Dodawanie ikon na pasek narzędzi


(Aneta955) #1

Pytanie moje jest takie: Czy mogę usunąć z pulpitu "Mój komputer", "Moje dokumenty" oraz "Moje miejsca sieciowe" Jeżeli m.in. owe ikonki przeniosłem na pasek narzędzi???


(deFco247) #2

Tak. Te dwie rzeczy są od siebie niezależne.