Demo pekin 2008


(Domino Czesio) #1

czy jest demo pekin 2008?

A może znacie podobne gry.Dla mnie najważniejsza jest grafika.


(Poniaatowski) #2

Szukasz jakiejś gry olimpijskiej ?

A te twoje zdanie ostatnie to do niczego się nie odnosi... :expressionless: