Duże spadki wydajności systemu


(Engorino) #1

Extras

 

OTL

 

Proszę o pomoc.


(Atis) #2

Do okna Własne opcje skanowania / skrypt wklej:

:OTL
IE - HKU\S-1-5-21-3115367903-3807190245-364507871-1000\..\SearchScopes\{014DB5FA-EAFB-4592-A95B-F44D3EE87FA9}: "URL" = http://search.conduit.com/Results.aspx?gd=&ctid=CT3321459&octid=EB_ORIGINAL_CTID&ISID=M79E1DF5C-A7FC-4CC0-9672-82E299CE6D74&SearchSource=58&CUI=&UM=5&UP=SP1EF18028-3C71-4C7E-9913-D16B4CC89FD1&q={searchTerms}&SSPV=
IE - HKU\S-1-5-21-3115367903-3807190245-364507871-1000\..\SearchScopes\{FFEBBF0A-C22C-4172-89FF-45215A135AC7}: "URL" = http://go.mail.ru/search?q={SearchTerms}&fr=ntg
O4:64bit: - HKLM..\Run: [InstallerLauncher] "C:\Program Files\Common Files\Bitdefender\SetupInformation\{6F57816A-791A-4159-A75F-CFD0C7EA4FBF}\setuplauncher.exe" /run:"C:\Program Files\Common Files\Bitdefender\SetupInformation\{6F57816A-791A-4159-A75F-CFD0C7EA4FBF}\Installer.exe" File not found
O4:64bit: - HKLM..\Run: [Nvtmru] "C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\NVIDIA Update Core\nvtmru.exe" File not found
O4 - HKU\.DEFAULT..\Run: [Bitdefender Wallet] D:\Bitdefender\Bitdefender\pwdmanui.exe --hidden --nowizard File not found
O4 - HKU\.DEFAULT..\Run: [Bitdefender Wallet Agent] D:\Bitdefender\Bitdefender\pmbxag.exe File not found
O4 - HKU\.DEFAULT..\Run: [Bitdefender Wallet Application Agent] D:\Bitdefender\Bitdefender\antispam32\bdapppassmgr.exe File not found
O4 - HKU\S-1-5-18..\Run: [Bitdefender Wallet] D:\Bitdefender\Bitdefender\pwdmanui.exe --hidden --nowizard File not found
O4 - HKU\S-1-5-18..\Run: [Bitdefender Wallet Agent] D:\Bitdefender\Bitdefender\pmbxag.exe File not found
O4 - HKU\S-1-5-18..\Run: [Bitdefender Wallet Application Agent] D:\Bitdefender\Bitdefender\antispam32\bdapppassmgr.exe File not found
O4 - HKU\S-1-5-21-3115367903-3807190245-364507871-1000..\Run: [MailRuUpdater] C:\Users\ADS\AppData\Local\MailRu\MailRuUpdater.exe (Mail.Ru)
O4 - HKU\S-1-5-19..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe File not found
O4 - HKU\S-1-5-20..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe File not found
[2014-04-07 18:11:01 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\Users\ADS\.android
[2014-03-29 12:58:19 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\ProgramData\BDLogging
[2014-03-29 12:58:04 | 000,074,512 | ---- | C] (BitDefender SRL) -- C:\Windows\SysWow64\bdsandboxuiskin32.dll
[2014-03-29 12:45:28 | 000,084,848 | ---- | C] (BitDefender SRL) -- C:\Windows\SysNative\BDSandBoxUISkin.dll
[2014-03-29 12:45:28 | 000,034,384 | ---- | C] (BitDefender SRL) -- C:\Windows\SysNative\BDSandBoxUH.dll
[2014-03-29 12:44:17 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\Users\ADS\AppData\Roaming\QuickScan
[2014-03-29 12:43:54 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\Program Files\Common Files\Bitdefender
[2014-03-29 12:43:53 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\Program Files (x86)\Common Files\Bitdefender
[2014-04-11 23:24:35 | 000,347,962 | ---- | C] () -- C:\ProgramData\1397251300.bdinstall.bin
[2014-04-11 23:24:28 | 000,049,276 | ---- | C] () -- C:\ProgramData\1397251454.bdinstall.bin
[2014-03-29 12:59:31 | 000,726,984 | ---- | C] () -- C:\ProgramData\1396089857.bdinstall.bin
:Commands
[emptytemp]

Kliknij Wykonaj skrypt i zatwierdź restart.

Uruchom OTL i kliknij Sprzątanie.

Uruchom SecurityCheck i aktualizuj programy oznaczone jako Out of date

Dysk przeskanuj Malwarebytes Anti-Malware

Podczas instalacji usuń zaznaczenie przy Uruchom okres testowy Malwarebytes Anti-Malware Premium.

http://wstaw.org/m/2014/03/25/2014-03-25_123039.png

Język PL > Settings > General Settings > Language > Polish


(Engorino) #3

Dziękuję bardzo za pomoc. Wszystkie powyższe zadania wykonałem poprawnie. Mam podać jeszcze jakieś logi?. Out of Date miałem tylko FLASH PLAYER, myślałem że mi się sam zaktualizuje ponieważ wybrałem taką opcję podczas instalacji. Przy okazji zaktualizowałem również ADOBE AIR. MALWAREBYTES wykrył 3 pliki, dodał je do kwarantanny.