DHP-301 > PowerLine HD Ethernet Starter Kit


(Sceri) #1

Czy ktoś używa, testował, lub wie jak działa to urządzenie

D-Link

Myśl przewodnia opieracjąca się na przekazywaniu informacji za pomocą linii elektrycznych z dużą prędkością jest jasna, ale jak naprawdę działa to urządzenie i jakie ma właściwości praktyczne??