Dwa PYTANIA odnośnie Telefonów


(Meteo17) #1

Pierwsze pytanie telefon w sieci orange, i jak mam na kącie pare złotych i zostanie mi np z 3zł czy ta kwota przechodzi na nastepny miesiąć czy przepada hmm?

A drugie pytanie , chodzi o telefon 6610i i MMSm, jest to telefon wsieci Heyah chiałbym skonfigurować w nim MMSy bo nie moge wysyłać.

POMOZECIE :frowning:


(Bukosss) #2
 1. Tak, przechodzi

2.Konfiguracja wiadomości multimedialnych MMS

* Telefon może wysłać/odebrać wiadomość multimedialną max. do 45kB.

* Wiadomości multimedialne obsługują następujące formaty:

o Obrazy: JPEG, GIF, PNG, BMP.

o Dźwięki: Pliki typu Scalable Polyphonic MIDI (SP-MIDI) i monofoniczne

o dźwięki dzwonka RGN.

o Telefon umożliwia tylko odbieranie dżwięków, nie ma możliwości ich wysyłania

Konfiguracja

* Wejdź do Menu

* Wybierz Wiadomości

* Wybierz Ustawienia wiad.

* Wybierz Wiadom. multimed. > pojawią się parametry do wpisania:

o Zapisuj wysłane wiadomości >według uznania wybierz Tak lub Nie i przejdź do:

o Zgoda na odbiór wiad. multimed. > wybierz W sieci macierzyst. i przejdź do:

o Przychodzące wiad. multimed. > wybierz Pobieraj i przejdź do:

o Ustawienia połączeń > wybierz tą opcję > pojawią się parametry do wypełnienia:

 • Aktywne ustaw. multimediów > wybierz tą opcję i wybierz (opcja Włącz) jeden z 5 zestawów > i przejdź do:

 • Edycja aktywnych ustaw. mulitimed. > wybierz tą opcję w celu zmiany ustawień wybranego wcześniej zestawu parametrów > wpisz następujące parametry:

 • Nazwa ustawień > wybierz tą opcję i wpisz dowolną nazwę np. EraMMS i przejdź do opcji:

 • Strona główna > wybierz tą opcję i wpisz

http://213.158.194.58/servlets/mms i przejdź do:

 • Tryb sesji > wybierz Ciągła i przejdź do:

 • Nośnik danych > tu jedynym dostępnym parametrem jest GPRS więc przejdź do:

 • Punkt dostępu GPRS > wybierz tą opcję i wpisz eramms > następnie przejdź do:

 • Adres IP > wybierz tą opcję i wpisz 213.158.194.57 i przejdź do:

 • Typ uwierzytelniania > wybierz Normalne i przejdź do:

 • Nazwa użytkownika > wybierz tą opcję i wpisz: eramms > następnie przejdź do:

 • Hasło > wybierz tą opcję i wpisz eramms > po wpisaniu hasła pojawi się:

 • Zweryfikuj nowe hasło > wpisz jeszcze raz eramms.

Konfiguracja jest zakończona

Wysyłanie

* Wejdź do Menu

* Wybierz Wiadomości

* Wybierz Wiadom. multimed.

* Wybierz Utwórz wiadom. >pojawi się pole do wpisania tekstu > wpisz tekst > lub/i wejdź w:

o Opcje > pojawią się opcję:

 • Wyślij na numer

 • Wyślij na e-mail

 • Podgląd

 • Wstaw obraz > po wybraniu tej opcji otworzy się katalog (katalogi, jeśli w telefonie utworzonych jest więcej katalogów) > wybierz Otwórz > pojawi się lista obrazków > wybierz zdjęcie, które chcesz dołączyć do wiadomości i wejdź w Opcję i wybierz Włóż > obrazek został dodany. Ponownie pojawi się tryb wpisywanie tekstu > wejdź:

o Opcje i wybierz opcję:

 • Wyślij na numer > jeśli wysyłasz MMS na numer telefonu: pojawi się pole do wpisania numeru telefonu > wpisz numer lub wybierz (lewym klawiszem funkcyjnym) opcję Szukaj, żeby znaleźć numer w książce telefonie > po określeniu numeru adresata ta i zaakceptowaniu pojawi się komunikat: wiadomość zapisana w skrzynce nadawcze i jednocześnie telefon rozpocznie wysyłanie wiadomości (w lewym górnym rogu pojawi się symbol , po kilku chwilach pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana.)

 • Wyślij na e-mail > jeśli wysyłasz na adres e-mail: pojawi się pole do wpisania adresu e-mail > wpisz adres lub wybierz (lewym klawiszem funkcyjnym) opcję Szukaj, żeby znaleźć numer w książce telefonie > po określeniu numeru adresata ta i zaakceptowaniu pojawi się komunikat: wiadomość zapisana w skrzynce nadawcze i jednocześnie telefon rozpocznie wysyłanie wiadomości (w lewym górnym rogu pojawi się symbol , po kilku chwilach pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana.)


(Meteo17) #3

Ok dzieki już zorbiłem dziła i fajnie że przechodzi na nastepny miesiąć.