Dyski sie nie otwieraja ..... Wmp Error


(Masderty) #1

Witam pomocy ! 2 nast bledy !

  1. Dyski mi sie nie otwieraja klikajac dwukrotnie ! jak klikne prawym i otworz to tak ale nie dwukrotnie czytalem w necie o logach cos wkleje co mi wyszlo ale nie wiem czy dobrze prosze o pomoc

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 19:10:46, on 2010-01-28

Platform: Windows XP Dodatek SP3 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP3 (6.00.2900.5512)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\SYSTEM32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\LogMeIn Hamachi\hamachi-2.exe

C:\Program Files\McAfee\SiteAdvisor\McSACore.exe

C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\UAService7.exe

C:\WINDOWS\explorer.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE

C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\issch.exe

C:\WINDOWS\RTHDCPL.EXE

C:\Program Files\Java\jre1.6.0_07\bin\jusched.exe

C:\Program Files\RelevantKnowledge\rlvknlg.exe

C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

D:\Program Files\Gadu-Gadu 10\gg.exe

C:\Program Files\GIGABYTE\Gamer HUD\HUD.exe

C:\WINDOWS\System32\wbem\unsecapp.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

D:\Program Files\Rockstar Games\GTA San Andreas\samp.exe

C:\Documents and Settings\Maciej\Moje dokumenty\Pobieranie\HijackThis.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://search.bearshare.com/sidebar.html?src=ssb

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://search.speedbit.com/

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchURL,(Default) = http://search.yahoo.com/search?fr=mcafee&p=%s

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyServer = http=

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

R3 - URLSearchHook: Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - (no file)

R3 - URLSearchHook: (no name) - {F4F10C1D-87C7-404A-B4B3-000000000000} - (no file)

O1 - Hosts: 127.0.0.2 http://www.warofdragons.pl/adv.php?site ... _counter=2 localhost

O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

O2 - BHO: SBCONVERT - {31B27F2D-6BC6-451B-B3D2-4EAB36B2FC3B} - C:\Program Files\SpeedBit Video Downloader\Toolbar\tbcore3.dll

O2 - BHO: WormRadar.com IESiteBlocker.NavFilter - {3CA2F312-6F6E-4B53-A66E-4E65E497C8C0} - (no file)

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_07\bin\ssv.dll

O2 - BHO: McAfee SiteAdvisor BHO - {B164E929-A1B6-4A06-B104-2CD0E90A88FF} - c:\PROGRA~1\mcafee\SITEAD~1\mcieplg.dll

O2 - BHO: kikin Plugin - {E601996F-E400-41CA-804B-CD6373A7EEE2} - C:\Program Files\kikin\ie_kikin.dll

O2 - BHO: IEPluginBHO - {F5CC7F02-6F4E-4462-B5B1-394A57FD3E0D} - C:\Documents and Settings\Maciej\Dane aplikacji\Gadu-Gadu 10_userdata\ggbho.2.dll

O2 - BHO: GrabberObj Class - {FF7C3CF0-4B15-11D1-ABED-709549C10000} - C:\PROGRA~1\SPEEDB~1\Toolbar\grabber.dll

O3 - Toolbar: McAfee SiteAdvisor Toolbar - {0EBBBE48-BAD4-4B4C-8E5A-516ABECAE064} - c:\PROGRA~1\mcafee\SITEAD~1\mcieplg.dll

O3 - Toolbar: SpeedBit Video Downloader - {0329E7D6-6F54-462D-93F6-F5C3118BADF2} - C:\Program Files\SpeedBit Video Downloader\Toolbar\tbcore3.dll

O3 - Toolbar: (no name) - {CCC7A320-B3CA-4199-B1A6-9F516DD69829} - (no file)

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\Program Files\No1 Video Converter\msdxm.ocx

O4 - HKLM..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM..\Run: [iSUSPM Startup] "C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\isuspm.exe" -startup

O4 - HKLM..\Run: [iSUSScheduler] "C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\issch.exe" -start

O4 - HKLM..\Run: [RTHDCPL] RTHDCPL.EXE

O4 - HKLM..\Run: [Alcmtr] ALCMTR.EXE

O4 - HKLM..\Run: [Onet.pl AutoUpdate] C:\Program Files\Common Files\Onet.pl\AutoUpdate.exe /tsr

O4 - HKLM..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_07\bin\jusched.exe"

O4 - HKLM..\Run: [RelevantKnowledge] C:\Program Files\RelevantKnowledge\rlvknlg.exe -boot

O4 - HKLM..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe"

O4 - HKLM..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKCU..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - HKCU..\Run: [Windows] "C:\Windows\System32\window.exe"

O4 - HKCU..\Run: [Odkurzacz-MCD] C:\Program Files\Odkurzacz\odk_mcd.exe

O4 - HKCU..\Run: [uTorrent] "C:\Documents and Settings\Maciej\Moje dokumenty\Pobieranie\utorrent.exe"

O4 - HKCU..\Run: [Gadu-Gadu 10] "d:\Program Files\Gadu-Gadu 10\gg.exe"

O4 - HKCU..\Run: [Pro Evolution Soccer Start Loader] C:\Program Files\Pro Evolution Soccer 2010\pes.exe

O4 - HKLM..\Policies\Explorer\Run: [PES] C:\Program Files\Pro Evolution Soccer 2010\pes.exe

O4 - HKCU..\Policies\Explorer\Run: [PES] C:\Program Files\Pro Evolution Soccer 2010\pes.exe

O4 - HKUS\S-1-5-19..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA LOKALNA')

O4 - HKUS\S-1-5-20..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA SIECIOWA')

O4 - HKUS\S-1-5-18..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS.DEFAULT..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O4 - Startup: GIGABYTE Gamer HUD.lnk = ?

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_07\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_07\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: (no name) - {0F7195C2-6713-4d93-A1BC-DA5FA33F0A65} - C:\Program Files\kikin\ie_kikin.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: My kikin - {0F7195C2-6713-4d93-A1BC-DA5FA33F0A65} - C:\Program Files\kikin\ie_kikin.dll

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/windowsupda ... 0201143109

O18 - Protocol: sacore - {5513F07E-936B-4E52-9B00-067394E91CC5} - c:\PROGRA~1\mcafee\SITEAD~1\mcieplg.dll

O23 - Service: ASP.NET State Service (aspnet_state) - Unknown owner - C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\aspnet_state.exe (file missing)

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

O23 - Service: avast! Web Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

O23 - Service: LogMeIn Hamachi 2.0 Tunneling Engine (Hamachi2Svc) - LogMeIn Inc. - C:\Program Files\LogMeIn Hamachi\hamachi-2.exe

O23 - Service: McAfee SiteAdvisor Service - Unknown owner - C:\Program Files\McAfee\SiteAdvisor\McSACore.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

O23 - Service: ServiceLayer - Nokia. - C:\Program Files\PC Connectivity Solution\ServiceLayer.exe

O23 - Service: SecuROM User Access Service (V7) (UserAccess7) - Sony DADC Austria AG. - C:\WINDOWS\system32\UAService7.exe

O23 - Service: Windows Presentation Foundation Font Cache 4.0.0.0 (WPFFontCache_v0400) - Unknown owner - C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v4.0.21006\WPF\WPFFontCache_v0400.exe (file missing)

--

End of file - 8687 bytes

  1. bład To polowa rzeczy nie otwiera mi sie na Windows Media Player ! Wyskakuje Wystapil blad i aplikacja zostanie zamknieta...Nie wszystkie ale wieskozc tak jest ... innymi otwiera ale ja chce wmp .... Pomocy !

(Dawid Czernek) #2

Pokaż logi:

:arrow: OTL

Przestawiasz w nim Processes i Modules na All oraz wklejasz w dolne białe okienko Custom Scans/Fixes :

Klikasz Run Scan.

Logi wklejasz na wklej.org lub wklej.to, a w poście dajesz link.

Wykonaj pełny skan Malwarebytes' Anti-Malware - znalezione obiekty usuń.

Jeśli znajdzie infekcje pokaż raport.

Wyczyść rejestr i dysk CCleaner usuń zbędne obiekty z autostartu.


(Masderty) #3

http://wklej.to/wW4H

Clenarem usunolem tam te pierdy....

a ttuaj tym malvarem duzo tego było....

http://wklej.to/EfZ3

Co dalej ?