Czyszczenie loga z "syfów"


(Kylo Tk) #1
Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 15:41:39, on 2006-01-09

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\VVSN\VVSN.exe

C:\Program Files\SAGEM\SAGEM F@st 800-840\dslmon.exe

C:\Program Files\Kalendarz XP\Kalendarz.exe

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Documents and Settings\XXX\Pulpit\hijackthis\HijackThis.exe

C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://onet.pl/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = 

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O3 - Toolbar: (no name) - {E0E899AB-F487-11D5-8D29-0050BA6940E3} - (no file)

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE NvQTwk,NvCplDaemon initialize

O4 - HKLM\..\Run: [KAVPersonal50] "C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus Personal\kav.exe" /minimize

O4 - HKLM\..\Run: [VVSN] C:\Program Files\VVSN\VVSN.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Free Download Manager] C:\Program Files\Free Download Manager\fdm.exe -autorun

O4 - Global Startup: DSLMON.lnk = C:\Program Files\SAGEM\SAGEM F@st 800-840\dslmon.exe

O4 - Global Startup: Kalendarz XP.lnk = C:\Program Files\Kalendarz XP\Kalendarz.exe

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\npjpi150_04.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\npjpi150_04.dll

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O16 - DPF: komentator - http://sport.onet.pl/komentator.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{21382034-D6A0-4036-8EC2-29CABFFFB820}: NameServer = 194.204.152.34 217.98.63.164

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{237671F0-198E-4CCF-8D36-063DBC6B5BD9}: NameServer = 193.110.120.5

O23 - Service: kavsvc - Kaspersky Lab - C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus Personal\kavsvc.exe

O23 - Service: NVIDIA Driver Helper Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

mam tu jakis syf ale nie wiem jak go usunać prosze o pomoc !!


(Kylo Tk) #2

ok wiec czekam na Gutka2222 :slight_smile:

Złączono Posta : 09.01.2006 (Pon) 16:21

to juz wywaliłem


(Gutek) #3

w trybie awaryjnym usuń wpis

No zapytam - ustawiałeś 193.110.120.5 w DNS?


(Kylo Tk) #4

byc moze ustawilem taki DNS nie pamietam dokladnie a czemu pytasz?

jakie powinny byc adresy DNS?


(Gutek) #5

To Ok tylko folder walnij :wink:


(Kylo Tk) #6

folder poszedł w kosmos i dzieki za pomoc


(Kuz5) #7

I znowu chłopie radzisz poczekać na gutka , wiec ja ci powtórzę i radzę jeszcze raz Nie znasz się, to sie nie udzielaj :evil:

I znowu chłopie radzisz poczekać na gutka wiec ja ci powtórzę jeszcze raz Nie znasz się, to sie nie udzielaj :evil:

Takie głupawe posty typu: "Poczekaj na gutka" bedą leciały w kosmos

InfinityToJa to samo tyczy sie ciebie nie znasz się to się za to nie zabieraj

Takie głupawe posty typu: "Poczekaj na gutka" bedą leciały w kosmos