Długie ładowanie Visty?


(Maciej 0202) #1

Vista od włączenia ładuje mi się ponad 3 min.

Robiłem defragmentacje. proszę o pomoc.

Wyłączyłem te usługi.

-Agent zasad IPsec

-Bufor wydruku (o ile nie masz drukarki)

-Centrum zabezpieczeń

-Klient śledzenia łączy rozproszonych

-Logowanie pomocnicze

-Moduły obsługi kluczy IPsec IKE i AuthIP

-Odnajdywanie SSDP

-Pliki trybu offline

-Podstawowy aparat filtrowania (osłabi bezpieczeństwo)

-Pomoc IP

-Pomoc TCP/IP NetBIOS

-ReadyBoost (jak komu pasi)

-Rozpoznawanie lokalizacji w sieci

-Usługa Czas systemu Windows

-Usługa inteligentnego transferu w tle

-Usługa KTMRM dla usługi Koordynator transakcji rozproszonych

-Usługa modułu wyliczającego urządzenia przenośne

-Usługa raportowania błędów systemu Windows

-Usługa wprowadzania na komputerze typu Tablet

-Usługa wyszukiwania systemu Windows (wyszukiwanie nadal działa - indexowanie nie)

-Usługa zasad diagnostyki

-WebClient

-Windows Defender

-Windows Update

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.0 (BETA)

Scan saved at 19:46:57, on 2007-04-28

Platform: Windows Vista (WinNT 6.00.1904)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\Windows\system32\Dwm.exe

C:\Windows\Explorer.EXE

C:\Windows\system32\taskeng.exe

C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashDisp.exe

C:\Windows\RtHDVCpl.exe

C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\jusched.exe

C:\Program Files\ASUS\SmartDoctor\SmartDoctor.exe

C:\Program Files\EVEREST Ultimate Edition v.4.00.976\everest.exe

C:\Windows\System32\rundll32.exe

C:\Program Files\Windows Media Player\wmpnscfg.exe

C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe

C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\Program Files\SpeedFan\speedfan.exe

C:\Program Files\MyPortal\Speed-X\SpeedX.exe

C:\Windows\System32\rundll32.exe

C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Users\Maciek.Maciek-PC\Desktop\HiJackThis_v2.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =

O1 - Hosts: ::1 localhost

O2 - BHO: SuperAdBlockerBHO Class - {00000000-6C30-11D8-9363-000AE6309654} - C:\Program Files\SuperAdBlocker.com\Super Ad Blocker\SABBHO.dll

O2 - BHO: BitComet ClickCapture - {39F7E362-828A-4B5A-BCAF-5B79BFDFEA60} - C:\Program Files\BitComet\tools\BitCometBHO_1.1.2.7.dll

O2 - BHO: Groove GFS Browser Helper - {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\GRA8E1~1.DLL

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\ssv.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll

O3 - Toolbar: Super Ad Blocker Toolbar - {B4B3001E-0F56-4E51-8250-BDE11547EC55} - C:\Program Files\SuperAdBlocker.com\Super Ad Blocker\sabtb.dll

O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll

O4 - HKLM..\Run: [Windows Defender] C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe -hide

O4 - HKLM..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKLM..\Run: [NeroFilterCheck] C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NeroCheck.exe

O4 - HKLM..\Run: [RtHDVCpl] RtHDVCpl.exe

O4 - HKLM..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\jusched.exe"

O4 - HKLM..\Run: [New application] C:\Program Files\EVEREST Ultimate Edition v.4.00.976\everest.exe

O4 - HKLM..\Run: [NvSvc] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\nvsvc.dll,nvsvcStart

O4 - HKLM..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM..\Run: [JMB36X IDE Setup] C:\Windows\RaidTool\xInsIDE.exe

O4 - HKCU..\Run: [sidebar] C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe /autoRun

O4 - HKCU..\Run: [Gadu-Gadu - program główny] C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

O4 - HKCU..\Run: [speedfan] C:\Program Files\SpeedFan\speedfan.exe

O4 - HKCU..\Run: [speedX] C:\PROGRA~1\MyPortal\Speed-X\SpeedX.exe

O4 - HKUS\S-1-5-19..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'USŁUGA LOKALNA')

O4 - HKUS\S-1-5-19..\Run: [WindowsWelcomeCenter] rundll32.exe oobefldr.dll,ShowWelcomeCenter (User 'USŁUGA LOKALNA')

O4 - HKUS\S-1-5-20..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'USŁUGA SIECIOWA')

O8 - Extra context menu item: E&ksportuj do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: Wyślij do programu OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Wyślij &do programu OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\REFIEBAR.DLL

O13 - Gopher Prefix:

O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/s ... wflash.cab

O18 - Protocol: grooveLocalGWS - {88FED34C-F0CA-4636-A375-3CB6248B04CD} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\GR99D3~1.DLL

O20 - Winlogon Notify: !SABWinLogon - C:\Program Files\SuperAdBlocker.com\Super Ad Blocker\SABWINLO.DLL

O22 - SharedTaskScheduler: Component Categories cache daemon - {8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030} - C:\Windows\system32\browseui.dll

O22 - SharedTaskScheduler: Windows DreamScene - {E31004D1-A431-41B8-826F-E902F9D95C81} - C:\Windows\System32\DreamScene.dll

O23 - Service: Adobe LM Service - Adobe Systems - C:\Program Files\Common Files\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe

O23 - Service: ASDR - Unknown owner - C:\Windows\System32\ASDR.exe

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

O23 - Service: avast! Web Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: NBService - Nero AG - C:\Program Files\Nero\Nero 7\Nero BackItUp\NBService.exe

O23 - Service: Super Ad Blocker Service (SABSVC) - SuperAdBlocker.com - C:\Program Files\SuperAdBlocker.com\Super Ad Blocker\SABSVC.EXE

--

End of file - 6478 bytes


(system) #2

lepisj sobie przeczytaj przylklejone (radze ci poprawić


(Maciej 0202) #3

????????????


(Bartek iPC) #4

galkace91 chodziło o to, byś dostosował się do tego tematu:

http://forum.dobreprogramy.pl/viewtopic.php?t=36654


(Maciej 0202) #5