Dobre temperatury i napięcia?


(Kamil2993) #1

Właściwości czujnika

Typ czujnika Winbond W83697HF (ISA 290h)

Nazwa płyty głównej ASRock P4V88 / P4VM8

Temperatury

Płyta główna 34 °C (93 °F)

Procesor 49 °C (120 °F)

Hitachi HDT725025VLAT80 33 °C (91 °F)

Wentylatory

Procesor 3444 RPM

Wartości napięć

Napięcie rdzenia procesora 1.38 V

+3.3 V 3.26 V

+5 V 5.05 V

+12 V 12.07 V

+5 V podczas wstrzymania pracy 4.97 V

Debug Info F FF 31 FF

Debug Info T 34 49 255

Debug Info V 56 00 CC BC BB C9 CD (01)

Złączono Posta : 30.11.2007 (Pią) 15:04

Info z : EVEREST Home Edition


(system) #2

Dane z everesta sobie zachowaj dla siebie bo i tak są nieprawdziwe jak znam życie. Napięcia mierzymy miernikiem!