Dziny wpis


(Kosior6) #1

Witam. Daję loga bo nie pokoi mnie pewien wpis:

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

Od czego to??? A tu pełen log:

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 20:44:05, on 2006-06-17

Platform: Windows XP Dodatek SP. 1 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

D:\Programy\Avast!\aswUpdSv.exe

D:\Programy\Avast!\ashServ.exe

D:\Programy\Avast!\ashDisp.exe

D:\Programy\AutoConnect\AutoConnect.exe

D:\Programy\ewido anti-malware\ewidoctrl.exe

C:\Program Files\Sunbelt Software\Personal Firewall 4\kpf4ss.exe

C:\Program Files\Sunbelt Software\Personal Firewall 4\kpf4gui.exe

D:\Programy\Avast!\ashWebSv.exe

D:\Programy\Avast!\ashMaiSv.exe

C:\Program Files\Sunbelt Software\Personal Firewall 4\kpf4gui.exe

D:\Programy\Winamp\winamp.exe

D:\Programy\Konnekt\konnekt.exe

D:\Programy\Opera\Opera.exe

D:\Instalki\Logi\HijackThis 1.99\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://google.pl/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = 

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = 

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O4 - HKLM\..\Run: [avast!] D:\Programy\Avast!\ashDisp.exe

O4 - HKCU\..\Run: [AutoConnect] D:\Programy\AutoConnect\AutoConnect.exe

O8 - Extra context menu item: Pobierz stronę WEB z Free Download Manager - file://D:\Programy\Free Download Manager\dlpage.htm

O8 - Extra context menu item: Pobierz wszystko z Free Download Manager - file://D:\Programy\Free Download Manager\dlall.htm

O8 - Extra context menu item: Pobierz z Free Download Manager - file://D:\Programy\Free Download Manager\dllink.htm

O8 - Extra context menu item: Pobierz zaznaczenie z Free Download Manager - file://D:\Programy\Free Download Manager\dlselected.htm

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - D:\Programy\Java\bin\npjpi150_05.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - D:\Programy\Java\bin\npjpi150_05.dll

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{CA3F59D4-1F19-486C-AEE1-E143CE5CE64D}: NameServer = 217.75.61.12 80.244.128.1

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - Unknown owner - D:\Programy\Avast!\aswUpdSv.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - Unknown owner - D:\Programy\Avast!\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - Unknown owner - D:\Programy\Avast!\ashMaiSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - D:\Programy\Avast!\ashWebSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: Diskeeper - Executive Software International, Inc. - D:\Programy\Executive Software\DiskeeperLite\DKService.exe

O23 - Service: ewido security suite control - ewido networks - D:\Programy\ewido anti-malware\ewidoctrl.exe

O23 - Service: Sunbelt Kerio Personal Firewall 4 (KPF4) - Sunbelt Software - C:\Program Files\Sunbelt Software\Personal Firewall 4\kpf4ss.exe

(Bbieniol) #2

Log jest czysty :slight_smile:

A ten wpis jest od Windows Media Player :slight_smile:


(boczi) #3

Zainstaluj Service Pack 2.


(Kosior6) #4

Niestety mój komputer na to nie pozwala, po zainstalowaniu SP2 tak niesamowicie muli ze sie nic nie da zrobic, pod koniec wkacji dokupie 512 RAMu i się pomysli o SP2 narazie musze lecieć tak jak jest :):slight_smile:

Dzięki za pomoc.


(boczi) #5

Zintegruj SP2 z płytą Windowsa, czyli zainstaluj go przy okazji ponownego stawiania systemu w takim razie. Nie powinno być żadnych problemów, zamulania itp.


(Kosior6) #6

Mam zintegrowaną płytkę z SP2, ale niestety z SP2 nawet po doogłebnej optymalizacji zamuloa, fektu takiego nie było kiedy miałem 192 RAM'u, a na 128 juz jest więc narazie musze pracowac na XPku z Service pack 1 :>