Dostęp do pliku download.log


(system) #1

"Nie można uzyskać dostępu do pliku download.log"

Takia informacja pojawia mi się co jakiś czas(5-10minut),oraz nie mogę otwierać wielu stron(głównie z filmikami) które przedtem otwierałem.

Przy każdym odpaleniu kompa pojawiają się infa w stylu:plik uszkodzony i nie nadaje się do odczytu-uruchom CHKDSK(za każdym razem są to inne pliki).

Jestem dość słabo obeznany z obsługą kompa,więc proszę o łopatologicznie wyjaśnioną poradę-co powinienem zrobić:slight_smile:

P.s:

Jak coś nie wyjdzie to mam xp na płytce i potrafię przeinstalować system:)


(Joan Sunshine) #2

To może być wirus, wklej logi z Hijacka i Silenta: http://forum.dobreprogramy.pl/viewtopic.php?t=36654 :slight_smile:

Start > Uruchom > cmd > wpisz chkdsk x: /f /r – sprawdzi i naprawi błędy na dysku.

x – litera dysku systemowego.

Sprawdź błędy w podglądzie zdarzeń:

Start => Panel Sterowania => Narzędzia Administracyjne => Podgląd zdarzeń

Jeśli będą jakieś na czerwono, to wklej szczegóły.


(system) #3

[quotLogfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 20:11:56, on 2006-12-20

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\SYSTEM32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\PROGRA~1\eScan\TRAYSSER.EXE

C:\Program Files\Common Files\MicroWorld\Agent\MWASER.EXE

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\Program Files\Common Files\MicroWorld\Agent\MWAgent.exe

C:\PROGRA~1\eScan\Download.exe

C:\WINDOWS\system32\WgaTray.exe

C:\PROGRA~1\eScan\TRAYICOS.EXE

C:\PROGRA~1\eScan\MAILDISP.EXE

C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\1.2.908.5008\GoogleToolbarNotifier.exe

C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\PROGRA~1\ESCAN\SPOOLER.EXE

C:\PROGRA~1\eScan\MAILSCAN.EXE

C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\WINDOWS\System32\WScript.exe

C:\Documents and Settings\Pimpki\Pulpit\HijackThis.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,SearchAssistant = http://search.bearshare.com/sidebar.html?src=ssb

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.onet.pl/

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page =

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll

O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll

O4 - HKLM..\Run: [NeroCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM..\Run: [MailScan Dispatcher] "C:\Program Files\eScan\LAUNCH.EXE"

O4 - HKLM..\Run: [eScan Monitor] C:\PROGRA~1\eScan\AVPMWrap.EXE

O4 - HKLM..\Run: [MSConfig] C:\WINDOWS\PCHealth\HelpCtr\Binaries\MSConfig.exe /auto

O4 - HKLM..\Run: [eScan Updater] C:\PROGRA~1\eScan\TRAYICOS.EXE /App

O4 - HKCU..\Run: [swg] C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\1.2.908.5008\GoogleToolbarNotifier.exe

O4 - HKCU..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - HKCU..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU..\Run: [ccleaner] "C:\Program Files\CCleaner\ccleaner.exe" /AUTO

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\mwtsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\mwtsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\mwtsp.dll

O16 - DPF: {193C772A-87BE-4B19-A7BB-445B226FE9A1} (ewidoOnlineScan Control) - http://download.ewido.net/ewidoOnlineScan.cab

O16 - DPF: {1A781DED-C22D-4153-3213-A3211E29DF13} (GameDesire Card Games) - http://67.15.101.3/g_bin/pl/cards_2_0_0_71.cab

O16 - DPF: {41ACD49D-1974-791A-0981-AA9872721044} (Ganymede Board Games) - http://67.15.101.3/g_bin/pl/boards_2_0_0_28.cab

O16 - DPF: {83AFB5CA-ED35-11D4-A452-0080C8D85045} - http://67.15.101.3/g_bin/pl/poker_2_0_0_43.cab

O16 - DPF: {9A9307A0-7DA4-4DAF-B042-5009F29E09E1} (ActiveScan Installer Class) - http://acs.pandasoftware.com/activescan ... asinst.cab

O16 - DPF: {FDDBE2B8-6602-4AD8-946D-94C5A32FA6C1} (GameDesire Pool 8) - http://67.15.101.3/g_bin/pl/billard8_2_0_0_28.cab

O16 - DPF: {FDDBE2B8-6602-4AD8-946D-94C5A32FA6C5} (GameDesire Snooker) - http://67.15.101.3/g_bin/pl/snooker_2_0_0_28.cab

O20 - AppInit_DLLs: NVDESK32.DLL,,

O20 - Winlogon Notify: !SASWinLogon - C:\Program Files\SUPERAntiSpyware\SASWINLO.dll

O20 - Winlogon Notify: WgaLogon - C:\WINDOWS\SYSTEM32\WgaLogon.dll

O23 - Service: eScan Server-Updater (eScan-trayicos) - MicroWorld Technologies Inc. - C:\PROGRA~1\eScan\TRAYSSER.EXE

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: eScan Monitor Service (KAVMonitorService) - Kaspersky Labs. - C:\PROGRA~1\eScan\avpm.exe

O23 - Service: MWAgent - MicroWorld Technologies Inc. - C:\Program Files\Common Files\MicroWorld\Agent\MWASER.EXEe]

"Silent Runners.vbs", revision 49, http://www.silentrunners.org/

Operating System: Windows XP SP2

Output limited to non-default values, except where indicated by "{++}"

Startup items buried in registry:


HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\ {++}

"swg" = "C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\1.2.908.5008\GoogleToolbarNotifier.exe" ["Google Inc."]

"Gadu-Gadu" = ""C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray" ["Gadu-Gadu Sp. z oo"]

"CTFMON.EXE" = "C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe" [MS]

"ccleaner" = ""C:\Program Files\CCleaner\ccleaner.exe" /AUTO" ["CCleaner.com"]

HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\ {++}

"NeroCheck" = "C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe" ["Ahead Software Gmbh"]

"MailScan Dispatcher" = ""C:\Program Files\eScan\LAUNCH.EXE"" ["MicroWorld Technologies Inc."]

"eScan Monitor" = "C:\PROGRA~1\eScan\AVPMWrap.EXE" ["MicroWorld Technologies Inc."]

"MSConfig" = "C:\WINDOWS\PCHealth\HelpCtr\Binaries\MSConfig.exe /auto" [MS]

"eScan Updater" = "C:\PROGRA~1\eScan\TRAYICOS.EXE /App" ["MicroWorld Technologies Inc."]

HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\

{06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3}(Default) = (no title provided)

-> {HKLM...CLSID} = "AcroIEHlprObj Class"

\InProcServer32(Default) = "C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll" ["Adobe Systems Incorporated"]

{AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7}(Default) = (no title provided)

-> {HKLM...CLSID} = "Google Toolbar Helper"

\InProcServer32(Default) = "c:\program files\google\googletoolbar1.dll" ["Google Inc."]

HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Shell Extensions\Approved\

"{42071714-76d4-11d1-8b24-00a0c9068ff3}" = "Rozszerzenie CPL kadrowania wyświetlania"

-> {HKLM...CLSID} = "Rozszerzenie CPL kadrowania wyświetlania"

\InProcServer32(Default) = "deskpan.dll" [file not found]

"{88895560-9AA2-1069-930E-00AA0030EBC8}" = "Rozszerzenie ikony HyperTerminalu"

-> {HKLM...CLSID} = "HyperTerminal Icon Ext"

\InProcServer32(Default) = "C:\WINDOWS\system32\hticons.dll" ["Hilgraeve, Inc."]

"{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}" = "WinRAR shell extension"

-> {HKLM...CLSID} = "WinRAR"

\InProcServer32(Default) = "C:\Program Files\WinRAR\rarext.dll" [null data]

"{00020D75-0000-0000-C000-000000000046}" = "Microsoft Office Outlook Desktop Icon Handler"

-> {HKLM...CLSID} = "Microsoft Office Outlook"

\InProcServer32(Default) = "C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\MLSHEXT.DLL" [MS]

"{0006F045-0000-0000-C000-000000000046}" = "Microsoft Office Outlook Custom Icon Handler"

-> {HKLM...CLSID} = "Rozszerzenie ikon plików programu Outlook"

\InProcServer32(Default) = "C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\OLKFSTUB.DLL" [MS]

"{42042206-2D85-11D3-8CFF-005004838597}" = "Microsoft Office HTML Icon Handler"

-> {HKLM...CLSID} = (no title provided)

\InProcServer32(Default) = "C:\Program Files\Microsoft Office\OFFICE11\msohev.dll" [MS]

"{C52AF81D-F7A0-4AAB-8E87-F80A60CCD396}" = "OpenOffice.org Column Handler"

-> {HKLM...CLSID} = (no title provided)

\InProcServer32(Default) = ""C:\Program Files\OpenOffice.ux.pl 2.0.2\program\shlxthdl.dll"" ["Sun Microsystems, Inc."]

"{087B3AE3-E237-4467-B8DB-5A38AB959AC9}" = "OpenOffice.org Infotip Handler"

-> {HKLM...CLSID} = (no title provided)

\InProcServer32(Default) = ""C:\Program Files\OpenOffice.ux.pl 2.0.2\program\shlxthdl.dll"" ["Sun Microsystems, Inc."]

"{63542C48-9552-494A-84F7-73AA6A7C99C1}" = "OpenOffice.org Property Sheet Handler"

-> {HKLM...CLSID} = (no title provided)

\InProcServer32(Default) = ""C:\Program Files\OpenOffice.ux.pl 2.0.2\program\shlxthdl.dll"" ["Sun Microsystems, Inc."]

"{3B092F0C-7696-40E3-A80F-68D74DA84210}" = "OpenOffice.org Thumbnail Viewer"

-> {HKLM...CLSID} = (no title provided)

\InProcServer32(Default) = ""C:\Program Files\OpenOffice.ux.pl 2.0.2\program\shlxthdl.dll"" ["Sun Microsystems, Inc."]

"{cc86590a-b60a-48e6-996b-41d25ed39a1e}" = "Portable Media Devices Menu"

-> {HKLM...CLSID} = "Portable Media Devices Menu"

\InProcServer32(Default) = "C:\WINDOWS\system32\Audiodev.dll" [MS]

HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ShellExecuteHooks\

<> "{5AE067D3-9AFB-48E0-853A-EBB7F4A000DA}" = (no title provided)

-> {HKLM...CLSID} = "SABShellExecuteHook Class"

\InProcServer32(Default) = "C:\Program Files\SUPERAntiSpyware\SASSEH.DLL" ["SuperAdBlocker.com"]

HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows\

<> "AppInit_DLLs" = "NVDESK32.DLL,," [file not found]

HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\

<> !SASWinLogon\DLLName = "C:\Program Files\SUPERAntiSpyware\SASWINLO.dll" ["SUPERAntiSpyware.com"]

HKLM\Software\Classes\PROTOCOLS\Filter\

<> text/xml\CLSID = "{807553E5-5146-11D5-A672-00B0D022E945}"

-> {HKLM...CLSID} = (no title provided)

\InProcServer32(Default) = "C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\OFFICE11\MSOXMLMF.DLL" [MS]

HKLM\Software\Classes\Folder\shellex\ColumnHandlers\

{C52AF81D-F7A0-4AAB-8E87-F80A60CCD396}(Default) = "OpenOffice.org Column Handler"

-> {HKLM...CLSID} = (no title provided)

\InProcServer32(Default) = ""C:\Program Files\OpenOffice.ux.pl 2.0.2\program\shlxthdl.dll"" ["Sun Microsystems, Inc."]

{F9DB5320-233E-11D1-9F84-707F02C10627}(Default) = "PDF Column Info"

-> {HKLM...CLSID} = "PDF Shell Extension"

\InProcServer32(Default) = "C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\PDFShell.dll" ["Adobe Systems, Inc."]

HKLM\Software\Classes*\shellex\ContextMenuHandlers\

WinRAR(Default) = "{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}"

-> {HKLM...CLSID} = "WinRAR"

\InProcServer32(Default) = "C:\Program Files\WinRAR\rarext.dll" [null data]

HKLM\Software\Classes\Directory\shellex\ContextMenuHandlers\

WinRAR(Default) = "{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}"

-> {HKLM...CLSID} = "WinRAR"

\InProcServer32(Default) = "C:\Program Files\WinRAR\rarext.dll" [null data]

HKLM\Software\Classes\Folder\shellex\ContextMenuHandlers\

WinRAR(Default) = "{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}"

-> {HKLM...CLSID} = "WinRAR"

\InProcServer32(Default) = "C:\Program Files\WinRAR\rarext.dll" [null data]

Group Policies {GPedit.msc branch and setting}:


Note: detected settings may not have any effect.

HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System\

"DisableRegistryTools" = (REG_DWORD) hex:0x00000000

{User Configuration|Administrative Templates|System|

Prevent access to registry editing tools}

HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System\

"shutdownwithoutlogon" = (REG_DWORD) hex:0x00000001

{Computer Configuration|Windows Settings|Security Settings|Local Policies|Security Options|

Shutdown: Allow system to be shut down without having to log on}

"undockwithoutlogon" = (REG_DWORD) hex:0x00000001

{Computer Configuration|Windows Settings|Security Settings|Local Policies|Security Options|

Devices: Allow undock without having to log on}

"SynchronousMachineGroupPolicy" = (REG_DWORD) hex:0x00000000

{unrecognized setting}

"SynchronousUserGroupPolicy" = (REG_DWORD) hex:0x00000000

{unrecognized setting}

Active Desktop and Wallpaper:


Active Desktop may be disabled at this entry:

HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ShellState

Displayed if Active Desktop enabled and wallpaper not set by Group Policy:

HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Desktop\General\

"Wallpaper" = "C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Microsoft\Wallpaper1.bmp"

Displayed if Active Desktop disabled and wallpaper not set by Group Policy:

HKCU\Control Panel\Desktop\

"Wallpaper" = "C:\Documents and Settings\Pimpki\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Microsoft\Wallpaper1.bmp"

Enabled Scheduled Tasks:


"Symantec NetDetect" -> launches: "C:\Program Files\Symantec\LiveUpdate\NDetect.exe" [file not found]

Winsock2 Service Provider DLLs:


Namespace Service Providers

HKLM\System\CurrentControlSet\Services\Winsock2\Parameters\NameSpace_Catalog5\Catalog_Entries\ {++}

000000000001\LibraryPath = "%SystemRoot%\System32\mswsock.dll" [MS]

000000000002\LibraryPath = "%SystemRoot%\System32\winrnr.dll" [MS]

000000000003\LibraryPath = "%SystemRoot%\System32\mswsock.dll" [MS]

Transport Service Providers

HKLM\System\CurrentControlSet\Services\Winsock2\Parameters\Protocol_Catalog9\Catalog_Entries\ {++}

0000000000##\PackedCatalogItem (contains) DLL [Company Name], (at) ## range:

%SystemRoot%\system32\mwtsp.dll ["MicroWorld Technologies Inc."], 01 - 02, 16

%SystemRoot%\system32\mswsock.dll [MS], 03 - 05, 08 - 15

%SystemRoot%\system32\rsvpsp.dll [MS], 06 - 07

Toolbars, Explorer Bars, Extensions:


Toolbars

HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar\ShellBrowser\

"{2318C2B1-4965-11D4-9B18-009027A5CD4F}"

-> {HKLM...CLSID} = "&Google"

\InProcServer32(Default) = "c:\program files\google\googletoolbar1.dll" ["Google Inc."]

HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar\WebBrowser\

"{2318C2B1-4965-11D4-9B18-009027A5CD4F}"

-> {HKLM...CLSID} = "&Google"

\InProcServer32(Default) = "c:\program files\google\googletoolbar1.dll" ["Google Inc."]

HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar\

"{2318C2B1-4965-11D4-9B18-009027A5CD4F}" = (no title provided)

-> {HKLM...CLSID} = "&Google"

\InProcServer32(Default) = "c:\program files\google\googletoolbar1.dll" ["Google Inc."]

Explorer Bars

HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Explorer Bars\

HKLM\Software\Classes\CLSID{FF059E31-CC5A-4E2E-BF3B-96E929D65503}(Default) = "&Badanie"

Implemented Categories{00021493-0000-0000-C000-000000000046}\ [vertical bar]

InProcServer32(Default) = "C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL" [MS]

Running Services (Display Name, Service Name, Path {Service DLL}):


eScan Server-Updater, eScan-trayicos, "C:\PROGRA~1\eScan\TRAYSSER.EXE" ["MicroWorld Technologies Inc."]

MWAgent, MWAgent, "C:\Program Files\Common Files\MicroWorld\Agent\MWASER.EXE" ["MicroWorld Technologies Inc."]

NVIDIA Driver Helper Service, NVSvc, "C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe" ["NVIDIA Corporation"]

Windows User Mode Driver Framework, UMWdf, "C:\WINDOWS\system32\wdfmgr.exe" [MS]

Print Monitors:


HKLM\System\CurrentControlSet\Control\Print\Monitors\

Microsoft Document Imaging Writer Monitor\Driver = "mdimon.dll" [MS]


<>: Suspicious data at a malware launch point.

  • This report excludes default entries except where indicated.

  • To see *everywhere* the script checks and *everything* it finds,

launch it from a command prompt or a shortcut with the -all parameter.

  • To search all directories of local fixed drives for DESKTOP.INI

DLL launch points, use the -supp parameter or answer "No" at the

first message box and "Yes" at the second message box.

---------- (total run time: 78 seconds, including 3 seconds for message boxes)

Błąd 2006-12-18 14:52:51 MsiInstaller Brak 10005 Pimpki AN-741C3103DFB6

Błąd 2006-12-18 14:49:19 MsiInstaller Brak 10005 Pimpki AN-741C3103DFB6

Błąd 2006-12-18 14:46:54 MsiInstaller Brak 10005 Pimpki AN-741C3103DFB6

Błąd 2006-11-24 14:47:46 H+BEDV AntiVir (1) 4106 SYSTEM AN-741C3103DFB6

Błąd 2006-09-23 15:09:32 Application Error Brak 1000 Brak AN-741C3103DFB6

Błąd 2006-09-23 10:43:11 Application Error Brak 1000 Brak AN-741C3103DFB6

Błąd 2006-09-22 21:09:42 Application Hang (101) 1002 Brak AN-741C3103DFB6

Błąd 2006-09-22 20:15:23 Application Hang (101) 1002 Brak AN-741C3103DFB6

Błąd 2006-09-19 20:23:44 Application Hang (101) 1002 Brak AN-741C3103DFB6

Błąd 2006-09-16 17:29:09 Application Hang (101) 1002 Brak AN-741C3103DFB6

Błąd 2006-09-16 16:26:47 Application Error Brak 1000 Brak AN-741C3103DFB6

Błąd 2006-09-16 11:36:12 Application Hang (101) 1002 Brak AN-741C3103DFB6

Błąd 2006-09-16 10:13:57 Application Error Brak 1000 Brak AN-741C3103DFB6

Błąd 2006-09-12 14:11:39 Application Error Brak 1000 Brak AN-741C3103DFB6

Błąd 2006-09-10 13:48:24 Application Hang (101) 1002 Brak AN-741C3103DFB6

Błąd 2006-09-10 13:48:23 Application Hang (101) 1002 Brak AN-741C3103DFB6

Błąd 2006-09-10 13:48:23 Application Hang (101) 1002 Brak AN-741C3103DFB6

Błąd 2006-09-10 13:29:56 F-Secure Management Agent Brak 103 Brak AN-741C3103DFB6

Błąd 2006-09-10 13:29:56 F-Secure Management Agent Brak 103 Brak AN-741C3103DFB6

Błąd 2006-09-10 13:29:05 F-Secure Anti-Virus Brak 103 Brak AN-741C3103DFB6

Błąd 2006-09-10 13:28:57 F-Secure Management Agent Brak 103 Brak AN-741C3103DFB6

Błąd 2006-09-10 13:28:40 F-Secure AVP Brak 103 Brak AN-741C3103DFB6

Błąd 2006-09-10 13:24:49 F-Secure Management Agent Brak 103 Brak AN-741C3103DFB6

Błąd 2006-09-10 13:24:01 F-Secure Management Agent Brak 103 Brak AN-741C3103DFB6

Błąd 2006-09-10 13:13:15 F-Secure Management Agent Brak 103 Brak AN-741C3103DFB6

Błąd 2006-09-10 13:12:49 F-Secure Management Agent Brak 103 Brak AN-741C3103DFB6

Błąd 2006-09-10 13:05:17 F-Secure Management Agent Brak 103 Brak AN-741C3103DFB6

Błąd 2006-09-10 13:03:41 F-Secure Anti-Virus Brak 103 Brak AN-741C3103DFB6

Błąd 2006-09-09 16:48:47 Application Hang (101) 1002 Brak AN-741C3103DFB6

Błąd 2006-08-30 19:40:00 Application Error Brak 1000 Brak AN-741C3103DFB6

Błąd 2006-12-20 20:08:58 Service Control Manager Brak 7023 Brak AN-741C3103DFB6

Błąd 2006-12-20 20:08:38 srservice Brak 104 Brak AN-741C3103DFB6

Błąd 2006-12-20 18:19:11 Service Control Manager Brak 7023 Brak AN-741C3103DFB6

Błąd 2006-12-20 18:19:11 Service Control Manager Brak 7023 Brak AN-741C3103DFB6

Błąd 2006-12-20 18:19:06 srservice Brak 104 Brak AN-741C3103DFB6

Błąd 2006-12-19 08:45:13 srservice Brak 104 Brak AN-741C3103DFB6

Błąd 2006-12-18 14:20:17 Service Control Manager Brak 7023 Brak AN-741C3103DFB6

Błąd 2006-12-18 14:20:17 Service Control Manager Brak 7023 Brak AN-741C3103DFB6

Błąd 2006-12-18 14:20:04 srservice Brak 104 Brak AN-741C3103DFB6

Błąd 2006-12-18 14:18:54 DCOM Brak 10005 SYSTEM AN-741C3103DFB6

Błąd 2006-12-18 14:14:47 DCOM Brak 10005 Pimpki AN-741C3103DFB6

Błąd 2006-12-18 14:08:29 Service Control Manager Brak 7026 Brak AN-741C3103DFB6

Błąd 2006-12-18 14:08:29 Service Control Manager Brak 7023 Brak AN-741C3103DFB6

Błąd 2006-12-18 14:07:21 DCOM Brak 10005 SYSTEM AN-741C3103DFB6

Błąd 2006-12-18 14:06:58 srservice Brak 104 Brak AN-741C3103DFB6

Błąd 2006-12-18 13:48:40 Service Control Manager Brak 7023 Brak AN-741C3103DFB6

Błąd 2006-12-18 13:48:40 Service Control Manager Brak 7023 Brak AN-741C3103DFB6

Błąd 2006-12-18 13:48:12 srservice Brak 104 Brak AN-741C3103DFB6

Błąd 2006-12-18 09:23:41 Service Control Manager Brak 7023 Brak AN-741C3103DFB6

Błąd 2006-12-18 09:23:41 Service Control Manager Brak 7023 Brak AN-741C3103DFB6

Błąd 2006-12-18 09:23:34 srservice Brak 104 Brak AN-741C3103DFB6

Błąd 2006-12-17 21:05:05 Service Control Manager Brak 7023 Brak AN-741C3103DFB6

Błąd 2006-12-17 21:05:05 Service Control Manager Brak 7023 Brak AN-741C3103DFB6

Błąd 2006-12-17 21:04:59 srservice Brak 104 Brak AN-741C3103DFB6

Błąd 2006-12-17 18:01:11 Service Control Manager Brak 7023 Brak AN-741C3103DFB6

Błąd 2006-12-17 18:01:11 Service Control Manager Brak 7023 Brak AN-741C3103DFB6

Błąd 2006-12-17 18:01:05 srservice Brak 104 Brak AN-741C3103DFB6

Błąd 2006-12-17 17:51:21 Service Control Manager Brak 7023 Brak AN-741C3103DFB6

Błąd 2006-12-17 17:51:21 Service Control Manager Brak 7023 Brak AN-741C3103DFB6

Błąd 2006-12-17 17:50:58 srservice Brak 104 Brak AN-741C3103DFB6

Błąd 2006-12-17 17:39:38 Service Control Manager Brak 7023 Brak AN-741C3103DFB6

Błąd 2006-12-17 17:39:38 Service Control Manager Brak 7023 Brak AN-741C3103DFB6

Błąd 2006-12-17 17:39:13 srservice Brak 104 Brak AN-741C3103DFB6

Błąd 2006-12-17 14:03:32 Service Control Manager Brak 7023 Brak AN-741C3103DFB6

Błąd 2006-12-17 14:03:32 Service Control Manager Brak 7023 Brak AN-741C3103DFB6

Błąd 2006-12-17 14:03:25 srservice Brak 104 Brak AN-741C3103DFB6

Błąd 2006-12-16 12:13:28 Service Control Manager Brak 7023 Brak AN-741C3103DFB6

Błąd 2006-12-16 12:12:52 srservice Brak 104 Brak AN-741C3103DFB6

Błąd 2006-12-15 21:23:56 srservice Brak 104 Brak AN-741C3103DFB6

Błąd 2006-12-15 17:59:33 Service Control Manager Brak 7023 Brak AN-741C3103DFB6

Błąd 2006-12-15 17:59:05 srservice Brak 104 Brak AN-741C3103DFB6

Błąd 2006-12-15 17:49:00 Service Control Manager Brak 7023 Brak AN-741C3103DFB6

Błąd 2006-12-15 17:48:55 srservice Brak 104 Brak AN-741C3103DFB6

Błąd 2006-12-14 21:23:03 Service Control Manager Brak 7023 Brak AN-741C3103DFB6

Błąd 2006-12-14 21:22:53 srservice Brak 104 Brak AN-741C3103DFB6

Błąd 2006-12-13 19:50:10 Service Control Manager Brak 7000 Brak AN-741C3103DFB6

Błąd 2006-12-13 19:50:10 Service Control Manager Brak 7009 Brak AN-741C3103DFB6

Błąd 2006-12-13 19:50:09 Service Control Manager Brak 7023 Brak AN-741C3103DFB6

Błąd 2006-12-13 19:49:01 srservice Brak 104 Brak AN-741C3103DFB6

Złączono Posta : 22.12.2006 (Pią) 19:11

Joan

Witam:)

Mam takie pytanie: czy w najbliższych dniach sprawdzisz logi o które mnie prosiłaś-eś?

Mam spore problemy z kompem i nie wiem czy czekać na odpowiedz,czy radzić sobie w inny sposób.

Pozdrawiam

fiba226