Dziwne rzeczy, wolne chodzenie komputera, itp

Z załączonego obrazka wynika, że konieczna jest wymiana dysku twardego na nowy. Widocznie jest uszkodzony.

W logu tylko drobne śmietki.

Daję usuwanie, choć nie wiem, czy to ma sens, skoro dysk będzie musiał być wymieniony.

Uruchom OTL i w oknie Custom Scans/Fixes wklej to:

Kliknij w Run Fix. Zatwierdź restart komputera.

Następnie uruchom OTL ponownie, tym razem kliknij “Run Scan”.

Pokaż nowy log OTL.txt oraz log z usuwania.

jessi