Długie ładowanie sie Windowsa


(Adamawa13) #1

w bootscreenie komp łąduje się 13 sekund, bo odmierzyłem, ale jak już doładuje się do tej muzyczki otwarcia windows, ekran staje w miejscu, potem przechodzi do tapety pulpitu i po paru sekundach pojawiaja mi się ikonki wraz z paskiem start (czyli poprostu explorer.exe) i zaczynają się dopiero ładować programy.

HIJACK LOG:

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 19:34:35, on 2006-06-21

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccProxy.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe

C:\Program Files\Norton Internet Security\ISSVC.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Symantec\LiveUpdate\ALUSchedulerSvc.exe

C:\WINDOWS\system32\CTsvcCDA.exe

E:\diskeeper\DkService.exe

C:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\navapsvc.exe

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\system32\MsPMSPSv.exe

C:\WINDOWS\system32\wbem\wmiapsrv.exe

C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe

C:\Program Files\Glass2k\Glass2k.exe

E:\Gadu-Gadu\gg.exe

E:\Desktop Sidebar\dsidebar.exe

E:\Styler\Styler.exe

C:\DOCUME~1\Megaman\USTAWI~1\Temp\{779291FF-FB4B-4F8B-AD75-A536498041F6}\a vista sidebar beta 2 1024x768.exe

E:\Winamp\Winamp.exe

E:\Opera\Opera.exe

E:\The Bat!\thebat.exe

E:\FlashGet\flashget.exe

E:\hijack\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://onet.pl/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = 

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: Yahoo! Toolbar Helper - {02478D38-C3F9-4EFB-9B51-7695ECA05670} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll (file missing)

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx

O2 - BHO: (no name) - {2F364306-AA45-47B5-9F9D-39A8B94E7EF7} - (no file)

O2 - BHO: Idea2 SidebarBrowserMonitor Class - {45AD732C-2CE2-4666-B366-B2214AD57A49} - E:\Desktop Sidebar\sbhelp.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_07\bin\ssv.dll

O2 - BHO: CNisExtBho Class - {9ECB9560-04F9-4bbc-943D-298DDF1699E1} - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\AdBlocking\NISShExt.dll

O2 - BHO: CNavExtBho Class - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - C:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\NavShExt.dll

O3 - Toolbar: FlashGet Bar - {E0E899AB-F487-11D5-8D29-0050BA6940E3} - E:\FlashGet\fgiebar.dll

O3 - Toolbar: Norton Internet Security - {0B53EAC3-8D69-4b9e-9B19-A37C9A5676A7} - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\AdBlocking\NISShExt.dll

O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - C:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\NavShExt.dll

O3 - Toolbar: Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll (file missing)

O3 - Toolbar: StylerToolBar - {D2F8F919-690B-4EA2-9FA7-A203D1E04F75} - E:\Styler\TB\StylerTB.dll

O4 - HKLM\..\Run: [CorelDRAW Graphics Suite 11b] E:\CorelDraw\Languages\EN\Programs\Registration.exe /title="CorelDRAW Graphics Suite 12" /date=070106 serial=DR12WRS-5096179-VPV lang=EN

O4 - HKLM\..\Run: [Glass2k] C:\Program Files\Glass2k\Glass2k.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "E:\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - HKCU\..\Run: [SIDEBAR] "E:\Desktop Sidebar\dsidebar.exe"

O4 - Startup: A vista sidebar.lnk = E:\vistaBETA\a vista sidebar beta 2 1024x768.exe

O4 - Startup: Styler.lnk = ?

O8 - Extra context menu item: Download with GetRight - E:\GetRight\GRdownload.htm

O8 - Extra context menu item: Open with GetRight Browser - E:\GetRight\GRbrowse.htm

O8 - Extra context menu item: Subscribe in Desktop Sidebar - res://E:\Desktop Sidebar\sbhelp.dll/menuhandler.html

O8 - Extra context menu item: Ściągnij przy pomocy FlashGet'a - E:\FlashGet\jc_link.htm

O8 - Extra context menu item: Ściągnij wszystko przy pomocy FlashGet'a - E:\FlashGet\jc_all.htm

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_07\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_07\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Subscribe in Desktop Sidebar - {09FE188B-6E85-479e-9411-51FB2220DF80} - E:\Desktop Sidebar\sbhelp.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Subscribe in Desktop Sidebar - {09FE188B-6E85-479e-9411-51FB2220DF80} - E:\Desktop Sidebar\sbhelp.dll

O9 - Extra button: FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - E:\FlashGet\flashget.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - E:\FlashGet\flashget.exe

O12 - Plugin for .spop: C:\Program Files\Internet Explorer\Plugins\NPDocBox.dll

O16 - DPF: {2AF5BD25-90C5-4EEC-88C5-B44DC2905D8B} (DownloadManager Control) - http://dlmanager.akamaitools.com.edgesuite.net/dlmanager/versions/activex/dlm-activex-2.0.5.1.cab

O20 - Winlogon Notify: WBSrv - C:\PROGRA~1\WINDOW~4\wbsrv.dll

O21 - SSODL: WPDShServiceObj - {AAA288BA-9A4C-45B0-95D7-94D524869DB5} - C:\WINDOWS\system32\WPDShServiceObj.dll

O23 - Service: Automatic LiveUpdate Scheduler - Symantec Corporation - C:\Program Files\Symantec\LiveUpdate\ALUSchedulerSvc.exe

O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe

O23 - Service: Symantec Network Proxy (ccProxy) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccProxy.exe

O23 - Service: Symantec Password Validation (ccPwdSvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccPwdSvc.exe

O23 - Service: Symantec Settings Manager (ccSetMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe

O23 - Service: Creative Service for CDROM Access - Creative Technology Ltd - C:\WINDOWS\system32\CTsvcCDA.exe

O23 - Service: Diskeeper - Diskeeper Corporation - E:\diskeeper\DkService.exe

O23 - Service: ISSvc (ISSVC) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton Internet Security\ISSVC.exe

O23 - Service: LiveUpdate - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\Symantec\LIVEUP~1\LUCOMS~1.EXE

O23 - Service: MSI_WLAN_Service - Unknown owner - C:\Program Files\MicroStar\WLANUtility\WLAN_Service.exe

O23 - Service: Norton AntiVirus Auto-Protect Service (navapsvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\navapsvc.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: SAVScan - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\SAVScan.exe

O23 - Service: ScriptBlocking Service (SBService) - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\COMMON~1\SYMANT~1\SCRIPT~1\SBServ.exe

O23 - Service: Symantec Network Drivers Service (SNDSrvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe

O23 - Service: Symantec SPBBCSvc (SPBBCSvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SPBBC\SPBBCSvc.exe

lekki offtop: cos mi Silent Runners nie chce działać: OBRAZEK


(Bbieniol) #2

Kosmetycznie usuń te wpisy:

Poczytaj --> Wyłączanie/Włączanie WSH


(Adamawa13) #3

I co to wszystko czy musze umieścić jeszcze Silent Runners kod, jak mi uda się go uruchomić 8)


(Bbieniol) #4

Dla pewności wklej :slight_smile:

Dodatkowo przeczyść rejestr (polecam do tego jv16 PowerTools 1.3.0.195), zrób defragmentację, oraz przejrzyj: Optymalizacja XP

Wejdź: Start --> uruchom --> msconfig i w zakładce uruchamianie odznacz (według Ciebie) niepotrzbne przy autostarcie programy :slight_smile:


(Adamawa13) #5

Wpisuje to prawie codziennnie :stuck_out_tongue: A do przeczyszczania rejestru używam Easy Cleaner, no ale przetestuje zaraz jv16 PowerTools 1.3.0.195 ;]

Optymalizacja XP - qrna jaki wielki artykuł ;/ jutro nad tym pokombinuje :stuck_out_tongue: