Dziwne obciazenie procesora


(Rydwan Thora) #1

Witam

W menadzerze zadan mam po 4 procesy daje "zakoncz proces" a one pochwili znowu sie pojawiaja a dodatkowo w pasku kolo zegarka pojawia mi sie co jakis czas (kilka minut) zolty trojkat a w jego srodku czarny wykrzyknik i co jakis czas wyskakuja okna IE z reklamami naprawde denerwujace to jest (pozatym uzywam Firefoxa - wiec niewiem dlaczego IE sie otwiera

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 19:25:55, on 2007-03-31

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe

C:\WINDOWS\system32\CTHELPER.EXE

C:\WINDOWS\PowerS.exe

C:\Program Files\Tlen.pl\tlen.exe

C:\Program Files\CachemanXP\CachemanXP.exe

C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\WINDOWS\system32\taskmgr.exe

C:\Program Files\Video Access ActiveX Object\isamntr.exe

C:\Program Files\Video Access ActiveX Object\pmsnrr.exe

C:\Program Files\Video Access ActiveX Object\isamini.exe

C:\Program Files\Video Access ActiveX Object\pmmnt.exe

C:\Documents and Settings\Maniek\Pulpit\HijackThis.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O1 - Hosts: 81.210.14.50 L2authd.lineage2.com

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0 CE\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_10\bin\ssv.dll

O2 - BHO: Expressivo - {85F685C3-20D9-4943-95E4-EB4224056C3F} - C:\Program Files\ivo\Expressivo Demo\IH_iexplore.dll

O2 - BHO: (no name) - {A6ACAE64-F798-4930-AD86-BD3FB32038DB} - C:\Program Files\Video Access ActiveX Object\isadd.dll

O3 - Toolbar: Expressivo - {85F685C3-20D9-4943-95E4-EB4224056C3F} - C:\Program Files\ivo\Expressivo Demo\IH_iexplore.dll

O3 - Toolbar: Protection Bar - {84938242-5C5B-4A55-B6B9-A1507543B418} - C:\Program Files\Video Access ActiveX Object\iesplugin.dll

O4 - HKLM\..\Run: [nod32kui] "C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe" /WAITSERVICE

O4 - HKLM\..\Run: [ATICCC] "C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\cli.exe" runtime -Delay

O4 - HKLM\..\Run: [WINDVDPatch] CTHELPER.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [UpdReg] C:\WINDOWS\UpdReg.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [Jet Detection] "C:\Program Files\Creative\SBLive\PROGRAM\ADGJDet.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.5.0_10\bin\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [PowerS] C:\WINDOWS\PowerS.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Komunikator] C:\Program Files\Tlen.pl\tlen.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - HKCU\..\Run: [H/PC Connection Agent] "C:\Program Files\Microsoft ActiveSync\wcescomm.exe"

O4 - Startup: UniSpiker-2.6.lnk = ?

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~3\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_10\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_10\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Create Mobile Favorite - {2EAF5BB1-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\INetRepl.dll

O9 - Extra button: (no name) - {2EAF5BB2-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\INetRepl.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Utwórz Ulubione dla urządzenia przenośnego... - {2EAF5BB2-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\INetRepl.dll

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe

O23 - Service: CachemanXP (CachemanXPService) - OuterTechnologies - C:\Program Files\CachemanXP\CachemanXP.exe

O23 - Service: NOD32 Kernel Service (NOD32krn) - Eset - C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe

(adam9870) #2

W logu:

Użyj narzędzia SmitFraudFix z opcji numer 2 w trybie awaryjnym.

Po wykonaniu pokaż nowy log z HijackThis, SilentRunners oraz zawartość pliku c:\rapport.txt


(Rydwan Thora) #3

A tym programem "SmitFraudFix " cos nie moge bo jak wybieram 2 opcje pisze ze system nie moze znales okreslonej sciezki i w momencie gdy daje "do you want to clean registry daje "y" i czekam tak chwile i nic sie nie dzieje

"Silent Runners.vbs", revision R50, http://www.silentrunners.org/

Operating System: Windows XP SP2

Output limited to non-default values, except where indicated by "{++}"Startup items buried in registry:

---------------------------------


HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\ {++}

"Komunikator" = "C:\Program Files\Tlen.pl\tlen.exe" ["o2.pl Sp. z o.o."]

"Gadu-Gadu" = ""C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray" ["Gadu-Gadu S.A."]

"H/PC Connection Agent" = ""C:\Program Files\Microsoft ActiveSync\wcescomm.exe"" [MS]


HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer\Run\ {++}

"user32.dll" = "C:\Program Files\Video Access ActiveX Object\isamntr.exe" [file not found]

"rare" = "C:\Program Files\Video Access ActiveX Object\pmsnrr.exe" [file not found]


HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\ {++}

"nod32kui" = ""C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe" /WAITSERVICE" ["Eset "]

"ATICCC" = ""C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\cli.exe" runtime -Delay" [null data]

"WINDVDPatch" = "CTHELPER.EXE" ["Creative Technology Ltd"]

"UpdReg" = "C:\WINDOWS\UpdReg.EXE" ["Creative Technology Ltd."]

"Jet Detection" = ""C:\Program Files\Creative\SBLive\PROGRAM\ADGJDet.exe"" [empty string]

"SunJavaUpdateSched" = ""C:\Program Files\Java\jre1.5.0_10\bin\jusched.exe"" ["Sun Microsystems, Inc."]

"NeroFilterCheck" = "C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe" ["Ahead Software Gmbh"]

"PowerS" = "C:\WINDOWS\PowerS.exe" ["prolink"]


HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\

{06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3}\(Default) = (no title provided)

 -> {HKLM...CLSID} = "AcroIEHlprObj Class"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0 CE\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx" [empty string]

{761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43}\(Default) = (no title provided)

 -> {HKLM...CLSID} = "SSVHelper Class"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Java\jre1.5.0_10\bin\ssv.dll" ["Sun Microsystems, Inc."]

{85F685C3-20D9-4943-95E4-EB4224056C3F}\(Default) = (no title provided)

 -> {HKLM...CLSID} = "Expressivo"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\ivo\Expressivo Demo\IH_iexplore.dll" ["IVO Software Sp. z o.o."]

{A6ACAE64-F798-4930-AD86-BD3FB32038DB}\(Default) = (no title provided)

 -> {HKLM...CLSID} = (no title provided)

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Video Access ActiveX Object\isadd.dll" [file not found]


HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Shell Extensions\Approved\

"{42071714-76d4-11d1-8b24-00a0c9068ff3}" = "Rozszerzenie CPL kadrowania wyświetlania"

 -> {HKLM...CLSID} = "Rozszerzenie CPL kadrowania wyświetlania"

          \InProcServer32\(Default) = "deskpan.dll" [file not found]

"{88895560-9AA2-1069-930E-00AA0030EBC8}" = "Rozszerzenie ikony HyperTerminalu"

 -> {HKLM...CLSID} = "HyperTerminal Icon Ext"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\system32\hticons.dll" ["Hilgraeve, Inc."]

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 21:57:40, on 2007-03-31

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\cli.exe

C:\WINDOWS\system32\CTHELPER.EXE

C:\Program Files\Java\jre1.5.0_10\bin\jusched.exe

C:\WINDOWS\PowerS.exe

C:\Program Files\Tlen.pl\tlen.exe

C:\Program Files\Microsoft ActiveSync\wcescomm.exe

C:\PROGRA~1\MICROS~2\rapimgr.exe

C:\Program Files\CachemanXP\CachemanXP.exe

C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\cli.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\WINDOWS\system32\cleanmgr.exe

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Source Engine\OSE.EXE

C:\WINDOWS\system32\taskmgr.exe

C:\WINDOWS\explorer.exe

C:\WINDOWS\System32\WScript.exe

C:\WINDOWS\system32\NOTEPAD.EXE

C:\Documents and Settings\Maniek\Pulpit\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0 CE\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_10\bin\ssv.dll

O2 - BHO: Expressivo - {85F685C3-20D9-4943-95E4-EB4224056C3F} - C:\Program Files\ivo\Expressivo Demo\IH_iexplore.dll

O2 - BHO: (no name) - {A6ACAE64-F798-4930-AD86-BD3FB32038DB} - C:\Program Files\Video Access ActiveX Object\isadd.dll (file missing)

O3 - Toolbar: Expressivo - {85F685C3-20D9-4943-95E4-EB4224056C3F} - C:\Program Files\ivo\Expressivo Demo\IH_iexplore.dll

O4 - HKLM\..\Run: [nod32kui] "C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe" /WAITSERVICE

O4 - HKLM\..\Run: [ATICCC] "C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\cli.exe" runtime -Delay

O4 - HKLM\..\Run: [WINDVDPatch] CTHELPER.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [UpdReg] C:\WINDOWS\UpdReg.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [Jet Detection] "C:\Program Files\Creative\SBLive\PROGRAM\ADGJDet.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.5.0_10\bin\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [PowerS] C:\WINDOWS\PowerS.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Komunikator] C:\Program Files\Tlen.pl\tlen.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - HKCU\..\Run: [H/PC Connection Agent] "C:\Program Files\Microsoft ActiveSync\wcescomm.exe"

O4 - Startup: UniSpiker-2.6.lnk = ?

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~3\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_10\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_10\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Create Mobile Favorite - {2EAF5BB1-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\INetRepl.dll

O9 - Extra button: (no name) - {2EAF5BB2-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\INetRepl.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Utwórz Ulubione dla urządzenia przenośnego... - {2EAF5BB2-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\INetRepl.dll

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe

O23 - Service: CachemanXP (CachemanXPService) - OuterTechnologies - C:\Program Files\CachemanXP\CachemanXP.exe

O23 - Service: NOD32 Kernel Service (NOD32krn) - Eset - C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe

jednak po dluzszej chwili cos sie dzieje

SmitFraudFix v2.162


Scan done at 21:59:43,92, 2007-03-31

Run from C:\Documents and Settings\Maniek\Pulpit\SmitfraudFix

OS: Microsoft Windows XP [Wersja 5.1.2600] - Windows_NT

The filesystem type is NTFS

Fix run in normal mode


»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» SharedTaskScheduler Before SmitFraudFix
!Attention, following keys are not inevitably infected!


SrchSTS.exe by S!Ri

Search SharedTaskScheduler's .dll


»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Killing process»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» hosts127.0.0.1 localhost


»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Generic Renos Fix


GenericRenosFix by S!Ri»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Deleting infected files»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» DNS


Description: Karta Realtek RTL8139 Family PCI Fast Ethernet NIC - Sterownik miniport Harmonogramu pakietów

DNS Server Search Order: 80.51.98.14

DNS Server Search Order: 194.204.159.1

DNS Server Search Order: 194.204.152.34


HKLM\SYSTEM\CCS\Services\Tcpip\..\{7F4E89E1-0B71-4321-BCC8-66CB45D51B18}: DhcpNameServer=80.51.98.14 194.204.159.1 194.204.152.34

HKLM\SYSTEM\CS1\Services\Tcpip\..\{7F4E89E1-0B71-4321-BCC8-66CB45D51B18}: DhcpNameServer=80.51.98.14 194.204.159.1 194.204.152.34

HKLM\SYSTEM\CS2\Services\Tcpip\..\{7F4E89E1-0B71-4321-BCC8-66CB45D51B18}: DhcpNameServer=80.51.98.14 194.204.159.1 194.204.152.34

HKLM\SYSTEM\CCS\Services\Tcpip\Parameters: DhcpNameServer=80.51.98.14 194.204.159.1 194.204.152.34

HKLM\SYSTEM\CS1\Services\Tcpip\Parameters: DhcpNameServer=80.51.98.14 194.204.159.1 194.204.152.34

HKLM\SYSTEM\CS2\Services\Tcpip\Parameters: DhcpNameServer=80.51.98.14 194.204.159.1 194.204.152.34»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Deleting Temp Files»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Winlogon.System
!Attention, following keys are not inevitably infected!


[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon]

"System"=""»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Registry Cleaning


Registry Cleaning done. 


»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» SharedTaskScheduler After SmitFraudFix
!Attention, following keys are not inevitably infected!


SrchSTS.exe by S!Ri

Search SharedTaskScheduler's .dll»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» End


[/code]

(adam9870) #4

Użyj SmitFraudFix ponownie ale tym razem z opcji numer 2 i będąc w trybie awaryjnym.

Tryb awaryjny uruchamia się tak:

Po wykonaniu wklej nowe logi, o które prosiłem. Tylko tym razem wklej cały log z Silenta (poczekaj na komunikat Done), bo teraz jest ucięty.


(Rydwan Thora) #5
SmitFraudFix v2.162


Scan done at 22:12:41,71, 2007-03-31

Run from C:\Documents and Settings\Maniek\Pulpit\pliki oliego\bezpieczenstwo\SmitfraudFix

OS: Microsoft Windows XP [Wersja 5.1.2600] - Windows_NT

The filesystem type is NTFS

Fix run in safe mode


»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» SharedTaskScheduler Before SmitFraudFix
!Attention, following keys are not inevitably infected!


SrchSTS.exe by S!Ri

Search SharedTaskScheduler's .dll


»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Killing process»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» hosts127.0.0.1 localhost


»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Generic Renos Fix


GenericRenosFix by S!Ri»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Deleting infected files»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» DNS


HKLM\SYSTEM\CCS\Services\Tcpip\..\{7F4E89E1-0B71-4321-BCC8-66CB45D51B18}: DhcpNameServer=80.51.98.14 194.204.159.1 194.204.152.34

HKLM\SYSTEM\CS1\Services\Tcpip\..\{7F4E89E1-0B71-4321-BCC8-66CB45D51B18}: DhcpNameServer=80.51.98.14 194.204.159.1 194.204.152.34

HKLM\SYSTEM\CS2\Services\Tcpip\..\{7F4E89E1-0B71-4321-BCC8-66CB45D51B18}: DhcpNameServer=80.51.98.14 194.204.159.1 194.204.152.34

HKLM\SYSTEM\CCS\Services\Tcpip\Parameters: DhcpNameServer=80.51.98.14 194.204.159.1 194.204.152.34

HKLM\SYSTEM\CS1\Services\Tcpip\Parameters: DhcpNameServer=80.51.98.14 194.204.159.1 194.204.152.34

HKLM\SYSTEM\CS2\Services\Tcpip\Parameters: DhcpNameServer=80.51.98.14 194.204.159.1 194.204.152.34»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Deleting Temp Files»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Winlogon.System
!Attention, following keys are not inevitably infected!


[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon]

"System"=""»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Registry Cleaning


Registry Cleaning done. 


»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» SharedTaskScheduler After SmitFraudFix
!Attention, following keys are not inevitably infected!


SrchSTS.exe by S!Ri

Search SharedTaskScheduler's .dll»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» End


[/code]

[code]"Silent Runners.vbs", revision R50, http://www.silentrunners.org/ Operating System: Windows XP SP2 Output limited to non-default values, except where indicated by "{++}" Startup items buried in registry: --------------------------------- HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\ {++} "Komunikator" = "C:\Program Files\Tlen.pl\tlen.exe" ["o2.pl Sp. z o.o."] "Gadu-Gadu" = ""C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray" ["Gadu-Gadu S.A."] "H/PC Connection Agent" = ""C:\Program Files\Microsoft ActiveSync\wcescomm.exe"" [MS] HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\ {++} "nod32kui" = ""C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe" /WAITSERVICE" ["Eset "] "ATICCC" = ""C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\cli.exe" runtime -Delay" [null data] "WINDVDPatch" = "CTHELPER.EXE" ["Creative Technology Ltd"] "UpdReg" = "C:\WINDOWS\UpdReg.EXE" ["Creative Technology Ltd."] "Jet Detection" = ""C:\Program Files\Creative\SBLive\PROGRAM\ADGJDet.exe"" [empty string] "SunJavaUpdateSched" = ""C:\Program Files\Java\jre1.5.0_10\bin\jusched.exe"" ["Sun Microsystems, Inc."] "NeroFilterCheck" = "C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe" ["Ahead Software Gmbh"] "PowerS" = "C:\WINDOWS\PowerS.exe" ["prolink"] HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\ {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3}(Default) = (no title provided) -> {HKLM...CLSID} = "AcroIEHlprObj Class" \InProcServer32(Default) = "C:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0 CE\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx" [empty string] {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43}(Default) = (no title provided) -> {HKLM...CLSID} = "SSVHelper Class" \InProcServer32(Default) = "C:\Program Files\Java\jre1.5.0_10\bin\ssv.dll" ["Sun Microsystems, Inc."] {85F685C3-20D9-4943-95E4-EB4224056C3F}(Default) = (no title provided) -> {HKLM...CLSID} = "Expressivo" \InProcServer32(Default) = "C:\Program Files\ivo\Expressivo Demo\IH_iexplore.dll" ["IVO Software Sp. z o.o."] HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Shell Extensions\Approved\ "{42071714-76d4-11d1-8b24-00a0c9068ff3}" = "Rozszerzenie CPL kadrowania wyświetlania" -> {HKLM...CLSID} = "Rozszerzenie CPL kadrowania wyświetlania" \InProcServer32(Default) = "deskpan.dll" [file not found] "{88895560-9AA2-1069-930E-00AA0030EBC8}" = "Rozszerzenie ikony HyperTerminalu" -> {HKLM...CLSID} = "HyperTerminal Icon Ext" \InProcServer32(Default) = "C:\WINDOWS\system32\hticons.dll" ["Hilgraeve, Inc."] "{B089FE88-FB52-11D3-BDF1-0050DA34150D}" = "NOD32 Context Menu Shell Extension" -> {HKLM...CLSID} = "NOD32 Context Menu Shell Extension" \InProcServer32(Default) = "C:\Program Files\Eset\nodshex.dll" [null data] "{5E2121EE-0300-11D4-8D3B-444553540000}" = "Catalyst Context Menu extension" -> {HKLM...CLSID} = "SimpleShlExt Class" \InProcServer32(Default) = "C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\atiacmxx.dll" [empty string] "{B327765E-D724-4347-8B16-78AE18552FC3}" = "NeroDigitalIconHandler" -> {HKLM...CLSID} = "NeroDigitalIconHandler Class" \InProcServer32(Default) = "C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NeroDigitalExt.dll" ["Nero AG"] "{7F1CF152-04F8-453A-B34C-E609530A9DC8}" = "NeroDigitalPropSheetHandler" -> {HKLM...CLSID} = "NeroDigitalPropSheetHandler Class" \InProcServer32(Default) = "C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NeroDigitalExt.dll" ["Nero AG"] "{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}" = "WinRAR shell extension" -> {HKLM...CLSID} = "WinRAR" \InProcServer32(Default) = "C:\Program Files\WinRAR\rarext.dll" [null data] "{32020A01-506E-484D-A2A8-BE3CF17601C3}" = "AlcoholShellEx" -> {HKLM...CLSID} = "AlcoholShellEx" \InProcServer32(Default) = "C:\PROGRA~1\ALCOHO~1\ALCOHO~1\AXShlEx.dll" ["Alcohol Soft Development Team"] "{49BF5420-FA7F-11cf-8011-00A0C90A8F78}" = "Mobile Device" -> {HKLM...CLSID} = "Urządzenie przenośne" \InProcServer32(Default) = "C:\PROGRA~1\MICROS~2\Wcesview.dll" [MS] "{cc86590a-b60a-48e6-996b-41d25ed39a1e}" = "Portable Media Devices Menu" -> {HKLM...CLSID} = "Portable Media Devices Menu" \InProcServer32(Default) = "C:\WINDOWS\system32\Audiodev.dll" [MS] "{42042206-2D85-11D3-8CFF-005004838597}" = "Microsoft Office HTML Icon Handler" -> {HKLM...CLSID} = (no title provided) \InProcServer32(Default) = "C:\Program Files\Microsoft Office\OFFICE11\msohev.dll" [MS] HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\ <> AtiExtEvent\DLLName = "Ati2evxx.dll" ["ATI Technologies Inc."] HKLM\Software\Classes\PROTOCOLS\Filter\ <> text/xml\CLSID = "{807553E5-5146-11D5-A672-00B0D022E945}" -> {HKLM...CLSID} = (no title provided) \InProcServer32(Default) = "C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\OFFICE11\MSOXMLMF.DLL" [MS] HKLM\Software\Classes\Folder\shellex\ColumnHandlers\ {7D4D6379-F301-4311-BEBA-E26EB0561882}(Default) = "NeroDigitalExt.NeroDigitalColumnHandler" -> {HKLM...CLSID} = "NeroDigitalColumnHandler Class" \InProcServer32(Default) = "C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NeroDigitalExt.dll" ["Nero AG"] HKLM\Software\Classes*\shellex\ContextMenuHandlers\ NOD32 Context Menu Shell Extension(Default) = "{B089FE88-FB52-11D3-BDF1-0050DA34150D}" -> {HKLM...CLSID} = "NOD32 Context Menu Shell Extension" \InProcServer32(Default) = "C:\Program Files\Eset\nodshex.dll" [null data] WinRAR(Default) = "{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}" -> {HKLM...CLSID} = "WinRAR" \InProcServer32(Default) = "C:\Program Files\WinRAR\rarext.dll" [null data] HKLM\Software\Classes\Directory\shellex\ContextMenuHandlers\ WinRAR(Default) = "{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}" -> {HKLM...CLSID} = "WinRAR" \InProcServer32(Default) = "C:\Program Files\WinRAR\rarext.dll" [null data] HKLM\Software\Classes\Folder\shellex\ContextMenuHandlers\ NOD32 Context Menu Shell Extension(Default) = "{B089FE88-FB52-11D3-BDF1-0050DA34150D}" -> {HKLM...CLSID} = "NOD32 Context Menu Shell Extension" \InProcServer32(Default) = "C:\Program Files\Eset\nodshex.dll" [null data] WinRAR(Default) = "{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}" -> {HKLM...CLSID} = "WinRAR" \InProcServer32(Default) = "C:\Program Files\WinRAR\rarext.dll" [null data] Group Policies {GPedit.msc branch and setting}: ----------------------------------------------- Note: detected settings may not have any effect. HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer\ "NoLowDiskSpaceChecks" = (REG_DWORD) hex:0x00000001 {unrecognized setting} HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System\ "shutdownwithoutlogon" = (REG_DWORD) hex:0x00000001 {Computer Configuration|Windows Settings|Security Settings|Local Policies|Security Options| Shutdown: Allow system to be shut down without having to log on} "undockwithoutlogon" = (REG_DWORD) hex:0x00000001 {Computer Configuration|Windows Settings|Security Settings|Local Policies|Security Options| Devices: Allow undock without having to log on} Active Desktop and Wallpaper: ----------------------------- Active Desktop may be disabled at this entry: HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ShellState Startup items in "Maniek" & "All Users" startup folders: -------------------------------------------------------- C:\Documents and Settings\Maniek\Menu Start\Programy\Autostart "UniSpiker-2.6" -> shortcut to: "C:\Program Files\ivo\UniSpiker-2.6\uni_spiker-2.6.exe" [null data] Winsock2 Service Provider DLLs: ------------------------------- Namespace Service Providers HKLM\System\CurrentControlSet\Services\Winsock2\Parameters\NameSpace_Catalog5\Catalog_Entries\ {++} 000000000001\LibraryPath = "%SystemRoot%\System32\mswsock.dll" [MS] 000000000002\LibraryPath = "%SystemRoot%\System32\winrnr.dll" [MS] 000000000003\LibraryPath = "%SystemRoot%\System32\mswsock.dll" [MS] Transport Service Providers HKLM\System\CurrentControlSet\Services\Winsock2\Parameters\Protocol_Catalog9\Catalog_Entries\ {++} 0000000000##\PackedCatalogItem (contains) DLL [Company Name], (at) ## range: imon.dll ["Eset "], 01 - 05, 11 %SystemRoot%\system32\mswsock.dll [MS], 06 - 08, 12 - 21 %SystemRoot%\system32\rsvpsp.dll [MS], 09 - 10 Toolbars, Explorer Bars, Extensions: ------------------------------------ Toolbars HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar\ "{85F685C3-20D9-4943-95E4-EB4224056C3F}" = "Expressivo" -> {HKLM...CLSID} = "Expressivo" \InProcServer32(Default) = "C:\Program Files\ivo\Expressivo Demo\IH_iexplore.dll" ["IVO Software Sp. z o.o."] Explorer Bars HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Explorer Bars\ HKLM\Software\Classes\CLSID{FF059E31-CC5A-4E2E-BF3B-96E929D65503}(Default) = "&Badanie" Implemented Categories{00021493-0000-0000-C000-000000000046}\ [vertical bar] InProcServer32(Default) = "C:\PROGRA~1\MICROS~3\OFFICE11\REFIEBAR.DLL" [MS] Extensions (Tools menu items, main toolbar menu buttons) HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Extensions\ {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501}\ "MenuText" = "Sun Java Console" "CLSIDExtension" = "{CAFEEFAC-0015-0000-0010-ABCDEFFEDCBC}" -> {HKCU...CLSID} = "Java Plug-in 1.5.0_10" \InProcServer32(Default) = "C:\Program Files\Java\jre1.5.0_10\bin\ssv.dll" ["Sun Microsystems, Inc."] -> {HKLM...CLSID} = "Java Plug-in 1.5.0_10" \InProcServer32(Default) = "C:\Program Files\Java\jre1.5.0_10\bin\npjpi150_10.dll" ["Sun Microsystems, Inc."] {2EAF5BB1-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F}\ "ButtonText" = "Create Mobile Favorite" "CLSIDExtension" = "{2EAF5BB0-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F}" -> {HKLM...CLSID} = "Create Mobile Favorite" \InProcServer32(Default) = "C:\PROGRA~1\MICROS~2\INetRepl.dll" [MS] {2EAF5BB2-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F}\ "MenuText" = "Utwórz Ulubione dla urządzenia przenośnego..." "CLSIDExtension" = "{2EAF5BB0-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F}" -> {HKLM...CLSID} = "Create Mobile Favorite" \InProcServer32(Default) = "C:\PROGRA~1\MICROS~2\INetRepl.dll" [MS] {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263}\ "ButtonText" = "Badanie" {FB5F1910-F110-11D2-BB9E-00C04F795683}\ "ButtonText" = "Messenger" "MenuText" = "Windows Messenger" "Exec" = "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" [MS] Running Services (Display Name, Service Name, Path {Service DLL}): ------------------------------------------------------------------ Ati HotKey Poller, Ati HotKey Poller, "C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe" ["ATI Technologies Inc."] CachemanXP, CachemanXPService, "C:\Program Files\CachemanXP\CachemanXP.exe" ["OuterTechnologies"] NOD32 Kernel Service, NOD32krn, ""C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe"" ["Eset "] Windows User Mode Driver Framework, UMWdf, "C:\WINDOWS\system32\wdfmgr.exe" [MS] Print Monitors: --------------- HKLM\System\CurrentControlSet\Control\Print\Monitors\ Monitor języka PJL\Driver = "PJLMON.DLL" [MS] ---------- <>: Suspicious data at a malware launch point. + This report excludes default entries except where indicated. + To see *everywhere* the script checks and *everything* it finds, launch it from a command prompt or a shortcut with the -all parameter. + To search all directories of local fixed drives for DESKTOP.INI DLL launch points, use the -supp parameter or answer "No" at the first message box and "Yes" at the second message box. ---------- (total run time: 67 seconds, including 4 seconds for message boxes)


(Joan Sunshine) #6

już jest czysto :slight_smile:


(Rydwan Thora) #7

Wielkie dzieki za pomoc :smiley: