Duzy problem - prosze o pomoc w zalaczeniu log


(Kaczor) #1

Po uruchomieniu windy zamiast tapety pojawia sie czarna ramka na niebieskim tle z napisem spyware infection a pod nim:

Your system is infected with spyware itp…

Probowalem juz roznych skanerow m.i. ad-ware, przeskanowalem avastem i dalej ten problem, prosze o pomoc.

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 13:44:02, on 2005-12-10

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\system32\criq32.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe

C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

C:\Program Files\D-Tools\daemon.exe

C:\Program Files\Anti-Blaxx\Anti-Blaxx.exe

C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

C:\DOCUME~1\CIORNY~1\USTAWI~1\Temp\8.tmp.exe

C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

C:\WINDOWS\d3jp32.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

C:\Program Files\Valve\Steam\Steam.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE

C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SpybotSD.exe

C:\Documents and Settings\C i o r n y\Pulpit\hijackthis\HijackThis.exe


R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = res://C:\WINDOWS\jkvsx.dll/sp.html#66987

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = res://C:\WINDOWS\jkvsx.dll/sp.html#66987

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = about:blank

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = res://C:\WINDOWS\jkvsx.dll/sp.html#66987

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = res://C:\WINDOWS\jkvsx.dll/sp.html#66987

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = res://C:\WINDOWS\jkvsx.dll/sp.html#66987

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = res://C:\WINDOWS\jkvsx.dll/sp.html#66987

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = res://C:\WINDOWS\jkvsx.dll/sp.html#66987

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

R3 - Default URLSearchHook is missing

O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll

O2 - BHO: Class - {541C7365-7564-AC70-991F-8A3710A89856} - C:\WINDOWS\ntuj32.dll

O4 - HKLM\..\Run: [DAEMON Tools-1033] "C:\Program Files\D-Tools\daemon.exe" -lang 1033

O4 - HKLM\..\Run: [Anti-Blaxx Manager] C:\Program Files\Anti-Blaxx\Anti-Blaxx.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NeroCheck] C:\WINDOWS\system32\\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

O4 - HKLM\..\Run: [winam32.exe] C:\WINDOWS\winam32.exe

O4 - HKLM\..\Run: [6.tmp] C:\DOCUME~1\CIORNY~1\USTAWI~1\Temp\6.tmp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [8.tmp] C:\DOCUME~1\CIORNY~1\USTAWI~1\Temp\8.tmp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [8.tmp.exe] C:\DOCUME~1\CIORNY~1\USTAWI~1\Temp\8.tmp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [6.tmp.exe] C:\DOCUME~1\CIORNY~1\USTAWI~1\Temp\6.tmp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [d3jp32.exe] C:\WINDOWS\d3jp32.exe

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [Steam] C:\Program Files\Valve\Steam\Steam.exe -silent

O4 - HKCU\..\Run: [ATI Launchpad] "C:\Program Files\ATI Technologies\main\launchpd.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [Windows installer] C:\winstall.exe

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O23 - Service: Network Security Service (NSS) ( 11Fßä#·şÄÖ`I) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\criq32.exe

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: Ati HotKey Poller - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: SoundMAX Agent Service (SoundMAX Agent Service (default)) - Analog Devices, Inc. - C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe

(Kuz5) #2

Wyczyść katalog TEMP

Start=>Uruchom=>%temp%=>I usuń wszystko co sie tam znajduje

Usuń: (wszystko oczywiście robisz w trybie awaryjnym z wyłączonym przywracaniem systemu)

Start => Uruchom => wpisz services.msc => zatrzymaj i wyłącz proces Network Security Service następnie odpalasz HijackThis Misc Tools => Delete NT service => wpisz NSS => Ok i zresetuj komputer.

Pliki na czerwono usun ręcznie z dysku

Dodatkowo POCZYTAJ o usuwaniu fałszywej tapety

Uwaga: Jak wklejasz loga to obejmuj go znacznikiem (tagiem) CODE lub QUOTE

Proponuje poczytać TEN temat i zobacz jaka jest prośba do userów wklejających loga.