Długi czas usuwania i zmian nazwy plików


(slepciu) #1

Mam Windows Vista Home Premium. Problem polega na tym , że przy usuniecie jakiegokolwiek pliku (nawet skrótu) trwa około 1 minuty. Podobnie jest ze zmianą nazwy pliku lub folderu. Wpisuje nową nazwę pliku, klikam enter i przez minutę (mniej więcej) nic się nie dzieje, poza tym że folder, w którym jest ten polik "zawiesza się" - nie reaguje na kliknięcia itp, natomiast wszystko inne działa bez problemu.

Dopowiem, że pracuje na tym systemie od prawie roku i nigdy nie miałem takiego problemu, dopiero po ostatnim przeinstalowaniu to się pojawiło.

Czy ktoś wie z czego to może wynikać i jak się pozbyć problemu?


(Łukasz14) #2

Podaj konfigurację kompa. Wklej logi z HiJack'a.


(Kubakuderski) #3

zassaj sp1...ono to poprawia...


(wojtekmaj) #4

kuhar ma rację, kopiowanie plików bywa wręcz nazywane następcą Blue Screena :wink: Poczekałbym jednak do finalnej wersji, będzie na dniach.

pozdrawiam


(slepciu) #5

Witam

Na wstępie przepraszam za błąd w temacie było 'kopiowanie' a powinno być 'usuwanie" (już poprawiłem), na swoje usprawiedliwienie mam to, że w treści już napisałem dobrze o co chodzi, czyli o długi czas usuwania i zmiany nazwy pliku.

Myślę, że SP1 nic tu nie zmieni, tak jak pisałem używam Visty na tym kompie od dość dawna i wcześniej nie było problemu (przy okazji kopiowanie działa bez zarzutu).

Najważniejsze informacje o kompie:

płyta główna GIGABYTE GA-8I945P-G

procesor Intel Pentium D 930 3.0 GHz,

pamięć RAM: 3 GB DDR2 533

Dysk: Seagate 250 GB SATA II

Log:

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 15:51:42, on 2008-03-30

Platform: Windows Vista (WinNT 6.00.1904)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16609)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\Windows\system32\Dwm.exe

C:\Windows\SYSTEM32\WISPTIS.EXE

C:\Program Files\Common Files\microsoft shared\ink\TabTip.exe

C:\Windows\Explorer.EXE

C:\Windows\system32\taskeng.exe

C:\Program Files\Softland\Backup4all 3\Backup4all.exe

C:\Program Files\Softland\Backup4all 3\b4aSched.Exe

C:\Program Files\Softland\Backup4all 3\Backup4all.exe

C:\Program Files\FlashGet\flashget.exe

C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\jusched.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe

C:\Windows\RtHDVCpl.exe

C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe

C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe

C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe

C:\Windows\system32\WTablet\Pen_TabletUser.exe

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Ink\InputPersonalization.exe

C:\Program Files\Winamp\winamp.exe

C:\Windows\System32\mobsync.exe

C:\PROGRA~1\MOZILL~1\FIREFOX.EXE

C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\WINWORD.EXE

G:\z internetu\HiJackThis.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =

O1 - Hosts: ::1 localhost

O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: (no name) - {1E8A6170-7264-4D0F-BEAE-D42A53123C75} - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\coShared\Browser\1.5\NppBho.dll

O2 - BHO: flashget urlcatch - {2F364306-AA45-47B5-9F9D-39A8B94E7EF7} - C:\Program Files\FlashGet\jccatch.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll

O2 - BHO: FlashGet GetFlash Class - {F156768E-81EF-470C-9057-481BA8380DBA} - C:\Program Files\FlashGet\getflash.dll

O3 - Toolbar: Show Norton Toolbar - {90222687-F593-4738-B738-FBEE9C7B26DF} - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\coShared\Browser\1.5\UIBHO.dll

O4 - HKLM..\Run: [Windows Defender] %ProgramFiles%\Windows Defender\MSASCui.exe -hide

O4 - HKLM..\Run: [Flashget] C:\Program Files\FlashGet\flashget.exe /min

O4 - HKLM..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\jusched.exe"

O4 - HKLM..\Run: [symantec PIF AlertEng] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\PIF{B8E1DD85-8582-4c61-B58F-2F227FCA9A08}\PIFSvc.exe" /a /m "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\PIF{B8E1DD85-8582-4c61-B58F-2F227FCA9A08}\AlertEng.dll"

O4 - HKLM..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe"

O4 - HKLM..\Run: [RtHDVCpl] RtHDVCpl.exe

O4 - HKLM..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe"

O4 - HKCU..\Run: [sidebar] C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe /autoRun

O4 - HKCU..\Run: [Dzieńdobry!] C:\Program Files\VSD Software\Dzieńdobry!\dziendobry.exe /auto

O4 - HKUS\S-1-5-19..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'USŁUGA LOKALNA')

O4 - HKUS\S-1-5-19..\Run: [WindowsWelcomeCenter] rundll32.exe oobefldr.dll,ShowWelcomeCenter (User 'USŁUGA LOKALNA')

O4 - HKUS\S-1-5-20..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'USŁUGA SIECIOWA')

O8 - Extra context menu item: &Ściągnij przy pomocy FlashGet'a - C:\Program Files\FlashGet\jc_link.htm

O8 - Extra context menu item: &Ściągnij wszystko przy pomocy FlashGet'a - C:\Program Files\FlashGet\jc_all.htm

O8 - Extra context menu item: E&ksportuj do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Sothink SWF Catcher - C:\Program Files\Common Files\SourceTec\SWF Catcher\InternetExplorer.htm

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - C:\Program Files\FlashGet\FlashGet.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - C:\Program Files\FlashGet\FlashGet.exe

O9 - Extra button: Sothink SWF Catcher - {E19ADC6E-3909-43E4-9A89-B7B676377EE3} - C:\Program Files\Common Files\SourceTec\SWF Catcher\InternetExplorer.htm

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sothink SWF Catcher - {E19ADC6E-3909-43E4-9A89-B7B676377EE3} - C:\Program Files\Common Files\SourceTec\SWF Catcher\InternetExplorer.htm

O13 - Gopher Prefix:

O23 - Service: Apache2.2 - Apache Software Foundation - C:\Program Files\Apache Software Foundation\Apache2.2\bin\httpd.exe

O23 - Service: Ati External Event Utility - ATI Technologies Inc. - C:\Windows\system32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: ##Id_String1.6844F930_1628_4223_B5CC_5BB94B879762## (Bonjour Service) - Apple Computer, Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSvcHst.exe

O23 - Service: Symantec Settings Manager (ccSetMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSvcHst.exe

O23 - Service: Symantec Lic NetConnect service (CLTNetCnService) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSvcHst.exe

O23 - Service: COM Host (comHost) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\VAScanner\comHost.exe

O23 - Service: DiskMagik Service (DiskMgkS) - RoseCity Software - C:\Program Files\DiskMagik\DiskMgkS.exe

O23 - Service: FLEXnet Licensing Service - Macrovision Europe Ltd. - C:\Program Files\Common Files\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService.exe

O23 - Service: Harmonogram automatycznej usługi LiveUpdate - Symantec Corporation - C:\Program Files\Symantec\LiveUpdate\ALUSchedulerSvc.exe

O23 - Service: Symantec IS Password Validation (ISPwdSvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton Internet Security\isPwdSvc.exe

O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Hewlett-Packard Company - C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe

O23 - Service: LiveUpdate - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\Symantec\LIVEUP~1\LUCOMS~1.EXE

O23 - Service: LiveUpdate Notice Service Ex (LiveUpdate Notice Ex) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSvcHst.exe

O23 - Service: LiveUpdate Notice Service - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\PIF{B8E1DD85-8582-4c61-B58F-2F227FCA9A08}\PIFSvc.exe

O23 - Service: MySQL - Unknown owner - C:\Program.exe (file missing)

O23 - Service: Symantec Core LC - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe

O23 - Service: Symantec AppCore Service (SymAppCore) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\AppCore\AppSvc32.exe

O23 - Service: TabletServicePen - Wacom Technology, Corp. - C:\Windows\system32\Pen_Tablet.exe

--

End of file - 8249 bytes

Z góry dzięki za pomoc


(Kolmar) #6

Indeksowanie plików wyłącz


(huber2t) #7

Log jest czysty


(slepciu) #8

Dzięki za pomoc. W związku z tym, że nie doszedłem do tego co to jest przeinstalowałem system i już jest wszystko OK.


(szygmon) #9

he, mam ten sam problem. System z SP1. Dzieje się tak, od kąd przywróciłem system (awaria z powodu złego sterownika). Wie ktoś jak to naprawić bez konieczności reinstalki?