Duże zużycie procesora + log


(Little Smile) #1

Witam, mam następujący problem. Otóż od kilku dni mój komputer pracuje strasznie wolno a dysk twardy pracuje ciągle jak szalony. Gdy uruchamiam menedżera zadań windowsa pisze zużycie procesora skacze od 0 aż po 100%. Nie wiem co mam robić, dołączam obecnego loga:


(Tiger007213) #2

usuń

O2 - BHO: (no name) - {2F364306-AA45-47B5-9F9D-39A8B94E7EF7} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - (no file)

O3 - Toolbar: (no name) - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - (no file)

O4 - HKLM…\Run: [Windows Network Firewall] C:\WINDOWS\System32\firewall.exe

O9 - Extra button: Run IMVU - {d9288080-1baa-4bc4-9cf8-a92d743db949} - C:\Documents and Settings\Kucharski.KUCHARSK-0206\Menu Start\Programy\>IMVU\Run IMVU.lnk (file missing)

O20 - Winlogon Notify: ldr64 - ldr64.dll (file missing)


(Gutek) #3

doigrałeś się :evil:


(Tiger007213) #4

czy cos jest żle??jesli tak to ok juz nie bede więcej sprawdzał logów


(Gutek) #5

tak mało zaznaczasz syfu to raz, dwa nie napisałeś jak ma to zrobić, a to OT-owanie, nabijanie postów


(Tiger007213) #6

ale jesli kto przeczytal jak ma wklejac logi to i wie jak to usuwac jak jest napisane w temacie o hijackThis


(Bbieniol) #7

W trybie awaryjnym z wyłączonym przywracaniem systemu usuwasz (wpisy Hijackiem, pliki/foldery na czerwono ręcznie z dysku):

Podmień plik: userinit.exe, czyli odpalasz Konsolę odzyskiwania --> http://www.searchengines.pl/phpbb203/in … opic=14270 i wpisujesz komende:

expand X:\i386\userinit.ex_ C:\Windows\system32\userinit.exe

(zamiast X podstaw literę CD-ROMu)

Po zabiegach nowy log z Hijacka + log z Silent Runners


(Little Smile) #8

Zrobiłem jak mnie poinformowano i oto logi:

log z trybu awaryjnego:

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 19:08:51, on 2006-09-17

Platform: Windows XP (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 (6.00.2600.0000)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\NOTEPAD.EXE

D:\Downloads\programy\hijackthis_199\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = 

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0 CE\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java-en\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O3 - Toolbar: FlashGet Bar - {E0E899AB-F487-11D5-8D29-0050BA6940E3} - C:\PROGRA~1\FLASHGET\fgiebar.dll

O3 - Toolbar: eSnips - {ED1184DA-E57E-4480-99D0-A16809037F54} - C:\Program Files\eSnips\SnipBar.dll

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java-en\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe

O4 - HKLM\..\Run: [LVCOMSX] C:\WINDOWS\System32\LVCOMSX.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [LogitechVideoRepair] C:\Program Files\Logitech\Video\ISStart.exe 

O4 - HKLM\..\Run: [LogitechVideoTray] C:\Program Files\Logitech\Video\LogiTray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\Program Files\Real Alternative\Update_OB\realsched.exe" -osboot

O4 - HKLM\..\Run: [WinGuard Pro] C:\WINDOWS\system32\wgp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Outpost Firewall] C:\Program Files\Agnit\Outpost Firewall\outpost.exe /waitservice

O4 - HKLM\..\Run: [OutpostFeedBack] C:\Program Files\Agnit\Outpost Firewall\feedback.exe /dump:os_startup

O4 - HKLM\..\Run: [TND] C:\WINDOWS\System32\Sys\TND.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NT569548] C:\WINDOWS\System32\userinit.exe

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE

O4 - Global Startup: DSLMON.lnk = C:\Program Files\SAGEM\SAGEM F@st 800-840\dslmon.exe

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java-en\jre1.5.0_06\bin\npjpi150_06.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java-en\jre1.5.0_06\bin\npjpi150_06.dll

O9 - Extra button: FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - C:\PROGRA~1\FLASHGET\flashget.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - C:\PROGRA~1\FLASHGET\flashget.exe

O9 - Extra button: Run IMVU - {d9288080-1baa-4bc4-9cf8-a92d743db949} - C:\Documents and Settings\Kucharski.KUCHARSK-0206\Menu Start\Programy\>IMVU\Run IMVU.lnk (file missing)

O16 - DPF: {193C772A-87BE-4B19-A7BB-445B226FE9A1} (ewidoOnlineScan Control) - http://download.ewido.net/ewidoOnlineScan.cab

O16 - DPF: {2B323CD9-50E3-11D3-9466-00A0C9700498} (Yahoo! Audio Conferencing) - http://jcs.chat.dcn.yahoo.com/v45/yacscom.cab

O16 - DPF: {32305793-C19A-48E7-AD2F-D87FF7B264A4} (TenebrilSpywareScanner Control) - http://www.tenebril.com/assets/activeX/SpywareScanner.ocx

O16 - DPF: {556DDE35-E955-11D0-A707-000000521957} - http://www.xblock.com/download/xclean_micro.exe

O16 - DPF: {5A09E43F-A0A7-4ABF-AF80-11367CF1DC8F} (MainControl Class) - http://mks.com.pl/skaner/SkanerOnline.cab

O16 - DPF: {7D1E9C49-BD6A-11D3-87A8-009027A35D73} (Yahoo! Audio UI1) - http://chat.yahoo.com/cab/yacsui.cab

O16 - DPF: {9A9307A0-7DA4-4DAF-B042-5009F29E09E1} (ActiveScan Installer Class) - http://acs.pandasoftware.com/activescan/as5free/asinst.cab

O16 - DPF: {BB21F850-63F4-4EC9-BF9D-565BD30C9AE9} (a-squared Scanner) - http://ax.emsisoft.com/asquared.cab

O16 - DPF: {E7544C6C-CFD6-43EA-B4E9-360CEE20BDF7} (MainControl Class) - http://www.mks.com.pl/skaner/SkanerOnline.cab

O18 - Protocol: msnim - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - "C:\PROGRA~1\MSNMES~1\msgrapp.dll" (file missing)

O23 - Service: NVIDIA Driver Helper Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

O23 - Service: Outpost Firewall Service (OutpostFirewall) - Agnitum Ltd. - C:\Program Files\Agnit\Outpost Firewall\outpost.exe

log z systemu w trybie normalnym (po usunięciu wpisów w trybie awaryjnym):

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 19:14:32, on 2006-09-17

Platform: Windows XP (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 (6.00.2600.0000)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

C:\Program Files\Agnit\Outpost Firewall\outpost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE

C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

C:\Program Files\Java-en\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe

C:\WINDOWS\System32\LVCOMSX.EXE

C:\Program Files\Logitech\Video\LogiTray.exe

C:\Program Files\Real Alternative\Update_OB\realsched.exe

C:\WINDOWS\system32\wgp.exe

C:\WINDOWS\System32\Sys\TND.exe

C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Konnekt\konnekt.exe

C:\WINDOWS\System32\RUNDLL32.EXE

C:\Program Files\SAGEM\SAGEM F@st 800-840\dslmon.exe

C:\Program Files\Logitech\Video\FxSvr2.exe

C:\Program Files\Opera-moja\Opera.exe

C:\WINDOWS\System32\wuauclt.exe

D:\Downloads\programy\hijackthis_199\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

R3 - Default URLSearchHook is missing

F3 - REG:win.ini: load=     

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0 CE\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java-en\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O3 - Toolbar: FlashGet Bar - {E0E899AB-F487-11D5-8D29-0050BA6940E3} - C:\PROGRA~1\FLASHGET\fgiebar.dll

O3 - Toolbar: eSnips - {ED1184DA-E57E-4480-99D0-A16809037F54} - C:\Program Files\eSnips\SnipBar.dll

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java-en\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe

O4 - HKLM\..\Run: [LVCOMSX] C:\WINDOWS\System32\LVCOMSX.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [LogitechVideoRepair] C:\Program Files\Logitech\Video\ISStart.exe 

O4 - HKLM\..\Run: [LogitechVideoTray] C:\Program Files\Logitech\Video\LogiTray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\Program Files\Real Alternative\Update_OB\realsched.exe" -osboot

O4 - HKLM\..\Run: [WinGuard Pro] C:\WINDOWS\system32\wgp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Outpost Firewall] C:\Program Files\Agnit\Outpost Firewall\outpost.exe /waitservice

O4 - HKLM\..\Run: [OutpostFeedBack] C:\Program Files\Agnit\Outpost Firewall\feedback.exe /dump:os_startup

O4 - HKLM\..\Run: [TND] C:\WINDOWS\System32\Sys\TND.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NT569548] C:\WINDOWS\System32\userinit.exe

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Konnekt] "C:\Program Files\Konnekt\konnekt.exe" /autostart

O4 - HKCU\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NVMCTRAY.DLL,NvTaskbarInit

O4 - HKCU\..\Run: [Octoshape Streaming Services] "C:\Program Files\Octoshape Streaming Services\Kucharski\OctoshapeClient.exe" -inv:bootrun

O4 - HKCU\..\Run: [ePrzypominacz] "C:\Program Files\ePrzypominacz\ePrzypominacz.exe" /HIDE

O4 - HKCU\..\Run: [NT569548] C:\WINDOWS\System32\userinit.exe

O4 - Global Startup: DSLMON.lnk = C:\Program Files\SAGEM\SAGEM F@st 800-840\dslmon.exe

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE

O8 - Extra context menu item: &Google Search - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmsearch.html

O8 - Extra context menu item: &Translate English Word - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmwordtrans.html

O8 - Extra context menu item: Backward Links - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmbacklinks.html

O8 - Extra context menu item: Cached Snapshot of Page - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmcache.html

O8 - Extra context menu item: Download All by FlashGet - C:\Program Files\FlashGet\jc_all.htm

O8 - Extra context menu item: Download using FlashGet - C:\Program Files\FlashGet\jc_link.htm

O8 - Extra context menu item: Download with GetRight - C:\Program Files\GetRight\GRdownload.htm

O8 - Extra context menu item: Open with GetRight Browser - C:\Program Files\GetRight\GRbrowse.htm

O8 - Extra context menu item: Similar Pages - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmsimilar.html

O8 - Extra context menu item: Snip to my eSnips account - C:\Program Files\eSnips\res\SnipIt.htm

O8 - Extra context menu item: Translate Page into English - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmtrans.html

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java-en\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java-en\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - C:\PROGRA~1\FLASHGET\flashget.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - C:\PROGRA~1\FLASHGET\flashget.exe

O9 - Extra button: Run IMVU - {d9288080-1baa-4bc4-9cf8-a92d743db949} - C:\Documents and Settings\Kucharski.KUCHARSK-0206\Menu Start\Programy\>IMVU\Run IMVU.lnk (file missing)

O16 - DPF: {193C772A-87BE-4B19-A7BB-445B226FE9A1} (ewidoOnlineScan Control) - http://download.ewido.net/ewidoOnlineScan.cab

O16 - DPF: {2B323CD9-50E3-11D3-9466-00A0C9700498} (Yahoo! Audio Conferencing) - http://jcs.chat.dcn.yahoo.com/v45/yacscom.cab

O16 - DPF: {32305793-C19A-48E7-AD2F-D87FF7B264A4} (TenebrilSpywareScanner Control) - http://www.tenebril.com/assets/activeX/SpywareScanner.ocx

O16 - DPF: {556DDE35-E955-11D0-A707-000000521957} - http://www.xblock.com/download/xclean_micro.exe

O16 - DPF: {5A09E43F-A0A7-4ABF-AF80-11367CF1DC8F} (MainControl Class) - http://mks.com.pl/skaner/SkanerOnline.cab

O16 - DPF: {7D1E9C49-BD6A-11D3-87A8-009027A35D73} (Yahoo! Audio UI1) - http://chat.yahoo.com/cab/yacsui.cab

O16 - DPF: {9A9307A0-7DA4-4DAF-B042-5009F29E09E1} (ActiveScan Installer Class) - http://acs.pandasoftware.com/activescan/as5free/asinst.cab

O16 - DPF: {BB21F850-63F4-4EC9-BF9D-565BD30C9AE9} (a-squared Scanner) - http://ax.emsisoft.com/asquared.cab

O16 - DPF: {E7544C6C-CFD6-43EA-B4E9-360CEE20BDF7} (MainControl Class) - http://www.mks.com.pl/skaner/SkanerOnline.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{155E6B7A-41E3-4D14-93A7-AC7B9DAD78DD}: NameServer = 194.204.152.34 217.98.63.164

O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip\..\{155E6B7A-41E3-4D14-93A7-AC7B9DAD78DD}: NameServer = 194.204.152.34 217.98.63.164

O18 - Protocol: msnim - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - "C:\PROGRA~1\MSNMES~1\msgrapp.dll" (file missing)

O23 - Service: NVIDIA Driver Helper Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

O23 - Service: Outpost Firewall Service (OutpostFirewall) - Agnitum Ltd. - C:\Program Files\Agnit\Outpost Firewall\outpost.exe

edit: oto log z silent runners

"Silent Runners.vbs", revision 48, http://www.silentrunners.org/

Operating System: Windows XP

Output limited to non-default values, except where indicated by "{++}"Startup items buried in registry:

---------------------------------


HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\ {++}

"CTFMON.EXE" = "C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe" [MS]

"Konnekt" = ""C:\Program Files\Konnekt\konnekt.exe" /autostart" ["Stamina"]

"NvMediaCenter" = "RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NVMCTRAY.DLL,NvTaskbarInit" [MS]

"Octoshape Streaming Services" = ""C:\Program Files\Octoshape Streaming Services\Kucharski\OctoshapeClient.exe" -inv:bootrun" [file not found]

"Wengo" = "*f" (unwritable string) [file not found]

"ePrzypominacz" = ""C:\Program Files\ePrzypominacz\ePrzypominacz.exe" /HIDE" [file not found]

"NT569548" = "C:\WINDOWS\System32\userinit.exe" [MS]


HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer\Run\ {++}

"NT569548" = "C:\WINDOWS\System32\userinit.exe" [MS]


HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\ {++}

"SoundMan" = "SOUNDMAN.EXE" ["Avance Logic, Inc."]

"NvCplDaemon" = "RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup" [MS]

"nwiz" = "nwiz.exe /install" ["NVIDIA Corporation"]

"WinampAgent" = "C:\Program Files\Winamp\winampa.exe" [null data]

"QuickTime Task" = ""C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime" ["Apple Computer, Inc."]

"NeroFilterCheck" = "C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe" ["Ahead Software Gmbh"]

"SunJavaUpdateSched" = "C:\Program Files\Java-en\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe" ["Sun Microsystems, Inc."]

"LVCOMSX" = "C:\WINDOWS\System32\LVCOMSX.EXE" ["Labtec Inc."]

"LogitechVideoRepair" = "C:\Program Files\Logitech\Video\ISStart.exe " ["Labtec Inc."]

"LogitechVideoTray" = "C:\Program Files\Logitech\Video\LogiTray.exe" ["Labtec Inc."]

"TkBellExe" = ""C:\Program Files\Real Alternative\Update_OB\realsched.exe" -osboot" ["RealNetworks, Inc."]

"WinGuard Pro" = "C:\WINDOWS\system32\wgp.exe" ["WGP"]

"ClientGW" = (empty string)

"eSnips" = (empty string)

"Outpost Firewall" = "C:\Program Files\Agnit\Outpost Firewall\outpost.exe /waitservice" ["Agnitum Ltd."]

"OutpostFeedBack" = "C:\Program Files\Agnit\Outpost Firewall\feedback.exe /dump:os_startup" ["Agnitum Ltd."]

"TND" = "C:\WINDOWS\System32\Sys\TND.exe" [null data]

"NT569548" = "C:\WINDOWS\System32\userinit.exe" [MS]


HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\

{06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3}\(Default) = (no title provided)

 -> {HKLM...CLSID} = "AcroIEHlprObj Class"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0 CE\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx" [empty string]

{761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43}\(Default) = (no title provided)

 -> {HKLM...CLSID} = "SSVHelper Class"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Java-en\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll" ["Sun Microsystems, Inc."]


HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Shell Extensions\Approved\

"{42071714-76d4-11d1-8b24-00a0c9068ff3}" = "Rozszerzenie CPL kadrowania wyświetlania"

 -> {HKLM...CLSID} = "Rozszerzenie CPL kadrowania wyświetlania"

          \InProcServer32\(Default) = "deskpan.dll" [file not found]

"{88895560-9AA2-1069-930E-00AA0030EBC8}" = "Rozszerzenie ikony HyperTerminalu"

 -> {HKLM...CLSID} = "HyperTerminal Icon Ext"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\System32\hticons.dll" ["Hilgraeve, Inc."]

"{1CDB2949-8F65-4355-8456-263E7C208A5D}" = "Eksplorator pulpitów"

 -> {HKLM...CLSID} = "Eksplorator pulpitów"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\System32\nvshell.dll" ["NVIDIA Corporation"]

"{1E9B04FB-F9E5-4718-997B-B8DA88302A47}" = "Desktop Explorer Menu"

 -> {HKLM...CLSID} = (no title provided)

          \InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\System32\nvshell.dll" ["NVIDIA Corporation"]

"{0006F045-0000-0000-C000-000000000046}" = "Microsoft Outlook Custom Icon Handler"

 -> {HKLM...CLSID} = "Rozszerzenie ikon plików programu Outlook"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office\OLKFSTUB.DLL" [MS]

"{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}" = "WinRAR shell extension"

 -> {HKLM...CLSID} = "WinRAR"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\WinRAR\rarext.dll" [null data]

"{B8323370-FF27-11D2-97B6-204C4F4F5020}" = "SmartFTP Shell Extension DLL"

 -> {HKLM...CLSID} = "SmartFTP Shell Extension DLL"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\SmartFTP\smarthook.dll" ["SmartFTP"]

"{400CFEE2-39D0-46DC-96DF-E0BB5A4324B3}" = "My Labtec Pictures"

 -> {HKLM...CLSID} = "My Labtec Pictures"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Logitech\Video\Namespc2.dll" ["Labtec Inc."]

"{640167b4-59b0-47a6-b335-a6b3c0695aea}" = "Portable Media Devices"

 -> {HKLM...CLSID} = "Portable Media Devices"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\System32\Audiodev.dll" [MS]

"{cc86590a-b60a-48e6-996b-41d25ed39a1e}" = "Portable Media Devices Menu"

 -> {HKLM...CLSID} = "Portable Media Devices Menu"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\System32\Audiodev.dll" [MS]

"{E54B19BC-69B6-43B2-A1F2-15BBC1D72C93}" = "wodShellMenu"

 -> {HKLM...CLSID} = "wodShellMenu"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\System32\wodShellMenu.dll" ["WeOnlyDo! COM"]

"{46CC93AA-C322-42dd-AA3A-CF9FC71D9871}" = "DeepBurner shell extension"

 -> {HKLM...CLSID} = "DeepBurnerShellEx.CoDeepBurnerContextMenu"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Astonsoft\DeepBurner Pro\DeepBurnerShellEx.dll" [null data]


HKLM\Software\Classes\*\shellex\ContextMenuHandlers\

ASW\(Default) = "{33C9E362-3EDA-4930-8AFE-5DA39A8BB77A}"

 -> {HKLM...CLSID} = "Outpost.ASWShellExt Component"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Agnit\Outpost Firewall\op_shell.dll" ["Agnitum Ltd."]

DeepBurner\(Default) = "{46CC93AA-C322-42dd-AA3A-CF9FC71D9871}"

 -> {HKLM...CLSID} = "DeepBurnerShellEx.CoDeepBurnerContextMenu"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Astonsoft\DeepBurner Pro\DeepBurnerShellEx.dll" [null data]

SnipBar\(Default) = "{B15EA062-7B33-4622-A0EF-C8B66916A5BB}"

 -> {HKLM...CLSID} = "SnipCM Class"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\eSnips\SnipContextMenu.dll" ["eSnips Ltd."]

WinRAR\(Default) = "{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}"

 -> {HKLM...CLSID} = "WinRAR"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\WinRAR\rarext.dll" [null data]

wodShellMenu\(Default) = "{E54B19BC-69B6-43B2-A1F2-15BBC1D72C93}"

 -> {HKLM...CLSID} = "wodShellMenu"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\System32\wodShellMenu.dll" ["WeOnlyDo! COM"]


HKLM\Software\Classes\Directory\shellex\ContextMenuHandlers\

ASW\(Default) = "{33C9E362-3EDA-4930-8AFE-5DA39A8BB77A}"

 -> {HKLM...CLSID} = "Outpost.ASWShellExt Component"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Agnit\Outpost Firewall\op_shell.dll" ["Agnitum Ltd."]

DeepBurner\(Default) = "{46CC93AA-C322-42dd-AA3A-CF9FC71D9871}"

 -> {HKLM...CLSID} = "DeepBurnerShellEx.CoDeepBurnerContextMenu"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Astonsoft\DeepBurner Pro\DeepBurnerShellEx.dll" [null data]

WinRAR\(Default) = "{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}"

 -> {HKLM...CLSID} = "WinRAR"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\WinRAR\rarext.dll" [null data]

wodShellMenu\(Default) = "{E54B19BC-69B6-43B2-A1F2-15BBC1D72C93}"

 -> {HKLM...CLSID} = "wodShellMenu"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\System32\wodShellMenu.dll" ["WeOnlyDo! COM"]


HKLM\Software\Classes\Folder\shellex\ContextMenuHandlers\

ASW\(Default) = "{33C9E362-3EDA-4930-8AFE-5DA39A8BB77A}"

 -> {HKLM...CLSID} = "Outpost.ASWShellExt Component"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Agnit\Outpost Firewall\op_shell.dll" ["Agnitum Ltd."]

SnipBar\(Default) = "{B15EA062-7B33-4622-A0EF-C8B66916A5BB}"

 -> {HKLM...CLSID} = "SnipCM Class"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\eSnips\SnipContextMenu.dll" ["eSnips Ltd."]

WinRAR\(Default) = "{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}"

 -> {HKLM...CLSID} = "WinRAR"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\WinRAR\rarext.dll" [null data]

wodShellMenu\(Default) = "{E54B19BC-69B6-43B2-A1F2-15BBC1D72C93}"

 -> {HKLM...CLSID} = "wodShellMenu"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\System32\wodShellMenu.dll" ["WeOnlyDo! COM"]Active Desktop and Wallpaper:

-----------------------------


Active Desktop is disabled at this entry:

HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ShellState


HKCU\Control Panel\Desktop\

"Wallpaper" = "C:\Documents and Settings\Kucharski.KUCHARSK-0206\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Microsoft\Wallpaper1.bmp"Startup items in "Kucharski" & "All Users" startup folders:

-----------------------------------------------------------


C:\Documents and Settings\All Users.WINDOWS\Menu Start\Programy\Autostart

"DSLMON" -> shortcut to: "C:\Program Files\SAGEM\SAGEM F@st 800-840\dslmon.exe" [empty string]

"Microsoft Office" -> shortcut to: "C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE -b -l" [MS]Winsock2 Service Provider DLLs:

-------------------------------


Namespace Service Providers


HKLM\System\CurrentControlSet\Services\Winsock2\Parameters\NameSpace_Catalog5\Catalog_Entries\ {++}

000000000001\LibraryPath = "%SystemRoot%\System32\mswsock.dll" [MS]

000000000002\LibraryPath = "%SystemRoot%\System32\winrnr.dll" [MS]

000000000003\LibraryPath = "%SystemRoot%\System32\mswsock.dll" [MS]


Transport Service Providers


HKLM\System\CurrentControlSet\Services\Winsock2\Parameters\Protocol_Catalog9\Catalog_Entries\ {++}

0000000000##\PackedCatalogItem (contains) DLL [Company Name], (at) ## range:

%SystemRoot%\system32\mswsock.dll [MS], 01 - 03, 06 - 15

%SystemRoot%\system32\rsvpsp.dll [MS], 04 - 05Toolbars, Explorer Bars, Extensions:

------------------------------------


Toolbars


HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar\WebBrowser\

"{4D5C8C2A-D075-11D0-B416-00C04FB90376}"

 -> {HKLM...CLSID} = "Pasek poleceń Microsoft"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\System32\browseui.dll" [MS]


HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar\

"{E0E899AB-F487-11D5-8D29-0050BA6940E3}" = "FlashGet Bar"

 -> {HKLM...CLSID} = "FlashGet Bar"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\PROGRA~1\FLASHGET\fgiebar.dll" ["Amaze Soft"]

"{ED1184DA-E57E-4480-99D0-A16809037F54}" = "SnipBar"

 -> {HKLM...CLSID} = "eSnips"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\eSnips\SnipBar.dll" ["eSnips Ltd."]


Extensions (Tools menu items, main toolbar menu buttons)


HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Extensions\

{08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501}\

"MenuText" = "Sun Java Console"

"CLSIDExtension" = "{CAFEEFAC-0015-0000-0006-ABCDEFFEDCBC}"

 -> {HKCU...CLSID} = "Java Plug-in"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Java-en\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll" ["Sun Microsystems, Inc."]

 -> {HKLM...CLSID} = "Java Plug-in 1.5.0_06"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Java-en\jre1.5.0_06\bin\npjpi150_06.dll" ["Sun Microsystems, Inc."]


{D6E814A0-E0C5-11D4-8D29-0050BA6940E3}\

"ButtonText" = "FlashGet"

"MenuText" = "&FlashGet"

"Exec" = "C:\PROGRA~1\FLASHGET\flashget.exe" ["FlashGet.com"]


{D9288080-1BAA-4BC4-9CF8-A92D743DB949}\

"ButtonText" = "Run IMVU"

"Exec" = "C:\Documents and Settings\Kucharski.KUCHARSK-0206\Menu Start\Programy\>IMVU\Run IMVU.lnk" [file not found]Running Services (Display Name, Service Name, Path {Service DLL}):

------------------------------------------------------------------


NVIDIA Driver Helper Service, NVSvc, "C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe" ["NVIDIA Corporation"]

Outpost Firewall Service, OutpostFirewall, "C:\Program Files\Agnit\Outpost Firewall\outpost.exe /service" ["Agnitum Ltd."]----------

+ This report excludes default entries except where indicated.

+ To see *everywhere* the script checks and *everything* it finds,

 launch it from a command prompt or a shortcut with the -all parameter.

+ To search all directories of local fixed drives for DESKTOP.INI

 DLL launch points and all Registry CLSIDs for dormant Explorer Bars,

 use the -supp parameter or answer "No" at the first message box.

---------- (total run time: 1101 seconds, including 3 seconds for message boxes)

(Bbieniol) #9

Odpalasz Hijacka --> do a system scan only i zaznaczasz wpisy:

I klikasz na dole “fix checked” :slight_smile:

Podmień plik: userinit.exe, czyli odpalasz Konsolę odzyskiwania --> http://www.searchengines.pl/phpbb203/in … opic=14270 i wpisujesz komende:

expand X:\i386\userinit.ex_ C:\Windows\system32\userinit.exe

(zamiast X podstaw literę CD-ROMu)

Po zabiegach nowe logi :slight_smile:


(Little Smile) #10

Oto logi po wykonanej dokładnie czynności wyżej wymienionej :wink:

Tyle że system nadal pracuje jakby go ogniem przypalano dokładnie tak jak w moim pierwszym poście opisałem.

Log hijack:

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 21:19:48, on 2006-09-17

Platform: Windows XP (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 (6.00.2600.0000)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

C:\Program Files\Agnit\Outpost Firewall\outpost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE

C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

C:\Program Files\Java-en\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe

C:\WINDOWS\System32\LVCOMSX.EXE

C:\Program Files\Logitech\Video\LogiTray.exe

C:\Program Files\Real Alternative\Update_OB\realsched.exe

C:\WINDOWS\system32\wgp.exe

C:\WINDOWS\System32\Sys\TND.exe

C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Konnekt\konnekt.exe

C:\WINDOWS\System32\RUNDLL32.EXE

C:\Program Files\SAGEM\SAGEM F@st 800-840\dslmon.exe

C:\WINDOWS\System32\dllhost.exe

C:\Program Files\Logitech\Video\FxSvr2.exe

D:\Downloads\programy\hijackthis_199\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0 CE\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java-en\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O3 - Toolbar: FlashGet Bar - {E0E899AB-F487-11D5-8D29-0050BA6940E3} - C:\PROGRA~1\FLASHGET\fgiebar.dll

O3 - Toolbar: eSnips - {ED1184DA-E57E-4480-99D0-A16809037F54} - C:\Program Files\eSnips\SnipBar.dll

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java-en\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe

O4 - HKLM\..\Run: [LVCOMSX] C:\WINDOWS\System32\LVCOMSX.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [LogitechVideoRepair] C:\Program Files\Logitech\Video\ISStart.exe 

O4 - HKLM\..\Run: [LogitechVideoTray] C:\Program Files\Logitech\Video\LogiTray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\Program Files\Real Alternative\Update_OB\realsched.exe" -osboot

O4 - HKLM\..\Run: [WinGuard Pro] C:\WINDOWS\system32\wgp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Outpost Firewall] C:\Program Files\Agnit\Outpost Firewall\outpost.exe /waitservice

O4 - HKLM\..\Run: [OutpostFeedBack] C:\Program Files\Agnit\Outpost Firewall\feedback.exe /dump:os_startup

O4 - HKLM\..\Run: [TND] C:\WINDOWS\System32\Sys\TND.exe

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Konnekt] "C:\Program Files\Konnekt\konnekt.exe" /autostart

O4 - HKCU\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NVMCTRAY.DLL,NvTaskbarInit

O4 - HKCU\..\Run: [Octoshape Streaming Services] "C:\Program Files\Octoshape Streaming Services\Kucharski\OctoshapeClient.exe" -inv:bootrun

O4 - HKCU\..\Run: [NT569548] C:\WINDOWS\System32\userinit.exe

O4 - Global Startup: DSLMON.lnk = C:\Program Files\SAGEM\SAGEM F@st 800-840\dslmon.exe

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE

O8 - Extra context menu item: &Google Search - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmsearch.html

O8 - Extra context menu item: &Translate English Word - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmwordtrans.html

O8 - Extra context menu item: Backward Links - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmbacklinks.html

O8 - Extra context menu item: Cached Snapshot of Page - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmcache.html

O8 - Extra context menu item: Download All by FlashGet - C:\Program Files\FlashGet\jc_all.htm

O8 - Extra context menu item: Download using FlashGet - C:\Program Files\FlashGet\jc_link.htm

O8 - Extra context menu item: Download with GetRight - C:\Program Files\GetRight\GRdownload.htm

O8 - Extra context menu item: Open with GetRight Browser - C:\Program Files\GetRight\GRbrowse.htm

O8 - Extra context menu item: Similar Pages - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmsimilar.html

O8 - Extra context menu item: Snip to my eSnips account - C:\Program Files\eSnips\res\SnipIt.htm

O8 - Extra context menu item: Translate Page into English - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmtrans.html

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java-en\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java-en\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Related - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Show &Related Links - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm

O9 - Extra button: FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - C:\PROGRA~1\FLASHGET\flashget.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - C:\PROGRA~1\FLASHGET\flashget.exe

O9 - Extra button: Run IMVU - {d9288080-1baa-4bc4-9cf8-a92d743db949} - C:\Documents and Settings\Kucharski.KUCHARSK-0206\Menu Start\Programy\>IMVU\Run IMVU.lnk (file missing)

O16 - DPF: {193C772A-87BE-4B19-A7BB-445B226FE9A1} (ewidoOnlineScan Control) - http://download.ewido.net/ewidoOnlineScan.cab

O16 - DPF: {2B323CD9-50E3-11D3-9466-00A0C9700498} (Yahoo! Audio Conferencing) - http://jcs.chat.dcn.yahoo.com/v45/yacscom.cab

O16 - DPF: {32305793-C19A-48E7-AD2F-D87FF7B264A4} (TenebrilSpywareScanner Control) - http://www.tenebril.com/assets/activeX/SpywareScanner.ocx

O16 - DPF: {556DDE35-E955-11D0-A707-000000521957} - http://www.xblock.com/download/xclean_micro.exe

O16 - DPF: {5A09E43F-A0A7-4ABF-AF80-11367CF1DC8F} (MainControl Class) - http://mks.com.pl/skaner/SkanerOnline.cab

O16 - DPF: {7D1E9C49-BD6A-11D3-87A8-009027A35D73} (Yahoo! Audio UI1) - http://chat.yahoo.com/cab/yacsui.cab

O16 - DPF: {9A9307A0-7DA4-4DAF-B042-5009F29E09E1} (ActiveScan Installer Class) - http://acs.pandasoftware.com/activescan/as5free/asinst.cab

O16 - DPF: {BB21F850-63F4-4EC9-BF9D-565BD30C9AE9} (a-squared Scanner) - http://ax.emsisoft.com/asquared.cab

O16 - DPF: {E7544C6C-CFD6-43EA-B4E9-360CEE20BDF7} (MainControl Class) - http://www.mks.com.pl/skaner/SkanerOnline.cab

O18 - Protocol: msnim - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - "C:\PROGRA~1\MSNMES~1\msgrapp.dll" (file missing)

O23 - Service: NVIDIA Driver Helper Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

O23 - Service: Outpost Firewall Service (OutpostFirewall) - Agnitum Ltd. - C:\Program Files\Agnit\Outpost Firewall\outpost.exe

log z silentrunners:

"Silent Runners.vbs", revision 48, http://www.silentrunners.org/

Operating System: Windows XP

Output limited to non-default values, except where indicated by "{++}"Startup items buried in registry:

---------------------------------


HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\ {++}

"CTFMON.EXE" = "C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe" [MS]

"Konnekt" = ""C:\Program Files\Konnekt\konnekt.exe" /autostart" ["Stamina"]

"NvMediaCenter" = "RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NVMCTRAY.DLL,NvTaskbarInit" [MS]

"Octoshape Streaming Services" = ""C:\Program Files\Octoshape Streaming Services\Kucharski\OctoshapeClient.exe" -inv:bootrun" [file not found]

"Wengo" = "*f" (unwritable string) [file not found]

"NT569548" = "C:\WINDOWS\System32\userinit.exe" [MS]


HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer\Run\ {++}

"NT569548" = "C:\WINDOWS\System32\userinit.exe" [MS]


HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\ {++}

"SoundMan" = "SOUNDMAN.EXE" ["Avance Logic, Inc."]

"NvCplDaemon" = "RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup" [MS]

"nwiz" = "nwiz.exe /install" ["NVIDIA Corporation"]

"WinampAgent" = "C:\Program Files\Winamp\winampa.exe" [null data]

"NeroFilterCheck" = "C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe" ["Ahead Software Gmbh"]

"SunJavaUpdateSched" = "C:\Program Files\Java-en\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe" ["Sun Microsystems, Inc."]

"LVCOMSX" = "C:\WINDOWS\System32\LVCOMSX.EXE" ["Labtec Inc."]

"LogitechVideoRepair" = "C:\Program Files\Logitech\Video\ISStart.exe " ["Labtec Inc."]

"LogitechVideoTray" = "C:\Program Files\Logitech\Video\LogiTray.exe" ["Labtec Inc."]

"TkBellExe" = ""C:\Program Files\Real Alternative\Update_OB\realsched.exe" -osboot" ["RealNetworks, Inc."]

"WinGuard Pro" = "C:\WINDOWS\system32\wgp.exe" ["WGP"]

"ClientGW" = (empty string)

"Outpost Firewall" = "C:\Program Files\Agnit\Outpost Firewall\outpost.exe /waitservice" ["Agnitum Ltd."]

"OutpostFeedBack" = "C:\Program Files\Agnit\Outpost Firewall\feedback.exe /dump:os_startup" ["Agnitum Ltd."]

"TND" = "C:\WINDOWS\System32\Sys\TND.exe" [null data]


HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\

{06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3}\(Default) = (no title provided)

 -> {HKLM...CLSID} = "AcroIEHlprObj Class"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0 CE\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx" [empty string]

{761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43}\(Default) = (no title provided)

 -> {HKLM...CLSID} = "SSVHelper Class"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Java-en\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll" ["Sun Microsystems, Inc."]


HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Shell Extensions\Approved\

"{42071714-76d4-11d1-8b24-00a0c9068ff3}" = "Rozszerzenie CPL kadrowania wyświetlania"

 -> {HKLM...CLSID} = "Rozszerzenie CPL kadrowania wyświetlania"

          \InProcServer32\(Default) = "deskpan.dll" [file not found]

"{88895560-9AA2-1069-930E-00AA0030EBC8}" = "Rozszerzenie ikony HyperTerminalu"

 -> {HKLM...CLSID} = "HyperTerminal Icon Ext"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\System32\hticons.dll" ["Hilgraeve, Inc."]

"{1CDB2949-8F65-4355-8456-263E7C208A5D}" = "Eksplorator pulpitów"

 -> {HKLM...CLSID} = "Eksplorator pulpitów"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\System32\nvshell.dll" ["NVIDIA Corporation"]

"{1E9B04FB-F9E5-4718-997B-B8DA88302A47}" = "Desktop Explorer Menu"

 -> {HKLM...CLSID} = (no title provided)

          \InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\System32\nvshell.dll" ["NVIDIA Corporation"]

"{0006F045-0000-0000-C000-000000000046}" = "Microsoft Outlook Custom Icon Handler"

 -> {HKLM...CLSID} = "Rozszerzenie ikon plików programu Outlook"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office\OLKFSTUB.DLL" [MS]

"{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}" = "WinRAR shell extension"

 -> {HKLM...CLSID} = "WinRAR"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\WinRAR\rarext.dll" [null data]

"{B8323370-FF27-11D2-97B6-204C4F4F5020}" = "SmartFTP Shell Extension DLL"

 -> {HKLM...CLSID} = "SmartFTP Shell Extension DLL"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\SmartFTP\smarthook.dll" ["SmartFTP"]

"{400CFEE2-39D0-46DC-96DF-E0BB5A4324B3}" = "My Labtec Pictures"

 -> {HKLM...CLSID} = "My Labtec Pictures"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Logitech\Video\Namespc2.dll" ["Labtec Inc."]

"{640167b4-59b0-47a6-b335-a6b3c0695aea}" = "Portable Media Devices"

 -> {HKLM...CLSID} = "Portable Media Devices"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\System32\Audiodev.dll" [MS]

"{cc86590a-b60a-48e6-996b-41d25ed39a1e}" = "Portable Media Devices Menu"

 -> {HKLM...CLSID} = "Portable Media Devices Menu"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\System32\Audiodev.dll" [MS]

"{E54B19BC-69B6-43B2-A1F2-15BBC1D72C93}" = "wodShellMenu"

 -> {HKLM...CLSID} = "wodShellMenu"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\System32\wodShellMenu.dll" ["WeOnlyDo! COM"]

"{46CC93AA-C322-42dd-AA3A-CF9FC71D9871}" = "DeepBurner shell extension"

 -> {HKLM...CLSID} = "DeepBurnerShellEx.CoDeepBurnerContextMenu"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Astonsoft\DeepBurner Pro\DeepBurnerShellEx.dll" [null data]


HKLM\Software\Classes\*\shellex\ContextMenuHandlers\

ASW\(Default) = "{33C9E362-3EDA-4930-8AFE-5DA39A8BB77A}"

 -> {HKLM...CLSID} = "Outpost.ASWShellExt Component"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Agnit\Outpost Firewall\op_shell.dll" ["Agnitum Ltd."]

DeepBurner\(Default) = "{46CC93AA-C322-42dd-AA3A-CF9FC71D9871}"

 -> {HKLM...CLSID} = "DeepBurnerShellEx.CoDeepBurnerContextMenu"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Astonsoft\DeepBurner Pro\DeepBurnerShellEx.dll" [null data]

SnipBar\(Default) = "{B15EA062-7B33-4622-A0EF-C8B66916A5BB}"

 -> {HKLM...CLSID} = "SnipCM Class"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\eSnips\SnipContextMenu.dll" ["eSnips Ltd."]

WinRAR\(Default) = "{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}"

 -> {HKLM...CLSID} = "WinRAR"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\WinRAR\rarext.dll" [null data]

wodShellMenu\(Default) = "{E54B19BC-69B6-43B2-A1F2-15BBC1D72C93}"

 -> {HKLM...CLSID} = "wodShellMenu"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\System32\wodShellMenu.dll" ["WeOnlyDo! COM"]


HKLM\Software\Classes\Directory\shellex\ContextMenuHandlers\

ASW\(Default) = "{33C9E362-3EDA-4930-8AFE-5DA39A8BB77A}"

 -> {HKLM...CLSID} = "Outpost.ASWShellExt Component"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Agnit\Outpost Firewall\op_shell.dll" ["Agnitum Ltd."]

DeepBurner\(Default) = "{46CC93AA-C322-42dd-AA3A-CF9FC71D9871}"

 -> {HKLM...CLSID} = "DeepBurnerShellEx.CoDeepBurnerContextMenu"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Astonsoft\DeepBurner Pro\DeepBurnerShellEx.dll" [null data]

WinRAR\(Default) = "{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}"

 -> {HKLM...CLSID} = "WinRAR"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\WinRAR\rarext.dll" [null data]

wodShellMenu\(Default) = "{E54B19BC-69B6-43B2-A1F2-15BBC1D72C93}"

 -> {HKLM...CLSID} = "wodShellMenu"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\System32\wodShellMenu.dll" ["WeOnlyDo! COM"]


HKLM\Software\Classes\Folder\shellex\ContextMenuHandlers\

ASW\(Default) = "{33C9E362-3EDA-4930-8AFE-5DA39A8BB77A}"

 -> {HKLM...CLSID} = "Outpost.ASWShellExt Component"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Agnit\Outpost Firewall\op_shell.dll" ["Agnitum Ltd."]

SnipBar\(Default) = "{B15EA062-7B33-4622-A0EF-C8B66916A5BB}"

 -> {HKLM...CLSID} = "SnipCM Class"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\eSnips\SnipContextMenu.dll" ["eSnips Ltd."]

WinRAR\(Default) = "{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}"

 -> {HKLM...CLSID} = "WinRAR"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\WinRAR\rarext.dll" [null data]

wodShellMenu\(Default) = "{E54B19BC-69B6-43B2-A1F2-15BBC1D72C93}"

 -> {HKLM...CLSID} = "wodShellMenu"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\System32\wodShellMenu.dll" ["WeOnlyDo! COM"]Active Desktop and Wallpaper:

-----------------------------


Active Desktop is disabled at this entry:

HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ShellState


HKCU\Control Panel\Desktop\

"Wallpaper" = "C:\Documents and Settings\Kucharski.KUCHARSK-0206\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Microsoft\Wallpaper1.bmp"Startup items in "Kucharski" & "All Users" startup folders:

-----------------------------------------------------------


C:\Documents and Settings\All Users.WINDOWS\Menu Start\Programy\Autostart

"DSLMON" -> shortcut to: "C:\Program Files\SAGEM\SAGEM F@st 800-840\dslmon.exe" [empty string]

"Microsoft Office" -> shortcut to: "C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE -b -l" [MS]Winsock2 Service Provider DLLs:

-------------------------------


Namespace Service Providers


HKLM\System\CurrentControlSet\Services\Winsock2\Parameters\NameSpace_Catalog5\Catalog_Entries\ {++}

000000000001\LibraryPath = "%SystemRoot%\System32\mswsock.dll" [MS]

000000000002\LibraryPath = "%SystemRoot%\System32\winrnr.dll" [MS]

000000000003\LibraryPath = "%SystemRoot%\System32\mswsock.dll" [MS]


Transport Service Providers


HKLM\System\CurrentControlSet\Services\Winsock2\Parameters\Protocol_Catalog9\Catalog_Entries\ {++}

0000000000##\PackedCatalogItem (contains) DLL [Company Name], (at) ## range:

%SystemRoot%\system32\mswsock.dll [MS], 01 - 03, 06 - 15

%SystemRoot%\system32\rsvpsp.dll [MS], 04 - 05Toolbars, Explorer Bars, Extensions:

------------------------------------


Toolbars


HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar\WebBrowser\

"{4D5C8C2A-D075-11D0-B416-00C04FB90376}"

 -> {HKLM...CLSID} = "Pasek poleceń Microsoft"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\System32\browseui.dll" [MS]


HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar\

"{E0E899AB-F487-11D5-8D29-0050BA6940E3}" = "FlashGet Bar"

 -> {HKLM...CLSID} = "FlashGet Bar"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\PROGRA~1\FLASHGET\fgiebar.dll" ["Amaze Soft"]

"{ED1184DA-E57E-4480-99D0-A16809037F54}" = "SnipBar"

 -> {HKLM...CLSID} = "eSnips"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\eSnips\SnipBar.dll" ["eSnips Ltd."]


Extensions (Tools menu items, main toolbar menu buttons)


HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Extensions\

{08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501}\

"MenuText" = "Sun Java Console"

"CLSIDExtension" = "{CAFEEFAC-0015-0000-0006-ABCDEFFEDCBC}"

 -> {HKCU...CLSID} = "Java Plug-in"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Java-en\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll" ["Sun Microsystems, Inc."]

 -> {HKLM...CLSID} = "Java Plug-in 1.5.0_06"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Java-en\jre1.5.0_06\bin\npjpi150_06.dll" ["Sun Microsystems, Inc."]


{D6E814A0-E0C5-11D4-8D29-0050BA6940E3}\

"ButtonText" = "FlashGet"

"MenuText" = "&FlashGet"

"Exec" = "C:\PROGRA~1\FLASHGET\flashget.exe" ["FlashGet.com"]


{D9288080-1BAA-4BC4-9CF8-A92D743DB949}\

"ButtonText" = "Run IMVU"

"Exec" = "C:\Documents and Settings\Kucharski.KUCHARSK-0206\Menu Start\Programy\>IMVU\Run IMVU.lnk" [file not found]Running Services (Display Name, Service Name, Path {Service DLL}):

------------------------------------------------------------------


NVIDIA Driver Helper Service, NVSvc, "C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe" ["NVIDIA Corporation"]

Outpost Firewall Service, OutpostFirewall, "C:\Program Files\Agnit\Outpost Firewall\outpost.exe /service" ["Agnitum Ltd."]----------

+ This report excludes default entries except where indicated.

+ To see *everywhere* the script checks and *everything* it finds,

 launch it from a command prompt or a shortcut with the -all parameter.

+ To search all directories of local fixed drives for DESKTOP.INI

 DLL launch points and all Registry CLSIDs for dormant Explorer Bars,

 use the -supp parameter or answer "No" at the first message box.

---------- (total run time: 1302 seconds, including 6 seconds for message boxes)

(Bbieniol) #11

Usuń jeszcze te wpisy:


(Little Smile) #12

A potem ewentualnie co mogę zrobić? Bo chyba z rozpaczy przeinstaluje windowsa heh.


(Bbieniol) #13

Najpierw zrób to, a później się zajmiemy resztą :slight_smile:


(Little Smile) #14

Log po usunięciu powyższych wpisów:

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 22:35:40, on 2006-09-17

Platform: Windows XP (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 (6.00.2600.0000)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

C:\Program Files\Agnit\Outpost Firewall\outpost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE

C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

C:\Program Files\Java-en\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe

C:\WINDOWS\System32\LVCOMSX.EXE

C:\Program Files\Logitech\Video\LogiTray.exe

C:\Program Files\Real Alternative\Update_OB\realsched.exe

C:\WINDOWS\system32\wgp.exe

C:\WINDOWS\System32\Sys\TND.exe

C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Konnekt\konnekt.exe

C:\WINDOWS\System32\RUNDLL32.EXE

C:\Program Files\SAGEM\SAGEM F@st 800-840\dslmon.exe

C:\WINDOWS\System32\dllhost.exe

C:\Program Files\Logitech\Video\FxSvr2.exe

C:\Program Files\Opera-moja\Opera.exe

C:\WINDOWS\System32\wuauclt.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE

D:\Downloads\programy\hijackthis_199\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0 CE\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java-en\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O3 - Toolbar: FlashGet Bar - {E0E899AB-F487-11D5-8D29-0050BA6940E3} - C:\PROGRA~1\FLASHGET\fgiebar.dll

O3 - Toolbar: eSnips - {ED1184DA-E57E-4480-99D0-A16809037F54} - C:\Program Files\eSnips\SnipBar.dll

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java-en\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe

O4 - HKLM\..\Run: [LVCOMSX] C:\WINDOWS\System32\LVCOMSX.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [LogitechVideoRepair] C:\Program Files\Logitech\Video\ISStart.exe 

O4 - HKLM\..\Run: [LogitechVideoTray] C:\Program Files\Logitech\Video\LogiTray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\Program Files\Real Alternative\Update_OB\realsched.exe" -osboot

O4 - HKLM\..\Run: [WinGuard Pro] C:\WINDOWS\system32\wgp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Outpost Firewall] C:\Program Files\Agnit\Outpost Firewall\outpost.exe /waitservice

O4 - HKLM\..\Run: [OutpostFeedBack] C:\Program Files\Agnit\Outpost Firewall\feedback.exe /dump:os_startup

O4 - HKLM\..\Run: [TND] C:\WINDOWS\System32\Sys\TND.exe

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Konnekt] "C:\Program Files\Konnekt\konnekt.exe" /autostart

O4 - HKCU\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NVMCTRAY.DLL,NvTaskbarInit

O4 - HKCU\..\Run: [Octoshape Streaming Services] "C:\Program Files\Octoshape Streaming Services\Kucharski\OctoshapeClient.exe" -inv:bootrun

O4 - Global Startup: DSLMON.lnk = C:\Program Files\SAGEM\SAGEM F@st 800-840\dslmon.exe

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE

O8 - Extra context menu item: &Google Search - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmsearch.html

O8 - Extra context menu item: &Translate English Word - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmwordtrans.html

O8 - Extra context menu item: Backward Links - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmbacklinks.html

O8 - Extra context menu item: Cached Snapshot of Page - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmcache.html

O8 - Extra context menu item: Download All by FlashGet - C:\Program Files\FlashGet\jc_all.htm

O8 - Extra context menu item: Download using FlashGet - C:\Program Files\FlashGet\jc_link.htm

O8 - Extra context menu item: Download with GetRight - C:\Program Files\GetRight\GRdownload.htm

O8 - Extra context menu item: Open with GetRight Browser - C:\Program Files\GetRight\GRbrowse.htm

O8 - Extra context menu item: Similar Pages - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmsimilar.html

O8 - Extra context menu item: Snip to my eSnips account - C:\Program Files\eSnips\res\SnipIt.htm

O8 - Extra context menu item: Translate Page into English - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmtrans.html

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java-en\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java-en\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - C:\PROGRA~1\FLASHGET\flashget.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - C:\PROGRA~1\FLASHGET\flashget.exe

O9 - Extra button: Run IMVU - {d9288080-1baa-4bc4-9cf8-a92d743db949} - C:\Documents and Settings\Kucharski.KUCHARSK-0206\Menu Start\Programy\>IMVU\Run IMVU.lnk (file missing)

O16 - DPF: {193C772A-87BE-4B19-A7BB-445B226FE9A1} (ewidoOnlineScan Control) - http://download.ewido.net/ewidoOnlineScan.cab

O16 - DPF: {2B323CD9-50E3-11D3-9466-00A0C9700498} (Yahoo! Audio Conferencing) - http://jcs.chat.dcn.yahoo.com/v45/yacscom.cab

O16 - DPF: {32305793-C19A-48E7-AD2F-D87FF7B264A4} (TenebrilSpywareScanner Control) - http://www.tenebril.com/assets/activeX/SpywareScanner.ocx

O16 - DPF: {556DDE35-E955-11D0-A707-000000521957} - http://www.xblock.com/download/xclean_micro.exe

O16 - DPF: {5A09E43F-A0A7-4ABF-AF80-11367CF1DC8F} (MainControl Class) - http://mks.com.pl/skaner/SkanerOnline.cab

O16 - DPF: {7D1E9C49-BD6A-11D3-87A8-009027A35D73} (Yahoo! Audio UI1) - http://chat.yahoo.com/cab/yacsui.cab

O16 - DPF: {9A9307A0-7DA4-4DAF-B042-5009F29E09E1} (ActiveScan Installer Class) - http://acs.pandasoftware.com/activescan/as5free/asinst.cab

O16 - DPF: {BB21F850-63F4-4EC9-BF9D-565BD30C9AE9} (a-squared Scanner) - http://ax.emsisoft.com/asquared.cab

O16 - DPF: {E7544C6C-CFD6-43EA-B4E9-360CEE20BDF7} (MainControl Class) - http://www.mks.com.pl/skaner/SkanerOnline.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{155E6B7A-41E3-4D14-93A7-AC7B9DAD78DD}: NameServer = 194.204.152.34 217.98.63.164

O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip\..\{155E6B7A-41E3-4D14-93A7-AC7B9DAD78DD}: NameServer = 194.204.152.34 217.98.63.164

O18 - Protocol: msnim - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - "C:\PROGRA~1\MSNMES~1\msgrapp.dll" (file missing)

O23 - Service: NVIDIA Driver Helper Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

O23 - Service: Outpost Firewall Service (OutpostFirewall) - Agnitum Ltd. - C:\Program Files\Agnit\Outpost Firewall\outpost.exe

(Bbieniol) #15

Teraz jest już czysto :slight_smile:

Przeczyść rejestr (polecam do tego jv16 PowerTools 1.3.0.195), zrób defragmentację, oraz przejrzyj: Optymalizacja XP

Wejdź: Start --> uruchom --> msconfig i w zakładce uruchamianie odznacz (według Ciebie) niepotrzbne przy autostarcie programy :slight_smile: