Duże obciążenie procesora


(Mtarsa17) #1

Komputer chodził bardzo wolno (40-90% zużycia procesora), wyłączyłem usługę 'aplikacja systemowa modelu COM+ która miała być za to odpowiedzialna. Pomogło - ale na chwilę. Teraz jest to samo, do tego menedżer zadań nie chce się uruchomić.

Proszę o sprawdzenie logów OTL.

http://wklejto.pl/74097


(deFco247) #2

W białe dolne okno Własne opcje skanowania/skrypt w OTL wklej:

Wykonaj skrypt i zatwierdź restart.

Potem log z usuwania (raport, który wyskoczy po usuwaniu OTL-em) oraz nowy log robiony opcją Skanuj.


(Mtarsa17) #3

W menedżerze zadań nadal widnieje proces dllhost.exe, który zużywa 50% CPU.

http://wklejto.pl/74120


(deFco247) #4

Co do procesu dllhost.exe, to we wspomnianej w pierwszym poście usłudze zmień typ uruchomienia na wyłączony.

Pokaż jeszcze nowe logi z OTL.


(Mtarsa17) #5

http://wklejto.pl/74130

http://wklejto.pl/74131

http://wklejto.pl/74132


(deFco247) #6

Do uruchamiania skanu nie należy wklejać niczego w okno skryptu/opcji skanowania, dopóty nie zostanie to jednoznacznie polecone.

Poza tym wstawiłeś tutaj dwa razy log OTL.txt, a ja potrzebuję również log Extras.txt.

Wklej jeszcze na poprawkę ten skrypt:

Uruchom to poprzez Wykonaj skrypt.