Dziś dwa pady kompa poproszę o sprawdzenie loga


(spyware) #1

Miałem dziś dwa pady komputera w odstępach 10 minutowych.

Wirusów na 100% brak może ktoś bardziej doświadczony by zerknął

i powiedział czy wszystko jest OK

pozdrawiam i dzieki :slight_smile:

Logfile of HijackThis v1.99.0

Scan saved at 01:10:28, on 2005-01-07

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\csrss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\TGTSoft\StyleXP\StyleXPService.exe

C:\Program Files\Sygate\SPF\smc.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SPBBC\SPBBCSvc.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\PROGRA~1\Symantec\NORTON~1\GHOSTS~2.EXE

C:\Program Files\Norton AntiVirus\navapsvc.exe

C:\Program Files\Norton AntiVirus\IWP\NPFMntor.exe

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe

C:\Program Files\Virtual CD v4\System\vcdsecs.exe

C:\WINDOWS\System32\alg.exe

C:\Program Files\Symantec\Norton Ghost 2003\GhostStartTrayApp.exe

C:\PROGRA~1\VIRTUA~1\System\VCDPlay.exe

C:\Program Files\D-Tools\daemon.exe

C:\PROGRA~1\PANICW~1\POP-UP~1\dpps2.exe

C:\Program Files\NetLimiter\NetLimiter.exe

C:\Program Files\PWN\Definicje\Bin\Starter.exe

C:\Program Files\cFos\cFosDNT.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe

C:\Program Files\Java\jre1.5.0\bin\jusched.exe

C:\Program Files\YDP\YdpDict\Watch.exe

C:\Program Files\SAGEM\SAGEM F@st 800-840\dslmon.exe

C:\Program Files\Virtual CD v4\System\VCDTray.exe

C:\Program Files\UPSMON\Upsmon.exe

C:\Program Files\UPSMON\UPSData.exe

C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\WINDOWS\system32\taskmgr.exe

C:\Program Files\eMule Mod \emule.exe

C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe

C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe

C:\Program Files\BitComet\BitComet.exe

C:\Program Files\Microsoft AntiSpyware\gcasDtServ.exe

C:\ProgDVB\Progdvb.exe

C:\Program Files\Microsoft AntiSpyware\gcasServ.exe

C:\Downloads\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://google.pl/

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://google.pl/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0 CE\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: IeCatch2 Class - {A5366673-E8CA-11D3-9CD9-0090271D075B} - C:\PROGRA~1\FlashGet\jccatch.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll

O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - C:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll

O3 - Toolbar: FlashGet Bar - {E0E899AB-F487-11D5-8D29-0050BA6940E3} - C:\PROGRA~1\FlashGet\fgiebar.dll

O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll

O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - C:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll

O4 - HKLM..\Run: [GhostStartTrayApp] C:\Program Files\Symantec\Norton Ghost 2003\GhostStartTrayApp.exe

O4 - HKLM..\Run: [VCDPlayer] C:\PROGRA~1\VIRTUA~1\System\VCDPlay.exe

O4 - HKLM..\Run: [DAEMON Tools-1033] "C:\Program Files\D-Tools\daemon.exe" -lang 1045

O4 - HKLM..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM..\Run: [smcService] C:\PROGRA~1\Sygate\SPF\smc.exe -startgui

O4 - HKLM..\Run: [Pop-Up Stopper] "C:\PROGRA~1\PANICW~1\POP-UP~1\dpps2.exe"

O4 - HKLM..\Run: [Resume copy] copyfstq.exe /startup

O4 - HKLM..\Run: [NetLimiter] C:\Program Files\NetLimiter\NetLimiter.exe /s

O4 - HKLM..\Run: [DemonStarter] C:\Program Files\PWN\Definicje\Bin\Starter.exe

O4 - HKLM..\Run: [DSLAGENTEXE] dslagent.exe

O4 - HKLM..\Run: [cFosDNT] C:\Program Files\cFos\cFosDNT.exe

O4 - HKLM..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe"

O4 - HKLM..\Run: [symantec NetDriver Monitor] C:\PROGRA~1\SYMNET~1\SNDMon.exe

O4 - HKLM..\Run: [THGuard] "C:\Program Files\TrojanHunter 4.0\THGuard.exe"

O4 - HKLM..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM..\Run: [sunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0\bin\jusched.exe

O4 - HKLM..\Run: [gcasServ] "C:\Program Files\Microsoft AntiSpyware\gcasServ.exe"

O4 - HKCU..\Run: [skype] "C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized

O4 - Startup: PopTray.lnk = C:\Program Files\PopTray\PopTray.exe

O4 - Startup: Skrót do PHONE.EXE.lnk = C:\Program Files\RVS\WCOM\SYSTEM\PHONE.EXE

O4 - Startup: SpeedFan.lnk = C:\Program Files\SpeedFan\speedfan.exe

O4 - Startup: UPSMON.lnk = C:\Program Files\UPSMON\Upsmon.exe

O4 - Global Startup: Aktywacja Testera.lnk = C:\Program Files\YDP\YdpDict\Watch.exe

O4 - Global Startup: DSLMON.lnk = C:\Program Files\SAGEM\SAGEM F@st 800-840\dslmon.exe

O4 - Global Startup: Server4PC.lnk = C:\Program Files\TechniSat DVB\bin\Server4PC.exe

O8 - Extra context menu item: &Google Search - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmsearch.html

O8 - Extra context menu item: Backward &Links - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmbacklinks.html

O8 - Extra context menu item: Cac&hed Snapshot of Page - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmcache.html

O8 - Extra context menu item: Pobierz z &BitSpirit - C:\Program Files\BitSpirit\bsurl.htm

O8 - Extra context menu item: Si&milar Pages - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmsimilar.html

O8 - Extra context menu item: Translate into English - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmtrans.html

O8 - Extra context menu item: Ściągnij przy pomocy FlashGet'a - C:\Program Files\FlashGet\jc_link.htm

O8 - Extra context menu item: Ściągnij wszystko przy pomocy FlashGet'a - C:\Program Files\FlashGet\jc_all.htm

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0\bin\npjpi150.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0\bin\npjpi150.dll

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - C:\PROGRA~1\FlashGet\flashget.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - C:\PROGRA~1\FlashGet\flashget.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe (file missing)

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe (file missing)

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip..{50CAF1DD-ED0B-455B-909D-804DAE258176}: NameServer = 217.28.150.195,213.172.186.4

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip..{D33734BD-C16B-4E27-9E8E-2D21A9642FF9}: NameServer = 217.28.150.195 213.172.186.4

O23 - Service: Symantec Event Manager - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe

O23 - Service: Symantec Password Validation - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccPwdSvc.exe

O23 - Service: Symantec Settings Manager - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe

O23 - Service: GhostStartService - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\Symantec\NORTON~1\GHOSTS~2.EXE

O23 - Service: Norton AntiVirus Auto-Protect Service - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton AntiVirus\navapsvc.exe

O23 - Service: Norton AntiVirus Firewall Monitor Service - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton AntiVirus\IWP\NPFMntor.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: SAVScan - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton AntiVirus\SAVScan.exe

O23 - Service: ScriptBlocking Service - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\COMMON~1\SYMANT~1\SCRIPT~1\SBServ.exe

O23 - Service: Sygate Personal Firewall Pro - Sygate Technologies, Inc. - C:\Program Files\Sygate\SPF\smc.exe

O23 - Service: Symantec Network Drivers Service - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe

O23 - Service: Symantec SPBBCSvc - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SPBBC\SPBBCSvc.exe

O23 - Service: StyleXPService - Unknown - C:\Program Files\TGTSoft\StyleXP\StyleXPService.exe

O23 - Service: Symantec Core LC - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe

O23 - Service: VCDSecS - H+H Software GmbH - C:\Program Files\Virtual CD v4\System\vcdsecs.exe


(Adarek) #2

Log masz czysty.

Ale komp zawalony programami .

Jaki procek , pamięci ,

itp. Jaka temperatra na procku ??


(Kuz5) #3

Start => Uruchom => Wpisz polecenie msconfig => Zakładka Uruchamianie i odchacz

nwiz

NeroCheck


(spyware) #4

Dziękuje bardzo za sprawdzenie @Phylby i @kuz5

A pad komputera wyjaśnił się

zainstalowałem Microsoft AntiSpyware beta-1 i po kilku minutach miałem zwisy komputera jak odinstalowałem problem odszedł w zapomnienie . :smiley:

A z ta ilością programów to prawda jest sporo, ale działa jak dobrze naoliwiona maszyna 8)

Procek spory 2.5amd ,dysk3-razy IBM=180GB to śmiga

Ostatnie przywrócenie systemu ghost-em w październiku.

Dzięki pozdrawiam :slight_smile: