Dyndns, 2 domeny kierujące na 1 IP a konfiguracja Apache


(ra-v) #1

Mam 2 domeny zarejestrowane w dyndns.org. Załóżmy że to domena1.dyndns.org i domena2.dyndns.org.

Jeśli ustawię ...

ServerAdmin root@localhost

 ServerName domena1.dyndns.org

 DocumentRoot /srv/www/domena/


 AllowOverride All

 Order allow,deny

 Allow from All

 ServerAdmin root@localhost

 ServerName localhost

 DocumentRoot /srv/www/localhost/


 AllowOverride All

 Order allow,deny

 Allow from All

... to jest ok. Ale jeśli ustawię ...

ServerAdmin root@localhost

 ServerName domena2.dyndns.org

 DocumentRoot /srv/www/domena/


 AllowOverride All

 Order allow,deny

 Allow from All

 ServerAdmin root@localhost

 ServerName localhost

 DocumentRoot /srv/www/localhost/


 AllowOverride All

 Order allow,deny

 Allow from All

... to kieruje na /srv/www/localhost/ a nie na /srv/www/domena/.

Czemu tak się dzieje?