Driver_power_state_failure


(Marek Bereza+Dobreprogramy) #1

Witam,

posiadam laptopa dzisiaj zaliczyl on kolejnego BlueScreena, zanim sie wylaczyl rzucil mi sie w oczy napis DRIVER_POWER_STATE_FAILURE

oto wiecej informacji:

Podpis problemu:

 Nazwa zdarzenia problemu:	BlueScreen

 Wersja systemu operacyjnego:	6.1.7600.2.0.0.256.48

 Identyfikator ustawień regionalnych:	1045


Dodatkowe informacje o problemie:

 BCCode:	1000009f

 BCP1:	0000000000000004

 BCP2:	0000000000000258

 BCP3:	FFFFFA800185DB60

 BCP4:	FFFFF8000444D510

 OS Version:	6_1_7600

 Service Pack:	0_0

 Product:	256_1


Pliki pomagające opisać problem:

 C:\Windows\Minidump\061610-27222-01.dmp

 C:\Users\Marek\AppData\Local\Temp\WER-63601-0.sysdata.xml


Przeczytaj w trybie online nasze zasady zachowania poufności informacji:

 http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=104288&clcid=0x0415


Jeśli zasady zachowania poufności informacji w trybie online nie są dostępne, przeczytaj nasze zasady zachowania poufności informacji w trybie offline:

 C:\Windows\system32\pl-PL\erofflps.txt

Microsoft (R) Windows Debugger Version 6.6.0003.5

Copyright (c) Microsoft Corporation. All rights reserved.Loading Dump File [C]

Mini Kernel Dump File: Only registers and stack trace are available


Symbol search path is: ***Invalid***

****************************************************************************

* Symbol loading may be unreliable without a symbol search path. *

* Use .symfix to have the debugger choose a symbol path. *

* After setting your symbol path, use .reload to refresh symbol locations. *

****************************************************************************

Executable search path is: 

*********************************************************************

* Symbols can not be loaded because symbol path is not initialized. *

* *

* The Symbol Path can be set by: *

* using the _NT_SYMBOL_PATH environment variable. *

* using the -y argument when starting the debugger. *

* using .sympath and .sympath+ *

*********************************************************************

Unable to load image \SystemRoot\system32\ntoskrnl.exe, Win32 error 2

*** WARNING: Unable to verify timestamp for ntoskrnl.exe

*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for ntoskrnl.exe

Windows Vista Kernel Version 7600 MP (2 procs) Free x64

Product: WinNt, suite: TerminalServer SingleUserTS

Built by: 7600.16539.amd64fre.win7_gdr.100226-1909

Kernel base = 0xfffff800`02e13000 PsLoadedModuleList = 0xfffff800`03050e50

Debug session time: Wed Jun 16 08:00:28.410 2010 (GMT+2)

System Uptime: 5 days 15:27:49.236

*********************************************************************

* Symbols can not be loaded because symbol path is not initialized. *

* *

* The Symbol Path can be set by: *

* using the _NT_SYMBOL_PATH environment variable. *

* using the -y argument when starting the debugger. *

* using .sympath and .sympath+ *

*********************************************************************

Unable to load image \SystemRoot\system32\ntoskrnl.exe, Win32 error 2

*** WARNING: Unable to verify timestamp for ntoskrnl.exe

*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for ntoskrnl.exe

Loading Kernel Symbols

.............................................................................................................................................................................................................

Loading User Symbols

Loading unloaded module list

..................................................

*******************************************************************************

* *

* Bugcheck Analysis *

* *

*******************************************************************************


Use !analyze -v to get detailed debugging information.


BugCheck 1000009F, {4, 258, fffffa800185db60, fffff8000444d510}


***** Kernel symbols are WRONG. Please fix symbols to do analysis.


*************************************************************************

******

******

***Your debugger is not using the correct symbols***

******

***In order for this command to work properly, your symbol path***

***must point to .pdb files that have full type information.***

******

***Certain .pdb files (such as the public OS symbols) do not***

***contain the required information. Contact the group that***

***provided you with these symbols if you need this command to***

***work.***

******

***Type referenced: nt!_DRIVER_OBJECT***

******

*************************************************************************

*************************************************************************

******

******

***Your debugger is not using the correct symbols***

******

***In order for this command to work properly, your symbol path***

***must point to .pdb files that have full type information.***

******

***Certain .pdb files (such as the public OS symbols) do not***

***contain the required information. Contact the group that***

***provided you with these symbols if you need this command to***

***work.***

******

***Type referenced: nt!_KPRCB***

******

*************************************************************************

*************************************************************************

******

******

***Your debugger is not using the correct symbols***

******

***In order for this command to work properly, your symbol path***

***must point to .pdb files that have full type information.***

******

***Certain .pdb files (such as the public OS symbols) do not***

***contain the required information. Contact the group that***

***provided you with these symbols if you need this command to***

***work.***

******

***Type referenced: nt!_KPRCB***

******

*************************************************************************


Followup: MachineOwner

---------

mozna cos z tego wywnioskowac?


(Virtualchameleon Cc) #2

Ooo, ktoś używa Windows Debugera :smiley: właśnie szukałem tego programu, żeby odczytać własne DMP, ale zapomniałem jak sie nazywa.

Bardzo dużo, chociaż nie jestem programistą, to można uzyskać dużo informacji za pomocą Windows Debugera.

Po pierwsze:

wyjaśnia co jest problemem

Po drugie, warto zajrzeć do pliku:

jeśli jeszcze istnieje i dokładnie go przeanalizować - jeśli są jakieś dane

Problem może być tutaj:

Ścieżka poszukiwania symboli jest nieprawidłowa - nie wiem o co dokładnie chodzi, ale system nie może zlokalizować "jakichś symboli", a dalej jest mowa o pliku ntoskrnl.exe i to z nim są problemy.

Żeby wybrać prawidłową ścieżkę dostępu trzeba posłużyć się, cytuje: .symfix

Po ustawieniu ścieżki dostępu, użyj .reload żeby odświeżyć położenie "symbolu".

Ścieżka do wyszukiwania jest:

_ Symbole nie mogą być załadowane, ponieważ ścieżka dostępu symboli nie jest zainicjowana. _

_ Ścieżka dostępu Symboli może być ustawiona przez: _

 • użycie zmiennej środowiskowej _NT_SYMBOL_PATH

 • użycie argumentu -y podczas uruchamiania debugera

 • użycie .sympath i .sympath+

_ Niemożna załadować obrazu \SystemRoot\system32\ntoskrnl.exe _

_ *** OSTRZEŻENIE: Nie można zweryfikować sygnatury czasowej ntoskrnl.exe _

_ *** BŁĄD: ładowanie modułu zakończone, ale symbole nie mogą być załadowane dla ntoskrnl.exe _

Tutaj są dane dotyczące używanego systemu operacyjnego, adresy załadowanego jądra i inne techniczne dane

_ Symbole nie mogą być załadowane, ponieważ ścieżka dostępu symboli nie jest zainicjowana. _

_ Ścieżka dostępu Symboli może być ustawiona przez: _

 • użycie zmiennej środowiskowej _NT_SYMBOL_PATH

 • użycie argumentu -y podczas uruchamiania debugera

 • użycie .sympath i .sympath+

_ Niemożna załadować obrazu \SystemRoot\system32\ntoskrnl.exe _

_ *** OSTRZEŻENIE: Nie można zweryfikować sygnatury czasowej ntoskrnl.exe _

_ *** BŁĄD: ładowanie modułu zakończone, ale symbole nie mogą być załadowane dla ntoskrnl.exe _

_ Ładowanie Symboli Jądra _

_ Ładowanie Symboli Użytkownika _

_ Ładowanie niezaładowanej listy modułów _

_ Użyj !analyze -v, aby uzyskać szczegółowe informacje debugowania. _ Z tego co się orientuje to parametry !analyze -v trzeba podać do ścieżki uruchamiania Windows Debugera.

_ Symbole Jądra są BŁĘDNE. Napraw Symbole żeby zrobić analizę _

No i się wyjaśniło :smiley: Problem leży w _ błędnych Symbolach Jądra _. Trzeba je naprawić i dopiero przeprowadzić analizę.

_ Twój debuger nie używa poprawnych symboli _

_ Aby to polecenie działało prawidłowo, ścieżka dostępu symboli musi wskazywać na pliki .pdb, wtedy otrzymasz dostęp do pełnych informacji. _

Niektóre pliki .pdb (takie jak publiczne symbole OS) nie zawierają wymaganych informacji.

_ Typ odwołania: nt!_DRIVER_OBJECT _

_ Nawiązanie: MachineOwner _

Także podsumowując, problemem są błędne symbole jądra (wywołania systemowe?), w pliku \system32\ntoskrnl.exe

Poszukaj informacji w bazie wiedzy MS, a jak nie ma to wyślij im plik DMP


(Marek Bereza+Dobreprogramy) #3

Hmm ja to trochę inaczej rozumuję, symbole w debuggerze są złe i przez to nie potrafi on wyciągnąć dokładnych informacji:

Zrobiłem to:

Ale niestety dalej mam ten sam problem.


(Monczkin) #4

Berez , na forum używamy polskiej pisowni. Popraw proszę błędy i zacznij jej używać.

viewtopic.php?f=16&t=394978


(Marek Bereza+Dobreprogramy) #5

Monczkin - rozumiem że chodziło Ci o brak polskich znaków?

Pierwszy raz spotykam się z czymś takim na forum, ale jeśli takie macie tu zasady to OK.

skonfigurowałem prawidłowo symbole debuggera, teraz mam taki wynik:

Microsoft (R) Windows Debugger Version 6.6.0003.5

Copyright (c) Microsoft Corporation. All rights reserved.Loading Dump File [C]

Mini Kernel Dump File: Only registers and stack trace are available


Symbol search path is: SRV*c:\symbols*http://msdl.microsoft.com/download/symbols

Executable search path is: 

Windows Vista Kernel Version 7600 MP (2 procs) Free x64

Product: WinNt, suite: TerminalServer SingleUserTS

Built by: 7600.16539.amd64fre.win7_gdr.100226-1909

Kernel base = 0xfffff800`02e13000 PsLoadedModuleList = 0xfffff800`03050e50

Debug session time: Wed Jun 16 08:00:28.410 2010 (GMT+2)

System Uptime: 5 days 15:27:49.236

Loading Kernel Symbols

.............................................................................................................................................................................................................

Loading User Symbols

Loading unloaded module list

..................................................

*******************************************************************************

* *

* Bugcheck Analysis *

* *

*******************************************************************************


Use !analyze -v to get detailed debugging information.


BugCheck 1000009F, {4, 258, fffffa800185db60, fffff8000444d510}Could not read faulting driver name

Probably caused by : ntkrnlmp.exe ( nt!KiSwapContext+7a )


Followup: MachineOwner

---------


0: kd> g

    ^ No runnable debuggees error in 'g'

0: kd> g

    ^ No runnable debuggees error in 'g'

0: kd> g

    ^ No runnable debuggees error in 'g'

po wykonaniu komendy !analyze -v

*******************************************************************************

* *

* Bugcheck Analysis *

* *

*******************************************************************************


DRIVER_POWER_STATE_FAILURE (9f)

A driver is causing an inconsistent power state.

Arguments:

Arg1: 0000000000000004, SubCode

Arg2: 0000000000000258

Arg3: fffffa800185db60

Arg4: fffff8000444d510


Debugging Details:

------------------Could not read faulting driver name


DRVPOWERSTATE_SUBCODE: 4


DRIVER_OBJECT: fffff8000444d510


DEVICE_OBJECT: fffffa800185db60


CUSTOMER_CRASH_COUNT: 1


DEFAULT_BUCKET_ID: VISTA_BETA2


BUGCHECK_STR: 0x9F


CURRENT_IRQL: 2


LAST_CONTROL_TRANSFER: from fffff80002e8a752 to fffff80002e894da


STACK_TEXT: 

fffff880`02fdc750 fffff800`02e8a752 : fffffa80`0185db60 fffffa80`0185db60 00000000`00000000 00000000`00000000 : nt!KiSwapContext+0x7a

fffff880`02fdc890 fffff800`02e86c4b : 00000000`00000001 00000000`00000000 00000000`00000000 fffff800`02fc6ae0 : nt!KiCommitThreadWait+0x1d2

fffff880`02fdc920 fffff800`030f14bc : fffffa80`00000003 fffff880`02fdcc28 60008fb0`00000001 cac88484`00000000 : nt!KeWaitForMultipleObjects+0x271

fffff880`02fdcbd0 fffff800`031e972a : 00000000`00000000 fffffa80`02b5b8b0 fffff8a0`0b094380 00000000`00000000 : nt!PnpNotifyUserMode+0x158

fffff880`02fdcc50 fffff800`02e90861 : fffff800`030efe80 fffff8a0`0b094380 fffff800`030285f8 fffffa80`0185db60 : nt! ?? ::NNGAKEGL::`string'+0x592d9

fffff880`02fdccb0 fffff800`03128a86 : 71338fc6`55398eee fffffa80`0185db60 00000000`00000080 fffffa80`0184cb30 : nt!ExpWorkerThread+0x111

fffff880`02fdcd40 fffff800`02e61b06 : fffff880`009e3180 fffffa80`0185db60 fffff880`009edf40 d6a65da8`1db68baa : nt!PspSystemThreadStartup+0x5a

fffff880`02fdcd80 00000000`00000000 : fffff880`02fdd000 fffff880`02fd7000 fffff880`02fdc9f0 00000000`00000000 : nt!KxStartSystemThread+0x16STACK_COMMAND: kb


FOLLOWUP_IP: 

nt!KiSwapContext+7a

fffff800`02e894da 488d8c2400010000 lea rcx,[rsp+0x100]


FAULTING_SOURCE_CODE: SYMBOL_STACK_INDEX: 0


FOLLOWUP_NAME: MachineOwner


SYMBOL_NAME: nt!KiSwapContext+7a


MODULE_NAME: nt


IMAGE_NAME: ntkrnlmp.exe


DEBUG_FLR_IMAGE_TIMESTAMP: 4b88cfeb


FAILURE_BUCKET_ID: X64_0x9F_nt!KiSwapContext+7a


BUCKET_ID: X64_0x9F_nt!KiSwapContext+7a


Followup: MachineOwner

---------

(Łukash) #6

DRIVER_POWER_STATE_FAILURE

Jeżeli problem występuje regularnie,w menadżerze urządzeń>pokaż ukryte>powyłączać wszystkie nie-microsoftowe urządzenia/sterowniki>reboot,jeżeli wszystko chodzi>włączyć coś>reboot>do skutku,aż znajdziesz to co wywołuje bsoda>aktualizacja sterownika(jeżeli dostępna)


(Marek Bereza+Dobreprogramy) #7

Ten Windows Debugger to dość potężne narzędzie, może jest sposób na zdiagnozowanie (jakąś komendą) który to sterownik jest nieprawidłowy i generuje błędy?


(Łukash) #8

W podglądzie zdarzeń patrzyłeś>aplikacja/system ?

-- Dodane czwartek, 17 cze 2010, 03:38 --

Popatrz też na program BlueScreenView ,na dole masz spolszczenie.


(Virtualchameleon Cc) #9

Powinno być w manualu

No tak, zgadza sie, zresztą sam napisałem: