Czyszczenie komputera


(Misza 1994) #1

Witam

Bardzo proszę o sprawdzenie logów, bo chciałbym wyczyścić komputer z wirusów.

Silent Runners - http://wklej.org/id/509576/

OTL -

otl.exe - http://wklej.org/id/509585/

extras.exe - http://wklej.org/id/509586/

RSIT - http://wklej.org/id/509587/

MBRCheck - http://wklej.org/id/509588/

TDSS Killer - http://wklej.org/id/509590/

GMER - http://wklej.org/id/509621/


(jessica) #2

Czysto.

Kosmetyka:

Uruchom OTL i w oknie Własne opcje skanowania/Script wklej to:

Kliknij w Wykonaj Script.

jessi


#3

Bonakera , proszę zapoznaj się z tą stroną oraz tym tematem, a następnie popraw tytuł tematu, używając przycisku ac7a4cd89050aa6e.gif