Dziwne błędy w zapisie na DVD+R (Liteon LH-18A1H)

Mam problem z nagrywarką LiteOn LH-18A1H.

Dobrze czyta płyty, bezbłędnie nagrywa DVD-RW, ale z DVD+R ma czasem problemy. I to “czasem” się ostatnio nasiliło tak, że na cztery próby jedna się udała. Pamiętam, że w przeszłości też dość często uwalała płytki a były to zawsze Verbatimy. Komunikaty, jakie pojawiają się w Nero6, to albo “błąd zapisu” przy zakończeniu nagrywania, albo “błąd kalibracji mocy”. Czasem też uwali sam początek nagrywania, ale płyta nadal jest do użytku. Co ciekawe gdy padnie nagrywanie na końcu, to płyta “nie jest dostępna”, ale w Nero6 widać, że dane są zapisane, tyle że z krzyżykami.

Być może ten opis powyżej brzmi, że cały czas są problemy. Nie - jakby to oddać statystycznie to koło 20% płyt jest uwalonych.

Szukałem sporo w necie na ten temat i nie zawsze oznacza to problem z samą nagrywarką. Wgrałem nowy soft, przeczyściłem w środku - na próżno. Sprawa jest taka, że w większości dobrze wypala, ale zdarzają jej się takie pady mimo, że nagrywałem płyty kupione z różnych sklepów (ale wciąż Verbatimy).

LOG po uwaleniu z Nero6:

Windows XP 5.1

IA32

WinAspi: -

ahead WinASPI: File 'E:\Programy\Nero 6\nero\Wnaspi32.dll': Ver=2.0.1.74, size=164112 bytes, created 2004-11-02 12:54:32 


NT-SPTI used

Nero Version: 6.6.1.15

Internal Version: 6, 6, 1, 15

 (Nero Express)

Recorder: Version: HL09 - HA 1 TA 0 - 6.6.1.15

 Adapter driver: HA 1

 Drive buffer : 2048kB

 Bus Type : via Inquiry data (1) -> ATAPI, detected: ?

 Connected to MMC as unknown drive with class-nr : 1

 Drive is autodetected - recorder class: Std. MMC recorder

CD-ROM: Version: 1.03 - HA 1 TA 1 - 6.6.1.15

 Adapter driver: HA 1


=== Scsi-Device-Map ===

CdRomPeripheral : LITE-ON DVDRW LH-18A1H atapi Port 0 ID 0 DMA: On 

DiskPeripheral : ST3500320AS SD1A nvgts Port 2 ID 0 DMA: Off

DiskPeripheral : ST3160811AS 3.AA nvgts Port 2 ID 1 DMA: Off

CdRomPeripheral : PIZC 34D2ZOXY7WTI 1.03 ahqldmdy Port 4 ID 0 DMA: Off


=== CDRom-Device-Map ===

LITE-ON DVDRW LH-18A1H F: CDRom0

PIZC 34D2ZOXY7WTI G: CDRom1

=======================


AutoRun : 1

Excluded drive IDs: 

WriteBufferSize: 83886080 (0) Byte

ShowDrvBufStat : 0

BUFE : 0

Physical memory : 2047MB (2097151kB)

Free physical memory: 2047MB (2097151kB)

Memory in use : 14 %

Uncached PFiles: 0x0

Use Inquiry : 1

Global Bus Type: default (0)

Check supported media : Disabled (0) 


26.2.2009

Kompilacja ISO

15:19:18	#1 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 403

	LockMCN - completed sucessfully for IOCTL_STORAGE_MCN_CONTROL


15:19:18	#2 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6494

	Iso document burn settings

	------------------------------------------

	Determine maximum speed : FALSE

	Simulate : FALSE

	Write : TRUE

	Finalize CD : TRUE

	Multisession : FALSE

	Burning mode : DAO

	Mode : 1

	ISO Level : 1 (Max. of 11 = 8 + 3 char)

	Character set : ISO 9660

	Joliet : TRUE

	Allow pathdepth more than 8 directories : TRUE

	Allow more than 255 characters in path : TRUE

	Write ISO9660 ;1 file extensions : TRUE


15:19:18	#3 ISO9660GEN -11 File geniso.cpp, Line 3312

	First writeable address = 0 (0x00000000)


15:19:18	#4 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3316

	Turn on Disc-At-Once, using DVD media


15:19:18	#5 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 281

	Last possible write address on media: 2295103 (510:01.28, 4482MB)

	Last address to be written: 2194351 (487:38.01, 4285MB)


15:19:18	#6 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 293

	Write in overburning mode: NO (enabled: CD DVD)


15:19:18	#7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2616

	Recorder: LITE-ON DVDRW LH-18A1H, Media type: DVD+R

	 Disc Manufacturer ID: MCC, Media Type ID: 004, Product revision number: 0

	 Disc Application Code: 0, Extended Information Indicators: 7


15:19:18	#8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 459

	>>> Protocol of DlgWaitCD activities: <<<

	=========================================


15:19:18	#9 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 814

	Setup items (after recorder preparation)

	 0: TRM_DATA_MODE1 ()

	  2 indices, index0 (150) not provided

	  original disc pos #0 + 2194352 (2194352) = #2194352/487:38.2

	  relocatable, disc pos for caching/writing not required/ required

	  -> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 2194352 blocks [LITE-ON DVDRW LH-18A1H]

	--------------------------------------------------------------


15:19:18	#10 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1013

	Prepare recorder [LITE-ON DVDRW LH-18A1H] for write in CUE-sheet-DAO

	DAO infos:

	==========

	 MCN: ""

	 TOCType: 0x00; Session Closed, disc fixated

	 Tracks 1 to 1:

	  1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos 0 0 4494032896, ISRC ""

	DAO layout:

	===========

	 __Start_|____ Track_|_Idx_|_CtrlAdr_|_RecDep __________

	    0 | lead-in | 0 | 0x41 | 0x00

	    0 | 1 | 0 | 0x41 | 0x00

	    0 | 1 | 1 | 0x41 | 0x00

	 2194352 | lead-out | 1 | 0x41 | 0x00


15:19:18	#11 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 208

	SPTILockVolume - completed successfully for FCTL_LOCK_VOLUME


15:19:18	#12 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1685

	Caching of files started


15:19:18	#13 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4158

	Cache writing successful.


15:19:18	#14 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1685

	Caching of files completed


15:19:18	#15 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1685

	Burn process started at 16x (22 160 KB/s)


15:19:18	#16 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2717

	Verifying disc position of item 0 (relocatable, disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #0


15:19:18	#17 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 8737

	---- DVD Structure: Physical Format Information (00h) ----

	Media Type: 0, Layer: 0, Address: 0 (0 h), AGID: 0; Length: 2050

	 Book Type: DVD+R (10), Part Version: 1.0x (1)

	 Disc Size: 120 mm, Maximum Rate: (F h)

	 Number of Layers: 1, Track Path: Parallel Track Path (PTP), Layer Type: recordable

	 Linear Density: 0,267 um/bit, Track Density: 0,74 um/track

	 Starting Physical Sector Number of Data Area: 30000 h (DVD-ROM, DVD-R/-RW, DVD+R/+RW)

	 End Physical Sector Number of Data Area: 26053F h

	 End Sector Number in Layer 0: 0 h (LBN: FFFD0000 h, 4193920 MB)

	 Data in Burst Cutting Area (BCA) does not exist

	 Disc Application Code: 0 / 0 h

	 Extended Information indicators: 7 h

	 Disc Manufacturer ID: MCC.....

	 Media type ID: 004

	 Product revision number: 0

	 Number of Physical format information bytes in use in ADIP up to byte 63: 56

	 Media Specific [16..63]:

	   00 00 07 4D 43 43 00 00 - 00 00 00 30 30 34 00 38 ...MCC.....004.8

	   23 54 37 12 02 54 6C 02 - 92 5F 15 15 0B 0B 08 08 #T7..Tl.._......

	   01 19 1B 0C 0C 0C 0D 01 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................


15:19:18	#18 Text 0 File DVDPlusRW.cpp, Line 666

	Start write address at LBA 0

	DVD high compatibility mode: Yes


15:24:31	#19 SPTI -1135 File SCSIPassThrough.cpp, Line 178

	CdRom0: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1135)

	Sense Key: 0x03 (KEY_MEDIUM_ERROR)

	Sense Code: 0x0C

	Sense Qual: 0x00

	CDB Data: 0x2A 00 00 1E B1 E0 00 00 20 00 00 00 

	Sense Area: 0x70 00 03 00 00 00 00 0A 00 00 00 00 0C 

	Buffer x2bce7300: Len x10000

	0x40 74 EA C5 E6 0A 82 3C 47 F0 41 32 E0 84 AA DA 

	0xC5 B5 1C 76 2C 48 8E 5C 22 12 30 07 16 18 97 1D 

	0xE3 CD CE CB CC EB E2 7B A7 B1 10 68 68 55 24 32 


15:24:31	#20 CDR -1135 File Writer.cpp, Line 281

	Write error

	F: LITE-ON DVDRW LH-18A1H


15:24:38	#21 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1685

	Burn process failed at 16x (22 160 KB/s)


15:24:39	#22 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 253

	SPTIDismountVolume - completed successfully for FSCTL_DISMOUNT_VOLUME


15:24:39	#23 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 9945

	DriveLocker: UnLockVolume completed


15:24:39	#24 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 403

	UnLockMCN - completed sucessfully for IOCTL_STORAGE_MCN_CONTROLExisting drivers:

File 'Drivers\CDRALW2K.SYS': Ver=8.0.0.212 , size=9464 bytes, created 2007-03-08 00:51:00 

File 'Drivers\PXHELP20.SYS': Ver=3.00.56a, size=43528 bytes, created 2007-03-08 00:51:00 (Prassi/Veritas driver for win 2K)


Registry Keys:

HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WinLogon\AllocateCDROMs : 0 (Security Option)

Rzadko używam nagrywary, bo najczęściej do backupu. Sprzęt kupiony na początku 2007 roku. Sporo osób dostało w takich przypadkach info “kup nową”, ale potem problem nadal istniał (coś jak format dysku nawet na problem z ustawieniem tapety :stuck_out_tongue: ).

Z góry dzięki za wskazówkę.

To zmień nośniki na inne dobrej jakości i sprawdź teraz.

Zmniejsz prędkość nagrywania.

Sprawdź tryb pracy napędu - DMA.

Możliwe, że jest uszkodzona elektronika napędu.

Podpiąć do innego kompa napęd i przetestować, możliwe że to problem taśmy sygnałowej, kontrolera, oprogramowania, podkręcania.

Czyli jednym słowem wszystkiego.

Ech, z tymi komputerami to jest zawsze tak, że przyczyn zwalenia nawet ikony na pulpicie może być 1000 rzeczy… Nic, trzeba będzie wywalić 120zł na nowy napęd i pewnie przekonać się, że zakup nie był w ogóle potrzebny.