Dziwna strona google


(navii) #1

Witam.


(pionner) #2

Pokaz zawartość pliku C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts


(navii) #3

Problem już rozwiązany ComboFix załatwił ten problem