Długie zamykanie systemu

(Cosik Ktosik) #1

Spróbuj edycji rejestru. Daj start | Uruchom i wpisz regedit

HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop

WaitToKillAppTimeout daj na 4000 (możesz mniej np 2000).

HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control

WaitToKillServiceTimeout daj na 4000 (możesz mniej np 2000).

HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop

AutoEndTasks daj na 1

Zresetuj komputer, włącz i teraz sprawdź.

(Cosik Ktosik) #2

Czy robisz wszystko dobrze?

W rejestrze, dla przykładu weźmy:

HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop

WaitToKillAppTimeout daj na 4000 (możesz mniej np 2000).

Wchodzisz po kolei do HKEY_CURRENT_USER->Control Panel->

teraz klikasz Desktop, ale nie rozwijasz, po prawej szukasz:

WaitToKillAppTimeout. Teraz klikasz na tym dwukrotnie i zmieniasz na 2000