Dziwne zachowanie svchost.exe oraz komunikat o wirusie WWDC


(Asthar94) #1

Witam! Od niedawna mam problem z w/w procesem. Mianowicie, WWDC wyświetla mi informację, że mój komputer jest zarażony wirusem, ponieważ ten proces zajmuje zbyt dużo pamięci. Przeskanowałem komputer wszystkimi możliwymi skanerami (Karspekim, MKsem, Avastem, Adawerem, Dr Web) i nic nie znalazłem. Postanowiłem zakończyć ten proces. Proces zniknął z listy. Nic się nie stało. Po kilku minutach pasek zadań zmienił swój wygląd na chyba ten z Win 98 po czym zmienił się na normalny (ten niebieski z Win XP). Uruchomiłem WWDC i pokazało mi się okienko, że wszystko jest OK. Jednak, gdy uruchamiam Neostradę i ustanawiam połączenie zawsze pokazują się takie dwa monitorki i wyskakuje komunikat, że Neo jest podłączone. Teraz jednak tak się nie dzieje. Gdy uruchamiam ponownie komputer, ten proces svchost.exe znowu jest na liście menedżera zadań. Gdy nie usunę go z tej listy, normalnie pojawiają się te dwa monitorki. Nie wiem za bardzo co o tym myśleć. Dodaję loga z Hijacka:

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 10:18:55, on 2007-12-27

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16574)

Boot mode: Normal


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

D:\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

D:\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

C:\WINDOWS\system32\igfxtray.exe

C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe

C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe

D:\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

D:\Comodo Firewall\Comodo\Firewall\CPF.exe

D:\RocketDock\RocketDock.exe

D:\AusLogics BoostSpeed\boostspeed.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

D:\Comodo Firewall\Comodo\Firewall\cmdagent.exe

C:\WINDOWS\System32\FTRTSVC.exe

D:\Alcohol Soft\Alcohol 52\StarWind\StarWindServiceAE.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

D:\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

D:\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

C:\WINDOWS\system32\taskmgr.exe

C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

D:\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.pl/

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyServer = 127.0.0.1:8118

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

R3 - URLSearchHook: Search Class - {08C06D61-F1F3-4799-86F8-BE1A89362C85} - C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\SEARCH~1.DLL

O2 - BHO: IE7Pro BHO - {00011268-E188-40DF-A514-835FCD78B1BF} - D:\IE7Pro\IE7Pro.dll

O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: flashget urlcatch - {2F364306-AA45-47B5-9F9D-39A8B94E7EF7} - D:\FlashGet\jccatch.dll

O2 - BHO: Groove GFS Browser Helper - {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - D:\Microsoft Office 2007\Office12\GrooveShellExtensions.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll

O2 - BHO: FlashGet GetFlash Class - {F156768E-81EF-470C-9057-481BA8380DBA} - D:\FlashGet\getflash.dll

O3 - Toolbar: (no name) - {E0E899AB-F487-11D5-8D29-0050BA6940E3} - (no file)

O4 - HKLM\..\Run: [IgfxTray] C:\WINDOWS\system32\igfxtray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HotKeysCmds] C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe

O4 - HKLM\..\Run: [AdslTaskBar] rundll32.exe stmctrl.dll,TaskBar

O4 - HKLM\..\Run: [avast!] D:\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WOOWATCH] C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\Watch.exe

O4 - HKLM\..\Run: [COMODO Firewall Pro] "D:\Comodo Firewall\Comodo\Firewall\CPF.exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [RocketDock] "D:\RocketDock\RocketDock.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [AlcoholAutomount] "D:\Alcohol Soft\Alcohol 52\axcmd.exe" /automount

O4 - HKCU\..\Run: [BoostSpeed] "D:\AusLogics BoostSpeed\boostspeed.exe" /Q

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA LOKALNA')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA SIECIOWA')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O8 - Extra context menu item: &Ściągnij przy pomocy FlashGet'a - D:\FlashGet\jc_link.htm

O8 - Extra context menu item: &Ściągnij wszystko przy pomocy FlashGet'a - D:\FlashGet\jc_all.htm

O8 - Extra context menu item: Add to AMV Converter... - D:\MP3 Player Utilities 4.03\AMVConverter\grab.html

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: E&ksportuj do programu Microsoft Excel - res://D:\MICROS~1\Office12\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: MediaManager tool grab multimedia file - D:\MP3 Player Utilities 4.03\MediaManager\grab.html

O9 - Extra button: IE7Pro Preferences - {0026439F-A980-4f18-8C95-4F1CBBF9C1D8} - D:\IE7Pro\IE7Pro.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: IE7Pro Preferences - {0026439F-A980-4f18-8C95-4F1CBBF9C1D8} - D:\IE7Pro\IE7Pro.dll

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Wyślij do programu OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - D:\MICROS~1\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Wyślij &do programu OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - D:\MICROS~1\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O16 - DPF: {0EB0E74A-2A76-4AB3-A7FB-9BD8C29F7F75} (CKAVWebScan Object) - http://www.kaspersky.pl/resources/virusscanner/kavwebscan_unicode.cab

O16 - DPF: {56762DEC-6B0D-4AB4-A8AD-989993B5D08B} - http://www.eset.eu/buxus/docs/programs/OnlineScanner.cab

O16 - DPF: {68282C51-9459-467B-95BF-3C0E89627E55} (MksSkanerOnline Class) - http://www.mks.com.pl/skaner/SkanerOnline.cab

O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://www.update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/muweb_site.cab?1197472788671

O18 - Protocol: grooveLocalGWS - {88FED34C-F0CA-4636-A375-3CB6248B04CD} - D:\Microsoft Office 2007\Office12\GrooveSystemServices.dll

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - ALWIL Software - D:\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - ALWIL Software - D:\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - ALWIL Software - D:\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

O23 - Service: avast! Web Scanner - ALWIL Software - D:\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

O23 - Service: Comodo Application Agent (CmdAgent) - COMODO - D:\Comodo Firewall\Comodo\Firewall\cmdagent.exe

O23 - Service: France Telecom Routing Table Service (FTRTSVC) - France Telecom - C:\WINDOWS\System32\FTRTSVC.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: StarWind AE Service (StarWindServiceAE) - Rocket Division Software - D:\Alcohol Soft\Alcohol 52\StarWind\StarWindServiceAE.exe


--

End of file - 6803 bytes

Był on robiony bez usuwania tego dziwnego procesu. Zrobiłem też kilka zrzutów ekranu:

c089e942c184e230m.jpg

To widok menedżera, gdy proces jest włączony, zaraz po starcie komputera.

88204c48a4acc18am.jpg

To widok menedżera po jakiś 10 minutach pracy systemu.

a87edd77761aec46m.jpg

To komunikat wyświetlany przez WWDC.

27f067890c30656fm.jpg

A to menedżer zadań (trochę go ucięło...) po zatrzymaniu tego procesu...

Bardzo proszę, pomóżcie mi, bo nie wiem co o tym myśleć...:frowning:


(Gutek) #2
O3 - Toolbar: (no name) - {E0E899AB-F487-11D5-8D29-0050BA6940E3} - (no file)

usuń wpis HJT

Daj log z ComboFix


(Asthar94) #3

OK, wywaliłem wpis. Podczas skanowania Combo nagle pojawiły mi się te dwa monitorki. Ciekawe dlaczego... . No i nagle otworzył mi się jeden z portów w WWDC. Ten pierwszy jest zaznaczony na pomarańczowo. Nazywa się chyba DCOM RPC 135. No i log:

ComboFix 07-12-21.4 - Administrator 2007-12-30 9:35:05.2 - NTFSx86

(Gutek) #4

W logu nic nie widzę

Optymalizacja XP: viewtopic.php?t=76580


(system) #5

Lektury:

Proces: svchost.exe

Windows Worms Doors Cleaner


(Asthar94) #6

Optymalizację sobie zrobię, lekturki przeczytałem już dawno ;p A że wiele z nich nie wyniosłem to już moja sprawa :twisted: Więc podsumowując: Mam dać sobie spokój i bagatelizować ten komunikat WWDC? Wszystko jest OK i nie ma powodu do niepokoju. Tak?


(Gutek) #7

No to:

Uruchom Konsolę odzyskiwania CD i wydaj następujące komendy: