Dysk 100% cały czas i antywirus wykrył w Torze wirusa

Dysk mi chodzi ciągla na 100% i zawiesza się Firefox. Antywirus wskazał że w Torze był wirus:

Podczas Otwórz pliku “D:\Tor Browser\Browser\firefox.exe” wykryto wirusa “Gen:Trojan.Heur2.JP.uK0@aCOeYnki (Skaner A)”. Odmowa dostępu.

Usunęlam cały Tor.

Dlaczego ten tysk tak pracuje? to przez antywirus może mam G Data?

http://wklejto.pl/220913

http://wklejto.pl/220914

farbar ciągle mi daje w notatniku skany mimo że nie skończył skanować już ze 4 są

http://www.wklejto.pl/220918

http://www.wklejto.pl/220919

FRST dostałam 4 logi tak samo addition po cztery to jest ostatni

Brak loga FRST.txt

już jest

Otwórz notatnik systemowy i wklej:

Task: {36FBF9F7-0174-4757-BF5C-29DD8E248DF9} - \Optimize Start Menu Cache Files-S-1-5-21-1160944709-360922055-3443653378-500 No Task File ==== ATTENTION
Task: {B3E601B6-A99D-4A08-9DB0-0AA7847F7B42} - \PDVDServ Task No Task File ==== ATTENTION
Task: {D207560F-6CBC-4270-869D-CEF0969AE6F1} - \Microsoft OneDrive Auto Update Task-S-1-5-21-1160944709-360922055-3443653378-1001 No Task File ==== ATTENTION
Task: {E7A3A63F-78BD-450E-AC53-7A2BBEA3B34A} - System32\Tasks\{56F77C38-583F-4DF0-B30D-A504CAE1840C} = Firefox.exe http://ui.skype.com/ui/0/7.0.59.102/pl/go/help.faq.installer?LastError=1618
HKLM\...\Run: [AdobeAAMUpdater-1.0] = C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\OOBE\PDApp\UWA\UpdaterStartupUtility.exe [557768 2014-09-19] (Adobe Systems Incorporated)
HKLM-x32\...\Run: [UpdateP2GShortCut] = C:\Program Files (x86)\Lenovo\Power2Go\MUITransfer\MUIStartMenu.exe [214312 2011-12-06] (CyberLink Corp.)
HKLM\...\Policies\Explorer: [NoControlPanel] 0
HKLM\Software\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL =
HKLM\Software\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL =
SearchScopes: HKLM - {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL =
SearchScopes: HKLM-x32 - {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL =
SearchScopes: HKU\S-1-5-21-1160944709-360922055-3443653378-1001 - DefaultScope {72CC1D4B-881E-42B2-BB73-4B812F3A41CB} URL =
SearchScopes: HKU\S-1-5-21-1160944709-360922055-3443653378-1001 - {72CC1D4B-881E-42B2-BB73-4B812F3A41CB} URL =
2015-01-15 19:34 - 2015-01-15 19:34 - 00003094 _____ () C:\WINDOWS\System32\Tasks\{56F77C38-583F-4DF0-B30D-A504CAE1840C}
EmptyTemp:

Plik zapisz pod nazwą fixlist.txt i umieść obok FRST w tym samym folderze.

Przeskanuj programem Malwarebytes Anti-Malware http://data-cdn.mbamupdates.com/v2/mbam/consumer/data/mbam-setup-2.0.4.1028.exe