Dziwny komunikat po ściągnięciu pliku

Witam !!

Mam pewien problem, a mianowicie:

Po ściągnięciu pewnego pliku pojawił się komunikat, że komputer został zainfekowany i ikonka w prawym, dolnym rogu ekranu (czerwone kółko z białym krzyżykiem).

Poniżej przesyłam logi do sprawdzenia.

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 23:25:31, on 2008-08-03

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16674)

Boot mode: Normal


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\LEXBCES.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\system32\LEXPPS.EXE

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe

C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\CnxMon.exe

C:\Program Files\Thomson\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe

C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\TaskbarIcon.exe

C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

C:\WINDOWS\CTHELPER.EXE

C:\WINDOWS\system32\braviax.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Microsoft ActiveSync\wcescomm.exe

C:\Program Files\DNA\btdna.exe

C:\PROGRA~1\MI3AA1~1\rapimgr.exe

C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\mscorsvw.exe

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE

C:\Program Files\NetLimiter 2 Monitor\nlsvc.exe

C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\system32\PnkBstrA.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\NetLimiter 2 Monitor\NLClient.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\NeostradaTP.exe

C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\ComComp.exe

C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\Watch.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox 3 Beta 4\firefox.exe

C:\Program Files\Eset\nod32.exe

C:\Program Files\Mozilla Thunderbird\thunderbird.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe


R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Neostrada TP

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

R3 - URLSearchHook: Search Class - {08C06D61-F1F3-4799-86F8-BE1A89362C85} - C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\SEARCH~1.DLL

O4 - HKLM\..\Run: [IgfxTray] C:\WINDOWS\System32\igfxtray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HotKeysCmds] C:\WINDOWS\System32\hkcmd.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Persistence] C:\WINDOWS\System32\igfxpers.exe

O4 - HKLM\..\Run: [nod32kui] "C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe" /WAITSERVICE

O4 - HKLM\..\Run: [WooCnxMon] C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\CnxMon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SpeedTouch USB Diagnostics] "C:\Program Files\Thomson\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe" /icon

O4 - HKLM\..\Run: [WOOWATCH] C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\Watch.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WOOTASKBARICON] C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\TaskbarIcon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [AudioHQ] C:\Program Files\Creative\SBLive\AudioHQ\AHQTB.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] "C:\Program Files\Winamp\winampa.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [SmartSync - ScheduleSync] C:\PROGRA~1\MOBILE~1\SMARTS~1\SCHEDU~1.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [CTHelper] CTHELPER.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [CTxfiHlp] CTXFIHLP.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [braviax] C:\WINDOWS\system32\braviax.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - HKCU\..\Run: [Orb] "C:\Program Files\Winamp Remote\bin\OrbTray.exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [H/PC Connection Agent] "C:\Program Files\Microsoft ActiveSync\wcescomm.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [Skype] "C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized

O4 - HKCU\..\Run: [BitTorrent DNA] "C:\Program Files\DNA\btdna.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [updateMgr] "C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\AdobeUpdateManager.exe" AcRdB7_0_8 -reboot 1

O4 - HKCU\..\Run: [braviax] C:\WINDOWS\system32\braviax.exe

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA LOKALNA')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA SIECIOWA')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe

O8 - Extra context menu item: Eksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: Messenger - -{FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - -{FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra button: Create Mobile Favorite - {2EAF5BB1-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\PROGRA~1\MI3AA1~1\INetRepl.dll

O9 - Extra button: (no name) - {2EAF5BB2-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\PROGRA~1\MI3AA1~1\INetRepl.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Utwórz Ulubione dla urządzenia przenośnego... - {2EAF5BB2-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\PROGRA~1\MI3AA1~1\INetRepl.dll

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://www.update.microsoft.com/windowsupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1193865122560

O16 - DPF: {DEB21AD3-FDA4-42F6-B57D-EE696A675EE8} (IPSUploader Control) - http://asp01.photoprintit.de/microsite/3091/defaults/activex/IPSUploader.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{37165B6C-1507-47D2-A0C7-57D269DC562C}: NameServer = 208.67.222.222,208.67.220.220

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{F2D6C71C-921F-4C0D-AFDF-E56239637243}: NameServer = 194.204.159.1 217.98.63.164

O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip\..\{37165B6C-1507-47D2-A0C7-57D269DC562C}: NameServer = 208.67.222.222,208.67.220.220

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O18 - Protocol: wpmsg - {2E0AC5A0-3597-11D6-B3ED-0001021DC1C3} - C:\Program Files\Spik\url_wpmsg.dll

O23 - Service: Symantec Lic NetConnect service (CLTNetCnService) - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSvcHst.exe (file missing)

O23 - Service: LexBce Server (LexBceS) - Lexmark International, Inc. - C:\WINDOWS\system32\LEXBCES.EXE

O23 - Service: NetLimiter (nlsvc) - Locktime Software - C:\Program Files\NetLimiter 2 Monitor\nlsvc.exe

O23 - Service: NOD32 Kernel Service (NOD32krn) - Eset - C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe

O23 - Service: PnkBstrA - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\PnkBstrA.exe


--

End of file - 7209 bytes

Pobierz i uruchom narzędzie The Avenger Zaznaczasz tekst podany do usunięcia na forum

kopiuj >> klikasz na Paste Script from Clipboard >> Execute >> Potwierdzasz i zgadzasz się na restart klikając OK.

Kasujesz ręcznie z dysku plik: C:\Avenger\backup.zip i wklejasz na forum raport: C:\avenger.txt

wpisy

usuń HijackThisem >> Fix checked

Pobierz Deckard’s System Scanner (DSS) http://www.searchengines.pl/index.php?s … ntry392369 przeskanuj daj log Main.txt

Pobierz System Repair Engineer

http://www.cybertrash.pl/images/tata/System%20Repair/System%20Repair%20Engineer.html

przeskanuj daj log

:slight_smile:

Poniżej przesyłam Logi:

Raport z The Avenger:

Logfile of The Avenger Version 2.0, (c) by Swandog46

http://swandog46.geekstogo.com


Platform: Windows XP


*******************


Script file opened successfully.

Script file read successfully.


Backups directory opened successfully at C:\Avenger


*******************


Beginning to process script file:


Rootkit scan active.

No rootkits found!


File "C:\WINDOWS\system32\braviax.exe" deleted successfully.


Completed script processing.


*******************


Finished! Terminate.

Log z Deckard’s System Scanner (DSS):

Deckard's System Scanner v20071014.68

Run by ppp on 2008-08-04 00:22:16

Computer is in Normal Mode.

--------------------------------------------------------------------------------


-- System Restore --------------------------------------------------------------


Successfully created a Deckard's System Scanner Restore Point.-- Last 5 Restore Point(s) --

44: 2008-08-03 22:22:24 UTC - RP255 - Deckard's System Scanner Restore Point

43: 2008-08-03 20:13:45 UTC - RP254 - Aktualizuj do niepodpisanego sterownika

42: 2008-08-03 18:35:27 UTC - RP253 - Punkt kontrolny systemu

41: 2008-08-02 17:32:12 UTC - RP252 - Punkt kontrolny systemu

40: 2008-08-01 13:09:27 UTC - RP251 - Punkt kontrolny systemu-- First Restore Point -- 

1: 2008-06-14 21:36:34 UTC - RP212 - Punkt kontrolny systemuBacked up registry hives.

Performed disk cleanup.


[color=red]System Drive C: has 2.47 GiB (less than 15%) free.[/color]-- HijackThis (run as ppp.exe) -------------------------------------------------


Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 00:24:06, on 2008-08-04

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16674)

Boot mode: Normal


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\LEXBCES.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\system32\LEXPPS.EXE

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\NOTEPAD.EXE

C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe

C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\CnxMon.exe

C:\Program Files\Thomson\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe

C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\TaskbarIcon.exe

C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

C:\WINDOWS\CTHELPER.EXE

C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Microsoft ActiveSync\wcescomm.exe

C:\Program Files\DNA\btdna.exe

C:\PROGRA~1\MI3AA1~1\rapimgr.exe

C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\mscorsvw.exe

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE

C:\Program Files\NetLimiter 2 Monitor\nlsvc.exe

C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\system32\PnkBstrA.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\NetLimiter 2 Monitor\NLClient.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox 3 Beta 4\firefox.exe

C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\NeostradaTP.exe

C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\ComComp.exe

C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\Watch.exe

C:\Documents and Settings\ppp\Pulpit\dss.exe

C:\PROGRA~1\TRENDM~1\HIJACK~1\ppp.exe


R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Neostrada TP

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

R3 - URLSearchHook: Search Class - {08C06D61-F1F3-4799-86F8-BE1A89362C85} - C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\SEARCH~1.DLL

O4 - HKLM\..\Run: [IgfxTray] C:\WINDOWS\System32\igfxtray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HotKeysCmds] C:\WINDOWS\System32\hkcmd.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Persistence] C:\WINDOWS\System32\igfxpers.exe

O4 - HKLM\..\Run: [nod32kui] "C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe" /WAITSERVICE

O4 - HKLM\..\Run: [WooCnxMon] C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\CnxMon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SpeedTouch USB Diagnostics] "C:\Program Files\Thomson\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe" /icon

O4 - HKLM\..\Run: [WOOWATCH] C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\Watch.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WOOTASKBARICON] C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\TaskbarIcon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [AudioHQ] C:\Program Files\Creative\SBLive\AudioHQ\AHQTB.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] "C:\Program Files\Winamp\winampa.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [SmartSync - ScheduleSync] C:\PROGRA~1\MOBILE~1\SMARTS~1\SCHEDU~1.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [CTHelper] CTHELPER.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [CTxfiHlp] CTXFIHLP.EXE

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - HKCU\..\Run: [Orb] "C:\Program Files\Winamp Remote\bin\OrbTray.exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [H/PC Connection Agent] "C:\Program Files\Microsoft ActiveSync\wcescomm.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [Skype] "C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized

O4 - HKCU\..\Run: [BitTorrent DNA] "C:\Program Files\DNA\btdna.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [updateMgr] "C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\AdobeUpdateManager.exe" AcRdB7_0_8 -reboot 1

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA LOKALNA')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA SIECIOWA')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: Messenger - -{FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - -{FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra button: Create Mobile Favorite - {2EAF5BB1-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\PROGRA~1\MI3AA1~1\INetRepl.dll

O9 - Extra button: (no name) - {2EAF5BB2-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\PROGRA~1\MI3AA1~1\INetRepl.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Utwórz Ulubione dla urządzenia przenośnego... - {2EAF5BB2-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\PROGRA~1\MI3AA1~1\INetRepl.dll

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://www.update.microsoft.com/windowsupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1193865122560

O16 - DPF: {DEB21AD3-FDA4-42F6-B57D-EE696A675EE8} (IPSUploader Control) - http://asp01.photoprintit.de/microsite/3091/defaults/activex/IPSUploader.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{37165B6C-1507-47D2-A0C7-57D269DC562C}: NameServer = 208.67.222.222,208.67.220.220

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{F2D6C71C-921F-4C0D-AFDF-E56239637243}: NameServer = 194.204.159.1 217.98.63.164

O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip\..\{37165B6C-1507-47D2-A0C7-57D269DC562C}: NameServer = 208.67.222.222,208.67.220.220

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O18 - Protocol: wpmsg - {2E0AC5A0-3597-11D6-B3ED-0001021DC1C3} - C:\Program Files\Spik\url_wpmsg.dll

O23 - Service: Symantec Lic NetConnect service (CLTNetCnService) - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSvcHst.exe (file missing)

O23 - Service: LexBce Server (LexBceS) - Lexmark International, Inc. - C:\WINDOWS\system32\LEXBCES.EXE

O23 - Service: NetLimiter (nlsvc) - Locktime Software - C:\Program Files\NetLimiter 2 Monitor\nlsvc.exe

O23 - Service: NOD32 Kernel Service (NOD32krn) - Eset - C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe

O23 - Service: PnkBstrA - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\PnkBstrA.exe


--

End of file - 7064 bytes


-- HijackThis Fixed Entries (C:\PROGRA~1\TRENDM~1\HIJACK~1\backups\) -----------


backup-20080804-002131-370 O4 - HKCU\..\Run: [braviax] C:\WINDOWS\system32\braviax.exe

backup-20080804-002131-453 O4 - HKLM\..\Run: [braviax] C:\WINDOWS\system32\braviax.exe


-- File Associations -----------------------------------------------------------


[COLOR=red].cpl - cplfile - shell\cplopen\command - rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL "%1",%*[/COLOR]

[COLOR=red].cpl - cplfile - shell\runas\command - rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLLAsUser "%1",%*[/COLOR]-- Drivers: 0-Boot, 1-System, 2-Auto, 3-Demand, 4-Disabled ---------------------


R0 giveio - c:\windows\system32\giveio.sys

R0 speedfan - c:\windows\system32\speedfan.sys 

R0 W9967CAM (%W9967CAM.Dev%) - c:\windows\system32\drivers\w9967sti.sys 

R2 OkiPar - c:\windows\system32\drivers\okipar.sys 

R3 actser - c:\windows\system32\drivers\actser.sys 

R3 Cap7134 (Philips SAA7134 WDM Capture) - c:\windows\system32\drivers\cap7134.sys 

R3 vsbus (Virtual Serial Bus Enumerator) - c:\windows\system32\drivers\vsb.sys


S3 ENTECH - c:\windows\system32\drivers\entech.sys 

S3 mcdbus (Driver for MagicISO SCSI Host Controller) - c:\windows\system32\drivers\mcdbus.sys (file missing)

S3 tmhidsuper (ThrustMaster NASCAR Super Sport Combined) - c:\windows\system32\drivers\tmhidsuper.sys 

S3 USBW9967 (LEBON LDC035A Digital Camera) - c:\windows\system32\drivers\2kw9967.sys 

S3 vserial (ELTIMA Virtual Serial Ports Driver) - c:\windows\system32\drivers\vserial.sys-- Services: 0-Boot, 1-System, 2-Auto, 3-Demand, 4-Disabled --------------------


R2 nlsvc (NetLimiter) - "c:\program files\netlimiter 2 monitor\nlsvc.exe" 


S2 CLTNetCnService (Symantec Lic NetConnect service) - "c:\program files\common files\symantec shared\ccsvchst.exe" /h cccommon (file missing)-- Device Manager: Disabled ----------------------------------------------------


Class GUID: {4D36E972-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}

Description: Karta sieciowa 1394

Device ID: V1394\NIC1394\2000858E23C00

Manufacturer: Microsoft

Name: Karta sieciowa 1394

PNP Device ID: V1394\NIC1394\2000858E23C00

Service: NIC1394


Class GUID: {4D36E96C-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}

Description: SoundMAX Integrated Digital Audio

Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_24D5&SUBSYS_02851014&REV_02\3&61AAA01&0&FD

Manufacturer: Analog Devices, Inc.

Name: SoundMAX Integrated Digital Audio

PNP Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_24D5&SUBSYS_02851014&REV_02\3&61AAA01&0&FD

Service: smwdm-- Files created between 2008-07-04 and 2008-08-04 -----------------------------


2008-08-03 23:24:18 0 d-------- C:\Program Files\Trend Micro

2008-08-03 22:12:58 110592 --a------ C:\WINDOWS\system32\prop7134.dll 

2008-08-03 22:12:58 334816 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\Cap7134.sys 

2008-08-03 22:12:58 114688 --a------ C:\WINDOWS\system32\34com.dll 

2008-08-03 22:12:58 135168 --a------ C:\WINDOWS\system32\34api.dll 

2008-08-03 22:08:53 0 d-------- C:\Medion

2008-07-30 10:14:49 0 d-------- C:\WINDOWS\system32\Adobe

2008-07-29 00:23:16 0 d-------- C:\Datenuebersicht

2008-07-27 00:41:38 0 d-------- C:\Program Files\Damian Pasternak

2008-07-13 22:12:14 0 d-------- C:\Program Files\GIMP-2.0

2008-07-11 11:43:56 73728 --a------ C:\WINDOWS\system32\CNMCP58.exe -- Find3M Report ---------------------------------------------------------------


2008-08-04 00:19:24 451220 --a------ C:\WINDOWS\system32\perfh015.dat

2008-08-04 00:19:24 75486 --a------ C:\WINDOWS\system32\perfc015.dat

2008-08-04 00:17:46 0 d-------- C:\Documents and Settings\ppp\Dane aplikacji\Skype

2008-08-04 00:17:30 0 d-------- C:\Program Files\Neostrada TP

2008-08-04 00:17:27 0 d-------- C:\Program Files\Mozilla Firefox 3 Beta 4

2008-08-04 00:15:24 0 d-------- C:\Documents and Settings\ppp\Dane aplikacji\skypePM

2008-08-04 00:13:40 0 d-------- C:\Documents and Settings\ppp\Dane aplikacji\DNA

2008-08-03 23:57:13 0 d-------- C:\Program Files\Mozilla Thunderbird

2008-08-03 20:18:12 0 d-------- C:\Program Files\Deutsch Translator 2

2008-08-03 14:03:26 0 d-------- C:\Program Files\SpeedFan

2008-07-30 10:16:55 0 d-------- C:\Documents and Settings\ppp\Dane aplikacji\Adobe

2008-07-13 23:52:38 0 d-------- C:\Documents and Settings\ppp\Dane aplikacji\gtk-2.0

2008-06-25 11:47:30 0 d-------- C:\Documents and Settings\ppp\Dane aplikacji\AdobeUM

2008-06-20 15:15:27 0 d--h----- C:\Program Files\InstallShield Installation Information

2008-06-20 15:15:03 0 d-------- C:\Program Files\Creative

2008-06-20 15:06:21 409600 --a------ C:\WINDOWS\system32\wrap_oal.dll 

2008-06-20 15:06:21 86016 --a------ C:\WINDOWS\system32\OpenAL32.dll 

2008-06-20 15:06:13 0 d-------- C:\Documents and Settings\ppp\Dane aplikacji\Creative

2008-06-06 15:29:11 0 d-------- C:\Program Files\WarRock

2008-05-24 13:43:45 103509 --a------ C:\WINDOWS\hpoins04.dat-- Registry Dump ---------------------------------------------------------------


*Note* empty entries & legit default entries are not shown[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"IgfxTray"="C:\WINDOWS\System32\igfxtray.exe" [2005-04-05 15:22]

"HotKeysCmds"="C:\WINDOWS\System32\hkcmd.exe" [2005-04-05 15:19]

"Persistence"="C:\WINDOWS\System32\igfxpers.exe" [2005-04-05 15:23]

"nod32kui"="C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe" [2007-10-31 23:20]

"WooCnxMon"="C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\CnxMon.exe" [2003-10-16 19:07]

"SpeedTouch USB Diagnostics"="C:\Program Files\Thomson\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe" [2004-01-26 12:38]

"WOOWATCH"="C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\Watch.exe" [2003-10-16 19:07]

"WOOTASKBARICON"="C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\TaskbarIcon.exe" [2003-10-16 19:07]

"AudioHQ"="C:\Program Files\Creative\SBLive\AudioHQ\AHQTB.EXE" [2000-05-11 02:00]

"WinampAgent"="C:\Program Files\Winamp\winampa.exe" [2007-10-10 07:28]

"SmartSync - ScheduleSync"="C:\PROGRA~1\MOBILE~1\SMARTS~1\SCHEDU~1.EXE" [2005-10-21 17:20]

"NeroFilterCheck"="C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe" [2001-07-09 11:50]

"NvCplDaemon"="C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll" [2005-04-01 17:16]

"nwiz"="nwiz.exe" [2005-04-01 17:16 C:\WINDOWS\system32\nwiz.exe]

"NvMediaCenter"="C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll" [2005-04-01 17:16]

"CTHelper"="CTHELPER.EXE" [2006-08-11 14:56 C:\WINDOWS\CTHELPER.EXE]

"CTxfiHlp"="CTXFIHLP.EXE" [2006-08-11 14:56 C:\WINDOWS\system32\CTXFIHLP.EXE]


[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"Gadu-Gadu"="C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" [2007-07-09 09:39]

"Orb"="C:\Program Files\Winamp Remote\bin\OrbTray.exe" [2007-10-23 02:47]

"ctfmon.exe"="C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe" [2004-08-04 01:44]

"H/PC Connection Agent"="C:\Program Files\Microsoft ActiveSync\wcescomm.exe" [2006-11-13 16:57]

"Skype"="C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" [2007-12-07 16:08]

"BitTorrent DNA"="C:\Program Files\DNA\btdna.exe" [2008-05-29 20:08]

"updateMgr"="C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\AdobeUpdateManager.exe" [2006-03-30 17:45]


C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programy\Autostart\

Adobe Reader Speed Launch.lnk - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe [2005-09-23 23:05:26]


[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\vds]

@="Service"


[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\{533C5B84-EC70-11D2-9505-00C04F79DEAF}]

@="Volume shadow copy"[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\active setup\installed components\{28ABC5C0-4FCB-11CF-AAX5-81CX1C635612}]

c:\RECYCLER\S-1-5-21-1482476501-1644491937-682003330-1013\ise32.exe
-- End of Deckard's System Scanner: finished at 2008-08-04 00:24:41 ------------

Log z System Repair Engineer:

2008-08-04,00:26:54


System Repair Engineer 2.6.12.1018

Smallfrogs (http://www.KZTechs.com)


Windows XP Professional Dodatek Service Pack 2 (Build 2600) - Administrative User - Completed Functions Allowed


Follow item(s) have been selected:

  All Boot Items (Including Registry, Startup Folders, Services and so on)

  Browser Add-ons

  Running Processes (Including process model information)

  File Associations

  Winsock Provider

  Autorun.Inf

  HOSTS File

  Process Privileges ScanBoot Items

Registry

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
<"C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray> [(Verified)Gadu-Gadu sp. z o.o.]
<"C:\Program Files\Winamp Remote\bin\OrbTray.exe" /background> [Orb Networks]
 [(Verified)Microsoft Windows Publisher]
<"C:\Program Files\Microsoft ActiveSync\wcescomm.exe"> [(Verified)Microsoft Corporation]
<"C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized> [(Verified)Skype Technologies SA]
<"C:\Program Files\DNA\btdna.exe"> [(Verified)BitTorrent Inc]
<"C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\AdobeUpdateManager.exe" AcRdB7_0_8 -reboot 1> [File is missing]

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows]
<> [N/A]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
 [(Verified)Microsoft Windows Hardware Compatibility Publisher]
 [(Verified)Microsoft Windows Hardware Compatibility Publisher]
 [(Verified)Microsoft Windows Hardware Compatibility Publisher]
<"C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe" /WAITSERVICE> [Eset]
 []
<"C:\Program Files\Thomson\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe" /icon> [THOMSON Telecom Belgium]
 [France Télécom R&D]
 [France Télécom R&D]
 [Creative Technology Ltd.]
<"C:\Program Files\Winamp\winampa.exe"> []
 [Siemens]
 [Ahead Software Gmbh]
 [(Verified)Microsoft Windows Hardware Compatibility Publisher]
 [NVIDIA Corporation]
 [(Verified)Microsoft Windows Hardware Compatibility Publisher]
 [Creative Technology Ltd]
 [Creative Technology Ltd]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon]
 [(Verified)Microsoft Windows Component Publisher]
 [(Verified)Microsoft Windows Publisher]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows]
<> [N/A]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon]
 [(Verified)Microsoft Windows Publisher]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\igfxcui]
 [(Verified)Microsoft Windows Hardware Compatibility Publisher]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Active Setup\Installed Components\<{12d0ed0d-0ee0-4f90-8827-78cefb8f4988}]
 [(Verified)Microsoft Windows Component Publisher]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Active Setup\Installed Components\>{881dd1c5-3dcf-431b-b061-f3f88e8be88a}]
<%systemroot%\system32\shmgrate.exe OCInstallUserConfigOE> [File is missing]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Active Setup\Installed Components\{28ABC5C0-4FCB-11CF-AAX5-81CX1C635612}]
 [File is missing]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Active Setup\Installed Components\{2C7339CF-2B09-4501-B3F3-F3508C9228ED}]
<%SystemRoot%\system32\regsvr32.exe /s /n /i:/UserInstall %SystemRoot%\system32\themeui.dll> [File is missing]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Active Setup\Installed Components\{44BBA840-CC51-11CF-AAFA-00AA00B6015C}]
<"%ProgramFiles%\Outlook Express\setup50.exe" /APP:OE /CALLER:WINNT /user /install> [File is missing]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Active Setup\Installed Components\{44BBA842-CC51-11CF-AAFA-00AA00B6015B}]
 [(Verified)Microsoft Windows Publisher]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Active Setup\Installed Components\{5945c046-1e7d-11d1-bc44-00c04fd912be}]
 [(Verified)Microsoft Windows Publisher]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Active Setup\Installed Components\{6BF52A52-394A-11d3-B153-00C04F79FAA6}]
 [(Verified)Microsoft Windows Publisher]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Active Setup\Installed Components\{7790769C-0471-11d2-AF11-00C04FA35D02}]
<"%ProgramFiles%\Outlook Express\setup50.exe" /APP:WAB /CALLER:WINNT /user /install> [File is missing]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Active Setup\Installed Components\{89B4C1CD-B018-4511-B0A1-5476DBF70820}]
 [Microsoft Corporation]


==================================

Startup Folders

[Adobe Reader Speed Launch]
 C:\PROGRA~1\Adobe\ACROBA~1.0\Reader\READER~1.EXE [Adobe Systems Incorporated]>


==================================

Services

[Symantec Lic NetConnect service / CLTNetCnService][Stopped/Auto Start]

 <"C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSvcHst.exe" /h ccCommon><(File is missing)>

[LexBce Server / LexBceS][Running/Auto Start]


[NetLimiter / nlsvc][Running/Auto Start]

 <"C:\Program Files\NetLimiter 2 Monitor\nlsvc.exe">

[NOD32 Kernel Service / NOD32krn][Running/Auto Start]

 <"C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe">

[NVIDIA Display Driver Service / NVSvc][Running/Auto Start]


[Pml Driver HPZ12 / Pml Driver HPZ12][Stopped/Manual Start]


[PnkBstrA / PnkBstrA][Running/Auto Start]==================================

Drivers

[actser / actser][Running/Manual Start]


[SpeedTouch USB ADSL PPP Networking Driver (NDISWAN) / alcan5wn][Running/Manual Start]


[SpeedTouch ADSL Modem ATM Transport / alcaudsl][Running/Manual Start]


[AMON / AMON][Running/Auto Start]

 <\SystemRoot\system32\drivers\amon.sys>

[Philips SAA7134 WDM Capture / Cap7134][Running/Manual Start]


[Creative AC3 Software Decoder / ctac32k][Running/Manual Start]


[Creative Audio Driver (WDM) / ctaud2k][Running/Manual Start]


[Creative DVD-Audio Device Driver / ctdvda2k][Stopped/Manual Start]


[Port gier dla karty Creative SB Live! / ctljystk][Stopped/Manual Start]


[Creative Proxy Driver / ctprxy2k][Running/Manual Start]


[Creative SoundFont Management Device Driver / ctsfm2k][Running/Manual Start]


[Intel(R) PRO/1000 Adapter Driver / E1000][Running/Manual Start]


[Intel(R) PRO Adapter Driver / E100B][Stopped/Manual Start]


[Creative SB Live! Value (WDM) / emu10k][Stopped/Manual Start]


[Creative Interface Manager Driver (WDM) / emu10k1][Stopped/Manual Start]


[E-mu Plug-in Architecture Driver / emupia][Running/Manual Start]


[ENTECH / ENTECH][Stopped/Manual Start]

 <\??\C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\ENTECH.sys>

[giveio / giveio][Running/Boot Start]

 <\SystemRoot\system32\giveio.sys>

[Creative Hardware Abstract Layer Driver / ha10kx2k][Running/Manual Start]


[Creative P16V HAL Driver / hap16v2k][Stopped/Manual Start]


[Creative P17V HAL Driver / hap17v2k][Stopped/Manual Start]


[IEEE-1284.4 Driver HPZid412 / HPZid412][Stopped/Manual Start]


[Print Class Driver for IEEE-1284.4 HPZipr12 / HPZipr12][Stopped/Manual Start]


[USB to IEEE-1284.4 Translation Driver HPZius12 / HPZius12][Stopped/Manual Start]


[ialm / ialm][Stopped/Manual Start]


[Driver for MagicISO SCSI Host Controller / mcdbus][Stopped/Manual Start]


[nltdi / nltdi][Running/System Start]

 <\??\C:\WINDOWS\system32\drivers\nltdi.sys>

[nod32drv / nod32drv][Running/System Start]

 <\SystemRoot\system32\drivers\nod32drv.sys>

[nv / nv][Running/Manual Start]


[OkiPar / OkiPar][Running/Auto Start]

 <\SystemRoot\System32\DRIVERS\OKIPAR.SYS>

[Creative OS Services Driver / ossrv][Running/Manual Start]


[Sterownik bezpośredniego połączenia kablowego / Ptilink][Running/Manual Start]


[PxHelp20 / PxHelp20][Running/Boot Start]

 <\SystemRoot\System32\Drivers\PxHelp20.sys>

[Secdrv / Secdrv][Running/Auto Start]


[Creative SoundFont Manager Driver (WDM) / sfman][Stopped/Manual Start]


[SAGEM 802.11g XG762 1211B Driver / SG762_XP][Stopped/Manual Start]


[smwdm / smwdm][Stopped/Manual Start]


[speedfan / speedfan][Running/Boot Start]

 <\SystemRoot\system32\speedfan.sys>

[sptd / sptd][Running/Boot Start]

 <\SystemRoot\System32\Drivers\sptd.sys>

[ThrustMaster NASCAR Super Sport Combined / tmhidsuper][Stopped/Manual Start]


[LEBON LDC035A Digital Camera / USBW9967][Stopped/Manual Start]


[Virtual Serial Bus Enumerator / vsbus][Running/Manual Start]


[ELTIMA Virtual Serial Ports Driver / vserial][Stopped/Manual Start]


[%W9967CAM.Dev% / W9967CAM][Running/Boot Start]

 <\SystemRoot\system32\DRIVERS\W9967STI.SYS>


==================================

Browser Add-ons

[Create Mobile Favorite]

 {2EAF5BB1-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} 

[Create Mobile Favorite]

 {2EAF5BB2-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} 

[&Badanie]

 {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} 

[]

 {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} <%windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe, (Signed) N/A>

[WUWebControl Class]

 {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} 

[Java Plug-in 1.4.0_03]

 {8AD9C840-044E-11D1-B3E9-00805F499D93} 

[]

 {8FFBE65D-2C9C-4669-84BD-5829DC0B603C} <, >

[Java Plug-in 1.4.0_03]

 {CAFEEFAC-0014-0000-0003-ABCDEFFEDCBA} 

[IPSUploader Control]

 {DEB21AD3-FDA4-42F6-B57D-EE696A675EE8} 

[Adobe PDF Reader Link Helper]

 {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} 

[Windows Media Player]

 {22D6F312-B0F6-11D0-94AB-0080C74C7E95} 

[]

 {2EAF5BB1-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} <, >

[]

 {2EAF5BB2-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} <, >

[Microsoft Shell UI Helper]

 {64AB4BB7-111E-11D1-8F79-00C04FC2FBE1} 

[Windows Media Player]

 {6BF52A52-394A-11D3-B153-00C04F79FAA6} 

[Active Desktop Mover]

 {72267F6A-A6F9-11D0-BC94-00C04FB67863} <%SystemRoot%\system32\SHELL32.dll, (Signed) N/A>

[Microsoft Web Browser]

 {8856F961-340A-11D0-A96B-00C04FD705A2} 

[]

 {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} <, >

[]

 {9E385F0A-0BA2-430C-96AA-4399C5E40F6C} <, >

[IPSUploader Thumbnail Control]

 {CF7C5669-669A-487D-BC73-24196E611A4B} 

[RealPlayer G2 Control]

 {CFCDAA03-8BE4-11CF-B84B-0020AFBBCCFA} 

[Shockwave Flash Object]

 {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} 

[IPSUploader Control]

 {DEB21AD3-FDA4-42F6-B57D-EE696A675EE8} 

[]

 {E2E2DD38-D088-4134-82B7-F2BA38496583} <, >

[XML HTTP Request]

 {ED8C108E-4349-11D2-91A4-00C04F7969E8} 

[XML HTTP]

 {F6D90F16-9C73-11D3-B32E-00C04F990BB4} 

[E&ksport do programu Microsoft Excel]==================================

Running Processes

[PID][\SystemRoot\System32\smss.exe] [Microsoft Corporation, 5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158)]

[PID][\??\C:\WINDOWS\system32\csrss.exe] [Microsoft Corporation, 5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158)]

[PID][\??\C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe] [Microsoft Corporation, 5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158)]

  [C] [Microsoft Corporation, 5.1.2600.0 (xpclient.010817-1148)]

[PID][C] [Microsoft Corporation, 5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158)]

[PID][C] [Microsoft Corporation, 5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158)]

  [C] [Eset , 2, 70, 39]

  [C] [N/A,]

[PID][C] [Microsoft Corporation, 5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158)]

[PID][C] [Microsoft Corporation, 5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158)]

  [C] [Eset , 2, 70, 39]

  [C] [N/A,]

[PID][C] [Creative Technology Ltd., 1, 0, 0, 22]

[PID][C] [Microsoft Corporation, 5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158)]

  [C] [Microsoft Corporation, 6.0.5441.0 (winmain(wmbla).060628-1735)]

  [C] [Microsoft Corporation, 7.00.6000.16674 (vista_gdr.080415-1732)]

  [C] [Eset , 2, 70, 39]

  [C] [N/A,]

[PID][C] [Microsoft Corporation, 5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158)]

  [C] [Eset , 2, 70, 39]

  [C] [N/A,]

[PID][C] [Microsoft Corporation, 5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158)]

  [C] [Microsoft Corporation, 6.0.5441.0 (winmain(wmbla).060628-1735)]

  [C] [Microsoft Corporation, 7.00.6000.16674 (vista_gdr.080415-1732)]

  [C] [Eset , 2, 70, 39]

  [C] [N/A,]

[PID][C] [Lexmark International, Inc., 9.37]

  [C] [Lexmark International, Inc., 9.37]

  [C] [Lexmark International, Inc., 9.37]

[PID][C] [Microsoft Corporation, 5.1.2600.2696 (xpsp_sp2_gdr.050610-1519)]

  [C] [BullZip, 3, 0, 0, 35]

  [C] [CANON INC., 1.73.2.80]

  [C] [CANON INC., 1.71.2.40]

  [C] [HP, 2,140,0,0]

  [C] [HP, 2.323.0.0]

  [C] [HP, 2.323.0.0]

  [C] [Lexmark International, Inc., 9.37]

  [C] [Lexmark International, Inc., 9.37]

  [C] [Microsoft Corporation, 11.3.1897.0]

  [C] [Microsoft Corporation, 5.1.2600.2079 built by: xpsp(skatari)]

  [C] [Oki Data Corporation, 1.0.3]

  [C] [Oki Data Corporation, 1.0.13]

  [C] [CANON INC., 1.73.2.80]

  [C] [CANON INC., 1.71.2.40]

  [C] [Lexmark International, 1.0.4.0]

  [C] [Microsoft Corporation, 11.3.1897.0]

  [C] [Lexmark International, Inc., 1, 0, 1, 0]

[PID][C] [Lexmark International, Inc., 9.37]

  [C] [Eset , 2, 70, 39]

  [C] [N/A,]

  [C] [Lexmark International, Inc., 9.37]

[PID][C] [Microsoft Corporation, 6.00.2900.3156 (xpsp_sp2_gdr.070613-1234)]

  [C] [Microsoft Corporation, 6.0.5441.0 (winmain(wmbla).060628-1735)]

  [C] [Microsoft Corporation, 7.00.6000.16674 (vista_gdr.080415-1732)]

  [C] [Microsoft Corporation, 7.00.6000.16674 (vista_gdr.080415-1732)]

  [C] [Microsoft Corporation, 5.1.2600.0 (xpclient.010817-1148)]

  [C] [Creative Technology Ltd, 1, 0, 0, 12]

  [C] [Gadu-Gadu S.A., 7,6,0,1578]

  [C] [Adobe Systems, Inc., 7.0.0.0]

  [C] [Microsoft Corporation, 11.0.5510]

[PID][C] [Microsoft Corporation, 5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158)]

  [C] [Creative Technology Ltd, 1, 0, 0, 12]

  [C] [Gadu-Gadu S.A., 7,6,0,1578]

[PID][C] [Eset , 2, 70, 39]

  [C] [N/A,]

  [C] [Creative Technology Ltd, 1, 0, 0, 12]

  [C] [Eset , 2, 70, 39]

  [C] [Eset , 2, 70, 39]

  [C] [Eset , 2, 70, 39]

  [C] [N/A,]

  [C] [Eset , 2, 70, 39]

  [C] [N/A,]

  [C] [Eset , 2, 70, 39]

  [C] [N/A,]

  [C] [Eset , 2, 70, 39]

  [C] [Eset , 2, 70, 39]

  [C] [Eset , 2, 70, 39]

  [C] [N/A,]

  [C] [Gadu-Gadu S.A., 7,6,0,1578]

[PID][C] [, 1, 0, 0, 1]

  [C] [Microsoft Corporation, 6.00.8168.0]

  [C] [Gadu-Gadu S.A., 7,6,0,1578]

[PID][C] [THOMSON Telecom Belgium, 301.0.0.12]

  [C] [Creative Technology Ltd, 1, 0, 0, 12]

  [C] [Gadu-Gadu S.A., 7,6,0,1578]

[PID][C] [France Télécom R&D, 5.6 (3)]

  [C] [France Télécom R&D, 5.4 (36)]

  [C] [Microsoft Corporation, 6.00.8168.0]

  [C] [France Télécom R&D, 5.6 (0)]

  [C] [, 5.6]

  [C] [France Télécom R&D, 5.6 (521)]

  [C] [Creative Technology Ltd, 1, 0, 0, 12]

  [C] [Gadu-Gadu S.A., 7,6,0,1578]

[PID][C] [N/A,]

  [C] [Nullsoft, Inc., 7.10.0000]

  [C] [Gadu-Gadu S.A., 7,6,0,1578]

[PID][C] [Creative Technology Ltd, 2, 0, 0, 41]

  [C] [Creative Technology Ltd, 5.12.01.1196-2.09.7540]

  [C] [Creative Technology Ltd, 1, 0, 0, 12]

  [C] [Creative Technology Ltd, 1, 0, 4, 11]

  [C] [Microsoft Corporation, 5.1.2600.0 (xpclient.010817-1148)]

  [C] [Creative Technology Ltd, 5.12.01.1196-2.09.7540]

  [C] [Creative Technology Ltd, 5.12.01.1196-2.09.7540]

  [C] [Creative Technology Ltd, 5.12.01.1196-2.09.7540]

  [C] [Creative Technology Ltd, 5.12.01.1140-2.07.0070]

  [C] [Creative Technology Ltd, 5.12.01.1196-2.09.7540]

  [C] [Gadu-Gadu S.A., 7,6,0,1578]

[PID][C] [Gadu-Gadu S.A., 7,7,0,3669]

  [C] [Microsoft Corporation, 6.0.5441.0 (winmain(wmbla).060628-1735)]

  [C] [Microsoft Corporation, 7.00.6000.16674 (vista_gdr.080415-1732)]

  [C] [sms-express.com, 1, 0, 0, 0]

  [C] [The OpenSSL Project, http://www.openssl.org/, 0.9.8e]

  [C] [Microsoft Corporation, 7.10.6030.0]

  [C] [The OpenSSL Project, http://www.openssl.org/, 0.9.8e]

  [C] [Gadu-Gadu S.A., 7,6,0,1578]

  [C] [Microsoft Corporation, 6.2.0013.1 (DbgBuild.030619-2209)]

  [C] [N/A,]

  [C] [The OpenSSL Project, http://www.openssl.org/, 0.9.8e]

  [C] [Gadu-Gadu S.A., 7,7,0,2976]

  [C] [n0ne, 1, 0, 0, 2]

  [C] [Gadu-Gadu S.A., 7,6,0,3433]

  [C] [N/A,]

  [C] [N/A,]

  [C] [Microsoft Corporation, 5.1.2600.0 (xpclient.010817-1148)]

  [C] [Microsoft Corporation, 7.00.6000.16674 (vista_gdr.080415-1732)]

  [C] [Eset , 2, 70, 39]

  [C] [N/A,]

  [C] [Creative Technology Ltd, 1, 0, 0, 12]

  [C] [Microsoft Corporation, 7.00.9466]

  [C] [Microsoft Corporation, 7.00.9466]

[PID][C] [Microsoft Corporation, 5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158)]

  [C] [Gadu-Gadu S.A., 7,6,0,1578]

[PID][C] [Microsoft Corporation, 4.5.5096.0]

  [C] [Microsoft Corporation, 4.5.5096.0]

  [C] [Microsoft Corporation, 4.5.5096.0]

  [C] [Microsoft Corporation, 4.5.5096.0]

  [C] [Eset , 2, 70, 39]

  [C] [N/A,]

  [C] [Microsoft Corporation, 4.5.5096.0]

  [C] [Microsoft Corporation, 4.5.5096.0]

  [C] [Gadu-Gadu S.A., 7,6,0,1578]

[PID][C] [BitTorrent, Inc., 2.0.1.9795]

  [C] [Eset , 2, 70, 39]

  [C] [N/A,]

  [C] [Creative Technology Ltd, 1, 0, 0, 12]

  [C] [Gadu-Gadu S.A., 7,6,0,1578]

[PID][C] [Microsoft Corporation, 4.5.5096.0]

  [C] [Microsoft Corporation, 4.5.5096.0]

  [C] [Microsoft Corporation, 4.5.5096.0]

  [C] [Eset , 2, 70, 39]

  [C] [N/A,]

  [C] [Gadu-Gadu S.A., 7,6,0,1578]

[PID][C] [Microsoft Corporation, 2.0.50727.42 (RTM.050727-4200)]

  [C] [Microsoft Corporation, 2.0.50727.42 (RTM.050727-4200)]

  [C] [Microsoft Corporation, 2.0.50727.42 (RTM.050727-4200)]

[PID][C] [Microsoft Corporation, 7.00.9466]

  [C] [Microsoft Corporation, 7.00.9466]

[PID][C] [Locktime Software, 2.0.10.1]

[PID][C] [Eset , 2, 70, 39]

  [C] [Eset , 2, 70, 39]

  [C] [Eset , 2, 70, 39]

  [C] [Eset , 2, 70, 39]

  [C] [Eset , 2, 70, 39]

  [C] [N/A,]

  [C] [Eset , 2, 70, 39]

  [C] [N/A,]

  [C] [Eset , 2, 70, 39]

  [C] [N/A,]

  [C] [Eset , 2, 70, 39]

  [C] [Eset , 2, 70, 39]

  [C] [Eset , 2, 70, 39]

  [C] [N/A,]

[PID][C] [NVIDIA Corporation, 6.14.10.7189]

  [C] [NVIDIA Corporation, 6.14.10.7189]

[PID][C] [N/A,]

  [C] [Eset , 2, 70, 39]

  [C] [N/A,]

[PID][C] [Microsoft Corporation, 5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158)]

[PID][C] [Microsoft Corporation, 5.2.3790.1230 built by: dnsrv(bld4act)]

[PID][C] [Locktime Software, 1.0.14.1]

  [C] [Locktime Software, 1.0.14.1]

  [C] [Microsoft Corporation, 7.00.6000.16674 (vista_gdr.080415-1732)]

  [C] [Microsoft Corporation, 6.0.5441.0 (winmain(wmbla).060628-1735)]

  [C] [Locktime Software, 2.0.10.1]

  [C] [Microsoft Corporation, 7.00.6000.16674 (vista_gdr.080415-1732)]

  [C] [Creative Technology Ltd, 1, 0, 0, 12]

  [C] [Locktime Software, 1.0.0.1]

  [C] [Locktime Software, 1.0.14.1]

  [C] [Locktime Software, 1.0.14.1]

  [C] [Gadu-Gadu S.A., 7,6,0,1578]

[PID][C] [Microsoft Corporation, 5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158)]

  [C] [Eset , 2, 70, 39]

  [C] [N/A,]

[PID][C] [Microsoft Corporation, 5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158)]

[PID][C] [Mozilla Corporation, 1.9.0.1]

  [C] [Mozilla Foundation, 1.9.0.1]

  [C] [sqlite.org, 3.5.9]

  [C] [Mozilla Foundation, 8.00.0000]

  [C] [Netscape Communications Corporation, 4.0]

  [C] [Mozilla Foundation, 4.7.1]

  [C] [Mozilla Foundation, 3.12.0.3 Basic ECC]

  [C] [Mozilla Foundation, 3.12.0.3 Basic ECC]

  [C] [Mozilla Foundation, 3.12.0.3 Basic ECC]

  [C] [Mozilla Foundation, 4.7.1]

  [C] [Mozilla Foundation, 4.7.1]

  [C] [Mozilla Foundation, 3.12.0.3 Basic ECC]

  [C] [Mozilla Foundation, 1.9.0.1]

  [C] [Mozilla Foundation, 1.9.0.1]

  [C] [Eset , 2, 70, 39]

  [C] [N/A,]

  [C] [Mozilla Foundation, 3.12.0.3 Basic ECC]

  [C] [Mozilla Foundation, 3.12.0.3 Basic ECC]

  [C] [Mozilla Foundation, 3.12.0.3 Basic ECC]

  [C] [Mozilla Foundation, 1.70]

  [C] [Mozilla Foundation, 1.9.0.1]

  [C] [Creative Technology Ltd, 1, 0, 0, 12]

  [C] [Microsoft Corporation, 6.0.5441.0 (winmain(wmbla).060628-1735)]

  [C] [Microsoft Corporation, 7.00.6000.16674 (vista_gdr.080415-1732)]

  [C] [,]

  [C] [Microsoft Corporation, 5.1.2600.0 (xpclient.010817-1148)]

  [C] [Gadu-Gadu S.A., 7,6,0,1578]

[PID][C] [France Télécom R&D, 5.6 (213)]

  [C] [France Télécom R&D, 5.4 (36)]

  [C] [Microsoft Corporation, 6.00.8168.0]

  [C] [France Télécom R&D, 5.6 (0)]

  [C] [Creative Technology Ltd, 1, 0, 0, 12]

  [C] [France Télécom R&D, 5.6 (521)]

  [C] [, 5.6]

  [C] [Gadu-Gadu S.A., 7,6,0,1578]

[PID][C] [France Télécom R&D, 5.5 (391)]

  [C] [France Télécom R&D, 5.4 (36)]

  [C] [Microsoft Corporation, 6.00.8168.0]

  [C] [France Télécom R&D, 5.6 (70)]

  [C] [France Télécom R&D, 5.4 (72)]

  [C] [Microsoft Corporation, 6.0.5441.0 (winmain(wmbla).060628-1735)]

  [C] [Microsoft Corporation, 7.00.6000.16674 (vista_gdr.080415-1732)]

  [C] [Eset , 2, 70, 39]

  [C] [N/A,]

  [C] [, 5.6 (4)]

  [C] [Gadu-Gadu S.A., 7,6,0,1578]

[PID][C] [France Télécom R&D, 5.5 (81)]

  [C] [France Télécom R&D, 5.4 (72)]

  [C] [Microsoft Corporation, 6.00.8168.0]

[PID][C] [Microsoft Corporation, 5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158)]

  [C] [Creative Technology Ltd, 1, 0, 0, 12]

  [C] [Gadu-Gadu S.A., 7,6,0,1578]

[PID][C] [Smallfrogs Studio, 2.6.12.1018]

[PID][C] [Smallfrogs Studio, 2.6.12.1018]

  [C] [Microsoft Corporation, 6.0.5441.0 (winmain(wmbla).060628-1735)]

  [C] [Microsoft Corporation, 7.00.6000.16674 (vista_gdr.080415-1732)]

  [C] [Creative Technology Ltd, 1, 0, 0, 12]

  [C] [Gadu-Gadu S.A., 7,6,0,1578]

  [C] [Smallfrogs Studio, 2, 1, 0, 15]

  [C] [Eset , 2, 70, 39]

  [C] [N/A,]


==================================

File Associations

.TXT OK. [%SystemRoot%\system32\NOTEPAD.EXE %1]

.EXE OK. ["%1" %*]

.COM OK. ["%1" %*]

.PIF OK. ["%1" %*]

.REG OK. [regedit.exe "%1"]

.BAT OK. ["%1" %*]

.SCR OK. ["%1" /S]

.CHM OK. ["C:\WINDOWS\hh.exe" %1]

.HLP OK. [%SystemRoot%\System32\winhlp32.exe %1]

.INI OK. [%SystemRoot%\System32\NOTEPAD.EXE %1]

.INF OK. [%SystemRoot%\System32\NOTEPAD.EXE %1]

.VBS OK. [%SystemRoot%\System32\WScript.exe "%1" %*]

.JS OK. [%SystemRoot%\System32\WScript.exe "%1" %*]

.LNK OK. [{00021401-0000-0000-C000-000000000046}]


==================================

Winsock Provider

NOD32 protected [MSAFD Tcpip [TCP/IP]]

  C:\WINDOWS\System32\imon.dll(Eset , NOD32 IMON - Internet scanning support)

NOD32 protected [MSAFD Tcpip [UDP/IP]]

  C:\WINDOWS\System32\imon.dll(Eset , NOD32 IMON - Internet scanning support)

NOD32 protected [MSAFD Tcpip [RAW/IP]]

  C:\WINDOWS\System32\imon.dll(Eset , NOD32 IMON - Internet scanning support)

NOD32 protected [RSVP UDP Service Provider]

  C:\WINDOWS\System32\imon.dll(Eset , NOD32 IMON - Internet scanning support)

NOD32 protected [RSVP TCP Service Provider]

  C:\WINDOWS\System32\imon.dll(Eset , NOD32 IMON - Internet scanning support)

NOD32

  C:\WINDOWS\System32\imon.dll(Eset , NOD32 IMON - Internet scanning support)


==================================

Autorun.Inf

N/A


==================================

HOSTS File

127.0.0.1 localhost


==================================

Process Privileges Scan

Special Privileges Enabled: SeLoadDriverPrivilege [PID = 408, C:\PROGRAM FILES\ESET\NOD32KUI.EXE]

Special Privileges Enabled: SeLoadDriverPrivilege [PID = 540, C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\CNXMON.EXE]

Special Privileges Enabled: SeLoadDriverPrivilege [PID = 556, C:\PROGRAM FILES\THOMSON\SPEEDTOUCH USB\DRAGDIAG.EXE]

Special Privileges Enabled: SeLoadDriverPrivilege [PID = 600, C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\TASKBARICON.EXE]

Special Privileges Enabled: SeLoadDriverPrivilege [PID = 496, C:\PROGRAM FILES\WINAMP\WINAMPA.EXE]

Special Privileges Enabled: SeLoadDriverPrivilege [PID = 760, C:\WINDOWS\CTHELPER.EXE]

Special Privileges Enabled: SeLoadDriverPrivilege [PID = 2984, C:\PROGRAM FILES\NETLIMITER 2 MONITOR\NLCLIENT.EXE]

Special Privileges Enabled: SeLoadDriverPrivilege [PID = 840, C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\NEOSTRADATP.EXE]

Special Privileges Enabled: SeLoadDriverPrivilege [PID = 3724, C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\COMCOMP.EXE]

Special Privileges Enabled: SeLoadDriverPrivilege [PID = 3576, C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\WATCH.EXE]

Special Privileges Enabled: SeLoadDriverPrivilege [PID = 3668, C:\DOCUMENTS AND SETTINGS\PPP\PULPIT\SRENG2\SRENGLDR.EXE]


==================================

API HOOK

N/A


==================================

Hidden Process

N/A


==================================

Proszę zastosować się do tego Tematu i edytować własnego posta

w celu zmiany jego tytułu na konkretny oraz opisania problemu.

W przeciwnym razie topic wyląduje w Śmietniku.

BTW.

Logi wklejamy na stronę np wklejto.pl.

Tutaj zamieszczamy linki do niej

Jestem nowym użytkownikiem tego forum i pierwszy raz z niego korzystam.

Przyznaje się bez bicia :? że nie zapoznałem się z regulaminem tego działu.

Następne logi będą już z wklejto.pl

Jeszcze raz przepraszam za problem i pozdrawiam