Directx 9 oc.Jak dobrze skonfigurowac?


(Natalia021) #1

Witam!Napiszcie prosze jak mam zapobiec tym sieciowym błędom:

"DirectPlay8-TCP/Ip Service Provider BŁĄD

"DirectPlay8-IPX Service Provider BŁĄD

"DirectPlay8 Modem Service Provider BŁĄD

"DirectPlay8-Serial Service Provider BŁĄD

(De Niro) #2

start-> uruchom-> dxdiag Sieć, blokuj Firwall sprawdz czy nie ma konfliktu sprzętowgo w mendzerze urządzeń, start-> uruchom-> devmgmt.msc


(Asterisk) #3

Napisz to jeszcze raz - po polsku


(De Niro) #4

czy sprawdziłeś co tam sie dzieje


(Natalia021) #5

tak sa błędy jak napisałem wyżej za pierwszym razem wszystkie 4 .Jak te porty odblokowac grac niemoge w azureusie bład NAT eh.

Złączono Posta : 05.10.2006 (Czw) 0:56

To wygląda tak:


System Information

------------------

Time of this report: 10/5/2006, 00:56:35

    Machine name: ADAM

  Operating System: Windows XP Professional (5.1, Build 2600) (2600.xpclient.010817-1148)

      Language: Polish (Regional Setting: Polish)

System Manufacturer: INTEL

    System Model: P4I45D

        BIOS: Default System BIOS

     Processor: Intel(R) Celeron(R) CPU 2.00GHz, ~2.1GHz

       Memory: 256MB RAM

     Page File: 407MB used, 247MB available

    Windows Dir: C:\WINDOWS

  DirectX Version: DirectX 9.0c (4.09.0000.0904)

DX Setup Parameters: Not found

   DxDiag Version: 5.03.0001.0904 32bit Unicode


------------

DxDiag Notes

------------

 DirectX Files Tab: No problems found.

   Display Tab 1: No problems found.

    Sound Tab 1: No problems found.

     Music Tab: No problems found.

     Input Tab: No problems found.

    Network Tab: The registry information for the service provider 'DirectPlay8 TCP/IP Service Provider' is missing or damaged. You should reinstall DirectX. The registry information for the service provider 'DirectPlay8 IPX Service Provider' is missing or damaged. You should reinstall DirectX. The registry information for the service provider 'DirectPlay8 Modem Service Provider' is missing or damaged. You should reinstall DirectX. The registry information for the service provider 'DirectPlay8 Serial Service Provider' is missing or damaged. You should reinstall DirectX. You should reinstall DirectX to get the latest version.


--------------------

DirectX Debug Levels

--------------------

Direct3D: 0/4 (n/a)

DirectDraw: 0/4 (retail)

DirectInput: 0/5 (n/a)

DirectMusic: 0/5 (n/a)

DirectPlay: 0/9 (retail)

DirectSound: 0/5 (retail)

DirectShow: 0/6 (retail)


---------------

Display Devices

---------------

    Card name: HIGHTECH EXCALIBUR RADEON 9200 VIVO

   Manufacturer: ATI Technologies Inc.

    Chip type: RADEON 9250/9200 Series AGP (0x5961)

     DAC type: Internal DAC(400MHz)

    Device Key: Enum\PCI\VEN_1002&DEV_5961&SUBSYS_200C17AF&REV_01

  Display Memory: 128.0 MB

   Current Mode: 1152 x 864 (32 bit) (75Hz)

     Monitor: Monitor Plug and Play

 Monitor Max Res: 1600,1200

   Driver Name: ati2dvag.dll

  Driver Version: 6.14.0010.6614 (English)

   DDI Version: 9 (or higher)

Driver Attributes: Final Retail

 Driver Date/Size: 5/3/2006 18:51:00, 258048 bytes

   WHQL Logo'd: Yes

 WHQL Date Stamp: n/a

       VDD: n/d

     Mini VDD: ati2mtag.sys

  Mini VDD Date: 5/3/2006 18:50:42, 1540608 bytes

Device Identifier: {D7B71EE2-1A21-11CF-C96D-0600A0C2CB35}

    Vendor ID: 0x1002

    Device ID: 0x5961

    SubSys ID: 0x200C17AF

   Revision ID: 0x0001

   Revision ID: 0x0001

   Video Accel: ModeMPEG2_C ModeMPEG2_D 

 Deinterlace Caps: {6E8329FF-B642-418B-BCF0-BCB6591E255F}: Format(In/Out)=(YUY2,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,1) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_PixelAdaptive 

          {335AA36E-7884-43A4-9C91-7F87FAF3E37E}: Format(In/Out)=(YUY2,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_BOBLineReplicate 

          {6E8329FF-B642-418B-BCF0-BCB6591E255F}: Format(In/Out)=(UYVY,UYVY) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,1) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_PixelAdaptive 

          {335AA36E-7884-43A4-9C91-7F87FAF3E37E}: Format(In/Out)=(UYVY,UYVY) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_BOBVerticalStretch 

          {552C0DAD-CCBC-420B-83C8-74943CF9F1A6}: Format(In/Out)=(YV12,0x32315659) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,2) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_PixelAdaptive 

          {6E8329FF-B642-418B-BCF0-BCB6591E255F}: Format(In/Out)=(YV12,0x32315659) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,1) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_PixelAdaptive 

          {335AA36E-7884-43A4-9C91-7F87FAF3E37E}: Format(In/Out)=(YV12,0x32315659) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_BOBVerticalStretch 

     Registry: OK

   DDraw Status: Enabled

    D3D Status: Enabled

    AGP Status: Enabled

DDraw Test Result: Not run

 D3D7 Test Result: Not run

 D3D8 Test Result: Not run

 D3D9 Test Result: Not run


-------------

Sound Devices

-------------

      Description: C-Media Wave Device

 Default Sound Playback: Yes

 Default Voice Playback: Yes

      Hardware ID: PCI\VEN_8086&DEV_2445&SUBSYS_49611849&REV_05

    Manufacturer ID: 1

       Product ID: 100

          Type: WDM

      Driver Name: cmuda.sys

     Driver Version: 5.12.0001.0041 (English)

   Driver Attributes: Final Debug

      WHQL Logo'd: Yes

     Date and Size: 1/8/2004 12:37:02, 812416 bytes

      Other Files: 

    Driver Provider: C-Media Inc.

     HW Accel Level: Full

       Cap Flags: 0xF5F

  Min/Max Sample Rate: 100, 100000

Static/Strm HW Mix Bufs: 17, 15

 Static/Strm HW 3D Bufs: 17, 15

       HW Memory: 0

    Voice Management: No

 EAX(tm) 2.0 Listen/Src: Yes, Yes

  I3DL2(tm) Listen/Src: Yes, Yes

Sensaura(tm) ZoomFX(tm): Yes

        Registry: OK

   Sound Test Result: Not run


---------------------

Sound Capture Devices

---------------------

      Description: C-Media Wave Device

 Default Sound Capture: Yes

 Default Voice Capture: Yes

      Driver Name: cmuda.sys

     Driver Version: 5.12.0001.0041 (English)

   Driver Attributes: Final Debug

     Date and Size: 1/8/2004 12:37:02, 812416 bytes

       Cap Flags: 0x41

      Format Flags: 0xCCC


-----------

DirectMusic

-----------

    DLS Path: C:\WINDOWS\SYSTEM32\drivers\GM.DLS

   DLS Version: 1.00.0016.0002

  Acceleration: n/a

      Ports: Microsoft Synthesizer, Software (Not Kernel Mode), Output, DLS, Internal, Default Port

         C-Media Wave Device, Software (Kernel Mode), Output, DLS, Internal

         Mapowanie MIDI [Emulowany], Hardware (Not Kernel Mode), Output, No DLS, Internal

         Microsoft GS Wavetable SW Synth [Emulowany], Hardware (Not Kernel Mode), Output, No DLS, Internal

    Registry: OK

   Test Result: Not run


-------------------

DirectInput Devices

-------------------

   Device Name: Mysz

     Attached: 1

  Controller ID: n/a

Vendor/Product ID: n/a

    FF Driver: n/a


   Device Name: Klawiatura

     Attached: 1

  Controller ID: n/a

Vendor/Product ID: n/a

    FF Driver: n/a


Poll w/ Interrupt: No

     Registry: OK


-----------

USB Devices

-----------

+ G| Vendor/Product ID: 0x8086, 0x2442

| Matching Device ID: usb\root_hub

| Service: usbhub

| Driver: usbhub.sys, 4/1/2002 14:37:36, 51584 bytes

| Driver: usbd.sys, 8/18/2001 00:03:00, 4736 bytes


----------------

Gameport Devices

----------------

+ Magistrala PCI

| Matching Device ID: *pnp0a03

| Service: pci

| Driver: pci.sys, 10/26/2001 16:56:44, 62848 bytes

| 

+-+ Standardowy port gier

| | Matching Device ID: *pnpb02f

| | Service: gameenum

| | Driver: gameenum.sys, 8/17/2001 23:02:32, 9728 bytes


------------

PS/2 Devices

------------

+ Standardowa klawiatura 101/102 klawisze lub Microsoft Natural Keyboard PS/2

| Matching Device ID: *pnp0303

| Service: i8042prt

| Driver: i8042prt.sys, 10/26/2001 19:06:16, 51712 bytes

| Driver: kbdclass.sys, 10/26/2001 18:48:04, 23808 bytes

| 

+ Sterownik klawiatury serwera terminali

| Matching Device ID: root\rdp_kbd

| Upper Filters: kbdclass

| Service: TermDD

| Driver: termdd.sys, 8/18/2001 06:38:00, 37896 bytes

| Driver: kbdclass.sys, 10/26/2001 18:48:04, 23808 bytes

| 

+ Mysz zgodna z PS/2

| Matching Device ID: *pnp0f13

| Service: i8042prt

| Driver: i8042prt.sys, 10/26/2001 19:06:16, 51712 bytes

| Driver: mouclass.sys, 10/26/2001 20:03:24, 22272 bytes

| 

+ Sterownik myszy serwera terminali

| Matching Device ID: root\rdp_mou

| Upper Filters: mouclass

| Service: TermDD

| Driver: termdd.sys, 8/18/2001 06:38:00, 37896 bytes

| Driver: mouclass.sys, 10/26/2001 20:03:24, 22272 bytes


----------------------------

DirectPlay Service Providers

----------------------------

DirectPlay8 TCP/IP Service Provider - Registry: Error, File: ()

DirectPlay8 IPX Service Provider - Registry: Error, File: ()

DirectPlay8 Modem Service Provider - Registry: Error, File: ()

DirectPlay8 Serial Service Provider - Registry: Error, File: ()

Internet TCP/IP Connection For DirectPlay - Registry: OK, File: dpwsockx.dll (5.03.0001.0904)

IPX Connection For DirectPlay - Registry: OK, File: dpwsockx.dll (5.03.0001.0904)

Modem Connection For DirectPlay - Registry: OK, File: dpmodemx.dll (5.03.0000.0900)

Serial Connection For DirectPlay - Registry: OK, File: dpmodemx.dll (5.03.0000.0900)


DirectPlay Voice Wizard Tests: Full Duplex: Not run, Half Duplex: Not run, Mic: Not run

DirectPlay Test Result: Not run

Registry: OK


-------------------

DirectPlay Adapters

-------------------


-----------------------

DirectPlay Voice Codecs

-----------------------

Voxware VR12 1.4kbit/s

Voxware SC06 6.4kbit/s

Voxware SC03 3.2kbit/s

MS-PCM 64 kbit/s

MS-ADPCM 32.8 kbit/s

Microsoft GSM 6.10 13 kbit/s

TrueSpeech(TM) 8.6 kbit/s


-------------------------

DirectPlay Lobbyable Apps

-------------------------


------------------------

Disk & DVD/CD-ROM Drives

------------------------

   Drive: C:

 Free Space: 3.9 GB

Total Space: 10.0 GB

File System: NTFS

   Model: ST380011A


   Drive: D:

 Free Space: 1.2 GB

Total Space: 10.0 GB

File System: NTFS

   Model: ST380011A


   Drive: E:

 Free Space: 16.3 GB

Total Space: 56.3 GB

File System: FAT32

   Model: ST380011A


   Drive: F:

   Model: LITE-ON LTR-52246S

   Driver: c:\windows\system32\drivers\cdrom.sys, 5.01.2600.0000 (Polish), 8/17/2001 23:52:28, 47488 bytes


--------------

System Devices

--------------

   Name: Intel(R) 82801BA/CA PCI Bridge - 244E

Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_244E&SUBSYS_00000000&REV_05\3&13C0B0C5&0&F0

  Driver: C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\pci.sys, 5.01.2600.0000 (Polish), 10/26/2001 16:56:44, 62848 bytes


   Name: Intel(R) 82801BA Ultra ATA Controller

Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_244B&SUBSYS_24408086&REV_05\3&13C0B0C5&0&F9

  Driver: C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\IdeChnDr.sys, 2.02.0000.2126 (English), 8/14/2002 00:00:00, 93594 bytes

  Driver: C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\IdeBusDr.sys, 2.02.0000.2126 (English), 8/14/2002 00:00:00, 13782 bytes

  Driver: C:\WINDOWS\System32\IPrtCnst.dll, 2.02.0000.2126 (English), 8/14/2002 00:00:00, 46414 bytes


   Name: C-Media AC97 Audio Device

Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_2445&SUBSYS_49611849&REV_05\3&13C0B0C5&0&FD

  Driver: C:\WINDOWS\system32\drivers\drmk.sys, 5.01.2600.0000 (English), 8/17/2001 22:01:20, 57344 bytes

  Driver: C:\WINDOWS\system32\drivers\portcls.sys, 5.01.2600.0000 (English), 8/18/2001 06:24:38, 135040 bytes

  Driver: C:\WINDOWS\system32\drivers\stream.sys, 5.03.0001.0904 (Polish), 7/9/2004 04:27:28, 48512 bytes

  Driver: C:\WINDOWS\System32\wdmaud.drv, 5.01.2600.0000 (English), 10/26/2001 20:03:24, 22016 bytes

  Driver: C:\WINDOWS\System32\ksuser.dll, 5.03.0000.0900 (Polish), 12/12/2002 00:14:32, 4096 bytes

  Driver: C:\WINDOWS\system32\drivers\cmuda.sys, 5.12.0001.0041 (English), 1/8/2004 12:37:02, 812416 bytes

  Driver: C:\WINDOWS\system32\udaprop.dll, 1.00.0002.0002 (English), 4/24/2003 13:29:08, 32768 bytes

  Driver: C:\WINDOWS\system32\cmuda.dll, 5.12.0001.0130 (Chinese), 1/12/2004 14:01:54, 151552 bytes

  Driver: C:\WINDOWS\system32\cmirmdrv.dll, 2/18/2003 18:26:28, 28672 bytes

  Driver: C:\WINDOWS\system32\cmirmdrv.exe, 1.00.0000.0011 (English), 8/20/2003 18:46:52, 233472 bytes

  Driver: C:\WINDOWS\system\cmids3d.dll, 1.00.0000.0000 (Chinese), 4/29/2002 15:04:40, 917504 bytes

  Driver: C:\WINDOWS\system\cmicnfg.cpl, 1.00.0041.0006 (Chinese), 1/7/2004 15:14:36, 2453504 bytes

  Driver: C:\WINDOWS\system\SmWizard.exe, 1.00.0002.0002 (English), 11/27/2003 17:52:46, 1454080 bytes

  Driver: C:\WINDOWS\System32\a3d.dll, 4.12.0001.2008 (English), 11/23/2001 12:08:20, 712704 bytes

  Driver: C:\WINDOWS\System32\Audio3D.dll, 4.12.0001.2008 (English), 11/23/2001 12:08:20, 712704 bytes


   Name: Uniwersalny kontroler hosta USB Intel(r) 82801BA/BAM - 2442

Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_2442&SUBSYS_24408086&REV_05\3&13C0B0C5&0&FA

  Driver: C:\WINDOWS\system32\drivers\usbuhci.sys, 5.01.2600.0000 (English), 8/18/2001 00:03:06, 18944 bytes

  Driver: C:\WINDOWS\system32\drivers\usbport.sys, 5.01.2600.0041 (English), 4/1/2002 14:36:42, 134016 bytes

  Driver: C:\WINDOWS\System32\usbui.dll, 5.01.2600.0000 (Polish), 10/26/2001 18:29:46, 70144 bytes

  Driver: C:\WINDOWS\system32\drivers\usbhub.sys, 5.01.2600.0041 (English), 4/1/2002 14:37:36, 51584 bytes


   Name: Kontroler interfejsu Intel(r) 82801BA LPC - 2440

Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_2440&SUBSYS_00000000&REV_05\3&13C0B0C5&0&F8

  Driver: C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\isapnp.sys, 5.01.2600.0000 (Polish), 10/26/2001 18:47:26, 36224 bytes


   Name: Intel(R) 82845 Processor to AGP Controller - 1A31 

Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_1A31&SUBSYS_00000000&REV_04\3&13C0B0C5&0&08

  Driver: C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\AGP440.SYS, 5.01.2600.0000 (English), 8/17/2001 21:58:00, 25472 bytes


   Name: Intel(R) 82845 Processor to I/O Controller - 1A30 

Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_1A30&SUBSYS_00000000&REV_04\3&13C0B0C5&0&00

  Driver: n/a


   Name: VIA USB 2.0 Enhanced Host Controller

Device ID: PCI\VEN_1106&DEV_3104&SUBSYS_12340925&REV_51\4&3AB31F7F&0&5AF0

  Driver: C:\WINDOWS\system32\drivers\usbehci.sys, 5.01.2600.0041 (English), 4/1/2002 14:42:14, 19072 bytes


   Name: Uniwersalny kontroler hosta USB VIA Rev 5 lub nowszy

Device ID: PCI\VEN_1106&DEV_3038&SUBSYS_12340925&REV_50\4&3AB31F7F&0&59F0

  Driver: C:\WINDOWS\system32\drivers\usbuhci.sys, 5.01.2600.0000 (English), 8/18/2001 00:03:06, 18944 bytes

  Driver: C:\WINDOWS\system32\drivers\usbport.sys, 5.01.2600.0041 (English), 4/1/2002 14:36:42, 134016 bytes

  Driver: C:\WINDOWS\System32\usbui.dll, 5.01.2600.0000 (Polish), 10/26/2001 18:29:46, 70144 bytes

  Driver: C:\WINDOWS\system32\drivers\usbhub.sys, 5.01.2600.0041 (English), 4/1/2002 14:37:36, 51584 bytes


   Name: Uniwersalny kontroler hosta USB VIA Rev 5 lub nowszy

Device ID: PCI\VEN_1106&DEV_3038&SUBSYS_12340925&REV_50\4&3AB31F7F&0&58F0

  Driver: C:\WINDOWS\system32\drivers\usbuhci.sys, 5.01.2600.0000 (English), 8/18/2001 00:03:06, 18944 bytes

  Driver: C:\WINDOWS\system32\drivers\usbport.sys, 5.01.2600.0041 (English), 4/1/2002 14:36:42, 134016 bytes

  Driver: C:\WINDOWS\System32\usbui.dll, 5.01.2600.0000 (Polish), 10/26/2001 18:29:46, 70144 bytes

  Driver: C:\WINDOWS\system32\drivers\usbhub.sys, 5.01.2600.0041 (English), 4/1/2002 14:37:36, 51584 bytes


   Name: Realtek RTL8139/810x Family Fast Ethernet NIC

Device ID: PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_81391849&REV_10\4&3AB31F7F&0&50F0

  Driver: C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\Rtnicxp.sys, 5.649.0615.2006 (English), 6/16/2006 19:56:00, 83968 bytes


   Name: HIGHTECH EXCALIBUR RADEON 9200 VIVO

Device ID: PCI\VEN_1002&DEV_5961&SUBSYS_200C17AF&REV_01\4&33B01BD3&0&0008

  Driver: C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\ati2mtag.sys, 6.14.0010.6614 (Polish), 5/3/2006 18:50:42, 1540608 bytes

  Driver: C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\ati2erec.dll, 1.00.0000.0005 (English), 5/3/2006 18:10:35, 40960 bytes

  Driver: C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\ativvpxx.vp, 5/3/2006 19:09:33, 28080 bytes

  Driver: C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\ativckxx.vp, 10/14/2005 16:10:12, 58560 bytes

  Driver: C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\ativcaxx.vp, 2/8/2006 22:44:05, 929 bytes

  Driver: C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\ativcaxx.cpa, 2/8/2006 22:44:05, 1114674 bytes

  Driver: C:\WINDOWS\System32\ati2dvag.dll, 6.14.0010.6614 (English), 5/3/2006 18:51:00, 258048 bytes

  Driver: C:\WINDOWS\System32\ati2cqag.dll, 6.14.0010.0313 (English), 5/3/2006 18:09:20, 282624 bytes

  Driver: C:\WINDOWS\System32\Ati2mdxx.exe, 6.14.0010.2495 (English), 5/3/2006 18:45:14, 26112 bytes

  Driver: C:\WINDOWS\System32\ati3duag.dll, 6.14.0010.0399 (English), 5/3/2006 18:35:25, 2693280 bytes

  Driver: C:\WINDOWS\System32\ativvaxx.dll, 6.14.0001.0099 (English), 5/3/2006 18:29:13, 1408000 bytes

  Driver: C:\WINDOWS\System32\atiicdxx.dat, 4/28/2006 22:05:14, 127614 bytes

  Driver: C:\WINDOWS\System32\ATIDDC.DLL, 6.14.0010.0008 (English), 5/3/2006 18:43:14, 53248 bytes

  Driver: C:\WINDOWS\System32\atitvo32.dll, 6.14.0010.4200 (English), 5/3/2006 18:15:10, 17408 bytes

  Driver: C:\WINDOWS\System32\ativcoxx.dll, 6.13.0010.0005 (English), 11/9/2001 18:01:04, 24064 bytes

  Driver: C:\WINDOWS\System32\ati2evxx.exe, 6.14.0010.4132 (English), 5/3/2006 18:43:46, 413696 bytes

  Driver: C:\WINDOWS\System32\ati2evxx.dll, 6.14.0010.4132 (English), 5/3/2006 18:44:55, 61440 bytes

  Driver: C:\WINDOWS\System32\atipdlxx.dll, 6.14.0010.2498 (English), 5/3/2006 18:45:35, 114688 bytes

  Driver: C:\WINDOWS\System32\Oemdspif.dll, 6.14.0001.0016 (English), 5/3/2006 18:45:22, 77824 bytes

  Driver: C:\WINDOWS\System32\ati2edxx.dll, 6.14.0010.2500 (English), 5/3/2006 18:45:07, 41984 bytes

  Driver: C:\WINDOWS\System32\atikvmag.dll, 6.14.0010.0035 (Polish), 5/3/2006 18:15:58, 151552 bytes

  Driver: C:\WINDOWS\System32\ATIDEMGR.dll, 1.02.2314.20173 (Polish), 5/3/2006 18:12:26, 286720 bytes

  Driver: C:\WINDOWS\System32\atifglpf.xml, 1/26/2006 02:48:03, 6005 bytes

  Driver: C:\WINDOWS\System32\atioglxx.dll, 6.14.0010.5819 (English), 5/3/2006 18:18:04, 5033984 bytes

  Driver: C:\WINDOWS\System32\atioglx1.dll, 6.14.0010.1072 (English), 5/3/2006 18:21:20, 6684672 bytes

  Driver: C:\WINDOWS\System32\atiiiexx.dll, 6.14.0010.4004 (English), 5/3/2006 18:54:10, 307200 bytes


   Name: HIGHTECH EXCALIBUR RADEON 9200 VIVO - Secondary

Device ID: PCI\VEN_1002&DEV_5941&SUBSYS_200D17AF&REV_01\4&33B01BD3&0&0108

  Driver: C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\ati2mtag.sys, 6.14.0010.6614 (Polish), 5/3/2006 18:50:42, 1540608 bytes

  Driver: C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\ati2erec.dll, 1.00.0000.0005 (English), 5/3/2006 18:10:35, 40960 bytes

  Driver: C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\ativvpxx.vp, 5/3/2006 19:09:33, 28080 bytes

  Driver: C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\ativckxx.vp, 10/14/2005 16:10:12, 58560 bytes

  Driver: C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\ativcaxx.vp, 2/8/2006 22:44:05, 929 bytes

  Driver: C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\ativcaxx.cpa, 2/8/2006 22:44:05, 1114674 bytes

  Driver: C:\WINDOWS\System32\ati2dvag.dll, 6.14.0010.6614 (English), 5/3/2006 18:51:00, 258048 bytes

  Driver: C:\WINDOWS\System32\ati2cqag.dll, 6.14.0010.0313 (English), 5/3/2006 18:09:20, 282624 bytes

  Driver: C:\WINDOWS\System32\Ati2mdxx.exe, 6.14.0010.2495 (English), 5/3/2006 18:45:14, 26112 bytes

  Driver: C:\WINDOWS\System32\ati3duag.dll, 6.14.0010.0399 (English), 5/3/2006 18:35:25, 2693280 bytes

  Driver: C:\WINDOWS\System32\ativvaxx.dll, 6.14.0001.0099 (English), 5/3/2006 18:29:13, 1408000 bytes

  Driver: C:\WINDOWS\System32\atiicdxx.dat, 4/28/2006 22:05:14, 127614 bytes

  Driver: C:\WINDOWS\System32\ATIDDC.DLL, 6.14.0010.0008 (English), 5/3/2006 18:43:14, 53248 bytes

  Driver: C:\WINDOWS\System32\atitvo32.dll, 6.14.0010.4200 (English), 5/3/2006 18:15:10, 17408 bytes

  Driver: C:\WINDOWS\System32\ativcoxx.dll, 6.13.0010.0005 (English), 11/9/2001 18:01:04, 24064 bytes

  Driver: C:\WINDOWS\System32\ati2evxx.exe, 6.14.0010.4132 (English), 5/3/2006 18:43:46, 413696 bytes

  Driver: C:\WINDOWS\System32\ati2evxx.dll, 6.14.0010.4132 (English), 5/3/2006 18:44:55, 61440 bytes

  Driver: C:\WINDOWS\System32\atipdlxx.dll, 6.14.0010.2498 (English), 5/3/2006 18:45:35, 114688 bytes

  Driver: C:\WINDOWS\System32\Oemdspif.dll, 6.14.0001.0016 (English), 5/3/2006 18:45:22, 77824 bytes

  Driver: C:\WINDOWS\System32\ati2edxx.dll, 6.14.0010.2500 (English), 5/3/2006 18:45:07, 41984 bytes

  Driver: C:\WINDOWS\System32\atikvmag.dll, 6.14.0010.0035 (Polish), 5/3/2006 18:15:58, 151552 bytes

  Driver: C:\WINDOWS\System32\ATIDEMGR.dll, 1.02.2314.20173 (Polish), 5/3/2006 18:12:26, 286720 bytes

  Driver: C:\WINDOWS\System32\atifglpf.xml, 1/26/2006 02:48:03, 6005 bytes

  Driver: C:\WINDOWS\System32\atioglxx.dll, 6.14.0010.5819 (English), 5/3/2006 18:18:04, 5033984 bytes

  Driver: C:\WINDOWS\System32\atioglx1.dll, 6.14.0010.1072 (English), 5/3/2006 18:21:20, 6684672 bytes

  Driver: C:\WINDOWS\System32\atiiiexx.dll, 6.14.0010.4004 (English), 5/3/2006 18:54:10, 307200 bytes


------------------

DirectX Components

------------------

  ddraw.dll: 5.03.0001.0904 Polish Final Retail 7/9/2004 04:27:28 292864 bytes

 ddrawex.dll: 5.03.0000.0900 English Final Retail 12/12/2002 00:14:32 24064 bytes

  dxapi.sys: 5.01.2600.0000 English Final Retail 8/23/2001 05:00:00 10496 bytes

  d3d8.dll: 5.03.0001.0904 Polish Final Retail 7/9/2004 04:27:28 1201152 bytes

 d3d8thk.dll: 5.03.0000.0900 English Final Retail 12/12/2002 00:14:32 8192 bytes

  d3d9.dll: 5.03.0001.0904 Polish Final Retail 7/9/2004 04:27:28 1703936 bytes

  d3dim.dll: 5.01.2600.0000 English Final Retail 10/26/2001 19:29:28 436224 bytes

d3dim700.dll: 5.03.0001.0902 English Final Retail 5/30/2003 09:00:02 797184 bytes

 d3dramp.dll: 5.01.2600.0000 English Final Retail 10/26/2001 19:27:36 590336 bytes

  d3drm.dll: 5.01.2600.0000 English Final Retail 10/26/2001 19:29:28 350208 bytes

 d3dxof.dll: 5.01.2600.0000 English Final Retail 10/26/2001 19:29:28 47616 bytes

d3dpmesh.dll: 5.01.2600.0000 English Final Retail 10/26/2001 19:29:28 34816 bytes

  dplay.dll: 5.00.2134.0001 Polish Final Retail 10/26/2001 19:29:28 33040 bytes

 dplayx.dll: 5.03.0001.0904 English Final Retail 7/9/2004 04:27:28 230400 bytes

dpmodemx.dll: 5.03.0000.0900 Polish Final Retail 12/12/2002 00:14:32 77824 bytes

 dpwsock.dll: 5.00.2134.0001 English Final Retail 10/26/2001 19:29:28 42768 bytes

dpwsockx.dll: 5.03.0001.0904 Polish Final Retail 7/9/2004 04:27:28 79360 bytes

dplaysvr.exe: 5.03.0000.0900 English Final Retail 12/12/2002 00:14:32 28160 bytes

 dpnsvr.exe: 5.03.0000.0900 English Final Retail 12/12/2002 00:14:32 16896 bytes

  dpnet.dll: 5.03.0000.0900 Polish Final Retail 12/12/2002 00:14:32 723968 bytes

dpnlobby.dll: 5.03.0000.0900 English Final Retail 12/12/2002 00:14:32 3072 bytes

 dpnaddr.dll: 5.03.0000.0900 English Final Retail 12/12/2002 00:14:32 3072 bytes

 dpvoice.dll: 5.03.0000.0900 Polish Final Retail 12/12/2002 00:14:32 381952 bytes

dpvsetup.exe: 5.03.0000.0900 English Final Retail 12/12/2002 00:14:32 80896 bytes

 dpvvox.dll: 5.03.0000.0900 English Final Retail 12/12/2002 00:14:32 112128 bytes

 dpvacm.dll: 5.03.0000.0900 English Final Retail 12/12/2002 00:14:32 19968 bytes

dpnhpast.dll: 5.03.0000.0901 English Final Retail 3/24/2003 09:00:02 32768 bytes

dpnhupnp.dll: 5.03.0000.0901 English Final Retail 3/24/2003 09:00:02 68096 bytes

dpserial.dll: 5.00.2134.0001 Polish Final Retail 10/26/2001 19:29:28 54032 bytes

 dinput.dll: 5.01.2600.1106 Polish Final Retail 8/29/2002 03:40:00 648704 bytes

 dinput8.dll: 5.01.2600.1106 Polish Final Retail 8/29/2002 03:40:00 667648 bytes

  dimap.dll: 5.01.2600.0000 English Final Retail 10/26/2001 19:29:28 44032 bytes

diactfrm.dll: 5.01.2600.0000 Polish Final Retail 10/26/2001 19:29:28 394752 bytes

   joy.cpl: 5.01.2600.1106 Polish Final Retail 8/29/2002 03:41:00 208896 bytes

  gcdef.dll: 5.01.2600.0000 Polish Final Retail 10/26/2001 19:29:30 77312 bytes

   pid.dll: 5.01.2600.1106 English Final Retail 8/29/2002 03:41:00 31744 bytes

gameenum.sys: 5.01.2600.0000 English Final Retail 8/17/2001 23:02:32 9728 bytes

 dsound.dll: 5.03.0001.0904 Polish Final Retail 7/9/2004 04:27:28 381952 bytes

dsound3d.dll: 5.03.0000.0900 English Final Retail 12/12/2002 00:14:32 1294336 bytes

 dswave.dll: 5.03.0000.0900 English Final Retail 12/12/2002 00:14:32 18432 bytes

  dsdmo.dll: 5.03.0000.0900 English Final Retail 12/12/2002 00:14:32 186880 bytes

dsdmoprp.dll: 5.03.0000.0900 Polish Final Retail 12/12/2002 00:14:32 491520 bytes

 dmusic.dll: 5.03.0001.0904 Polish Final Retail 7/9/2004 04:27:28 122880 bytes

 dmband.dll: 5.03.0000.0900 English Final Retail 12/12/2002 00:14:32 27136 bytes

dmcompos.dll: 5.03.0000.0900 English Final Retail 12/12/2002 00:14:32 58368 bytes

  dmime.dll: 5.03.0001.0904 English Final Retail 7/9/2004 04:27:28 181248 bytes

dmloader.dll: 5.03.0000.0900 English Final Retail 12/12/2002 00:14:32 33280 bytes

 dmstyle.dll: 5.03.0000.0900 English Final Retail 12/12/2002 00:14:32 98816 bytes

 dmsynth.dll: 5.03.0000.0900 English Final Retail 12/12/2002 00:14:32 100864 bytes

dmscript.dll: 5.03.0000.0900 English Final Retail 12/12/2002 00:14:32 76800 bytes

  dx7vb.dll: 5.03.0000.0900 English Final Retail 12/12/2002 00:14:32 602624 bytes

  dx8vb.dll: 5.03.0001.0902 English Final Retail 5/30/2003 09:00:02 1189888 bytes

 dxdiagn.dll: 5.03.0001.0904 Polish Final Retail 7/9/2004 04:27:28 1769472 bytes

  mfc40.dll: 4.01.0000.6140 English Final Retail 10/26/2001 19:29:34 924432 bytes

  mfc42.dll: 6.00.8665.0000 English Beta Retail 10/26/2001 19:29:34 995383 bytes

 wsock32.dll: 5.01.2600.0000 Polish Final Retail 10/26/2001 19:29:46 23040 bytes

amstream.dll: 6.05.0001.0900 English Final Retail 12/12/2002 00:14:32 64512 bytes

 devenum.dll: 6.05.0001.0902 Polish Final Retail 5/30/2003 09:00:02 132608 bytes

 dxmasf.dll: 6.04.0009.1120 Polish Final Retail 10/26/2001 19:29:30 499229 bytes

mciqtz32.dll: 6.05.0001.0900 English Final Retail 12/12/2002 00:14:32 34304 bytes

 mpg2splt.ax: 6.05.0001.0900 English Final Retail 12/12/2002 00:14:32 136192 bytes

  msdmo.dll: 6.05.0001.0900 English Final Retail 12/12/2002 00:14:32 13312 bytes

 encapi.dll: 5.03.0000.0900 English Final Retail 12/12/2002 00:14:32 18944 bytes

  qasf.dll: 10.00.0000.3802 English Final Retail 1/28/2005 13:44:28 221184 bytes

  qcap.dll: 6.05.0001.0900 Polish Final Retail 12/12/2002 00:14:32 257024 bytes

   qdv.dll: 6.05.0001.0904 Polish Final Retail 7/9/2004 04:27:28 316928 bytes

  qdvd.dll: 6.05.0001.0904 Polish Final Retail 7/9/2004 04:27:28 470528 bytes

  qedit.dll: 6.05.0001.0900 Polish Final Retail 12/12/2002 00:14:32 1798144 bytes

qedwipes.dll: 6.05.0001.0900 English Final Retail 12/12/2002 00:14:32 733184 bytes

 quartz.dll: 6.05.0001.0902 Polish Final Retail 5/30/2003 09:00:02 1962496 bytes

 strmdll.dll: 4.01.0000.3925 Polish Final Retail 10/26/2001 19:29:44 246302 bytes

 iac25_32.ax: 2.00.0005.0053 English Final Retail 10/26/2001 19:30:06 199680 bytes

 ir41_32.ax: 4.51.0016.0003 English Final Retail 10/26/2001 19:30:06 848384 bytes

 ir41_qc.dll: 4.30.0062.0002 English Final Retail 10/26/2001 19:28:12 120320 bytes

ir41_qcx.dll: 4.30.0064.0001 English Final Retail 10/26/2001 19:27:04 338432 bytes

 ir50_32.dll: 5.2562.0015.0055 English Final Retail 10/26/2001 19:29:32 755200 bytes

 ir50_qc.dll: 5.00.0063.0048 English Final Retail 10/26/2001 19:28:12 200192 bytes

ir50_qcx.dll: 5.00.0064.0048 English Final Retail 10/26/2001 19:27:04 183808 bytes

  ivfsrc.ax: 5.10.0002.0051 English Final Retail 10/26/2001 19:30:06 154624 bytes

mswebdvd.dll: 6.05.0001.0900 Polish Final Retail 12/12/2002 00:14:32 324096 bytes

msdvdopt.dll: 5.01.2600.0000 Polish Final Retail 10/26/2001 19:29:36 74752 bytes

   ks.sys: 5.03.0000.0900 Polish Final Retail 12/12/2002 00:14:32 130304 bytes

 ksproxy.ax: 5.03.0000.0900 Polish Final Retail 12/12/2002 00:14:32 117248 bytes

 ksuser.dll: 5.03.0000.0900 Polish Final Retail 12/12/2002 00:14:32 4096 bytes

 stream.sys: 5.03.0001.0904 Polish Final Retail 7/9/2004 04:27:28 48512 bytes

mspclock.sys: 5.03.0000.0900 Polish Final Retail 12/12/2002 00:14:32 5248 bytes

  mspqm.sys: 5.01.2600.0000 Polish Final Retail 8/23/2001 05:00:00 4608 bytes

 mskssrv.sys: 5.03.0000.0900 Polish Final Retail 12/12/2002 00:14:32 7424 bytes

 swenum.sys: 5.03.0000.0900 Polish Final Retail 12/12/2002 00:14:32 4096 bytes

  mstee.sys: 5.03.0000.0900 Polish Final Retail 12/12/2002 00:14:32 5504 bytes

 bdaplgin.ax: 5.03.0000.0900 Polish Final Retail 7/9/2004 04:26:38 16896 bytes

 bdasup.sys: 5.03.0000.0900 English Final Retail 7/9/2004 04:26:38 11392 bytes

 msdvbnp.ax: 6.05.0001.0900 English Final Retail 7/9/2004 04:26:38 52224 bytes

psisdecd.dll: 6.05.0001.0900 English Final Retail 7/9/2004 04:26:40 354816 bytes

 psisrndr.ax: 6.05.0001.0900 English Final Retail 7/9/2004 04:26:40 30208 bytes

  ipsink.ax: 5.03.0000.0900 Polish Final Retail 7/9/2004 04:26:38 14848 bytes

mpeg2data.ax: 6.05.0001.0900 English Final Retail 7/9/2004 04:26:38 57856 bytes

 ndisip.sys: 5.03.0000.0900 English Final Retail 7/9/2004 04:26:38 10112 bytes

   mpe.sys: 5.03.0000.0900 English Final Retail 7/9/2004 04:26:38 15104 bytes

streamip.sys: 5.03.0000.0900 English Final Retail 7/9/2004 04:26:40 14976 bytes

msvidctl.dll: 6.05.0001.0900 English Final Retail 7/9/2004 04:26:38 1230336 bytes

  slip.sys: 5.03.0000.0900 English Final Retail 7/9/2004 04:26:40 10880 bytes

nabtsfec.sys: 5.03.0000.0900 English Final Retail 7/9/2004 04:26:38 83968 bytes

ccdecode.sys: 5.03.0000.0900 English Final Retail 7/9/2004 04:26:38 16384 bytes

 vbisurf.ax: 5.03.0000.0900 English Final Retail 7/9/2004 04:26:40 27648 bytes

  msyuv.dll: 5.03.0000.0900 English Final Retail 7/9/2004 04:26:38 16896 bytes

 kstvtune.ax: 5.03.0001.0904 Polish Final Retail 7/19/2004 16:19:30 285696 bytes

  ksxbar.ax: 5.03.0001.0902 English Final Retail 7/9/2004 04:26:38 39424 bytes

 kswdmcap.ax: 5.03.0000.0900 Polish Final Retail 7/9/2004 04:26:40 226304 bytes

wstcodec.sys: 5.03.0000.0900 English Final Retail 7/9/2004 04:26:40 18688 bytes

wstdecod.dll: 5.03.0000.0900 English Final Retail 7/9/2004 04:26:40 47104 bytes

  msdv.sys: 5.01.2600.0000 English Final Retail 7/9/2004 04:26:38 52096 bytes


------------------

DirectShow Filters

------------------


DirectShow Filters:

WMAudio Decoder DMO,0x00800800,1,1,,

WMAPro over S/PDIF DMO,0x00600800,1,1,,

WMSpeech Decoder DMO,0x00600800,1,1,,

WMVideo Advanced Decoder DMO,0x00800001,1,1,,

WMV Screen decoder DMO,0x00800001,1,1,,

WMVideo Decoder DMO,0x00800001,1,1,,

Mpeg4 Decoder DMO,0x00800001,1,1,,

FLAC Decode Filter,0x00600000,1,1,dsfFLACDecoder.dll,

FLAC Encode Filter,0x00200000,1,1,dsfFLACEncoder.dll,

Native FLAC Source Filter,0x00600000,0,0,dsfNativeFLACSource.dll,

VP6 Decompressor,0x00800000,1,1,vp6dec.ax,6.04.0002.0000

ffdshow MPEG-4 Video Decoder,0xff800001,2,1,ffdshow.ax,1.00.0002.1999

Full Screen Renderer,0x00200000,1,0,quartz.dll,6.05.0001.0902

CoreVorbis Audio Decoder,0x00800000,1,1,CoreVorbis.ax,1.01.0000.0079

ffdshow raw video filter,0x00200000,2,1,ffdshow.ax,1.00.0002.1999

ffdshow Audio Decoder,0x3fffffff,1,1,ffdshow.ax,1.00.0002.1999

DV Muxer,0x00400000,0,0,qdv.dll,6.05.0001.0904

Color Space Converter,0x00400001,1,1,quartz.dll,6.05.0001.0902

WM ASF Reader,0x00400000,0,0,qasf.dll,10.00.0000.3802

AVI Splitter,0x00600000,1,1,quartz.dll,6.05.0001.0902

VGA 16 Color Ditherer,0x00400000,1,1,quartz.dll,6.05.0001.0902

Indeo® video 5.10 Compression Filter,0x00200000,1,1,ir50_32.dll,5.2562.0015.0055

Windows Media Audio Decoder,0x00800001,1,1,msadds32.ax,8.00.0000.4477

AC3 Parser Filter,0x00600000,1,1,mpg2splt.ax,6.05.0001.0900

MJPEG Decompressor,0x00600000,1,1,quartz.dll,6.05.0001.0902

Indeo® video 5.10 Decompression Filter,0x00640000,1,1,ir50_32.dll,5.2562.0015.0055

Microsoft Screen Video Decompressor,0x00800000,1,1,msscds32.ax,8.00.0000.4477

MPEG-I Stream Splitter,0x00600000,1,2,quartz.dll,6.05.0001.0902

SAMI (CC) Parser,0x00400000,1,1,quartz.dll,6.05.0001.0902

MPEG Layer-3 Decoder,0x00810000,1,1,l3codecx.ax,1.09.0000.0311

MPEG-2 Splitter,0x005fffff,1,0,mpg2splt.ax,6.05.0001.0900

ACELP.net Sipro Lab Audio Decoder,0x00800001,1,1,acelpdec.ax,1.04.0000.0000

FLV Splitter,0x00600000,1,1,FLVSplitter.ax,1.00.0000.0001

Internal Script Command Renderer,0x00800001,1,0,quartz.dll,6.05.0001.0902

MPEG Audio Decoder,0x03680001,1,1,quartz.dll,6.05.0001.0902

WavPack Audio Decoder,0x00600000,1,1,WavPackDSDecoder.ax,1.00.0003.0431

File Source (Netshow URL),0x00400000,0,1,dxmasf.dll,6.04.0009.1120

DV Splitter,0x00600000,1,2,qdv.dll,6.05.0001.0904

Windows Media Video Decoder,0x00800000,1,1,wmvds32.ax,8.00.0000.4477

Video Mixing Renderer 9,0x00200000,1,0,quartz.dll,6.05.0001.0902

Windows Media Video Decoder,0x00800000,1,1,wmv8ds32.ax,8.00.0000.4000

Haali Media Splitter,0x00800001,0,1,splitter.ax,1.06.0224.0023

Windows Media Multiplexer,0x00600000,1,1,dxmasf.dll,6.04.0009.1120

ASX file Parser,0x00600000,1,1,dxmasf.dll,6.04.0009.1120

ASX v.2 file Parser,0x00600000,1,0,dxmasf.dll,6.04.0009.1120

NSC file Parser,0x00600000,1,1,dxmasf.dll,6.04.0009.1120

XviD MPEG-4 Video Decoder,0xff800000,1,1,xvid.ax,

File Source (Monkey Audio),0x00400000,0,1,MonkeySource.ax,

ShoutcastSource,0x00400000,0,1,shoutcastsource.ax,1.00.0000.0001

ACM Wrapper,0x00600000,1,1,quartz.dll,6.05.0001.0902

Windows Media source filter,0x00600000,0,2,dxmasf.dll,6.04.0009.1120

Video Renderer,0x00800001,1,0,quartz.dll,6.05.0001.0902

Line 21 Decoder,0x00600000,1,1,qdvd.dll,6.05.0001.0904

Video Port Manager,0x00600000,2,1,quartz.dll,6.05.0001.0902

WST Decoder,0x00600000,1,1,wstdecod.dll,5.03.0000.0900

Video Renderer,0x00400000,1,0,quartz.dll,6.05.0001.0902

Haali Video Renderer,0x00200000,1,0,dxr.dll,

DivX Decoder Filter,0xff800000,1,1,divxdec.ax,6.02.0000.0008

WM ASF Writer,0x00400000,0,0,qasf.dll,10.00.0000.3802

FLV Video Decoder,0x00600000,1,1,FLVSplitter.ax,1.00.0000.0001

VBI Surface Allocator,0x00600000,1,1,vbisurf.ax,5.03.0000.0900

Microsoft MPEG-4 Video Decompressor,0x00800000,1,1,mpg4ds32.ax,8.00.0000.4477

File writer,0x00200000,1,0,qcap.dll,6.05.0001.0900

RadLight MPC DirectShow Filter,0x00600000,0,1,MPCDec.ax,1.00.0000.0003

Haali Simple Media Splitter,0x00200000,0,1,splitter.ax,1.06.0224.0023

DirectVobSub,0x00200000,2,1,vsfilter.dll,1.00.0001.0003

DirectVobSub (auto-loading version),0x00800002,2,1,vsfilter.dll,1.00.0001.0003

DVD Navigator,0x00200000,0,2,qdvd.dll,6.05.0001.0904

Overlay Mixer2,0x00400000,1,1,qdvd.dll,6.05.0001.0904

Haali Matroska Muxer,0x00200000,1,0,splitter.ax,1.06.0224.0023

AC3Filter,0x40000000,1,1,ac3filter.ax,1.00.0001.0000

AVI Draw,0x00600064,9,1,quartz.dll,6.05.0001.0902

.RAM file Parser,0x00600000,1,0,dxmasf.dll,6.04.0009.1120

G.711 Codec,0x00200000,1,1,g711codc.ax,5.01.2600.0000

MPEG-2 Demultiplexer,0x00600000,1,1,mpg2splt.ax,6.05.0001.0900

DV Video Decoder,0x00800000,1,1,qdv.dll,6.05.0001.0904

Indeo® audio software,0x00500000,1,1,iac25_32.ax,2.00.0005.0053

Windows Media Update Filter,0x00400000,1,0,dxmasf.dll,6.04.0009.1120

ffdshow Audio Processor,0x00200000,1,1,ffdshow.ax,1.00.0002.1999

ASF DIB Handler,0x00600000,1,1,dxmasf.dll,6.04.0009.1120

ASF ACM Handler,0x00600000,1,1,dxmasf.dll,6.04.0009.1120

ASF ICM Handler,0x00600000,1,1,dxmasf.dll,6.04.0009.1120

ASF URL Handler,0x00600000,1,1,dxmasf.dll,6.04.0009.1120

ASF JPEG Handler,0x00600000,1,1,dxmasf.dll,6.04.0009.1120

ASF DJPEG Handler,0x00600000,1,1,dxmasf.dll,6.04.0009.1120

ASF embedded stuff Handler,0x00600000,1,1,dxmasf.dll,6.04.0009.1120

WIA Stream Snapshot Filter,0x00200000,1,1,wiasf.ax,1.00.0000.0000

SampleGrabber,0x00200000,1,1,qedit.dll,6.05.0001.0900

Null Renderer,0x00200000,1,0,qedit.dll,6.05.0001.0900

VP7 Decompressor,0x00800000,1,1,vp7dec.ax,7.00.0010.0000

MPEG-2 Sections and Tables,0x005fffff,1,0,mpeg2data.ax,6.05.0001.0900

IVF source filter,0x00600000,0,1,ivfsrc.ax,5.10.0002.0051

FLV Source,0x00600000,0,0,FLVSplitter.ax,1.00.0000.0001

WMP CD Filter,0x00600000,0,1,wmpcd.dll,8.00.0000.4477

Smart Tee,0x00200000,1,2,qcap.dll,6.05.0001.0900

Overlay Mixer,0x00200000,0,0,qdvd.dll,6.05.0001.0904

AVI Decompressor,0x00600000,1,1,quartz.dll,6.05.0001.0902

AVI/WAV File Source,0x00400000,0,2,quartz.dll,6.05.0001.0902

QuickTime Movie Parser,0x00600000,1,1,quartz.dll,6.05.0001.0902

Wave Parser,0x00400000,1,1,quartz.dll,6.05.0001.0902

MIDI Parser,0x00400000,1,1,quartz.dll,6.05.0001.0902

Multi-file Parser,0x00400000,1,1,quartz.dll,6.05.0001.0902

Lyric Parser,0x00400000,1,1,quartz.dll,6.05.0001.0902

File stream renderer,0x00400000,1,1,quartz.dll,6.05.0001.0902

XML Playlist,0x00400000,1,0,dxmasf.dll,6.04.0009.1120

WavPack Audio Splitter,0x00600000,1,1,WavPackDSSplitter.ax,1.00.0003.0277

AVI Mux,0x00200000,1,0,qcap.dll,6.05.0001.0900

Line 21 Decoder 2,0x00600002,1,1,quartz.dll,6.05.0001.0902

File Source (Async.),0x00400000,0,1,quartz.dll,6.05.0001.0902

File Source (URL),0x00400000,0,1,quartz.dll,6.05.0001.0902

Haali Video Sink,0x00200000,1,0,splitter.ax,1.06.0224.0023

Windows Media Pad VU Data Grabber,0x00600000,1,0,wmmfilt.dll,1.01.2427.0000

Infinite Pin Tee Filter,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.05.0001.0900

BDA MPEG2 Transport Information Filter,0x00200000,1,0,psisrndr.ax,6.05.0001.0900

QT Decompressor,0x00600000,1,1,quartz.dll,6.05.0001.0902

ShotBoundaryDet,0x00200000,1,1,wmmfilt.dll,1.01.2427.0000

MPEG Video Decoder,0x40000001,1,1,quartz.dll,6.05.0001.0902

Indeo® video 4.4 Decompression Filter,0x00640000,1,1,ir41_32.ax,4.51.0016.0003

Indeo® video 4.4 Compression Filter,0x00200000,1,1,ir41_32.ax,4.51.0016.0003


WDM Streaming Data Transforms:

Microsoft Kernel Acoustic Echo Canceller,0x00200000,2,2,,5.03.0000.0900

Syntezator tablicy d0x00200000,1,1,,5.03.0000.0900

Microsoft Kernel DLS Synthesizer,0x00200000,1,1,,5.03.0000.0900

Microsoft Kernel DRM Audio Descrambler,0x00200000,1,1,,5.03.0000.0900


Video Compressors:

WMVideo Encoder DMO,0x00600800,1,1,,

MSScreen encoder DMO,0x00600800,1,1,,

WMVideo9 Encoder DMO,0x00600800,1,1,,

WMVideo Advanced Encoder DMO,0x00600800,1,1,,

MSScreen 9 encoder DMO,0x00600800,1,1,,

DV Video Encoder,0x00200000,0,0,qdv.dll,6.05.0001.0904

ffdshow video encoder,0x00100000,1,1,ffdshow.ax,1.00.0002.1999

Indeo® video 5.10 Compression Filter,0x00100000,1,1,ir50_32.dll,5.2562.0015.0055

MJPEG Compressor,0x00200000,0,0,quartz.dll,6.05.0001.0902

Cinepak Codec by Radius,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.05.0001.0900

DivX® 6.2.5 Codec (1 Logical CPU),0x00200000,1,1,qcap.dll,6.05.0001.0900

ffdshow Video Codec,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.05.0001.0900

Intel 4:2:0 Video V2.50,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.05.0001.0900

Intel Indeo(R) Video R3.2,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.05.0001.0900

Intel Indeo® Video 4.5,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.05.0001.0900

Indeo® video 5.10,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.05.0001.0900

UV,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.05.0001.0900

Microsoft H.261 Video Codec,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.05.0001.0900

Microsoft H.263 Video Codec,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.05.0001.0900

Microsoft RLE,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.05.0001.0900

Microsoft Video 1,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.05.0001.0900

Microsoft Windows Media Video 9,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.05.0001.0900

x264 - H264/AVC encoder,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.05.0001.0900

XviD MPEG-4 Codec,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.05.0001.0900


Audio Compressors:

WM Speech Encoder DMO,0x00600800,1,1,,

WMAudio Encoder DMO,0x00600800,1,1,,

IAC2,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.05.0001.0902

IMA ADPCM,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.05.0001.0902

PCM,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.05.0001.0902

Microsoft ADPCM,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.05.0001.0902

ACELP.net,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.05.0001.0902

DSP Group TrueSpeech(TM),0x00200000,1,1,quartz.dll,6.05.0001.0902

Windows Media Audio V1,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.05.0001.0902

Windows Media Audio V2,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.05.0001.0902

GSM 6.10,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.05.0001.0902

MSN Messenger Audio Codec,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.05.0001.0902

Microsoft G.723.1,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.05.0001.0902

CCITT A-Law,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.05.0001.0902

CCITT u-Law,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.05.0001.0902

AC-3 ACM Codec,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.05.0001.0902

MPEG Layer-3,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.05.0001.0902


Audio Capture Sources:

C-Media Wave Device,0x00200000,0,0,qcap.dll,6.05.0001.0900


Midi Renderers:

Default MidiOut Device,0x00800000,1,0,quartz.dll,6.05.0001.0902

Microsoft GS Wavetable SW Synth,0x00200000,1,0,quartz.dll,6.05.0001.0902


WDM Streaming Capture Devices:

C-Media Wave Device,0x00200000,2,2,,5.03.0000.0900


WDM Streaming Rendering Devices:

C-Media Wave Device,0x00200000,2,2,,5.03.0000.0900


BDA Network Providers:

Microsoft ATSC Network Provider,0x00200000,0,1,msdvbnp.ax,6.05.0001.0900

Microsoft DVBC Network Provider,0x00200000,0,1,msdvbnp.ax,6.05.0001.0900

Microsoft DVBS Network Provider,0x00200000,0,1,msdvbnp.ax,6.05.0001.0900

Microsoft DVBT Network Provider,0x00200000,0,1,msdvbnp.ax,6.05.0001.0900


BDA Transport Information Renderers:

BDA MPEG2 Transport Information Filter,0x00600000,1,0,psisrndr.ax,6.05.0001.0900

MPEG-2 Sections and Tables,0x00600000,1,0,mpeg2data.ax,6.05.0001.0900


WDM Streaming Mixer Devices:

Microsoft Kernel Wave Audio Mixer,0x00200000,2,2,,5.03.0000.0900


Audio Renderers:

C-Media Wave Device,0x00200000,1,0,quartz.dll,6.05.0001.0902

Default DirectSound Device,0x00800000,1,0,quartz.dll,6.05.0001.0902

Default WaveOut Device,0x00200000,1,0,quartz.dll,6.05.0001.0902

DirectSound: C-Media Wave Device,0x00200000,1,0,quartz.dll,6.05.0001.0902


WDM Streaming System Devices:

C-Media Wave Device,0x00200000,12,3,,5.03.0000.0900

(Asterisk) #6

Dziwne jest to zestawienie


Do tego masz wyraźną sugestię o reinstalacji DirectX na najnowszą wersję


Nie wiem jak updatowałes system, jeżeli zinstalowałeś

wersję 9 na wcześniejszą, to tu może być problem.

Może spróbuj zupełnie odinstalować DirectX i po restarcie

systemu zainstalować go od nowa


(Natalia021) #7

próbowałem wiesz,ale mam windowsa zwykłego xp,to chyba nie jest problem co bez service packa 2, a tego directa mam sciagnietego i instal wszystko powinno byc jak wczesniej czy li ok.

Złączono Posta : 05.10.2006 (Czw) 1:46

asterisk,a skąd mam wziac najnowszawersje direct oc 9??może masz jakiś dobry link bo w googlach to wczoraj z 2 godz. szukalem i mozliwe ze lipny zainstalowałem


(system) #8

adameczek , jest na vortalu :?

Ale lepiej go zainstalować.


(Natalia021) #9

no i co on mi odblokuje te porty ten SP2 .Widze,że nikt nie jest w stanie mi tu pomóc na tym forum nikt nie zna się na debugowaniu


(De Niro) #10

tyle da ze dopuści DirectPlay do działąnia w sieci i poza nią


(Aga 2003) #11

zainstalowałem service packa 2 i jest bez zmian De niro co teraz??


(sdar) #12

adamcio vel adameczek - Ban na nicka nie wystarczył więc będzie ban poważniejszy.