Dziwne procesy - menedżer zadań


(nowyyy31) #1

Witam

od nie dawna zauważyłem ze komputer co raz wolniej pracuje.....

zaznaczyłem procesy są mi nie znane..

beznazwy1zq0.th.png


(Dmirecki) #2

taskmgr.exe to Menedżer zadań

wmiprvse.exe - http://www.liutilities.com/products/win ... /wmiprvse/

spd.exe - http://www.liutilities.com/products/win ... brary/spd/

wscntfy.exe - http://www.processlibrary.com/directory/files/wscntfy

Niektórych nie znam, czyli dajesz log z hijackThis i ComboFix


(Boytech) #3

te nieznane to wirusy na 100%


(Himmak5g) #4

Wyłącz je od razu.