Dystrybucja Live CD z zapisem na NTFS


(Witam200) #1

Jest jakaś dystrybucja Live CD z możliwością zapisu danych na partycjach z systemem plików NTFS. ??


(Kpr2877) #2

Ubuntu :lol: