Debian niemożność konfiguracji jako routera


(kijek) #1

Witam. Posiadam domowy serwer z dwoma interfejsami sieciowymi.

eth0 - łączy się z internetem, działa w podsieci 192.168.0.0/27

eth1 - łączy się z klientami w podsieci 192.168.6.0/24

Na komputerze jest zainstalowany Debian Jessie. Chciałbym jednak rozszerzyć nieco funkcjonalność serwera, konfigurując go jako router - urządzenia dołączone do interfejsu eth1 miałyby możliwość komunikować się ze światem zewnętrznym na interfejsie eth0.

Na serwerze funkcjonuje już usługa DHCP. Niestety, mam problem z przekierowaniem adresów.

Zawartość pliku /proc/sys/net/ipv4/ip_forward ma się następująco:

1

Z kolei plik /etc/sysctl.conf wygląda tak:

#
# /etc/sysctl.conf - Configuration file for setting system variables
# See /etc/sysctl.d/ for additional system variables.
# See sysctl.conf (5) for information.
#

#kernel.domainname = example.com

# Uncomment the following to stop low-level messages on console
#kernel.printk = 3 4 1 3

##############################################################3
# Functions previously found in netbase
#

# Uncomment the next two lines to enable Spoof protection (reverse-path filter)
# Turn on Source Address Verification in all interfaces to
# prevent some spoofing attacks
#net.ipv4.conf.default.rp_filter=1
#net.ipv4.conf.all.rp_filter=1

# Uncomment the next line to enable TCP/IP SYN cookies
# See http://lwn.net/Articles/277146/
# Note: This may impact IPv6 TCP sessions too
#net.ipv4.tcp_syncookies=1

# Uncomment the next line to enable packet forwarding for IPv4
net.ipv4.ip_forward=1

# Uncomment the next line to enable packet forwarding for IPv6
# Enabling this option disables Stateless Address Autoconfiguration
# based on Router Advertisements for this host
#net.ipv6.conf.all.forwarding=1


###################################################################
# Additional settings - these settings can improve the network
# security of the host and prevent against some network attacks
# including spoofing attacks and man in the middle attacks through
# redirection. Some network environments, however, require that these
# settings are disabled so review and enable them as needed.
#
# Do not accept ICMP redirects (prevent MITM attacks)
#net.ipv4.conf.all.accept_redirects = 0
#net.ipv6.conf.all.accept_redirects = 0
# _or_
# Accept ICMP redirects only for gateways listed in our default
# gateway list (enabled by default)
# net.ipv4.conf.all.secure_redirects = 1
#
# Do not send ICMP redirects (we are not a router)
#net.ipv4.conf.all.send_redirects = 0
#
# Do not accept IP source route packets (we are not a router)
#net.ipv4.conf.all.accept_source_route = 0
#net.ipv6.conf.all.accept_source_route = 0
#
# Log Martian Packets
#net.ipv4.conf.all.log_martians = 1
#

Na koniec wydałem oczywiście polecenie:

iptables -t nat -A POSTROUTING -s 192.168.6.0/24 -o eth0 -j MASQUERADE

Niestety, o ile komputer dołączony do interfejsu eth1 widzi sieć 192.168.6.0/24, to niestety nie ma dostępu do internetu. Próbowałem znaleźć rozwiązanie problemu. Niestety, każdy tekst dotyczący stawiania routera, podaje inną konfigurację iptables. Co więc robię źle?


(saitoh) #2

Porównaj to z tym:

https://dug.net.pl/tekst/31/udostepnienie_polaczenia_internetowego_%28masq%29/

 

To już trochę wiekowy poradnik. Obecnie tworzenie skryptu startowego to kiepski pomysł, składnia też się trochą zmieniła, ale dosyć szybko zauważysz w czym problem.


(kijek) #3

Nic z tego. Wynik iptables -L:

Chain INPUT (policy ACCEPT)
target prot opt source destination     
ACCEPT all -- anywhere anywhere state RELATED,ESTABLISHED

Chain FORWARD (policy ACCEPT)
target prot opt source destination     
ACCEPT all -- anywhere anywhere state RELATED,ESTABLISHED
ACCEPT all -- 192.168.6.0/24 anywhere      

Chain OUTPUT (policy ACCEPT)
target prot opt source destination     
ACCEPT all -- anywhere anywhere state RELATED,ESTABLISHED

(roobal) #4

Pokaż jeszcze wynik z tabeli nat.

iptables -t nat -L

Pokaż też tablicę routingu.

ip route list

Kolejna sprawa - masz złą kolejność reguł w łańcuchu forward.


(kijek) #5

iptables -t nat -L

Chain PREROUTING (policy ACCEPT)
target prot opt source destination     

Chain INPUT (policy ACCEPT)
target prot opt source destination     

Chain OUTPUT (policy ACCEPT)
target prot opt source destination     

Chain POSTROUTING (policy ACCEPT)
target prot opt source destination     
MASQUERADE all -- 192.168.6.0/24 anywhere

ip route list

default via 192.168.0.1 dev eth0 
192.168.0.0/27 dev eth0 proto kernel scope link src 192.168.0.13 
192.168.6.0/24 dev eth1 proto kernel scope link src 192.168.6.1

Czyli reguły w łańcuchu forward powinny być po prostu zamienione miejscami?


(roobal) #6

Tak, bo każda regula jest sprawdzana po kolei. W Twoim przypadku pakiet nie powstający na routerze nie jest porównywany już z drugą regułą.


(kijek) #7

Niestety, zmiana kolejności reguł nie pomogła. Komputer w sieci 192.168.6.0 wciąż nie ma dostępu do internetu.


(roobal) #8

Zapomniałem napisać. Zrób to tak.

#!/bin/sh

echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward

iptables -F
iptables -X
iptables -t nat -F
iptables -t nat -X
iptables -t mangle -F
iptables -t mangle -X

iptables -P INPUT ACCEPT
iptables -P FORWARD ACCEPT
iptables -P OUTPUT ACCEPT

iptables -A INPUT -i lo -j ACCEPT
iptables -A FORWARD -o lo -j ACCEPT
iptables -A OUTPUT -o lo -j ACCEPT

iptables -A FORWARD -s 192.168.0.0/27 -j ACCEPT
iptables -A FORWARD -s 192.168.6.0/24 -j ACCEPT

iptables -t nat -A POSTROUTING -s 192.168.0.0/21 -j MASQUERADE

Generalnie przy polityce accept reguły dla połączeń nawiązanych i dla samego łańcucha forward są zbędne. Je tworzy się dla polityki drop. Prawdopodobnie robisz translację z 192.168.6.0 na 192.168.0.0, a sama podsieci 192.168.0.0 również może wymagać translacji, dlatego robisz nat dla nadsieci 192.168.0.0/21 (w jednej regule dla obu podsieci).


(kijek) #9

Niestety… i to nie pomaga.


(roobal) #10

Robisz coś nie tak. Pokaż wyniki poleceń.

ip a
ip route
iptables -L
iptables -t nat -L
cat /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
ping 192.168.6.x
ping 8.8.8.8

Za 192.168.6.x podstaw ip komputera w tej podsieci.

Dobra. Widzę, że serwer wpięty jest jeszcze do jakiegoś routera. Musisz dodać na routerze trasę statyczną do podsieci 192.168.6.0/24 przez ip serwera. Chociaż nat powinien to załatwić bez problemu, ale podwójny nat jest zbedny. Dodaj trasę na routerze, do którego wpięty jest serwer.

Pokaż jeszcze wyniki poleceń z hosta w podsieci 192.168.6.0/24.

ip a
ip route
ping ip_serwera
ping 192.168.0.1

Lub jeśli to Windows.

ipconfig /all
route print

(kijek) #11

No właśnie. Zapomniałem o tym wspomnieć. Ba, uznałem to wręcz za mało istotne. Żeby było śmieszniej, to serwer jest podpięty do routera, który jest podpięty do routera podpiętego do routera, który dopiero łączy się z internetem. Niestety, router do którego podpięty jest serwer, umożliwia wyłącznie wprowadzanie reguł routingu dla interfejsu WAN.


(roobal) #12

Zepnij wszystkie routery przełącznikami. Nie wiem co masz za router, ale 99% routerów umożliwia dodawanie tras statycznych. Ewentualnie spróbuj jeszcze raz z NATem, ale wykorzystaj snat (maskaradę wykorzystuje się głównie przy zmiennym IP).

iptables -A POSTROUTING -s 192.168.6.0/24 -j SNAT --to 192.168.0.x

Gdzie 192.168.0.x to IP serwera