DNS serwera


(@ro) #1

Jak można sprawdzić nazwę DNS serwera?


(Wpt 13 13) #2

rozumiem, ze masz ip i chcesz otrzymać nazwę ??

start->uruchom->cmd

wpisujesz: nslookup i nr IP

np: nslookup 1217.77.100.101