Dziwny błąd podczas uruchamiania niektórych programów


(A 4) #1

Podczas uruchamiania niektórych programów pojawia się następujący błąd:

See the end of this message for details on invoking

just-in-time (JIT) debugging instead of this dialog box.

************** Exception Text **************

System.ArgumentOutOfRangeException: Specified argument was out of the range of valid values.

Parameter name: index

at System.Windows.Forms.TreeNodeCollection.get_Item(Int32 index)

at SystemInfo.frmMain.tvKind_AfterSelect(Object sender, TreeViewEventArgs e)

at System.Windows.Forms.TreeView.OnAfterSelect(TreeViewEventArgs e)

at System.Windows.Forms.TreeView.TvnSelected(NMTREEVIEW* nmtv)

at System.Windows.Forms.TreeView.WmNotify(Message& m)

at System.Windows.Forms.TreeView.WndProc(Message& m)

at System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.OnMessage(Message& m)

at System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.WndProc(Message& m)

at System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)

************** Loaded Assemblies **************

mscorlib

Assembly Version: 2.0.0.0

Win32 Version: 2.0.50727.42 (RTM.050727-4200)

CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.NET/Framework/v2.0.50727/mscorlib.dll

----------------------------------------

SystemInfo

Assembly Version: 1.0.0.0

Win32 Version: 1.0.0.0

CodeBase: file:///D:/Program%20Files/Yamicsoft/WinXP%20Manager/SystemInfo.exe

----------------------------------------

Microsoft.VisualBasic

Assembly Version: 8.0.0.0

Win32 Version: 8.0.50727.42 (RTM.050727-4200)

CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/Microsoft.VisualBasic/8.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/Microsoft.VisualBasic.dll

----------------------------------------

System

Assembly Version: 2.0.0.0

Win32 Version: 2.0.50727.42 (RTM.050727-4200)

CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.dll

----------------------------------------

System.Windows.Forms

Assembly Version: 2.0.0.0

Win32 Version: 2.0.50727.42 (RTM.050727-4200)

CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.dll

----------------------------------------

System.Drawing

Assembly Version: 2.0.0.0

Win32 Version: 2.0.50727.42 (RTM.050727-4200)

CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Drawing/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Drawing.dll

----------------------------------------

System.Runtime.Remoting

Assembly Version: 2.0.0.0

Win32 Version: 2.0.50727.42 (RTM.050727-4200)

CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Runtime.Remoting/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Runtime.Remoting.dll

----------------------------------------

DevComponents.DotNetBar

Assembly Version: 5.0.0.0

Win32 Version: 5.0.0.0

CodeBase: file:///D:/Program%20Files/Yamicsoft/WinXP%20Manager/DevComponents.DotNetBar.DLL

----------------------------------------

PCL

Assembly Version: 1.1.0.0

Win32 Version: 1.1.0.0

CodeBase: file:///D:/Program%20Files/Yamicsoft/WinXP%20Manager/PCL.DLL

----------------------------------------

************** JIT Debugging **************

To enable just-in-time (JIT) debugging, the .config file for this

application or computer (machine.config) must have the

jitDebugging value set in the system.windows.forms section.

The application must also be compiled with debugging

enabled.

For example:

When JIT debugging is enabled, any unhandled exception

will be sent to the JIT debugger registered on the computer

rather than be handled by this dialog box.

Co to wogole jest?


(Marcinch7) #2

Jaki system ??


(Joan Sunshine) #3

Przeinstaluj ten program bo raport wskazuje na niego.

Przeczyść rejestr – użyj do tego jv16 PowerTools 2006 1.5.2.344.

opis tutaj

Sprawdź błędy w podglądzie zdarzeń:

Start => Panel Sterowania => Narzędzia Administracyjne => Podgląd zdarzeń

Jeśli będą jakieś na czerwono, to wklej szczegóły.

Wklej zawartość minidumpów > http://www.searchengines.pl/phpbb203/in ... opic=50339 :slight_smile: