Druga partycja znikła


(Mario 89) #1

Witam Was

Mam problem polegający na tym że wczoraj normalnie korzystałem z komputera jak co dzień, potem wszedł bracik i bawił sie tweakerami do xp.

Wszystko działa dobrze tylko .... dlaczego nie widzę partycji C ? Widzę tylko D ? :expressionless: A bracik nie ukrywał drugiej partycji :confused:

Macie jakiś pomysł na to aby w Mój komputer z powrotem przywrócić drugą partycje(aby była widoczna)?

Edit Mario:

już sobie poradziłem

""Aby ukryć daną partycje uruchamiamy Edytor rejestru i

otwieramy klucze: HKEY_CURRENT_USER > SOFTWARE > Microsoft > Windows >

CurrentVersion > Policies i Explorer. Klikamy na Edycja > Nowy > Wartość DWORD.

Nowo utworzonej wartości nadajemy nazwe NoDrivers.

W polu dane wartości wpisujemy liczbę odpowiadającą danej

pratycji i zaznaczamy system dziesiętny.

A 1

C 4

D 8

E 16

F 32

G 64

H 128""