Dziwny dźwięk przy starcie kompa


(zbyszek_731) #1

Podczas włączania komputera pojawia się dźwięk przypominający syrenę np.policyjną lub pogotowia.Pojawia się plansza i napis po angielsku którego nie rozumiem.Za napisem Y/N.

Gdy nacisnę Yes komp. się wyłączy.

Gdy nacisnę No komputer się uruchamia i wszystko jest OK.

Co się dzieje i jaka jest tego przyczyna? Nie instalowałem żadnych programów, gier itp.Nie "grzebałem" w ustawieniach i nic nie dotykałem na płycie głównej,poprostu nie robiłem nic.

Proszę o pomoc.


(sdar) #2

Wklej loga z programów HijackThis oraz Silent Runners. Instrukcję jak to zrobić znajdziesz TUTAJ.


(zbyszek_731) #3
Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 12:05:01, on 2008-01-08

Platform: Windows XP (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 (6.00.2600.0000)

Boot mode: Normal


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\Program Files\PC Tools Firewall Plus\FWService.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\System32\CTsvcCDA.exe

C:\Program Files\EDGE Dialer\edgesrv.exe

C:\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\ekrn.exe

C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\System32\Rundll32.exe

C:\Program Files\PC Tools Firewall Plus\FirewallGUI.exe

C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\jusched.exe

C:\Program Files\Creative\SB Live! 24-bit\Surround Mixer\CTSysVol.exe

C:\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\egui.exe

C:\Program Files\Anti-Trojan-55\ATWatch.exe

C:\Program Files\EDGE Dialer\Edge.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE

C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE

C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.pl/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

R3 - URLSearchHook: (no name) - {F4F10C1D-87C7-404A-B4B3-000000000000} - (no file)

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0 CE\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx

O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [P17Helper] Rundll32 P17.dll,P17Helper

O4 - HKLM\..\Run: [00PCTFW] "C:\Program Files\PC Tools Firewall Plus\FirewallGUI.exe" -s

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [CTSysVol] C:\Program Files\Creative\SB Live! 24-bit\Surround Mixer\CTSysVol.exe /r

O4 - HKLM\..\Run: [UpdReg] C:\WINDOWS\UpdReg.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [egui] "C:\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\egui.exe" /hide /waitservice

O4 - HKLM\..\Run: [AT-Watch] C:\Program Files\Anti-Trojan-55\ATWatch.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Anti-Trojan-Watch] C:\Program Files\Anti-Trojan-55\ATWatch.exe

O4 - HKCU\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NVMCTRAY.DLL,NvTaskbarInit

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA LOKALNA')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA SIECIOWA')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Related - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Show &Related Links - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm

O16 - DPF: {0EB0E74A-2A76-4AB3-A7FB-9BD8C29F7F75} (CKAVWebScan Object) - http://www.kaspersky.pl/resources/virusscanner/kavwebscan_unicode.cab

O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=39204

O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://www.update.microsoft.com/windowsupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1197132482717

O16 - DPF: {644E432F-49D3-41A1-8DD5-E099162EEEC5} (Symantec RuFSI Utility Class) - http://security.symantec.com/sscv6/SharedContent/common/bin/cabsa.cab

O16 - DPF: {9A9307A0-7DA4-4DAF-B042-5009F29E09E1} (ActiveScan Installer Class) - http://acs.pandasoftware.com/activescan/as5free/asinst.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{74836FD3-98DD-4197-B795-64ACBF714338}: NameServer = 217.116.100.66 217.116.100.65

O23 - Service: Ares Chatroom server (AresChatServer) - Ares Development Group - C:\Program Files\Ares\chatServer.exe

O23 - Service: Creative Service for CDROM Access - Creative Technology Ltd - C:\WINDOWS\System32\CTsvcCDA.exe

O23 - Service: EDGE helper (edgesrv) - TechLab 2000 - C:\Program Files\EDGE Dialer\edgesrv.exe

O23 - Service: Eset HTTP Server (EhttpSrv) - Unknown owner - C:\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\EHttpSrv.exe

O23 - Service: Eset Service (ekrn) - ESET - C:\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\ekrn.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

O23 - Service: PC Tools Firewall Plus (PCToolsFirewallPlus) - PC Tools - C:\Program Files\PC Tools Firewall Plus\FWService.exe


--

End of file - 5458 bytes

(Mireczek) #4

Mnie to raczej wygląda na sygnał BIOSu. Masz chyba wetylatory z regulacją obrotów. Na początku chodzą bardzo wolno i BIOS może "myśleć" nie działają.


(zbyszek_731) #5

Regulatorów nie ma, ale fakt coś za głośno chodzi wentylator zasialacza.Po pewnym czasie jak sie chyba rozgrzeje to cichnie.

A to może być ta przyczyna????


(Mireczek) #6

Raczej wentylator procesora, bo zasilacz może mieć regulację obrotów, ale BIOS go nie kontroluje.


(Kuba Windows) #7

Mi piszczała karetka, dałem do informatyka a on na to: panie, pan masz wentylator zapchany... wyczyscilem i chodzi jak ta lala!