Domyślny widok okien


(Spectatorx) #1

Hello, hello! Chciałbym sobie zmienić w Win XP domyślny widok dla okien zawierających obrazki i filmy na kafelki, chyba da się coś takiego zrobić, co? Wiecie, tak dla dosyć sporego przyspieszenia kompa! :slight_smile:


(Duch) #2

:?

więc co za problem :?

widok --> kafelki :-s


(Spectatorx) #3

Ale mi chodzi o domyślny widok, czyli dla wszystkich folderów, które zawierają tego typu pliki! Żebym nie musiał właśnie w każdym folderze osobno robić tego. Przecież to by było żmudne i praktycznie nieopłacalne! Folderów jest pełno!


(Jas Mo) #4

A może w ten sposób

Otwórz okno Eksploratora, przywołaj menu Widok i uaktywnij widok Szczegóły. Następnie wybierz menu Narzędzia | Opcje folderów (w Windows 95/98 - menu Widok | Szczegóły) i wskaż kartę Widok. Usuń zaznaczenie pola wyboru Ukrywaj rozszerzenia plików znanych typów.

W Windows 2000 i XP ponów tę czynność w polu wyboru Ukryj chronione pliki systemu operacyjnego. Oprócz tego uaktywnij wyświetlanie wszystkich plików niezależnie od ich atrybutów. W Windows 95/98/Me zaznacz opcję Pokazuj wszystkie pliki (w Windows 2000/XP opcję Pokaż ukryte pliki i foldery) w rubryce Pliki ukryte.

W Windows 2000 i XP menu Widok dysponuje praktycznym poleceniem Wybierz szczegóły. Pozwala wybierać, które kolumny mają być wyświetlane w oknach Eksploratora, i ustalać ich kolejność. Po skonfigurowaniu wyglądu bieżącego okna możesz przenieść konfigurację na pozostałe okna folderów. Przywołaj ponownie menu Narzędzia | Opcje folderów (w Windows 95/98 - menu Widok | Szczegóły), usuń zaznaczenie pola wyboru Zapamiętuj ustawienia wyświetlania każdego folderu na karcie Widok, a następnie kliknij przycisk Takie jak bieżący folder w rubryce Widoki folderów.


(Misterdam) #5

i dodajesz zastosuj do wszystkich folderów


(Duch) #6

i wtedy, we wszystkich folderach będzie widok kafelki :stuck_out_tongue:

tak jak chce Spectator nie da się zrobić :!:

sam kiedyś z tym walczyłem (założyłem nawet temat czy da się zmienić widok np. tylko dla jednego dysku) :slight_smile: