLM..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe"

O4 - HKLM..\Run: [Google Desktop Search] "C:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktop.exe" /startup

O4 - HKLM..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKLM..\Run: [GrooveMonitor] "C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe"

O4 - HKLM..\Run: [ASUS Screen Saver Protector] C:\Windows\AsScrPro.exe

O4 - HKLM..\Run: [ATKMEDIA] C:\Program Files\ASUS\ATK Media\DMedia.exe

O4 - HKLM..\Run: [synTPEnh] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

O4 - HKLM..\Run: [PSQLLauncher] "C:\Program Files\Protector Suite QL\launcher.exe" /startup

O4 - HKLM..\Run: [ATKOSD2] C:\Program Files\ASUS\ATKOSD2\ATKOSD2.exe

O4 - HKLM..\Run: [HControlUser] C:\Program Files\ASUS\ATK Hotkey\HControlUser.exe

O4 - HKLM..\Run: [Windows Defender] %ProgramFiles%\Windows Defender\MSASCui.exe -hide

O4 - HKCU..\Run: [ehTray.exe] C:\Windows\ehome\ehTray.exe

O4 - HKCU..\Run: [swg] "C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe"

O4 - HKCU..\Run: [Odkurzacz-MCD] D:\Program Files\Odkurzacz\odk_mcd.exe

O4 - HKCU..\Run: [ALLUpdate] "D:\Program Files\ALLPlayer\ALLUpdate.exe" "sleep"

O4 - HKUS\S-1-5-18..\Run: [sidebar] C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe /autoRun (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\S-1-5-18..\RunOnce: [] (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS.DEFAULT..\Run: [sidebar] C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe /autoRun (User 'Default user')

O4 - HKUS.DEFAULT..\RunOnce: [] (User 'Default user')

O4 - Global Startup: Bluetooth.lnk = ?

O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Funkcja Google Sidewiki - res://C:\Program Files\Google\Google Toolbar\Component\GoogleToolbarDynamic_mui_en_D183CA64F05FDD98.dll/cmsidewiki.html

O9 - Extra button: Wyślij do programu OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Wyślij &do programu OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\REFIEBAR.DLL

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip..{4B3C7EB4-DAC9-40C6-9195-9A5A74DA4A3A}: NameServer = 89.108.195.20 217.17.34.10

O18 - Protocol: grooveLocalGWS - {88FED34C-F0CA-4636-A375-3CB6248B04CD} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\GR99D3~1.DLL

O20 - AppInit_DLLs: C:\PROGRA~1\Google\GOOGLE~1\GOEC62~1.DLL

O22 - SharedTaskScheduler: Component Categories cache daemon - {8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030} - C:\Windows\system32\browseui.dll

O23 - Service: ASLDR Service (ASLDRService) - Unknown owner - C:\Program Files\ASUS\ATK Hotkey\ASLDRSrv.exe

O23 - Service: ATKGFNEX Service (ATKGFNEXSrv) - Unknown owner - C:\Program Files\ATKGFNEX\GFNEXSrv.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - AVAST Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast5\AvastSvc.exe

O23 - Service: Bluetooth Service (btwdins) - Broadcom Corporation. - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\bin\btwdins.exe

O23 - Service: Menedżer Google Desktop 5.9.1005.12335 (GoogleDesktopManager-051210-111108) - Google - C:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktop.exe

O23 - Service: Usługa Google Update (gupdate1c9db8ccc74d321) (gupdate1c9db8ccc74d321) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Software Updater (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Hewlett-Packard Company - C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe

O23 - Service: NBService - Nero AG - C:\Program Files\Nero\Nero 7\Nero BackItUp\NBService.exe

O23 - Service: NMIndexingService - Nero AG - C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMIndexingService.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (nvsvc) - NVIDIA Corporation - C:\Windows\system32\nvvsvc.exe

O23 - Service: PnkBstrA - Unknown owner - C:\Windows\system32\PnkBstrA.exe

O23 - Service: spmgr - Unknown owner - C:\Program Files\ASUS\NB Probe\SPM\spmgr.exe

--

End of file - 8440 bytes

-- Dodane 02.03.2011 (Śr) 19:39 --

Dodam jeszcze ze mialem wlaczone skanowanie avastem


(Acorus) #2

Hijackthisem chcesz czyścić? Daj logi z OTL otl-gmer-rsit-dss-inne-instrukcje-t370405.html


(Deryl113) #3

i radio internetowe ale jak gram w cs to obydwa sa wylaczone


(Magik) #4

deryl114 przeczytaj ten temat i zastosuj sie do niego.